14Overenskomstens varighed og opsigelse

Overenskomsten træder i kraft den 1. marts 2017 og kan opsiges med 3 måneders varsel til overenskomstens udløbstid, første gang pr. 1. marts 2020.

Selvom overenskomsten er opsagt eller udløbet, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser indtil anden overenskomst træder i stedet eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelser med reglerne i Hovedaftalen.