3F Randers
Om 3F Randers 3F Randers er en moderne fagforening, som i 2005 er dannet ved sammenlægning mellem Kvindeligt Arbejderforbund i Randers og følgende 8 SiD afdelinger: Langå/Hvorslev, Purhus, Nørhald,
Randers A–BO, Chauffører, Industri, Murere og Grafisk

Afdelingen er en del af Fagligt Fælles Forbund.

3F Randers, der har ca. 7000 medlemmer, er opbygget som en afdeling med 5 faglige grupper. Øverste ansvarlig i dagligdagen er den valgte afdelingsformand, der sammen med den valgte næstformand, udgør den daglige ledelse. I denne deltager også den ansatte kasserer og A-kasseleder.

Den øverste ledelse i afdelingen er afdelingsbestyrelsen, der udover de valgte fra personalet består af et antal repræsentanter, valgt fra de enkelte 5 grupper.

3F Randers består dermed af:

 • Faglig afdeling – opbygget i 5 grupper
 • A-kasse og vejledning
 • Økonomiafdeling
 • Socialrådgivere
 • Rengøring

3F Randers har pr. 1. januar 2024 i alt 30 medarbejdere. Vi overenskomstdækker arbejdspladser i hele Randers kommune, samt visse arbejdsområder i andre kommuner.

Læs mere Vedtaegter for 3F Randers godkendt 19.11.2023 88,1 KB PDF Hent dokument Værd at vide

3F Randers’ formål er at støtte vore medlemmer. Vi har som forhandlingsberettiget overenskomstpart både muskler og ekspertise til at kæmpe din sag, når det gælder.

I 3F Randers gør vi alt for at styrke vore medlemmers uddannelse, efteruddannelse og arbejdsmiljø.

Vi har kræfterne både fagligt og på a-kasseområdet!

Afdelingens lommebog udsendes årligt med posten til alle medlemmer med årets sidste afdelingsblad. Udover en omtale af afdelingen, personalet og bestyrelsen, indeholder lommebogen de aktuelle satser for både dagpenge, gruppelivsforsikringen og kontingentet for 2024.

Herudover en liste over mange af afdelingens medlemstilbud samt liste over de allerede planlagte medlemsarrangementer i det nye år.

3F Randers lommebog 2024
Aktivitetskalender med en omtale af 3F Randers mange arrangementer i året 2024
3F Randers aktivitetskalender 2024
3F Randers Byg- og Anlæg
 • Morten Jørgensen, tlf. 30676330
 • Lars Andersen, tlf. 30676331
 • Klaus E. Jensen, tlf. 30676332
 • Carsten Kjær Sørensen, 30676333
 • Afdelingsformand: Gitte Færgemann Olsen, tlf. 30 67 63 20
 • Grafisk: Jan Guldmann, tlf. 30676340
 • Industri: Jan Christensen, tlf. 30676350
 • Service: Susanne Hansen, tlf. 30676370
 • Transport: Johnni Johansen, tlf. 30676380
 • Arbejdstilsynet/RUT, tlf. nr. 70121288

Offentlige myndigheder

 • Skat, tlf. 72221818
 • Politi, tlf. 114

Polsk tolk: Olla Carlsen, BAT Kartellet, tlf. 25472189, mail: olla.carlsen@batkartellet.dk

Industrigruppen og Grafisk gruppe udarbejder årligt lønstatistik for sine arbejdspladser.
I denne forbindelse skal de bruge:  
 • Virksomhedens navn
 • Antal ansatte 3F’'er
 • Gennemsnitslønnen for 3F-medlemmer
Tillidsrepræsentanten kan sende oplysningerne på mail til:

Industrigruppen
per.bundgaard@3f.dk eller ringe til: 30 67 63 51

Grafisk
jan.guldmann@3f.dk eller ringe til: 30 67 63 40

Arbejdsmiljøudvalget i 3F Randers er et tværfagligt udvalg, hvor arbejdsmiljørepræsentanter og andre arbejdsmiljøinteresserede mødes et antal gange om året for at dele viden om arbejdsmiljøet og få indblik i lovgivningen og hvad der rører sig rundt omkring på arbejdspladserne i forhold til arbejdsmiljøproblemer m.v. 

Alle arbejdsmiljøinteresserede og arbejdsmiljørepræsentanter er velkommen i 3F Randers arbejdsmiljøudvalg, og skulle dette have vagt din interesse så kontakt din gruppe for nærmere information.

 

3F Randers har som mange andre afdelinger et ungdomsudvalg. Her arbejder man med at informere de unge om sine rettigheder. Hvad de må og ikke må på arbejdspladsen, både som elev og lærling, men også som fritidsjobber.

Vi kæmper også for at udvide kendskabet til hvad fagbevægelsen egentligt er. Desværre tror mange,  at løn, overenskomst, ferie, fridage og pension osv. er noget der kommer helt af sig selv. For at sprede budskabet deltager vi i forskellige arrangementer.

Lyder det som noget der kunne interesser kan du høre mere i afdelingen.

Guide til fritids- og studiejobs
Faglige grupper

BYGGE- ANLÆGS & GLS-GRUPPEN omfatter 2075 medlemmer.

Gruppen dækker mange forskellige fag indenfor byggeri samt gartneri, skov- og landbrug, og omfatter bl.a.:

 • Asfaltarbejdere
 • Betonarbejdere
 • Brolæggere
 • Gartnerier
 • Glarmesterfaget
 • Gulvlæggere
 • Kabellægger
 • Kloak & belægnings-arbejdere
 • Kranfører
 • Maskinførere ­
 • Murere & murerarbejds­mænd
 • Skov & landbrug
 • Snedkere
 • Stenhugger
 • Stilladsarbejdere
 • Struktører
 • Stukkatør
 • Tagdækkere
 • Tækkemænd
 • Tømrere
 •  

Gruppens medlemmer er dækket af et stort antal for­skellige overenskomster, og mange af arbejdspladserne er mindre arbejdspladser med få ansatte. Ligeledes er gruppens arbejdspladser meget mobile, og flytter rundt i forhold til de enkelte opgaver.

Mange af gruppens medlemmer arbejder på Djursland og ved dannelsen af 3F aftales det, at 3F Randers ser­vicerer disse medlemmer.

Det er derfor denne gruppe, som bemander filialkonto­ret i Grenå.

Gruppeformand

Morten Jørgensen

Tlf. 88 92 63 30

Mobil 30 67 63 30

E-mail: morten.jorgensen@3f.dk

 

Faglig sekretær Lars Andersen

Tlf. 88 92 63 31

Mobil 30 67 63 31

E-mail: lars.andersen@3f.dk

 

Faglig sekretær Klaus E. Jensen

Tlf. 88 92 63 32

Mobil 30 67 63 32

E-mail: klaus.e.jensen@3f.dk

 

Faglig sekretær Carsten Kjær Sørensen

Tlf. 88 92 63 33

Mobil 30 67 63 33

E-mail: carsten.sorensen@3f.dk

 

Skiftedag i Byggegruppen
Generalforsamlinger i Byggegruppen

GRAFISK GRUPPE har 449 medlemmer.

Gruppens beskæftigede medlemmer fordeler sig på et antal forskellige grafiske arbejdspladser geografisk fordelt i det gamle Århus Amt, hvilket var en del af aftalen ved dannelse af 3F, at gruppen bevarede dette store dæk­ningsområde.

Samtlige grafiske arbejdspladser er dækket af gruppens 2 grafiske overenskomster, og alle ansatte er derfor omfattet af den ene af disse overenskomster, og dermed sikret bl.a. de helt specielle forhold som bl.a. fuld løn under sygdom i 57 uger samt fuld løn under barsel i 28 uger.

Herudover er samtlige medlemmer op til 67 år omfattet af en speciel fritidsulykkesforsikring.

Blandt de produkter, som gruppens arbejdspladser beskæftiger sig med kan nævnes:

 • Bølgepapkasser
 • Alle former for æsker af karton + displays
 • Mælkekartoner, papirposer, plastposer og plastbægre
 • Etiketter
 • Tryksager
 • Stanseværktøj

 

Gruppeformand

Jan Guldmann

Tlf. 88 92 63 40

Tlf. privat 86 43 85 65

Mobil 30 67 63 40

E-mail: jan.guldmann@3f.dk

 

Peter Dyrborg

Tlf. 88 92 63 41

Mobil 30 67 63 41

E-mail: peter.dyrborg@3f.dk

Kom gratis i biografen med Grafisk Gruppe
Generalforsamling i Grafisk Gruppe
Afsluttende grafisk medlemsarrangement
Forårsprogram for 3F grafiske seniorer
Industri og grafisk - fælles generalforsamling
Kære grafiske medlemmer
INDUSTRIGRUPPEN

har 1620 medlemmer.

Gruppen beskæftiger ansatte indenfor flg. fag:

 • Ufaglærte beskæftiget med produktion og lager samt pakkeri på virksomheder tilsluttet Dansk Industri
 • Beskæftigede ved fremstilling af emner i træ, plast og metal indenfor byggeindustri samt møbelvirksomhed
 • Ansatte ved Posten.

Samt ansatte beskæftiget som bl.a.:

 • Autosadelmager
 • Beklædnings- & Tekstil
 • Depotarbejder
 • Elektronikarbejde
 • Gardindekoratør, mon­tør & syerske
 • Industrilakerer
 • Møbelpolstrer
 • Orgelbygger
 • Ortopædist
 • Plastarbejder
 • Rebslager
 • Sadelmager (ufaglært)
 • Savværksarbejder
 • Skomager & Skotøj
 • Træindustriarbejder
 • Æg & margarinefabrik.

 

De enkelte arbejdspladser er dækket af forskellige overenskomster, hvor Industriens overenskomst – indgået mellem Dansk Industri og CO Industri – dækker langt hovedparten.

Gruppeformand

Jan Christensen

Tlf. 88 92 63 50

Mobil 30 67 63 50

Mobil privat 41 27 68 47

E-mail: jan.christensen@3f.dk

 

Faglig sekretær Per Bundgaard

Tlf. 88 92 63 51

Mobil 30 67 63 51

E-mail: per.bundgaard@3f.dk

 

Tillidshverv
3F Industrigruppen vil gerne, at flere lader sig vælge til et tillidshverv. Har du overvejelser om at stille op til valg, kan du ringe til gruppeformand Jan Christensen, tlf. 30676350 og få mere viden om, hvad det indebærer at være tillidsrepræsentant.

Har du en kollega, som du mener vil være et godt emne som tillidsrepræsentant, så giv hende/ham en opfordring til at stille op.

Generalforsamling i Industrigruppen
Lønstatistik for 3F Randers industrigruppen 2. halvår 2023

SERVICEGRUPPEN omfatter 1132 medlemmer.

Gruppen består af medlemmer indenfor Hotel og Restauration, privat rengøring samt offentligt ansatte på 3F overenskomster på statens, regionens og det kommunale område.

Gruppens områder omfatter bl.a.:

 • Kokke, tjenere, smørrebrødsjomfruer og catere
 • Kantine og køkkenmedhjælpere
 • Serveringspersonale på kroer, caféer og restauranter m.v.
 • Receptionister og natportier
 • Rengøringsassistenter, rengøringsteknikere, service­assistenter, servicemedarbejdere og stuepiger
 • Gartnere og gartneriarbejdere på de offentlige områ­der
 • Specialarbejdere på de offentlige områder
 • Pædagogiske assistenter og handicap ledsagere
 • Ansatte på offentlige institutioner og kirkegårde m.v.

 

Gruppens medlemmer er dækket af mange forskellige overenskomster og på flere arbejdspladser arbejder gruppens medlemmer alene eller med mange andre fag­grupper.

 

Gruppeformand

Susanne Hansen

Tlf. 88 92 63 70

Tlf. privat 28 89 40 52

Mobil 30 67 63 70

E-mail: susanne.hansen@3f.dk

 

Faglig sekretær

Dino Buhelt-Thansky

Tlf. 88 92 63 72

Mobil 30 67 63 72

E-mail: dino.buhelt-thansky@3f.dk 

Kom med Servicegruppen i Randers Regnskov
Generalforsamling i Servicegruppen

TRANSPORTGRUPPEN har 1436 medlemmer på følgende fagområder: 

 

 • Eksportchauffører 
 • Gods og fragtchauffører 
 • Bus/rutebilchauffører 
 • Turistchauffører 
 • Taxachauffører 
 • Falckreddere 
 • Lagerarbejdere 
 • Havnearbejdere 
 • Vaskeriarbejdere 
 • Vinduespudsere 
 • Bude

 

Til at dække disse medlemmers løn og arbejdsforhold er der følgende overenskomster: 

 • HTS-A Fællesoverenskomsten - lager, chauffør og havn. 
 • ATL For gods-fragt og Export 
 • AKT for bybusser-Rutebil. 
 • Turist for Turistchauffører, kan også bruges til rutekørsel. 
 • Falck overenskomst 
 • Vaskeri overenskomst samt overenskomster for vinduespudsere, bude og vikarer.  


Gruppeformand 

Johnni Johansen 

Tlf. 88 92 63 80 

Tlf. privat 40 85 20 89 

Mobil 30 67 63 80 

E-mail: johnni.johansen@3f.dk 


Faglig sekretær Henrik Amby 

Tlf. 88 92 63 81 

Mobil 30 67 63 81 

E-mail: henrik.amby@3f.dk 


Faglig sekretær Allan Jensen Tlf. 88 92 63 82 

Mobil 30 67 63 82 

E-mail: allan.jensen@3f.dk 


Generalforsamling i Transportgruppen
Seniorklubber

Der er rigtig mange muligheder for som efterlønner og pensionist at deltage i forskellige arrangementer.

Afdelingen har 6 forskellige seniorklubber, som de enkelte medlemmer kan være med i. Disse klubber er i et stort omfang knyttet til de enkelte grupper eller brancher, og man skal derfor være medlem af en speciel gruppe eller branche for at være medlem af flere af klubberne.

Samtlige 6 klubber (og dermed alle der er medlem af klubberne) er dog med i afdelingens Fællesklub for efterlønnere- og Pensionister, og kan deltage i deres arrangementer. Herudover er alle efterlønnere og pensionister i 3F Randers – uanset om man er medlem i en af de 6 klubber – omfattet af afdelingens generelle tilbud om deltagelse i medlemsarrangementer ligesom der indbydes til den årlige seniorjulefrokost.

Medlem af klubben er automatisk efterlønnere/pensionister i 3F Randers, der er medlem af en af de 8 seniorklubber. Klubben har ca. 1.050 medlemmer.

Der er ingen kontingentbetaling – klubben får årligt tilskud fra 3F Randers.

Klubben afholder generalforsamling, ture og forskellige andre medlemsarrangementer, og klubben står også for afholdelse af bl.a. Grundlovsarrangementet i 3F Randers.  

Kontakt

Kontortid: Mandag-torsdag kl. 18.00 - 19.00.

Program for foråret 2024
Klubben er åben for alle medlemmer i 3F, og har ca. 180 medlemmer.

Kontingent
Der betales et årligt kontingent.

Klubben afholder generalforsamling, bankospil, bowling, kortspil, foredrag, busrejser og forskellige andre medlemsarrangementer.

 • Formand Poul Erik Pedersen
  Fjordvang 5, 8940 Randers SV.
  Tlf. 50 89 04 04
  Mail: 3feftlpens@gmail.com
 • Næstformand Kaj Urth
  Vorup Kirkevej 39, 8940 Randers SV.
  Tlf. 51 98 43 83
  Mail: kajurth@hotmail.com

Entréer kan betales over netbank til konto 5395-654134 eller MobilePay nr. 813636

Kontortid
Mandag - onsdag kl. 18.00 - 19.00

Program for foråret 2024
Er kun åben for medlemmer i Grafisk Gruppe. Alle grafiske efterlønnere/pensionister er automatisk medlem.

Kontingent
Medlemmerne betaler ingen kontingent – dette betales af Grafisk gruppe.

Klubben afholder generalforsamling, foredrag, bankospil, busture i ind- og udland, virksomhedsbesøg og forskellige andre medlemsarrangementer.

 • Formand Per Christensen, Kærly 3, 8940 Randers SV., tlf. 2158 3124
 • Næstformand Leif Rasmussen, tlf. 5058 4564
 • Kasserer Jørn Hegaard, tlf. 4081 9270
 • Sekretær Ivan Bastrup, tlf. 5134 9071

Husk tilmelding til arrangementerne 7 dage før. 

Forårsprogram for 3F grafiske seniorer
Til alle kommende efterlønnere og pensionister
Du har nu forladt arbejdsmarkedet, og derved en masse tid til din rådighed. Har du tænkt på, at vi i fagforeningen har en klub for efterlønnere og pensionister. I klubben har du mulighed for at møde gamle venner og kolleger.

Der er som regel god tid til at få snakket sammen ved vores arrangementer. Man kan optages som medlem, hvis man har arbejdet indenfor områder, som var omfattet af Træ - Industri - Byg. Ægtefæller og samlevere til medlemmer kan optages, og forblive medlem som efterladt.

Klubbens formål
Skabe socialt samvær for pensionister og efterlønsmodtagere, som var medlem af Træ - Industri - Byg. 

Kontingent
Der betales et årligt kontingent.

Hvad laver vi i klubben
Klubben afholder generalforsamling, og har årlige ture til indland og udland, bankospil, bowling, udflugter og julefrokost.

Er du blevet interesseret, og ønsker yderligere oplysninger, så kontakt:

 • Aksel Pedersen, tlf. 29 62 25 94, Mail: abastrupp@gmail.com

Klubben er kun åben for medlemmer af det tidligere TIB.


   

   

  Klubben er kun åben for medlemmer indenfor Hotel & Restaurationsbranchen i Servicegruppen. Det er en klub for efterlønnere og pensionister, der har arbejdet under restaurationsbranchen/Horesta.

  Medlemmerne mødes ca. 1 gang hver anden måned.

  Kontakt: Leif Christensen, tlf. 29242984.

  Klubben er kun åben for medlemmer i Servicegruppen.

  Klubben er for efterlønsmodtagere og pensionister fra det gamle KAD, der har arbejdet som rengørings- og serviceassistenter.

  Klubbens medlemmer mødes året igennem til forskellige arrangementer.

  Kontakt

  • Karin Jensen, tlf. 42391411

  Adresse
  3F Randers
  Nørrebrogade 120
  8960 Randers NØ.

  Husk altid at have en kop med til kaffe.

  Er kun åben for medlemmer af P&T i industrigruppen.

  Klubbens medlemmer betaler et årligt kontingent.

  Klubben afholder generalforsamling, bankospil, ture og forskellige andre medlemsarrangementer.

   

  Formand for klubben er:

  Inger Olesen

  Mobil 51 86 17 52

   

     Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
  Kontakt