Nyheder
Tidlig Pension? Seniorpension / Tidlig pension Er du nedslidt? Eller ønsker du at stoppe med at arbejde efter mange år på arbejdsmarkedet? Så har du mulighed for at trække dig tilbage, inden du når din folkepensionsalder. Vi har sat reglerne op, så du nemt og hurtigt kan danne dig et overblik over dine muligheder.

Folketinget har inden for de seneste år vedtaget en ret til at trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet, hvis man er nedslidt eller har arbejdet i mange år. Man skal opfylde visse betingelser for at kunne få ret til enten seniorpension eller tidlig pension (”Arne-pension”). Du kan nedenfor danne dig et overblik over de forskellige ordninger.

Seniorpension
Seniorpension er en forsørgelsesydelse for personer med nedsat arbejdsevne, der ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Der er visse betingelser, der skal være opfyldt, før du kan få tilkendt seniorpension. Det er en betingelse, at:
1. Du højst har 6 år til din folkepensionsalder.
2. Du har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse.
3. Din arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job, dvs. at du skal vurderes til maksimalt at kunne arbejde 15 timer om ugen.

Din arbejdsevne bliver vurderet af en læge på baggrund af dine helbredsmæssige oplysninger, og i forhold til dit seneste job. Seniorpension kan tilkendes fra 1. januar 2020.

Tidlig Pension (”Arne-pension”)

Tidlig Pension stiller i modsætning til seniorpension ikke krav om, at du skal være nedslidt. Du skal dog have en vis anciennitet på arbejdsmarkedet for at kunne få tilkendt tidlig pension.

Du skal opfylde to betingelser for at kunne få tidlig pension:
1. Du skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket vil sige, at du enten skal være i arbejde eller være medlem af en a-kasse.
2. Herudover skal du have en vis anciennitet:
- Har du som 61-årig (opgørelsestidspunktet) været på arbejdsmarkedet i 44 år, har du ret til 3 år med tidlig pension (dvs. du kan gå fra som 64-årig).
- Har du som 61-årig været på arbejdsmarkedet i 43 år, har du ret til 2 år med tidlig pension (dvs. du kan gå fra som 65-årig).
- Har du som 61-årig været på arbejdsmarkedet i 42 år, har du ret til 1 år med tidlig pension (dvs. du kan gå fra som 66-årig).

Du kan søge om tidlig pension fra den 1. august 2021 og tidligst få pensionen udbetalt fra den 1. januar 2022.
Du kan i skemaet nedenfor danne dig et overblik over, hvilken type pension, der er bedst for dig.

  Tidlig pension Senior pension
Hvornår kan jeg trække mig tilbage fra arbejdsmarkedet? Du har mulighed for at trække dig 1-3 år før din folkepension  Du har mulighed for at trække dig op til 6 år før din folkepensionsalder.
Hvilke krav stilles der til mit helbred? Der stilles ingen helbredsmæssige krav. Du skal maksimalt kunne arbejde 15 timer om ugen, og din nedsatte arbejdsevne skal være dokumenteret af en læge
Hvor meget kan jeg få udbetalt? Du kan få udbetalt op til 13.740 kr. pr. måned før skat (2022).  

Hvis du er enlig, kan du få udbetalt 19.360 kr. pr. måned før skat (2022).  

Hvis du er gift eller samlevende kan du få udbetalt op til 16.457 kr. før skat (2022). Vær dog her opmærksom på modregning.  
Har min partners indtægt indflydelse på, hvor meget jeg kan få udbetalt? Din partners indtægt bliver ikke modregnet i den tidlige pension. Din partners indtægt kan blive modregnet i seniorpensionen, hvis vedkommende har indkomster over en vis størrelse.  
Bliver min pensionsopsparing modregnet i min ydelse? Din ydelse bliver sat ned, hvis du har en pensionsformue på mere end 2 millioner kr.   Pensionsopsparinger modregnes ikke.  

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 3F Sydsjælland på tlf. 70 30 08 86.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt