Nyheder
Regeringsgrundlag: Hold nallerne fra Store Bededag og seniorpensionen 2022 var året, hvor vi havde folketingsvalg, der for første gang i flere årtier – efter seks ugers sonderinger og forhandlinger – endte med en ny regering hen over midten.

De tre partier – Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne – er enige om et omfattende regeringsgrundlag som måske kan give politisk stabilitet, hvilket er godt for dansk økonomi, beskæftigelse og arbejdsmarkedet. Selvom jeg gerne havde set en anden regeringskonstellation.

Men det er vigtigt med stabilitet i den nuværende periode med store udfordringer, både herhjemme og i Europa – sikkerhedspolitisk og med hensyn til klimaet og behovet for en ambitiøs grøn omstilling.

En pose blandede bolsjer.
I 3F Vejle konstaterer vi, at regeringsgrundlaget også er som en pose blandede bolsjer. Der er både de meget syrlige og nogle søde.

Vi ønskede os en regering, der vil arbejde for et bedre arbejdsmiljø. For det er jo helt galt, når to ud af tre af vores medlemmer har taget smertestillende medicin for at kunne passe sit arbejde. Derfor er det godt med bevillinger til uddannelse/efteruddannelse, arbejdsmiljøet og til en styrket indsats imod socialdumping.

Et andet punkt var at bevare og udvikle ”Arne” pensionen samt bekæmpe uligheden i, at en akademiker lever 7,5 år længere end en ufaglært. Retten til tidlig pension, når man har knoklet i mindst 42 år, er da også blevet forbedret, både med en højere ydelse og mere lempelige optjeningsregler.

Men det er samtidig en kæmpe forringelse, at man vil fjerne seniorpensionen, som giver vores mest nedslidte kolleger muligheden for at trække sig tilbage 6 år før pensionsalderen, selvom man skal visiteres til det. Det er ganske enkelt ikke rimeligt, at folk som er nedslidte skal slæbe sig afsted på arbejde.

Flere praktikpladser til vores unge
Vores unge skulle bakkes op, så vi kunne sikre flere praktikpladser til vores unge. Det er fremragende at erhvervsuddannelserne og erhvervsskolerne får en meget stor prioritering og saltvandsindsprøjtning. Ligesom man vil forbedre mulighederne for, at ufaglærte voksne kan få en opkvalificering eller få efteruddannelse.

Men det er også vigtigt, at der bliver anlagt et annulleringssøgsmål imod EU-direktivet om mindsteløn, da det er gift for det danske arbejdsmarked og den danske model. Så herfra skal der lyde stor ros for at stå op imod en EU-mindsteløn. For hvis Tyskland eller Portugal vil hæve den deres mindsteløn, kan deres regering jo selv gøre det.

Lige op til helligdagene omkring jul foreslår man så at fjerne en anden helligdag – Store Bededag. Det er et af de forslag, som vi herfra ikke vil have, da vi ikke skal arbejde mere, når vores pensionsalder hæves. Så man vil tage en helligdag for at skaffe midler til krudt og kugler samtidig med at man giver store topskattelettelser.

Bekymring for privatisering
Jeg kan også være bekymret, når man lægger op til mere offentlig-privat samarbejde. Det kræver i hvert fald, at man lærer og drager konsekvenser af erfaringerne med udlicitering, hvor vi – ikke mindst her i Vejle – kan fortælle om hovedløst valg af billigste tilbud, som indebærer utåleligt ringe arbejdsvilkår for medarbejderne – plus dårligere service-kvalitet for borgerne og kommunen.

Så til de erfarne regeringspolitikere fra de tre partier. Når i vil udmønte jeres regeringsgrundlag, så gør det med samme omtanke og ansvarlighed, som i siger at jeres regeringsdannelsen er udtryk for. Så drop de syrlige bolsjer, skattelettelserne og mindsk uligheden. Det er mit nytårsønske for i år.

Godt nytår!

Med venlig hilsen

Martin Jensen
Formand for 3F vejle

3F Vejle er Vejle kommunes stærkeste fællesskab og mest nærværende fagforening.

3F Vejle vil med en klar profil vejlede, rådgive og servicere medlemmerne i overensstemmelse med samfundets og arbejdsmarkedets udvikling og til gavn for fællesskabet.

· Sjællandsgade 30 · 7100 Vejle · 

· Tlf. 70 300 910 · Facebook 3F Vejle · www.3f.dk/vejle · Mail vejle@3f.dk · 
Danmarks Stærkeste Fagforening 
Din fremtid - Vores opgave

 


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt