Nyheder
8. marts: Ligeløn er stadig en væsentlig problematik Det er bekymrende, at løngabet mellem mænd og kvinder i Danmark er øget under Corona-pandemien. Ikke bare på landsplan, men også blandt 3F's medlemmer, hvor flere års fremskridt nu er blevet udvisket. Løngabet er steget med næsten et procentpoint (0,88 procent) på landsplan, hvilket betyder, at det gennemsnitlige løngab nu er på 12,25 procent. Vi må konstatere, at ligeløn stadig er en væsentlig problematik i det danske samfund.

Det er tydeligt, at Danmark stadig har to alvorlige udfordringer. For det første er ligelønnen stadig ikke et centralt emne på dagsordenen, og for det andet bliver kvinders arbejde stadig ikke værdsat tilstrækkeligt i samfundet. Det er på tide, at vi gør noget alvorligt for at bekæmpe løngabet og sikre, at mænd og kvinder får lige løn for lige arbejde.

Rengøring, omsorg, pleje, sundhed har været og er yderst efterspurgte funktioner under og efter Corona. Det er typisk arbejdsområder, som er domineret af kvinder – og de mangler arbejdskraft. Alligevel sakker kvinders løn bagud! Det burde være omvendt, når man tænker på udbud og efterspørgsel på arbejdskraft. Umiddelbart er det svært at se andre forklaringer, end at der er en fortsat nedvurdering af kvinders arbejde.

Nogen vil bortforklare løngabets udvikling ved at påstå, at det især var kvinder, der tog sig af børnepasning under nedlukningerne under Covid-19. En anden bortforklaring vil være, at det især er langtidsledige kvinder, der er kommet ind i lavtlønnede job, og at der samtidig har været størst vækst i lønningerne i mandsdominerede fag på grund af arbejdskraftmangel.

Men det er forsøg på forklaringer, der ikke holder i et ligestillingsperspektiv!

Her på kvindernes internationale kampdag må det slås fast: Vi SKAL have gjort noget ved det løngab!

Der er måske lys forude. Et nyt redskab er på vej. Inden for tre år skal Danmark implementere et nyt lønåbenhedsdirektiv fra EU. I 3F vil vi presse på for, at det bliver før end senere. Det betyder blandt andet, at virksomheder med over 150 ansatte skal synliggøre kønsopdelte lønstatistikker på en offentlig hjemmeside. Medarbejdere og offentligheden får derfor muligheden for at få indsigt i, hvordan virksomhederne agerer i kroner og øre i forhold til ligeløn. Det er positivt. Lige nu ser vi nemlig alt for mange virksomheder, der i stedet gemmer sig bag flotte, retoriske vendinger. Direktivet vil derfor påskynde virksomhederne til at handle på problematikken om ligeløn.

Lad os nu få sat fokus på at skabe bedre rammevilkår for kvinder i erhvervslivet. Åbenhed om løn er en af vejene til at sikre ligestilling og ligeløn, men vi er også tvunget til at tage flere midler i brug. Mit ønske på denne kampdag er, at vi om fem år kan se, at løngabet har ændret sig i ligestillingens navn.

Din fremtid – Vores opgave

Med venlig hilsen

Martin Jensen
Formand for 3F Vejle

3F Vejle er Vejle kommunes stærkeste fællesskab og mest nærværende fagforening.

3F Vejle vil med en klar profil vejlede, rådgive og servicere medlemmerne i overensstemmelse med samfundets og arbejdsmarkedets udvikling og til gavn for fællesskabet.

· Sjællandsgade 30 · 7100 Vejle · 

· Tlf. 70 300 910 · Facebook 3F Vejle · www.3f.dk/vejle · Mail vejle@3f.dk · 
Danmarks Stærkeste Fagforening 
Din fremtid - Vores opgave


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt