Warunki zatrudnienia w Danii

W Danii nie istnieje ustawa o płacy minimalnej. Dlatego właśnie członkostwo w związku zawodowym jest bardzo ważne, bo związki zawierają układy zbiorowe pracy z pracodawcami. Układy te zapewniają pracownikom godziwe warunki płacy i pracy.

Jeżeli właśnie przeprowadziłeś się do Danii/ Zamieszkaj w Danii

Czytaj dalej Jeżeli właśnie przeprowadziłeś się do Danii musisz otrzymać pozwolenie na pobyt lub świadectwo rejestracji.

Przedstawiciele związków zawodowych

Czytaj dalej Wielu członków 3F pełni funkcję przedstawicieli związku, ponieważ pragną oni przyczyniać się do polepszania warunków pracy w zakładzie i służyć organizacji zawodowej.
Stanowią oni swoisty kręgosłup związku zawodowego 3F.

Środowisko pracy

Czytaj dalej W Danii obowiązuje szereg przepisów i ustaw mających na celu zapewnić dobre środowisko pracy. Jeżeli masz wątpliwości co do swoich warunków zatrudnienia zapraszamy do kontaktu z lokalnym oddziałem związku zawodowego 3F.

Upadłość

Czytaj dalej W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie jest już w stanie spłacać swoich wierzycieli, ogłasza ono upadłość i zostaje ostatecznie zamknięte.

Załóż działalność gospodarczą w Danii

Czytaj dalej Jeżeli zamierzasz założyć działalność gospodarczą w Danii, powinieneś najpierw zapoznać się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zgłoszenie choroby

Czytaj dalej Gdy zachorujesz, musisz zgłosić to już w pierwszym dniu choroby. Niezależnie od faktu, czy pracujesz, czy jesteś bezrobotny, masz obowiązek zapoznania się z przepisami dot. zwolnienia chorobowego oraz obowiązującym terminami.

Prawo urlopowe 2020

Czytaj dalej W dn. 1 września 2020 r. wchodzi w życie nowa duńska ustawa o urlopach.