Lær dine rettigheder
Ansættelsesbevis Du skal normalt senest have et ansættelsesbevis 7 dage efter du er startet i et nyt arbejde. Der er også regler for, hvilke informationer ansættelsesbeviset skal indeholde.

Uanset hvad loven siger, så er det altid en rigtig god idé, at få skrevet dine aftaler med arbejdsgiver ned, inden du har din første vagt.

Der er tre vigtige ting, du altid bør have afklaret inden du starter med at arbejde:

 • Er der overenskomst?
 • Hvad er lønnen?
 • Hvor mange timer er du garanteret om måneden/ugen?

Hvis din arbejdsgiver ikke har overenskomst med 3F, så er det ekstra vigtigt at have skrevet ned, hvad dig og din arbejdsgiver har aftalt om bl.a. overarbejde, pension, løn under sygdom, ferie/feriefridage, opsigelse mm.

Hvornår skal du have et ansættelsesbevis?

Hvis du er ansat efter 1. juli 2023 har du ret til en kontrakt, når:

 • Du har været ansat i mere end 1 uge (7 kalenderdage)
 • Du har arbejdet eller skal arbejde mere end 3 timer om ugen i gennemsnit over 4 uger.
Kan jeg få et nyt ansættelsesbevis? Fra 1. juli 2023 er der kommet en ny lov om ansættelsesbeviser. Den nye lov gælder ikke med tilbagevirkende kraft. Hvis du er ansat inden 1. juli, kan du anmode om at få opdateret din ansættelseskontrakt. Det har din arbejdsgiver 8 uger til. Hvilke oplysninger skal dit ansættelsesbevis indeholde?

Du skal oplyses om alt der er vigtigt for dig at vide om dit ansættelsesforhold.

Hvis du er omfattet af en 3F-overenskomst på hotel- og restaurationsområdet, skal din arbejdsgiver bruge vores ansættelsesbevis.

Hvis du ikke er omfattet af en 3F-overenskomst på hotel- og restaurationsområdet, skal dit ansættelsesbevis som minimum indeholde de 15 punkter, du kan se nedenunder.
 1. Arbejdsgiverens og dit navn og adresse.
 2. Hvor du skal arbejde. Hvis du skal arbejde flere steder, skal dette også oplyses.
 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.
 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.
 6. Når det drejer sig om vikaransatte, brugervirksomhedernes identitet, så snart denne er kendt.
 7. Varigheden af og vilkårene for en eventuel prøvetid.
 8. Varigheden af det fravær med løn, som lønmodtageren har ret til.
 9. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.
 10. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuelt kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer.
 11. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid og eventuelle ordninger for overarbejde og betaling herfor og, hvor det er relevant, ordninger for vagtændringer.
 12. Hvis arbejdsmønsteret er helt eller overvejende uforudsigeligt, underretning om

   - det princip, at tidsplanen for arbejdet er variabel, antallet af garanterede betalte arbejdstimer og betaling for arbejde, som udføres ud over disse garanterede timer,

  - de referencetimer og -dage, hvor lønmodtageren kan pålægges at arbejde, og

  - den minimumsvarslingsperiode, som lønmodtageren er berettiget til, før en arbejdsopgave påbegyndes, og en eventuel frist for annullering af arbejdsopgaven.
 13. Den ret til uddannelse, som arbejdsgiveren eventuelt tilbyder.
 14. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet.
  Er overenskomsten eller aftalen indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem parterne er i den pågældende overenskomst.
 15. Hvor det er arbejdsgiverens ansvar, identiteten på de socialsikringsinstitutioner, som modtager de sociale bidrag, der er knyttet til ansættelsesforholdet, og enhver beskyttelse i forbindelse med social sikring fra arbejdsgiverens side.

Herudover er der nogle minimumskrav til dine ansættelsesvilkår, som skal være gældende:

 • Prøvetiden må i udgangspunktet ikke være længere end 6 måneder.
 • Du må ikke blive forhindret i at tage et bijob. Der er dog nogle undtagelser, bl.a. hvis det skyldes beskyttelse af forretningshemmeligheder eller for at undgå interessekonflikter.
 • Hvis du ikke kender dine arbejdstider, og de er helt eller overvejende uforudsigelige, kan din arbejdsgiver kun pålægge dig at arbejde, hvis det er indenfor et tidsrum I har aftalt i ansættelsesbeviset, og med det varsel i også har aftalt. Ellers må du gerne sige nej til at arbejde.
 • Hvis du har været ansat på tilkaldebasis eller lignende i mere end 3 måneder, antages du at være ansat på det antal timer, som du har arbejdet de seneste 4 uger, medmindre din arbejdsgiver kan bevise det modsatte. Hvis du har haft fravær i perioden forlænges de 4 uger.
 • Hvis du er ansat med uforudsigelige arbejdstider, kan du efter 6 måneders ansættelse anmode om at blive ansat på mere forudsigelige og trykke arbejdsvilkår, hvis sådan en ansættelsesform findes i virksomheden. Du har krav på en skriftlig begrundelse fra din arbejdsgiver, og kan bede om denne 1 gang om året. Din arbejdsgiver skal svare dig indenfor 1 måned. Hvis virksomheden du er ansat i en enkeltmandsvirksomhed eller hvis der er under 35 ansatte, er fristen for at svare 3 måneder.
 • Hvis det er pålagt din arbejdsgiver at tilbyde dig uddannelse med henblik på at udføre dit arbejde, så skal undervisningen være gratis for dig. Du skal helst gennemføre undervisningen indenfor din almindelige arbejdstid, og du skal have løn for timerne.
Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Som medlem kan du også finde telefonnummeret på din afdeling.

Ring til os
Ring til os
Bliv medlem af 3F

Som medlem af 3F er du del af et fællesskab, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Du får desuden en række fordele som PlusKort og Superliga-billetter.

Medlemskabet er gratis, hvis du har et studiejob.

Du kan også blive studiejob plus-medlem for bare 65 kr./måneden og blive sikret juridisk og faglig hjælp.

Bliv Studiejob-medlem
Bliv Studiejob Plus-medlem
Bliv Studiejob-medlem
Bliv Studiejob Plus-medlem


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt