Kortere dagpengeperiode

Hvis du inden for en otte-årig periode har været ledig i fire år eller mere, vil din dagpengeperiode blive afkortet med en måned.

Hvis du sammenlagt har været ledig i 7.696 timer inden for 96 måneder, risikerer du at få afkortet din dagpengeperiode med en måned.

Reglen har tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at også ledighed før 1. juli 2017 tæller med.