Środowisko pracy

Środowisko pracy (Arbejdsmiljø)   W Danii obowiązuje szereg przepisów i ustaw mających na celu zapewnić dobre środowisko pracy. Jeżeli masz wątpliwości co do swoich warunków zatrudnienia zapraszamy do kontaktu z lokalnym oddziałem związku zawodowego 3F.

Normalny tygodniowy czas pracy wynosi 37 godzin. W tym przysługuje Ci przynajmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku każdego dnia roboczego. Twój czas pracy nie może przekroczyć
48 godzin tygodniowo. Wielu pracownikom z zagranicy oferowane są niekorzystne warunki zatrudnienia. Celem związku zawodowego 3F jest zwalczanie niekorzystnych warunków płacy i pracy. Dlatego też niezwłocznie skontaktuj się z lokalnym oddziałem związku w sytuacji, gdy stwierdzisz, że otrzymujesz zbyt niskie wynagrodzenie lub że Twoje warunki pracy mogą narazić Cię na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

Aby zapewnić Ci dobre środowisko pracy w Danii, istotne jest, aby Twój pracodawca poważnie podchodził do kwestii bezpieczeństwa. Powinien:

  • zapobiegać  wypadkom poprzez  odpowiednie planowanie pracy i obniżanie ryzyka,

  • udzielać Tobie i Twoim współpracownikom odpowiednich instrukcji w kwestii bezpieczeństwa.

Pracownicy natomiast powinni pamiętać, aby:

  • korzystać z urządzeń podnoszących lub przenosić ciężary „na raty”, aby uniknąć nadmiernego obciążenia,

  • przestrzegać wytycznych podanych w instrukcjach użytkowania w przypadku pracy z użyciem chemikaliów,

  • dbać o zmniejszenie hałasu, ewentualnie przy pomocy ekranu przeciwhałasowego, gdy hałas jest na tyle wysoki, że trzeba krzyczeć do osoby stojącej obok,

  • unikać wibracji, tj. używać odpowiednich, ewentualnie zdalnych, urządzeń,

  • zawsze upewniać się, że istnieje możliwość kontaktu z innymi, jeżeli praca jest wykonywana w pojedynkę i jest to praca stwarzająca potencjalne niebezpieczeństwo,

  • nosić kask ochronny, obuwie ochronne, rękawice, okulary, ochronniki słuchu i maski chroniące drogi oddechowe.

W większości przedsiębiorstw wybrany jest przedstawiciel pracowników ds. BHP, którego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Ponadto zawsze możesz zwrócić się do lokalnego oddziału związku zawodowego 3F.

Dokumenter
Arbejdsmiljø 96 KB PDF
 

Zostań członkiem 3F. 3F to największy związek zawodowy w Danii. Nasze układy zbiorowe funkcjonują w większej liczbie zakładów pracy niż układy innych duńskich związków.

Zostań członkiem

Pozostałe strony