Nyheder
EU mindsteløn: Sig nej til EU’s mindsteløn Den kommende regering må hurtigst muligt og inden, det er for sent, anlægge et annullationssøgsmål ved EU-domstolen med opbakning fra det nyvalgte Folketing.

Vi kæmper altid for at sikre gode løn- og arbejdsvilkår for vores medlemmer
Som fagforbund kæmper vi altid for at sikre gode løn- og arbejdsvilkår for vores medlemmer og ikke mindst dem, der hører til i bunden af lønskalaen. Derfor kan det måske undre nogen, at vi med næb og klør kæmper for at forhindre, at EU’s forslag om en politisk fastsat mindsteløn bliver en realitet også i Danmark.

Lad mig starte med at slå fast, at jeg på alle måder støtter de europæiske arbejdere i kampen for bedre lønninger især i bunden.

Nogle steder i Europa, for eksempel i Tyskland, er de laveste lønninger så lave, at folk bliver nødt til at have to jobs for at kunne overleve – hvilket jo naturligvis går ud over børn, familie og det levede liv. Det er helt urimeligt og helt uanstændigt.

Hvis Tyskland vil hæve den tyske mindsteløn, kan den tyske regering jo selv gøre det
I Tyskland og mange andre lande er der på alle måder brug for at få hævet de laveste lønninger. Men hvis Tyskland vil hæve den tyske mindsteløn, kan den tyske regering jo selv gøre det. Ligesom hvis Portugal gerne vil hæve den portugisiske mindsteløn, så må den portugisiske regering selv gøre det.

Løndannelse har aldrig været EU kompetence – det er klokkeklar national kompetence.

Men i Danmark er det arbejdsmarkedets parter, der fastlægger løn- og arbejdsforhold via overenskomsterne. Vi kalder det ”den danske model”, og den har været ganske effektiv i mere end 120 år.

Modellen har vist sit værd ved at sikre rimeligt gode løn- og arbejdsforhold for de lavest lønnede, ved at sikre gode løn- og arbejdsforhold generelt for de danske lønmodtagere og ved at sikre ro og stabilitet på arbejdsmarkedet. Denne model skal ikke ødelægges af politisk indblanding, som i værste fald kan betyde lavere lønninger i bunden og et ustabilt arbejdsmarked.

Derfor har 3F, hele den rigtige fagbevægelse, arbejdsgiverne, regeringen, Folketinget og organisationerne i tre år stået skulder ved skulder i kampen mod EU’s direktiv om mindsteløn. Og vi mener, vi har gode argumenter.

EU har slet ikke kompetence til at lovgive om national løndannelse og organisering
Først og fremmest har EU slet ikke kompetence til at lovgive om national løndannelse og organisering. Det er klart præciseret i traktaten som medlemslandenes ansvar.

For det andet kan direktivet føre os ud på en farlig glidebane i forhold til, hvad EU skal lovgive om i fremtiden. Det på trods af, at de værste tidsler i mine øjne er luget ud under forhandlingsprocessen i EU.

For det tredje er der – på trods af forsikringer om det modsatte fra Kommissionens side - ingen garanti for, at den danske arbejdsmarkedsmodel og danske lønmodtagere ikke bliver påvirket af direktivet på sigt.

En kommende regering og Folketing skal anlægge annullationssøgsmål ved EU-domstolen
Derfor er det et must for den kommende regering og Folketinget, at Danmark anlægger annullationssøgsmål ved EU-domstolen inden fristens udløb. Det vil tvinge EU-domstolen til at tage stilling til lovligheden af direktivets indhold i forhold til traktaten og dermed i givet fald anlægge nogle klare præmisser for anvendelse af direktivet.

Jeg mener, at alle tiltag, der på nogen måde kan true vores arbejdsmarkedsmodel, skal vi sige klart nej til. Derfor skal vi anlægge sag ved EU-domstolen – og det haster! Fristen udløber nemlig få uger inde i 2023, så dette må være første prioritet for den nye regering.

Din fremtid – Vores opgave

Med venlig hilsen

Martin Jensen
Formand for 3F Vejle

3F Vejle er Vejle kommunes stærkeste fællesskab og mest nærværende fagforening.

3F Vejle vil med en klar profil vejlede, rådgive og servicere medlemmerne i overensstemmelse med samfundets og arbejdsmarkedets udvikling og til gavn for fællesskabet.

· Sjællandsgade 30 · 7100 Vejle · 

· Tlf. 70 300 910 · Facebook 3F Vejle · www.3f.dk/vejle · Mail vejle@3f.dk · 
Danmarks Stærkeste Fagforening 
Din fremtid - Vores opgave


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt