Supplerende dagpenge

Hvis du arbejder mindre end fuld tid (maks.29,6 timer per uge), har du mulighed for at få udbetalt supplerende dagpenge.

Som fuldtidsforsikret kan du ikke få udbetalt supplerende dagpenge for mindre end 7,4 timer om ugen.

Som deltidsforsikret kan du ikke få udbetalt supplerende dagpenge for mindre end en femtedel af din gennemsnitlige arbejdstid, før du blev ledig.

Frigørelsesattest

En frigørelsesattest er en erklæring fra din arbejdsgiver om, at hun/han vil se bort fra dit opsigelsesvarsel overfor virksomheden.

Har du et opsigelsesvarsel overfor din arbejdsgiver, kan du kun få supplerende dagpenge,

hvis:

  • din nedsatte arbejdstid til enhver tid kan placeres, så arbejdstiden ikke er til hinder for din overtagelse af andet arbejde eller
  • din arbejdsgiver via en frigørelsesattest vil se bort fra opsigelsesvarslet i tilfælde af, at du får arbejde med en længere arbejdstid eller
  • din arbejdsgiver i en meddelelse om arbejdsfordeling eller en ansættelseskontrakt erklærer at ville se bort fra opsigelsesvarslet, hvis du får arbejde med en længere arbejdstid

Er du deltidsforsikret, kan du få mere at vide om reglerne i din lokale 3F A-kasse.

Frist
Frigørelsesattesten eller ansættelseskontrakten skal være modtaget i a-kassen senest 5 uger efter, at ansættelsesforholdet er begyndt.

De 5 uger regnes fra og med den dag, din arbejdsgiver har krav på et opsigelsesvarsel. Modtager a-kassen frigørelsesattesten eller ansættelseskontrakten efter fristen er udløbet, kan du tidligst få supplerende dagpenge fra den dag, a-kassen modtager dokumentationen.

Du kan hente blanketten her.

Ret til supplerende dagpenge i 30 uger

Du mister retten til at få udbetalt dagpenge samtidig med arbejde på nedsat tid, når du har modtaget supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for 104 uger. I de 30 uger indgår alle uger, hvori du har arbejdet mindre end fuld tid og modtaget dagpenge.

Du kan som fuldtidsforsikret igen få ret til supplerende dagpenge i 30 uger, når du inden for en 12 måneders periode har fået indberettet:

  • mere end 130 løntimer i hver af 6 månedsindberetninger eller
  • mere end 30 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger
  • eller mere end 60 løntimer i hver af 13 14-dages-indberetninger eller har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 26 uger inden for 12 måneder.