Protokollat om natarbejde og helbredskontrol

Natarbejde
Natarbejdere er elever, der inden for natperioden kl. 23.00 til kl. 06.00:

Normalt udfører mindst 3 timer af den daglige arbejdstid i natperioden eller,
Udfører mindst halvdelen af den årlige arbejdstid i natperioden

Hyppighed
Eleverne skal tilbydes gratis helbredskontrol inden de påbegynder beskæftigelse som natarbejdere.

Parterne er endvidere enige om, at elever, der efter aftalen bliver klassificeret som natarbejdere, skal tilbydes helbredskontrol inden for regelmæssige tidsrum på højest 2 år.

Hvornår skal helbredskontrollen foregå
Parterne er enige om, at såfremt helbredskontrollen finder sted uden for den pågældende elevs arbejdstid, kompenserer arbejdsgiveren herfor.

Hvem forestår helbredskontrollen
Parterne er enige om, at helbredskontrollen skal forstås af en læge, der besidder viden om sammenhængen mellem natarbejde og helbredsproblemer.

Rapport til sikkerhedsudvalget på store virksomheder
Parterne finder det naturligt, at sikkerhedsudvalget på virksomheden på eget initiativ fører kontrol med, om helbredskontrollen gennemføres i overensstemmelse med reglerne.