1Fagligt område

Overenskomsten omfatter medarbejdere, som udfører arbejde inden for det faglige arbejdsområde, der dækkes af overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

Overenskomsten omfatter følgende faggrupper:

a) Medhjælpere
b) Gastronomer
c) Tjenere (fastlønnede)
d) Receptionister
e) Servicemedarbejdere - (§ 11, stk. 3)

Faggrupperne er beskrevet i Overenskomst Del 2, protokollat 1.