Udbetaling af dagpenge og efterløn

Du finder dit dagpengekort, efterlønskort og kort til arbejdsmarkedsydelse på mit.3f.dk. (Husk NemID).

Vend telefonen for en bedre visning af tabellen

Dine ydelser bliver udbetalt for en måned af gangen. 

Du skal indsende dit ydelseskort ca. en uge før den 1. i den efterfølgende måned. Derfor skal du selv komme med en vurdering af, hvad du forventer at have af arbejdstimer den sidste uge i måneden. 

Dine oplysninger samkøres herefter med arbejdsgivernes indberetning til indkomstregistret (SKAT).

Har du fået for mange eller for få ydelser, reguleres beløbet inden for de næste tre måneder. Det kan f.eks. ske, hvis du uventet får arbejde de sidste dage af en måned.

Mit ydelseskort er indsendt for sent

Hvis du indsender kortet senere end en uge før den 1. i den efterfølgende måned, bliver din udbetaling forsinket.

NB: Hvis du ikke indsender dit ydelseskort senest en måned og 10 dage efter udbetalingsmånedens udløb, risikerer du at miste retten til ydelserne.

Oversigt over indsendelse af kort, udbetaling af dagpenge og efterløn.

Periode

Måned

Indsendelse af kort
kan tidligst sendes

Indsendelse af kort
skal være modtaget
På din NemKonto

01.01. - 31.01. 2019 Januar 24. januar 28. januar 31. januar
01.02. - 28.02. 2019 Februar 21. februar 25. februar 28. februar
01.03. - 31.03. 2019 Marts 22. marts 26. marts 29. marts
01.04. - 30.04. 2019 April 23. april 25. april 30. april
01.05. - 31.05. 2019 Maj 22. maj 24. maj 29. maj
01.06. - 30.06. 2019 Juni 21. juni 25. juni 28. juni
01.07. - 31.07. 2019 Juli 24. juli 26. juli 31. juli
01.08. - 31.08. 2019 August 23. august 27. august 30. august
01.09. - 30.09. 2019 September 23. september 25. september 30. september
01.10. - 31.10. 2019 Oktober 24. oktober 28. oktober 31. oktober
01.11. - 30.11. 2019 November 22. november 26. november 29. november
01.12. - 31.12.2019 December 19. december 23. december 30. december

Du finder dit dagpengekort på mit.3f.dk (NemID)

Du finder dit efterlønskort på mit.3f.dk (NemID)

Tast dagpenge- og efterlønskort