Lønbilag - reservetjenere

Der findes særlige regler for aflønning af uerfarne reserverjenere. Oplysninger om dette fås ved henvendelse i den lokale 3F-afdeling.

Aflønning af reservearbejde ved servering med inkassation
Timetal og satser
Reserver, som foretager servering med inkassation aflønnes pr. dag med 13,1% af den præsterede omsætning. Der garanteres mindst 4 timer før kl. 16.00 og mindst 5 timer efter kl.16.00. Efter 8 timer betales højere løn.

Garantilønnen udgør pr.

1. marts 2017

Indtil 4 timer

kr. 604,20

Indtil 5 timer

kr. 755,25

Pr. påbegyndt time indtil 8 timer

kr. 151,05

Over 8 timer ydes et tillæg på 50%

kr. 226,58

 

 

1. marts 2018

Indtil 4 timer

kr. 614,20

Indtil 5 timer

kr. 767,75

Pr. påbegyndt time indtil 8 timer

kr. 153,55

Over 8 timer ydes et tillæg på 50%

kr. 230,33

 

 

1. marts 2019

Indtil 4 timer

kr. 624,20

Indtil 5 timer

kr. 780,25

Pr. påbegyndt time indtil 8 timer

kr. 156,05

Over 8 timer ydes et tillæg på 50%

kr. 234,08

24. december
For arbejde den 24. december efter kl. 15.00 betales pr. 1. marts 2017 kr. 57,45, pr. 1. marts 2018 kr. 58,37 og pr. 1. marts 2019 kr. 59,30 pr. påbegyndt time. Beløbet kan ikke modregnes i provisionslønnen.

Helligdagsbetaling
For arbejde på helligdage garanteres tjenerne en forhøjelse af garantitimelønnen pr. 1. marts 2017 på kr. 46,85, pr. 1. marts 2018 kr. 47,60 og pr. 1. marts 2019 kr. 48,36 pr. påbegyndt time mellem kl. 06.00 til kl. 02.00 og til arbejdstids ophør.

Såfremt garantitimelønnen for arbejdet den pågældende dag plus helligdagsbetalingen ikke opnås ved beregning af provisionsløn på den pågældende dag, udbetales differencen (helligdagsbetaling) ved førstkommende lønudbetaling. Helligdagsbetalingen kan ikke modregnes i den månedlige provisionsløn.

Aflønning af reservearbejde ved selskabsservering uden inkassation
Indkaldelse før kl. 16.00
Ved indkaldelse før kl. 16.00 garanteres mindst 4 timer og 15 kuverter, dog kan uerfarne tjenere tilbydes ned til 11 kuverter.

Lønnen udgør pr.

1. marts 2017

Indtil 4 timer

682,40

Pr. påbegyndt time indtil 8 timer

170,60

Over 8 timer ydes et tillæg på 50%

255,90

 

 

1. marts 2018

Indtil 4 timer

692,40

Pr. påbegyndt time indtil 8 timer

173,10

Over 8 timer ydes et tillæg på 50%

259,65

 

 

1. marts 2019

Indtil 4 timer

702,40

Pr. påbegyndt time indtil 8 timer

175,60

Over 8 timer ydes et tillæg på 50%

263,40

Uerfarne tjenere med mindre end 15 kuverter aflønnes forholdsmæssigt som følger:

1. marts 2017  
 11 kuverter kr. 500,43
 12 kuverter kr. 545,92
 13 kuverter kr. 591,41
 14 kuverter kr. 636,91
1. marts 2018  
 11 kuverter kr. 507,76
 12 kuverter kr. 553,92
 13 kuverter kr. 600,08
 14 kuverter kr. 646,24
1. marts 2019  
 11 kuverter kr. 515,09
 12 kuverter kr. 561,92
 13 kuverter kr. 608,75
 14 kuverter kr. 655,57

 

Overkuverter
Kuverter ud over 15 aflønnes med 1/15 af satsen for den enkelte reserve og udgør pr. 1. marts 2017 kr. 45,49, pr. 1. marts 2018 kr. 46,16 og pr. 1. marts 2019 kr. 46,83 pr. stk.

Indkaldelse efter kl. 16.00
Ved indkaldelse efter kl. 16.00 garanteres mindst 5 timer og 15 kuverter, dog kan uerfarne tjenere tilbydes ned til 11 kuverter.

Garantilønnen udgør

1. marts 2017

Indtil 5 timer

853,00

Pr. påbegyndt time indtil 8 timer

170,60

Over 8 timer ydes et tillæg på 50%

255,90

 

 

1. marts 2018

Indtil 5 timer

865,50

Pr. påbegyndt time indtil 8 timer

173,10

Over 8 timer ydes et tillæg på 50%

259,65

 

 

1. marts 2019

Indtil 5 timer

878,00

Pr. påbegyndt time indtil 8 timer

175,60

Over 8 timer ydes et tillæg på 50%

263,40

 Uerfarne tjenere med mindre end 15 kuverter aflønnes forholdsmæssigt som følger:

1. marts 2017
11 kuverter kr. 625,53
12 kuverter kr. 682,40
13 kuverter kr. 739,27
14 kuverter kr. 796,13
1. marts 2018
11 kuverter kr. 634,70
12 kuverter kr. 692,40
13 kuverter kr. 750,10
14 kuverter kr. 807,80
1. marts 2019
11 kuverter kr. 643,87
12 kuverter kr. 702,40
13 kuverter kr. 760,93
14 kuverter kr. 819,47

 

Overkuverter

Kuverter ud over 15 aflønnes med 1/15 af satsen for den enkelte reserve og udgør pr. 1. marts 2017 kr. 56,87, pr. 1. marts 2018 kr. 57,70 og pr. 1. marts 2019 kr. 58,53 pr. stk.

 

Buffetservering og rutinemåltider

Ved buffetservering og rutinemåltider garanteres mindst 5 timer og 24 kuverter, dog kan uerfarne tjenere tilbydes ned til 18 kuverter. Ved buffetservering forstås at madservering ikke sker ved bordene, dog kan forretten stilles på bordene. Vedr. definitionen af rutinemåltider henvises til protokollat D under tjenerbestemmelser i Overenskomst Del 2.

 

Garantilønnen udgør

1. marts 2017

Indtil 5 timer

853,00

Pr. påbegyndt time indtil 8 timer

170,60

Over 8 timer ydes et tillæg på 50%

255,90

 

 

1. marts 2018

Indtil 5 timer

865,50

Pr. påbegyndt time indtil 8 timer

173,10

Over 8 timer ydes et tillæg på 50%

259,65

 

 

1. marts 2019

Indtil 5 timer

878,00

Pr. påbegyndt time indtil 8 timer

175,60

Over 8 timer ydes et tillæg på 50%

263,40

Uerfarne tjenere med mindre end 24 kuverter aflønnes forholdsmæssigt som følger:

1. marts 2017
18 kuverter kr. 639,75
19 kuverter kr. 675,29
20 kuverter kr. 710,83
21 kuverter kr. 746,38
22 kuverter  kr. 781,92 
23 kuverter kr. 817,46
1. marts 2018
18 kuverter kr. 649,13
19 kuverter kr. 685,19
20 kuverter kr. 721,25
21 kuverter kr. 757,31
22 kuverter kr. 793,38
23 kuverter kr. 829,44
1. marts 2019
18 kuverter kr. 658,50
19 kuverter kr. 695,08
20 kuverter kr. 731,67
21 kuverter kr. 768,25
22 kuverter kr. 804,83
23 kuverter kr. 841,42

Overkuverter
Kuverter ud over de 24 aflønnes med 1/24 af satsen for den enkelte reserve og udgør pr. 1. marts 2017 kr. 35,54, pr. 1. marts 2018 kr. 36,06 og pr. 1. marts 2019 kr. 36,58 pr. stk.

Specialarrangementer
Ved specialarrangementer er der ingen kuvertbegrænsninger. Specialarrangementer er eksempelvis receptioner, cocktailparties, kaffeborde og smørrebrødsservering

Efterservering
I tilfælde af efterservering, tilbydes denne de faglærte/erfarne tjenere. Ved efterservering forstås typisk barsalg i tilslutning til selskabsservering. Efterservering aflønnes efter nærværende bestemmelse, uanset der herved måtte forekomme inkassation.

Spisetid ved selskabsservering
Falder spisetiden ved selskabsservering efter arbejdstids ophør, beregnes ingen overtidsbetaling for indtil ½ time, under forudsætning af, at måltidet er disponibelt ved arbejdstidens ophør.

Bagatelsalg
Ved eventuelt mindre ekstra salg under selskabsarbejde uden inkassation, ydes 13,1% af dette salg. Salget skal kunne karakteriseres som bagatelsalg i forhold til den samlede selskabsservering.

Flere spisninger
Såfremt en tjener medvirker ved mere end én spisning, betales et tillæg på 33% for de pågældende spisninger.

Faste tjenere
Når de fastansatte tjenere deltager ved selskabsservering, aflønnes disse i henhold til de almindelige vilkår som provisionslønnede. Ved samlet regning fordeles omsætningen - efter lønnen til reservetjenerne er fratrukket beløbet - ligeligt mellem de fastansatte tjenere. Regningen skal så vidt muligt inkasseres af de faste tjenere.