Protokollat om Uddannelses- og Samarbejdsfond

Med det formål at yde økonomisk støtte til uddannelsesaktiviteter, der fremmer og udvikler den faglige og organisatoriske standard i hotel- og restauranterhvervet i Danmark, er der mellem overenskomstens parter etableret Hotel- og Restauranterhvervets Uddannelses- og Samarbejdsfond.

 

Arbejdsgiveren betaler til Uddannelses- og Samarbejdsfonden baseret på præsterede arbejdstimer for de personalegrupper, der kan organiseres under 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

 

HORESTA Arbejdsgivers medlemmer betaler 20 øre pr. time. Pr. 1. marts 2018 betales 25 øre pr. time. Beløbet afregnes halvårligt, hver den 30. juni og den 31. december.

 

Virksomheder, der har tiltrådt elevoverenskomsten, men som ikke er medlem af HORESTA Arbejdsgiver, betaler 33,5 øre pr. time. Pr. 1. marts 2018 betales 38,5 øre pr. time. Beløbet afregnes halvårligt, hver den 1. april og 1. oktober. Herudover betaler disse virksomheder et administrationsgebyr pr. halvår på kr. 250,00 til dækning af fondens administrationsomkostninger.

 

Elever er fritaget for bidragspligten til DA/LO-udviklingsfonden. I praksis opkræves beløbet til Uddannelses- og Samarbejdsfonden dog af DA/LO-udviklingsfonden (for medlemmer af HORESTA Arbejdsgiver). Beløbet overføres herefter til Uddannelses- og Samarbejdsfonden. PensionDanmark varetager opkrævning for virksomheder, der har tiltrådt elevoverenskomsten, men som ikke er medlem af HORESTA Arbejdsgiver.

 

Fonden ledes og administreres af en bestyrelse, bestående af 3 repræsentanter fra hver af overenskomstens parter, i overensstemmelse med oprettet fundats af 27. september 1982 og senest ændret 8. april 1997.