7Sygdom

Stk. 1. Løn under sygdom

Under sygdom betales fuld løn de første 6 sygedage, herefter 90%.

Medarbejdere med 4 måneders anciennitet modtager dog fuld løn under sygdom de første 4 uger af sygefraværet

 

Receptionister ydes fuld løn under sygdom, jf. Funktionærlovens bestemmelser.

 

”Fuld løn” udgøres af minimalløn, personligt tillæg, anciennitetstillæg samt tillæg for forskudt arbejdstid i henhold til vagtplan.

 

Tjenere betales fra første sygedag 90% af gennemsnittet af de sidste 13 ugers indtægt, dog maksimum 142 kr. pr. time, pr. 1. marts 2018 maksimum 144 kr. pr. time og pr. 1. marts 2019 maksimum 146 kr. pr. time og minimum 90% af garantifortjenesten. Der betales dog altid minimum fuld garantifortjeneste de første 7 dage og efter 4 måneders anciennitet de første 4 uger.

Provisionslønnen under sygdom skal beregnes ud fra de faktiske arbejdstimer og den faktiske lønindtægt de sidste 13 uger forud for første sygedag

 

Reserver betales kun løn under sygdom for aftalte vagter.

 

Det er en forudsætning for virksomhedens pligt til at udbetale løn under sygdom, at sygedagpengelovens beskæftigelseskrav over for arbejdsgiver er opfyldt, dog skal deltidsansatte ikke opfylde Sygedagpengelovens timekrav.

 

Sygdom betragtes som en afspadseringshindring, forudsat medarbejderen melder sig syg inden normal arbejdstids begyndelse den dag, hvor afspadseringen skulle have fundet sted. Er der planlagt flere dages afspadsering, gælder afspadseringshindringen også for sygdom på eventuelle efterfølgende dage.

Stk. 2. Barns sygedom/hospitalsindlæggelse

Der ydes frihed med fuld løn under barnets første hele sygedag. Såfremt barnet bliver sygt i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og medarbejderen må forlade arbejdet som følge heraf, er der endvidere fra ret til frihed med fuld løn de resterende arbejdstimer den pågældende dag.

 

Til medarbejdere med 9 måneders anciennitet i virksomheden ydes frihed med fuld løn, dog max. kr. 122,00 pr. time, pr. 1. marts 2018 kr. 124,00 og pr. 1. marts 2019 kr. 126,00. ved medarbejderens hospitalsindlæggelse, herunder også når indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet, med et barn under 14 år i højst en uge pr. år.