Nyheder
Stor opbakning ved afdelingens generalforsamling Afdelingsformand Gitte Færgemann Olsen aflagde en flot beretning ved afdelingens generalforsamling søndag den 20. november, hvor 81 havde valgt at deltage.

I beretningen kom Gitte ind på det gode år som 3F Randers har været igennem med en stor indsats med at sikre os flere overenskomster, flere tillidsvalgte og flere medlemmer.

3F Randers har klart opnået meget mere end mange andre afdelinger, men mærker lige nu også, at mange medlemmer har det svært rent økonomisk.

Nævnte Folketingsvalget, hvor 3F Randers var meget synlige, og hvor Malte Larsen (S) og Charlotte Bromann (SF) blev genvalgt. Nu venter vi alle spændt på, hvordan den nye regering kommer til at se ud – og specielt om der kan sikres flertal for de forbedrede dagpengesatser, Arne-Pensionen og højere fradrag for fagforeningskontingent. Og ikke mindst et flertal for et søgsmål mod EU for deres krav om en EU-bestemt dansk mindsteløn.

Omtalte og viste fotos fra de mange arrangementer, hvor 3F Randers har været synlige i årets løb – såvel i lokalområdet (bl.a. 1. maj, Fjordløbet, Fastelavn, musikaftener, valgmøder, pensionsmøder samt ungdoms aktiviteter) samt på 3F-kongressen og demonstrationer flere steder i landet. Takkede medlemmer og personale for den fælles indsats.

Så nu med forventning frem til, at medlemmerne kan opnå gode forbedringer ved OK23, og at vi fra 3F Randers i året 2023 igen kan vise vores styrke og synlighed til gavn for vores medlemmer.

Der var kun positive bemærkninger til beretningen, som blev godkendt.

A-kasseleder Mariane Arnt aflagde beretning fra A-kassen (læs nærmere på siderne 18-19), og fik fuld opbakning til indholdet fra forsamlingen.

 

Afdelingens økonomiansvarlige, Peter Dyrborg, gennemgik herefter regnskab for året 2021, som udviser et overskud på godt ½ million kroner. Efter et enkelt spørgsmål fra Kim Stæhr blev det enstemmigt godkendt.

Bilagskontrollant Karin Sørensen havde forud oplyst, at bilagskontrollanterne ikke havde bemærkninger til regnskabet.

Peter gennemgik herefter budgettet for året 2023, som omfatter uændret afdelingskontingent.

Peter svarede på spørgsmål fra Erik Bindesbøll og Nick Davidsen, hvorefter budgettet blev enstemmigt godkendt.

 

Næstformand Jan Guldmann fremlagde 3 forslag fra afdelingsbestyrelsen til vedtægtsændringer.

De 2 forslag omhandlede en tilpasning til forbundets love efter kongressen frem til året 2025 har suspenderet reglerne om at valgte fastlønnede skal stoppe når man rammer pensionsalderen. Der var et enkelt spørgsmål fra Erik Bindesbøll, som Jan svarede på.

Det sidste forslag var en tilføjelse om, at faglige sekretærer skal deltage i gruppens bestyrelsesmøder.

Alle 3 forslag blev enstemmigt vedtaget.

 

Gitte Færgemann Olsen blev uden modkandidater genvalgt som afdelingsformand, og Dennis Otkjær blev nyvalgt som bilagskontrollant og Nick Davidsen blev nyvalgt som suppleant.

 

Se udtalelse fra generalforsamlingen nederst på siden...

Filer Afdelingsgeneralforsamling udtalelse 453 KB PDF Hent dokument

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt