Supplerende dagpenge

Hvis du arbejder mindre end fuld tid, kan du have mulighed for at få udbetalt supplerende dagpenge.

Som fuldtidsforsikret kan du ikke få udbetalt supplerende dagpenge for mindre end 14.8 timer per måned.

Frigørelsesattest

En frigørelsesattest er en erklæring fra din arbejdsgiver om, at hun/han vil se bort fra dit opsigelsesvarsel overfor virksomheden.

Har du et opsigelsesvarsel overfor din arbejdsgiver, kan du kun få supplerende dagpenge, hvis:

  • din nedsatte arbejdstid til enhver tid kan placeres, så arbejdstiden ikke er til hinder for din overtagelse af andet arbejde eller
  • din arbejdsgiver via en frigørelsesattest vil se bort fra opsigelsesvarslet i tilfælde af, at du får arbejde med en længere arbejdstid eller
  • din arbejdsgiver i en meddelelse om arbejdsfordeling eller en ansættelseskontrakt erklærer at ville se bort fra opsigelsesvarslet, hvis du får arbejde med en længere arbejdstid.
  • Er du deltidsforsikret, kan du få mere at vide om reglerne i din lokale lokale 3F A-kasse.

Frist

Frigørelsesattesten eller ansættelseskontrakten skal være modtaget i a-kassen senest 5 uger efter, at ansættelsesforholdet er begyndt.

De 5 uger regnes fra og med den dag, din arbejdsgiver har krav på et opsigelsesvarsel. Modtager a-kassen frigørelsesattesten eller ansættelseskontrakten efter fristen er udløbet, kan du tidligst få supplerende dagpenge fra den dag, a-kassen modtager dokumentationen.

Du kan hente blanketten her.

Ret til supplerende dagpenge i 30 uger

Du kan højst modtage supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Begrænsningen på 30 uger tæller fra og med første uge med udbetaling af supplerende dagpenge.

Når vi tæller ugerne, medtager vi som udgangspunkt kun de uger, hvor du har arbejdet mindre end 37 timer og samtidig modtaget dagpenge for måneden.

Undtagelsen er hvis du har selvstændig bibeskæftigelse. Alle uger med dagpenge medregnes, uanset om du har timer ved bibeskæftigelse.

Genoptjening af ret til supplerende dagpenge.

Genoptjening af nye 30 uger med supplerende dagpenge

Du får ret til en ny dagpengeperiode med 30 uger, når du indenfor 12 sammenhængende måneder har fået indberettet løntimer, A-indkomst, B-indkomst eller overskud fra selvstændig virksomhed.

Du kan læse flere detaljere i pjecen om supplerende dagpenge.

Forlængelse af dine 30 uger

Når din ret til supplerende dagpenge er udløbet, og du ikke opfylder betingelserne for nye 30 uger, har du mulighed for at forlænge din ret til supplerende dagpenge med op til 12 uger.

Forlængelsen sker for 4 uger ad gangen.

Din lokale 3F A-kasse opgør ved udløb af dine 30 uger, om du har mulighed for at få din ret til supplerende dagpenge forlænget.

Vi ser på, om du indenfor de seneste 12 måneder har fået indberettet løntimer / haft selvstændig virksomhed uden at modtage dagpenge.

Læs mere i pjecen her.

Din lokale 3F A-kasse kan hjælpe dig med at undersøge, om du opfylder betingelserne til at få forlænget eller opnå ret til nye 30 uger med supplerende dagpenge.