Nyheder
Minister svar på spørgsmål om DIS Åbent samråd i Skatteudvalget om tonnageskatteordningen og DIS-ordningen

Ved åbent samråd i Skatteudvalget om tonnageskatteordningen og DIS-ordningen afholdt 16-12-2021 – havde folketingsmedlem Henning Hyllested fremsendt en række spørgsmål til skatteminister om regeringens holdning til forskellige spørgsmål om DIS-loven, samt om de meget gunstige betingelser der er for dansk rederierhverv.

Her et udvalg af spørgsmålene kort beskrevet:

Spørgsmål.
Det største danske rederi, AP Møller Mærsk, melder om et overskud for 3.kvartal 2021 på 35 mia. kr. efter skat, og et forventet overskud for 2021 på over 100 mia. kr., hvilket vil bringe tonnageskatten for rederiet ned på mindre end 1 promille. Finder ministeren det på den baggrund tidssvarende, at danske rederier modtager en årlig statsstøtte i omegnen af 2 mia. kr. via tonnageskatteordningen og DIS-ordningen – således også i 2021 og 2022, hvor indtjeningen for rederierne tegner rekordstort?

Spørgsmål - forkortet:
Finder ministeren, at de danske rederier lever op til løfterne i forbindelse med indførelsen af DIS-ordningen i 1989, om at sikre danske søfolk beskæftigelse på danske (DIS)skibe?

Spørgsmål
Hvad er antallet af ansatte på rederiernes DIS-skibe opgjort år for år de seneste 5 år? Antallet bedes opgjort i henholdsvis danske statsborgere og udenlandske statsborgere.

Spørgsmål – forkortet:
Vil ministeren redegøre for den ”udflagning”, som en del danske rederier (eks. Norden og Maersk Tankers) har foretaget af nogle af deres landbaserede aktiviteter, såsom teknisk management.

Alle spørgsmål kan hentes på Folketingets hjemmeside.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt