Lønbilag - reservetjenere

Der findes særlige regler for aflønning af uerfarne reserver. Kontakt den lokale 3F-afdeling for yderligere oplysninger.

Der garanteres mindst 4 timer før kl. 16.00 og mindst 5 timer efter kl. 16.00. Efter 8 timer betales højere løn.

Minimallønnen udgør

1. marts 2017

Indtil 4 timer

661,00

Indtil 5 timer

826,25

Pr. påbegyndt time indtil 8 timer

165,25

9. og 10. time

247,88

Herefter

330,50

 

 

1. marts 2018

Indtil 4 timer

669,00

Indtil 5 timer

836,25

Pr. påbegyndt time indtil 8 timer

167,25

9. og 10. time

250,88

Herefter

334,50

 

 

1. marts 2019

Indtil 4 timer

677,00

Indtil 5 timer

846,25

Pr. påbegyndt time indtil 8 timer

169,25

9. og 10. time

253,88

Herefter

338,50


Er en reservetjener tilsagt, men ikke kommet i arbejde, betales reserven den fastsatte mindstefortjeneste, ligesom reserven er pligtig at betale det samme til virksomheden, såfremt denne uden gyldig grund udebliver fra tilsagt arbejde.

Fastansatte tjenere kan aldrig aflønnes lavere end tjenerreserver. Afregningen opgøres i hvert enkelt tilfælde og kan ikke modregnes i den personlige løn.

Der henvises i øvrigt til Overenskomst Del 2, protokollat A - Fælles kasse og beholdning.