Nyheder
Netværksgrupper for renovationsarbejdere og Hjem-IS Der er blevet dannet to netværksgrupper for henholdsvis renovationsarbejdere og Hjem-IS-medarbejdere, på tværs af kommuner og 3F-afdelinger

 

Netværksgruppe for renovationsarbejdere

Flere forskellige 3F-afdelinger er gået sammen om at skabe et netværk for renovationsarbejdere på tværs af kommuner og 3F-afdelinger. Der blev holdt opstartsmøde i 3F Høje Taastrup den 5. maj for tillidsfolk.
Her blev afdelinger og tillidsfolk enige om at indgå et samarbejde på tværs af afdelingerne. Formålet er at få lavet et netværk, så tillidsfolk kan få snakket og sparret med hinanden, delt deres udfordringer og på den måde få så ensartede forhandlinger af lokalaftaler som muligt. På sigt er planen også at få lavet en aften, hvor alle medlemmer der arbejder med renovation, kan deltage, så netværket bliver så stort som muligt. Næste gang netværksgruppen mødes er den 16. juni i 3F Høje Taastrup. I starten afholdes der møde én gang om måneden, for at få etableret netværksgruppen, men på sigt er planen at der skal afholdes et møde fast hver tredje måned.

 

Netværksgruppe for Hjem-IS

Tillidsfolkene på Hjem-IS-depoterne har startet en netværksgruppe for alle Hjem-IS-depoter på Sjælland. Alle 3F-afdelinger på Sjælland, der har et Hjem-IS-depot, har valgt at støtte op om dette, og deltager på alle netværksmøder. Netværksmøderne er til for at tillidsfolkene på de forskellige Hjem-IS-afdelinger kan sparre med hinanden, og – med hjælp fra 3F – kan koordinere lokalaftaler. Næste gang der afholdes møde er den 25. maj hos 3F Frederiksborg, hvor alle interesserede medlemmer kan få lov at deltage. Til dette møde vil forhandlingssekretær i 3F, Palle Thirstrup, komme og orientere om bonusaftaler og overenskomstforhandlinger i foråret 2023 for Hjem-IS-ansatte.

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt