Varde-Billund
Om 3F Varde-Billund

Organisatorisk er 3F Varde-Billund en såkaldt blandet afdeling, hvor vi dækker alle 3F overenskomstområder inden for alle Fagligt Fælles Forbunds 6 grupper.

Afdelingen prioriterer højt at komme ud til flest mulige arbejdspladser for at møde medlemmerne på deres arbejdspladser og servicere de tillidsvalgte, hvad enten det er omkring overenskomstspørgsmål eller arbejdsmiljø og sikkerhed.

Du er altid velkommen til at kontakte afdelingen på tlf. 70 300 864 for evt. besøg på din arbejdsplads.

Læs mere Vedtægter 365 KB PDF Hent dokument 10 gode grunde 797 KB PDF Hent dokument Værd at vide

Som faglig medlem, kan du bl.a. få hjælp til sager vedrørende løn- og ansættelsesforhold, som opstår efter din optagelsesdato. På samme måde kan du også benytte afdelingens socialrådgivere, i forbindelse med arbejdsskader/ulykker og arbejdsbetingede lidelser.

Kontakt til afdelingen kan ske telefonisk til 70 300 864 eller på mail til varde-billund@3f.dk

På denne side kan du læse resumér af de åbne emner, som har været behandlet på bestyrelsesmøderne i 3F Varde-Billund.

Filerne ligger som pdf-filer og det kræver, at du har programmet Adobe Reader, eller et andet pdf læseprogram, installeret på din computer, for at du kan åbne og læse filerne.

Hent Adobe Reader
Bestyrelsesmøde 22. marts 2022
Bestyrelsesmøde 26. januar 2021
Bestyrelsesmøde 23. februar 2021
Bestyrelsesmøde 30. marts 2021
Bestyrelsesmøde 27. april 2021
Bestyrelsesmøde 25. maj 2021
Bestyrelsesmøde 29. juni 2021
Bestyrelsesmøde 5. oktober 2021
Bestyrelsesmøde 16. november 2021
Bestyrelsesmøde 22. februar 2022
Bestyrelsesmøde 31. maj 2022
Bestyrelsesmøde 28. juni 2022
Bestyrelsesmøde 30. august 2022
Bestyrelsesmøde 20. september 2022
Bestyrelsesmøde 8. november 2022
Bestyrelsesmøde 29. november 2022
Bestyrelsesmøde 31. januar 2023
Resume af bestyrelsesmødet 28. februar 2023
Resume af bestyrelsesmødet 28. marts 2023
referat bestyrelsesmoede t d. 23. maj 2023
Resume af bestyrelsesmoedet d. 27 juni 2023
Referat bestyrelsesmoede 3 oktober 2023
referat bestyrelsesmoede d. 24 oktober 2023
Resume af bestyrelsesmoedet d. 28. november 2023
Resum af bestyrelsesmoedet d. 30 januar 2024
resume af bestyrelsesmoedet d. 27 februar 2024

Afdelingsbestyrelsen i 3F Varde-Billund har nedsat en række fagudvalg, der skal sikre, at der i afdelingen arbejdes fagligt med forskellige indsatsområder til gavn for medlemmerne.

Bemærk
I det omfang et udvalg offentliggør udvalgsreferaterne her på hjemmesiden, kan du finde linket til referatet lige under det konkrete udvalg, til venstre på siden.

Har du idéer og/eller forslag til et eller flere af udvalgene, er du altid velkommen til at kontakte afdelingen eller medlemmer af udvalgene.

Skulle du selv have lyst til at være faglig aktiv og for eksempel sidde med i et konkret udvalg, eller du kender nogen, der vil det, så kontakt afdelingen og hør, hvordan mulighederne er for dette.

Du kan se hvilke personer, der pt. sidder i de enkelte udvalg, og hvordan de kan kontaktes, under menufeltet for det konkrete udvalg.

Hvorfor udvalg?
Når man i afdelingen nedsætter arbejdsudvalg, er det for at sikre, at der er et fast forum af medlemmer og valgte (gerne med særlig interesse og viden om konkrete områder som for eksempel arbejdsmiljø), der tager hånd om, at der i fagforeningen arbejdes med de pågældende områder.

Udvalgene kan for eksempel indstille til afdelingsbestyrelsen, at konkrete temaer sættes til debat i medlemskredsen, ved at udvalget planlægger møder og aktiviteter som andre interesserede medlemmer kan deltage i. Udvalget kan også invitere eksterne oplægsholdere, som ved deres medvirken og evt. oplæg til debat om konkrete emner kan være med til, at en udbredt kreds af medlemmer kan få større viden og indsigt i de områder, som udvalgene arbejder med.

De faglige udvalg i afdelingen har som regel faste grænser for, hvad de kan behandle og beslutte, og skal ellers søge/indstille til bestyrelsen, hvis man ønsker at iværksætte aktiviteter, som går ud over disse grænser.

Et fagligt udvalg bemandes ved indstilling fra bestyrelsen (ofte er én eller flere udvalgsmedlemmer selv afdelingens bestyrelsesmedlemmer), men udvalget konstituerer sig efterfølgende selv med formand og sekretær. Det er også meget almindeligt, at et udvalg har tilknyttet en faglig medarbejder fra afdelingen, der kan hjælpe udvalget med informationssøgning, praktiske forhold som bestillinger og aftaler med eksterne personer og aktiviteter.

Hent dokument "Millioner af kroner flyttet fra arbejdsmiljøet"

Her kan du downloade pdf-filer med referater fra udvalgets møder og aktiviteter, til læsning/udskrift på din egen computer.

Har du spørgsmål eller andet til referaterne, skal du kontakte udvalget ved henvendelse til 3F Varde-Billund tlf. 70 300 864.

For at du kan se og læse pdf-filer på din computer, skal du have installeret programmet Adobe Reader, som du gratis kan downloade.

Hent Acrobat Reader
Aktivitetsoversigt 2. halvår 2021 og 1. kvartal 2022
Referat fra Fællesmøde for AMR og TR udvalg 7/9 2022
Referat fra Miljøudvalgsmøde 28/6 2022
Referat fra Miljøudvalgsmøde 6/4 2022
Referat Miljøudvalgsmøde 23/2 2022
Referat fra Miljøudvalgsmøde 6/12 2021
Referat fra Miljøudvalgsmøde 24/8 2021
Referat fra Miljøudvalgsmøde 20/10 2020
Referat fra Miljøudvalgsmøde 11/2 2020
Referat fra Miljøudvalgsmøde 18/12 2019
Referat fra Miljøudvalgsmøde 28/8 2019
Referat fra Miljøudvalgsmødet 27/6 2019
Referat fra Miljøudvalgsmøde 24/4 2019
Referat fra AMR og TR møde 10/1 2023
Referat fra AMR og TR moede d. 15.06.2023
Referat fra AMR og TR moede d. 22.01.2024
Her kan du se hvem der er med i 3F Varde/Billund bestyrelse.
Bestyrelsen i 3F Varde-Billund

Referater og andet fra Uddannelses- og organiseringsteamet.

Herunder kan du downloade pdf-filer med referater fra udvalgets møder og aktiviteter, til læsning/udskrift på din egen computer.

Har du spørgsmål eller andet til referaterne, skal du kontakte udvalget ved henvendelse til 3F Varde-Billund tlf. 70 300 864.

For at du kan se og læse pdf filer på din computer, skal du have installeret programmet Adobe Reader, som du gratis kan downloade.

Hent Acrobat Reader
Referat fra Uddannelses og Organiseringsudvalg 30.03.2022
Se referat fra 12. november 2019 Organisationsudvalg
Se referat fra 25. juni 2019
Se referat fra 27. februar 2019

Her kan du downloade pdf-filer med referater fra udvalgets møder og aktiviteter, til læsning/udskrift på din egen computer.

Har du spørgsmål eller andet til referaterne, skal du kontakte udvalget ved henvendelse til 3F Varde-Billund tlf. 70 300 864.

For at du kan se og læse pdf-filer på din computer, skal du have installeret programmet Adobe Reader, som du gratis kan downloade.

Referat fra Fællesmøde for AMR og TR udvalg 7. september 2022
Referat fra AMR og TR møde 10. januar 2023


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt