Supplerende dagpenge

Hvis du arbejder mindre end fuld tid, kan du have mulighed for at få udbetalt supplerende dagpenge.

Som fuldtidsforsikret kan du ikke få udbetalt supplerende dagpenge for mindre end 14.8 timer per måned.

Frigørelsesattest

En frigørelsesattest er en erklæring fra din arbejdsgiver om, at hun/han vil se bort fra dit opsigelsesvarsel overfor virksomheden.

Har du et opsigelsesvarsel overfor din arbejdsgiver, kan du kun få supplerende dagpenge, hvis:

  • din nedsatte arbejdstid til enhver tid kan placeres, så arbejdstiden ikke er til hinder for din overtagelse af andet arbejde eller
  • din arbejdsgiver via en frigørelsesattest vil se bort fra opsigelsesvarslet i tilfælde af, at du får arbejde med en længere arbejdstid eller
  • din arbejdsgiver i en meddelelse om arbejdsfordeling eller en ansættelseskontrakt erklærer at ville se bort fra opsigelsesvarslet, hvis du får arbejde med en længere arbejdstid.
  • Er du deltidsforsikret, kan du få mere at vide om reglerne i din lokale lokale 3F a-kasse.

Frist

Frigørelsesattesten eller ansættelseskontrakten skal være modtaget i a-kassen senest 5 uger efter, at ansættelsesforholdet er begyndt.

De 5 uger regnes fra og med den dag, din arbejdsgiver har krav på et opsigelsesvarsel. Modtager a-kassen frigørelsesattesten eller ansættelseskontrakten efter fristen er udløbet, kan du tidligst få supplerende dagpenge fra den dag, a-kassen modtager dokumentationen.

Du kan hente blanketten her.

Ret til supplerende dagpenge i 30 uger

Du kan højst modtage supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Begrænsningen på 30 uger tæller fra og med første uge med udbetaling af supplerende dagpenge.

Når vi tæller ugerne, medtager vi som udgangspunkt kun de uger, hvor du har arbejdet mindre end 37 timer og samtidig modtaget dagpenge for måneden.

Undtagelsen er hvis du har selvstændig bibeskæftigelse. Alle uger med dagpenge medregnes, uanset om du har timer ved bibeskæftigelse.

Genoptjening af ret til supplerende dagpenge.