Upadłość

Upadłość (Konkurs)   W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie jest już w stanie spłacać swoich wierzycieli, ogłasza ono upadłość i zostaje ostatecznie zamknięte.

Upadłość to ostateczne zamknięcie przedsiębiorstwa, które nie jest już w stanie spłacać swoich wierzycieli.  

Jeżeli twój pracodawca ogłosi upadłość, skontaktuj się niezwłocznie z lokalnym oddziałem związku zawodowego 3F.  

My pomożemy Ci uzyskać korzystne wynagrodzenie oraz w razie potrzeby zgłosić Twoje roszczenie o wynagrodzenie do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  

Dokumenter
Konkurs 36 KB PDF
 

Zostań członkiem 3F. 3F to największy związek zawodowy w Danii. Nasze układy zbiorowe funkcjonują w większej liczbie zakładów pracy niż układy innych duńskich związków.

Zostań członkiem

Pozostałe strony