Nyheder
OK forlig i Bygggeriet 2023 og 2024

Højere løn

 • Minimumslønnen stiger med 2 x 4,50 kr., i alt 9 kr.
 • 2 procent mere arbejdsgiverbetalt pension (10 procent/2 procent)
 • SH/FF, som nu hedder ”særlig lønopsparing,” stiger med 1,8 procent.

Priskuranterne

 • Prislisterne stiger med henholdsvis 4 procent og 3,9 procent, i alt 8,06 procent
 • 27 nye priskurantspriser fordelt på de tre priskuranter.

Løn ved fravær

 • Barsel, graviditet, fædreorlov, forældreorlov bliver nu honoreret med fuld løn, dog max. 225 kr.
 • Sygeløn stiger med 12,32 kr. i timen.

Akkord og opmåling

 • En hurtig fagretlig behandling ved uenigheder om mængder.

Kørselsgodtgørelse

 • Der skal nu betales for de første 35 km. Der kan ikke aftales 0 km, når der er mere end 35 km.

Vejrligsstop

 • Ny bestemmelse bl.a. angående mesters ansvar for kvalitet af det udførte arbejde og hjemsendelse.

Boligtillæg til udenlandske kolleger

 • Et ekstraordinært tillæg på 25 kr. i timen i de første fire måneder. Hvis arbejdsgiveren ikke herefter stiller pas- sende bolig til rådighed, skal tillægget betales i op til 12 måneder.
 • Tillægget tæller forfra ved ny ansættelse/ udstationering
 • Tillægget skal tillægges minimalløn, værkstøjspenge og akkordafsavn.
 • Ret til lønforhandling efter 4 og 12 måneder.
 • Passende bolig er med eget værelse, køkkenfaciliteter mv. og max. 50 km fra byggepladsen.

Højere lærlingeløn og pension

 • Lærlingelønnen stiger med 8 procent i perioden.
 • Pensionen stiger til 10 procent arbejdsgiverbetalt og 2 procent lærlingebetalt.
 • Særlige lønopsparing stiger med 2 procent.

Arbejdsmiljø

 • Ret til at standse arbejdet, hvor der er risiko for sikkerhed og sundhed
 • Nye arbejdsmiljøindsatser overfor både små og store virksomheder.
 • Bam-bus kan tilbyde supplerende uddannelse for
 • arbejdsmiljørepræsentanter. 

Uddannelse

 • Bedre vilkår for at gå fra ufaglært til faglært målrettet den grønne omstilling.
 • Forpraktikaftale for 15-17-årige i murerfaget mhp. at indgå en fuld uddannelsesaftale.

Tillid og lokalaftaler

 • Ret til tillidsvalg i arbejdstiden og samtale med nyansatte (læs organisering).
 • Mulighed for at arbejde på en 4-dages-uge, 37 timer. Skal aftales lokalt og aftalen skal forinden godkendes af den lokale fagforening.
 • Mulighed for at indgå ikkeoverenskomstfravigende lokalaftaler når der ikke er valgt en tillidsrepræsentant. Kan ikke omfatte akkordforhold og skal fremsendes til forbundet.

 


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt