Nyheder
Social dumping, nej tak Efter regeringsskiftet er myndighedernes indsats imod social dumping blevet styrket betydeligt

Under den seneste Venstre-regering var der 40 medarbejdere i Skattestyrelsen til at bekæmpe social dumping. I dag har styrelsen ca. 70 medarbejdere/årsværk, som er øremærket indsatsen.

Den markante styrkelse skyldes både den socialdemokratiske regerings prioriteter og de parlamentariske støttepartiers ønsker ved forhandlingsbordet.

Indsatsen er særdeles vigtig for vores arbejdsmarked, for lønmodtagerne og for de ordentlige, lovlydige virksomheder, som udsættes for ublu og unfair konkurrence. Svindel i tilknytning til arbejdsmarkedet undergraver simpelt hen de ordnede forhold og overenskomsterne på arbejdsmarkedet.

Samtidig er det en god forretning for fællesskabet, for dokumentationen viser, at hver skattemedarbejder i gennemsnit hiver tre mio. kr. hjem til statskassen hvert år. Alene i 2019 og 2020 år var statens nettoprovenu som følge af skattestyrelsens kontroller på hele 481 mio. kr. tilsammen.

Indsatsen mod social dumping er i den forbindelse målrettet yderligere med et nyt center mod sort økonomi og social dumping i Frederikssund, som skal styrke vidensdeling og effektiviteten i arbejdet.

Bl.a. har myndighederne etableret et nyt skattecenter i Frederikssund, som skal styrke vidensdeling og effektiviteten i arbejdet med at bekæmpe social dumping. På den måde samler SKAT deres ekspertise og de flere ressourcer, som er afsat til at afsløre og bekæmpe alle former for svindel, der er knyttet til arbejdsmarkedet.

Social dumping og eksempelvis sort arbejde er jo beslægtet, for i forbindelse med social dumping er det ofte også tale om systematisk snyd med skat og unddragelse af moms, afgifter mv.

Den procentvise andel af de kontroller der er gennemført, har stødt stigende de seneste år

For nogle år siden afslørede SKAT svindel ved hver tredje kontrol, nu møder de svindel på hvert andet kontrolbesøg. Samtidig er der tydelige tegn på mere systematisk, organiseret økonomisk kriminalitet baseret på amoralsk, professionel rådgivning fra advokater, revisorer mv.

Derfor er det også vigtigt, at indsatsen sikres gennem længerevarende politiske aftaler om bevillinger til den fælles myndighedsindsats mod social dumping og Arbejdstilsynets almindelige tilsynsvirksomhed. Ellers er det sværere både at fastholde kompetente medarbejdere og planlægge den vigtige indsats ordentligt og effektivt.

3F Vejle er Vejle kommunes stærkeste fællesskab og mest nærværende fagforening.

3F Vejle vil med en klar profil vejlede, rådgive og servicere medlemmerne i overensstemmelse med samfundets og arbejdsmarkedets udvikling og til gavn for fællesskabet.

· Sjællandsgade 30 · 7100 Vejle · 

· Tlf. 70 300 910 · Facebook 3F Vejle · www.3f.dk/vejle · Mail vejle@3f.dk · 
Danmarks Stærkeste Fagforening 
Din fremtid - Vores opgaveMasser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt