Løntilskud

Ansættelse med løntilskud kan være en vej til fast arbejde eller muligheden for at få nye kompetencer.

Hvis du har været ledig i 6 måneder, har du mulighed for at få tilbud om ansættelse med løntilskud.

Du kan komme i løntilskud fra dag 1 i din ledighedsperiode, hvis du enten

  • Er kort uddannet - det vil sige ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt niveau eller højere.
  • Eller hvis du er over 50 år.
  • Eller hvis du er enlig forsørger.

Du har ret til at komme i løntilskudsjob, hvis du selv har fundet det og betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Ansættelsen med tilskud kan ske både hos en privat og en offentlig arbejdsgiver.  

Du kan være ansat i løntilskud hos en privat arbejdsgiver i højst 6 måneder og hos en offentlig arbejdsgiver i højst 4 måneder.

Du får løn fra arbejdsgiveren. De uger, hvor du er i job med løntilskud, bruger du også af din dagpengeperiode.

Du skal fortsat være tilmeldt Jobnet og være aktivt jobsøgende, selvom du er i arbejde i løntilskudsjob.

Regler for løntilskudsjob

Der er et loft over, hvor mange der på den enkelte virksomhed må ansættes med løntilskud.

Du kan ikke komme i løntilskudsjob i den virksomhed, hvor du senest har været ansat med eller uden løntilskud.

Du kan heller ikke komme i løntilskudsjob i en virksomhed, der ejes af din ægtefælle/samlever.

Løn

Når du ansættes med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, skal du have fuld overenskomstmæssig løn.

Ansættes du med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, kan der højst udbetales en timeløn på 127,90 kroner per time eksklusiv feriepenge (2019).

Du har mulighed for at få befordringsgodtgørelse i offentlige løntilskudsjob, hvis du opfylder betingelserne for det.

 

 

Meld dig ind i dag og bliv sikret i Danmarks stærkeste fagforening og A-kasse

Bliv medlem

Relaterede artikler