Nyheder
Mere uddannelse i stedet for nyttejobs Det nytter ikke noget at indføre 37 timers arbejdspligt. Kontanthjælpsmodtagere skal uddannes til jobs via en kombineret sprog- og erhvervsuddannelse.

Regeringen har indkaldt Folketingets partier til forhandlinger om at indføre en såkaldt "37-timers arbejdspligt" for kontanthjælpsmodtagere med ikke vestlig baggrund. I regeringsgrundlaget står der, at "Regeringen vil indføre en ny arbejdspligt, der erstatter passiv forsørgelse med en pligt til at bidrage i 37 timer om ugen for borgere med et integrationsbehov. Målet med den nye arbejdspligt er, at flere tilknyttes det danske arbejdsmarked og får et arbejde."

Det er faktisk nytteløst

Men det er ikke nogen god idé og faktisk nytteløst, at sende kontanthjælpsmodtager ud og vaske lygtepæle eller smøre ostemadder på plejehjemmene. Hvis disse nyttejobs - eller ”37-timers arbejdspligt”, som det hedder i regeringsgrundlaget - skal have en varig betydning for integration og arbejdsudbud, skal kontanthjælpsmodtagerne have en uddannelse målrettet arbejdsmarkedet med indbygget intensiv sprogundervisning.

Nyttejobs er ikke den rigtige vej at gå – af flere årsager

Jeg er helt med på intentionen om at flytte folk fra passiv forsørgelse til en plads i arbejdsfællesskabet på ordinære samt overenskomstdækkede vilkår og dermed styrke integrationen. Men nyttejobs er ikke den rigtige vej at gå – af flere årsager.

For det første vil det betyde en trussel mod en række ordinære jobs, som ikke mindst 3F-medlemmer i dag udfører. Der vil altså ske en fortrængning af ordinære jobs til fordel for støttejobs, hvilket både jeg og vel også regeringen ikke er interesseret i.

Det vil være meget svært for en kommune som Vejle Kommune af finde opgaver, som man kan sætte disse mennesker til uden at fortrænge ordinære jobs og uden, at det er helt meningsløst for det enkelte menneske.

For det andet viser al erfaring, at folk ikke kommer tættere på varig beskæftigelse ved at blive sendt i nyttejobs eller anden form for aktivering. Det er altså spild at tid og ressourcer at forsøge at skabe disse nyttejobs for at øge integrationen og tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Vi skal i stedet uddanne folk til en plads på arbejdsmarkedet og derved integrere dem i vores samfund. De 37 timers arbejdspligt bør afløses af et 37 timers uddannelsestilbud, og i 3F foreslår vi, at der oprettes en særlig Integrations-AMU og Integrations-EUD, hvor disse mennesker får både faglig opkvalificering og sproglig opkvalificering. Det vil betyde bedre integration, bedre beskæftigelse og færre på offentlig forsørgelse - what’s not to like?

Vi skal løfte folk til en plads på arbejdsmarkedet og ikke sende dem ud i ligegyldig aktivering. Regeringen må droppe tankerne om nyttejobs og satse benhård på at løfte folks kompetencer. Så får vi den integration, vi alle ønsker.

Med venlig hilsen

Martin Jensen
Formand for 3F Vejle

3F Vejle er Vejle kommunes stærkeste fællesskab og mest nærværende fagforening.

3F Vejle vil med en klar profil vejlede, rådgive og servicere medlemmerne i overensstemmelse med samfundets og arbejdsmarkedets udvikling og til gavn for fællesskabet.

· Sjællandsgade 30 · 7100 Vejle · 
· Tlf. 70 300 910 · Facebook 3F Vejle · www.3f.dk/vejle · Mail vejle@3f.dk · 
Danmarks Stærkeste Fagforening 
Din fremtid - Vores opgave


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt