Arbejde over grænser

En grænsearbejder er en person, der er beskæftiget i et EØS-land, men har bopæl i et andet EØS-land, og som vender tilbage til sin bopæl mindst en gang om ugen.

Som grænsearbejder skal man være forsikret i det land, hvor man arbejder. Hvis du bliver ledig efter at have været grænsearbejder, kan du optages i den danske a-kasse, selvom du ikke har arbejdet i Danmark, og herefter modtage dagpenge efter de almindelige danske regler.

Det er dog en betingelse, at du søger om optagelse senest otte uger efter, at du er ophørt med at være grænsearbejder.