Supplerende dagpenge

Hvis du arbejder mindre end fuld tid (maks.29,6 timer per uge), har du mulighed for at få udbetalt supplerende dagpenge.

Frigørelsesattest

En frigørelsesattest er en erklæring fra din arbejdsgiver om, at hun/han vil se bort fra dit opsigelsesvarsel overfor virksomheden.

Har du et opsigelsesvarsel overfor din arbejdsgiver, kan du kun få supplerende dagpenge,

hvis:

  • din nedsatte arbejdstid til enhver tid kan placeres, så arbejdstiden ikke er til hinder for din overtagelse af andet arbejde eller
  • din arbejdsgiver via en frigørelsesattest vil se bort fra opsigelsesvarslet i tilfælde af, at du får arbejde med en længere arbejdstid eller
  • din arbejdsgiver i en meddelelse om arbejdsfordeling eller en ansættelseskontrakt erklærer at ville se bort fra opsigelsesvarslet, hvis du får arbejde med en længere arbejdstid

Er du deltidsforsikret, kan du få mere at vide om reglerne i din lokale 3F A-kasse.

Frist
Frigørelsesattesten eller ansættelseskontrakten skal være modtaget i a-kassen senest 5 uger efter, at ansættelsesforholdet er begyndt.

De 5 uger regnes fra og med den dag, din arbejdsgiver har krav på et opsigelsesvarsel. Modtager a-kassen frigørelsesattesten eller ansættelseskontrakten efter fristen er udløbet, kan du tidligst få supplerende dagpenge fra den dag, a-kassen modtager dokumentationen.

Du kan hente blanketten her.

30-ugers-reglen

Du mister retten til supplerende dagpenge, når du har modtaget supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for 104 uger. I de 30 uger indgår alle uger, hvor du har arbejdet mindre end fuld tid og modtaget dagpenge.

Du kan igen få ret til supplerende dagpenge i 30 uger, hvis du inden for 12 måneder har fået indberettet et bestemt antal timer til indkomstregisteret af din arbejdsgiver.

Du kan altid få oplyst timetallet i din lokale 3F A-kasse.