Nyheder
Kommune sat på plads af ankestyrelsen Med hjælp fra 3F Storkøbenhavn, fik et medlem medhold i at jobcenteret uretmæssigt havde fjernet hendes udbetaling

3F Storkøbenhavn har for nyligt hjulpet et medlem på 61 år, der har arbejdet med rengøring i mange, mange år. For et par år siden var hun, på grund af nedslidning, nødt til at erkende at kroppen ikke længere kunne klare rengøringen.

Bl.a. på grund af nedslidningen, blev hun for et par år siden fyret fra sit rengøringsjob, og blev meldt arbejdsløs.

Jobcenteret fandt ud af at hun i stedet for rengøring, nok kunne klare et andet arbejde på et plejehjem. Derfor blev der, på et af kommunens plejehjem, aftalt 4 ugers praktik med arbejde som social- og sundhedshjælper, med plan om at fortsætte i løntilskudsjob hvis praktikken gik godt.

Første dag i praktikken var den 8. december 2020. Det var på det tidspunkt at Covid-19 florerede. Det var medlemmet ikke helt tryg ved, men gjorde hvad jobcenteret ”befalede”.
Den første arbejdsdag var der to kollegaer, og flere beboere der blev testet positive for Covid-19. Efter fire dages arbejde blev hun selv testet positiv, og blev sygemeldt.

Det resulterede desværre i et alvorligt sygeforløb. Ud over at være meget syg de første måneder, så kom der alvorlige senfølger. Det værste var smerter, langvarig lungebetændelse, nedsat lungefunktion og træthed, som hun stadig døjer med.

Ud over Covid-19-generne betyder nedslidningerne at der bl.a. er massive smerter i ryg, skuldre arme og hænder.

I sygeperioden blev hun sendt i praktik, med få timer om ugen.
Det første sted var en genbrugsbutik, men jobcenteret havde ikke tænkt på at der i genbrugsbutikken var meget støvet. Støv og ringe lungefunktion dur ikke, så den praktik stoppede igen.
Det næste praktiksted var i en café i et beboerhus. Det var ikke støv, og tempo og opgaver kunne tilpasses helbredet.
Den praktik startede op i februar 2022, med lavt timetal. I slutningen af marts 2022 var medlemmet kommet op på 6 timers arbejde om ugen i caféen.

På det tidspunkt vælger jobcenteret – ud af den blå luft - at foretage en raskmelding.

Jobcenteret havde ellers lige fået to lægeerklæringer. I begge stod der, at medlemmet skulle starte meget langsomt op i arbejde, med langsom optrapning, og med skånehensyn. I praktikken var det tydeligt at de 6 timers arbejde om ugen var en udfordring.
Jobcenteret vidste også at medlemmet var visiteret til hjemmehjælp, med hjælp til rengøring, skift af sengetøj mv.

På trods jobcenterets meget konkrete viden om helbred og arbejdsevne, valgte jobcenteret alligevel at lukke kassen i.

Sammen med medlemmet skrev 3F Storkøbenhavns socialkonsulent en klage over afgørelsen.

Allerede den 14. juli 2022 kom der afgørelse fra Ankestyrelsen.
Ankestyrelsen var helt enig med os. Det var forkert at raskmelde, og kommunen skal genoptage udbetalingen med tilbagevirkende kraft
Ud over at vi fik ret, så læser vi også at Ankestyrelsen kritiserer kommunens sagsbehandling.

Vi har et medlem som lige nu er glad. Hun får efterbetalt ydelsen for fire måneder, men selv om 3F er inde over, så er hun er alligevel noget nervøs for, hvad jobcenteret nu kan finde på.

Medlemmet har sagt ja til, at 3F fortæller hendes oplevelse med jobcenteret, men ønsker ikke at hendes navn fremgår af artiklen.Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt