Nyheder
Forhandlinger, afstemning og konfliktstøtte Netop nu er forhandlerne fra 3F allerede godt i gang med de indledende drøftelser med arbejdsgiverne om indholdet i de mange nye overenskomster, som skal forhandles på plads på det private arbejdsmarked i foråret 2023.

Det omfatter nye overenskomster og dermed mange goder og forbedringer for ca. 600.000 ansatte på det private arbejdsmarked, og herunder også langt de fleste af medlemmerne i 3F Randers.

Alle faglige grupper har overenskomster, som skal fornyes og forhandles, og derfor har resultatet af forhandlingerne rigtig stor betydning for medlemmerne i 3F Randers.

 

Vores næste afdelingsblad vil være ude ved medlemmer i slutningen af februar måned og dermed tæt på den 1. marts, hvor de første forlig forventes i hus.

Kan parterne ikke selv blive enige, kan forhandlingerne fortsætte under forligsmandens medvirken.

Så vi vil sikkert være en del klogere på dette tidspunkt, om der kan forventes forlig på nogle af de store områder, eller der er optræk til konflikt.

Kommer vi i konflikt, kan denne rent tidsmæssigt forventes at starte engang i april måned.

Vi vil derfor i næste blad orientere nærmere om forhandlingerne og de efterfølgende afstemninger samt om de mange specielle regler, som vil gælde vores medlemmer, hvis det hele ender i en storkonflikt.

Vi vil dog gerne allerede nu lige præcisere et par vigtige holdninger og oplysninger:

 

VIGTIGT - DELTAG I AFSTEMNINGEN

3F Randers opfordrer naturligvis samtlige stemmeberettigede medlemmer til at benytte sig af sin demokratiske mulighed for at deltage i udformningen af den overenskomst, man kommer til at arbejde efter de kommende år. Husk derfor at stemme.

Afdelingens faglige vil komme rundt på mange arbejdspladser for at sikre en så høj stemmeprocent som muligt, ligesom tillidsfolk kan få adgang til at forestå afstemning ude på arbejdspladsen.

Har du som tillidsrepræsentant spørgsmål hertil – så kontakt allerede nu din faglige gruppe og hør nærmere.

 

Konfliktstøtte fra 3F – kræver at du er medlem af 3F den 1. februar 2023

Kommer vi i konflikt, er det også vigtigt, at du kan modtage konfliktstøtte fra Forbundet.

Betingelsen herfor er, at du i en periode forud herfor har været medlem af 3F – dette krav opfylder medlemmer, som modtager dette afdelingsblad.

Men kender du en kollega, som ikke er medlem af 3F, må du meget gerne give ovennævnte oplysning videre og derfor få kollegaen til straks at melde sig ind i 3F. Det vil sikre både kollegaen samt stille alle ansatte stærkere i dagligdagen.

Jan Guldmann, Næstformand

 

Udbetaling af konfliktstøtte fra 3F kræver, at man er meldt ind i 3F senest den 1. februar 2023.

Giv denne oplysning videre, hvis du har en kollega som i dag ikke er medlem.

Kø på Mit3F Der er i øjeblikket længere svartider på 3f.dk. Du kan derfor opleve at blive sat i kø, når du vil tilgå funktioner på Mit3F.
Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt