Social dumping
Regler om udenlandsk arbejdskraft Når et firma fra et andet EU-land arbejder i Danmark, er der en række love og regler, det skal overholde. Her kan du læse, hvilke regler der gælder for udenlandsk arbejdskraft.

Et udenlandsk firma kan udstationere én eller flere af sine ansatte i Danmark, hvis der er tale om en forud fastlagt periode.

Desuden er det et krav, at:

 • arbejdstageren skal have fast tilknytning til virksomheden
 • virksomheden skal have aktiviteter i hjemlandet (virksomheden må ikke være oprettet til lejligheden).
Firma skal være registeret i Skats register

Mens firmaets ansatte arbejder i Danmark, skal firmaet være registreret i Skats register (Tønderregistret, RUT). Desuden skal firmaet overholde dansk lovgivning. Det vil sige, at firmaet for eksempel er omfattet af:

 • Lov om barsel
 • Arbejdsmiljøloven
 • Lov om ligeløn
 • Lov om ligebehandling
 • Funktionærloven
 • Ferieloven

Derimod er der ingen lov om lønforhold. Derfor kan en virksomhed helt lovligt betale en løn, der ligger langt under, hvad der normalt betales i Danmark.

Læs også om social dumping
Vil du anmelde social dumping, kan du gøre det her
Regler for borgere uden for EU 

Alle udenlandske statsborgere uden for EU skal have opholds- og arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark. Det gælder dog ikke lønmodtagere fra EØS-lande (Norge, Island, Schweiz, Liechtenstein). 

Der er nogle få undtagelser. For eksempel behøver forskere, specialister, kunstnere, diplomater, sportsfolk eller for eksempel montøren, der skal installere særlige tekniske anlæg, ikke opholds- og arbejdstilladelse.

Se også "Registret for Udenlandsk Tjenesteydere"

Borgere udenfor EU kan ansøge om et praktikophold i Danmark inden for landbrug, skovbrug og gartneri, hvis de opfylder særlige uddannelsesmæssige betingelser:

 • Ansøgeren skal være fyldt 18 år, men ikke 30 år på ansøgningstidspunktet.
 • Ansøgeren skal have bestået en sprogprøve på A2 niveau på dansk, svensk, norsk eller tysk eller engelsk.
 • Ansøgeren skal være i gang med en relevant grøn uddannelse i hjemlandet.
 • Praktikopholdet skal supplere ansøgerens uddannelse i hjemlandet.
 • Praktikopholdet kan maksimalt vare 18 måneder.
 • Løn og arbejdsforhold skal følge danske regler.
 • Praktikværten skal være godkendt af Jordbrugets Uddannelser til at modtage praktikanter.
Læs mere på nyidanmark.dk
Alle borgere i EU har ret til at starte selvstændig virksomhed i Danmark. De skal blot være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Det er Skat, der skal vurdere, om der reelt er tale om en selvstændig virksomhed, eller om der blot er tale om et lønmodtagerforhold.

Enkeltmandsfirmaer skal også overholde dansk lovgivning.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt