Nyheder
Inflation: Er 95 ører mere om dagen nok? I disse dage foregår der diskussioner på Christiansborg om, hvorvidt og hvordan man kan hjælpe borgere, som rammes af den stigende inflation. De blå partier vil løse udfordringen på samme vis, som de tror de kan løse alle samfundsproblemer: med skattelettelser strøget med mild hånd. Til den nette sum af 38.000.000.000 kroner - ifølge Finansministeriets beregninger.

Regeringen har derimod spillet ud med en ekstra skattefri ældrecheck på 5000 kroner, et ændret befordringsfradrag samt et mindre beløb til førtidspensionister. Sammenlignet med skattelettelsesmodellen er forslaget billigt. Regeringen anslår at regningen lander på omkring 3 mia. Derudover er forslaget sympatisk. Modtagerne af ældrechecken er blandt de mindst bemidlede i samfundet og deres folkepension er blot blevet reguleret med 1,2 pct. fra 2021-2022. I SF er der ligeledes fokus på de ældre suppleret med studerende og børnefamilier.

Reguleret med absurd lave 0,15 pct
Desværre glimrer en udsat gruppe ved sit fravær i udmeldingerne. Nemlig de ledige, som sammen med førtidspensionister rammes hårdest af inflationen. Fra 2021 til 2022 er satsen for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere blot reguleret med absurd lave 0,15 pct. Altså en 1/8 af den regulering, som er tilgået de øvrige grupper. Og som der nu vokser politisk konsensus frem om, at den er utilstrækkelig.

Fordelt ud på dage, kan stigningen for de ledige ikke opgøres i kroner og ører. Her behøves nemlig kun ører. En dagpengemodtager på maksimumsatsen får i år 95 ører mere om dagen end før nytår. Før skat! Kontanthjælpsstigningen er endnu lavere. Det kommer man ikke langt for på benzintanken. Eller i Brugsen.

De utilstrækkelige reguleringer gør ondt på tusindvis af ledige. Til gengæld ville samfundet knapt kunne mærke prisen på at hæve eksempelvis dagpengene med 3,5%. 3F’s økonomer vurderer, at udgiften for resten af 2022 ville lande på omkring 200 mio. kroner.

Arbejdsløshed kan ramme alle. Især i usikre tider som nu med krig i Europa. Vi har i Danmark igennem årtier skabt et solidarisk samfund, hvor vi hjælper hinanden. Det markerer vi hvert år den 1. maj. Lad os kigge på, hvordan vi bedst muligt kompenserer almindelige danskere for de stigende priser. Men lad os starte med de iblandt os, som har mindst.

Med venlig hilsen

Martin Jensen, Formand for 3F Vejle

3F Vejle er Vejle kommunes stærkeste fællesskab og mest nærværende fagforening.

3F Vejle vil med en klar profil vejlede, rådgive og servicere medlemmerne i overensstemmelse med samfundets og arbejdsmarkedets udvikling og til gavn for fællesskabet.

· Sjællandsgade 30 · 7100 Vejle · 

· Tlf. 70 300 910 · Facebook 3F Vejle · www.3f.dk/vejle · Mail vejle@3f.dk · 
Danmarks Stærkeste Fagforening 
Din fremtid - Vores opgave


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt