Udbetaling af dagpenge og efterløn

Du finder dit dagpengekort, efterlønskort og kort til arbejdsmarkedsydelse på mit.3f.dk. (Husk NemID).

Vend telefonen for en bedre visning af tabellen

Dine ydelser bliver udbetalt for en måned af gangen. 

Du skal indsende dit ydelseskort ca. en uge før den 1. i den efterfølgende måned. Derfor skal du selv komme med en vurdering af, hvad du forventer at have af arbejdstimer den sidste uge i måneden. 

Dine oplysninger samkøres herefter med arbejdsgivernes indberetning til indkomstregistret (SKAT).

Har du fået for mange eller for få ydelser, reguleres beløbet inden for de næste tre måneder. Det kan f.eks. ske, hvis du uventet får arbejde de sidste dage af en måned.

Mit ydelseskort er indsendt for sent

Hvis du indsender kortet senere end en uge før den 1. i den efterfølgende måned, bliver din udbetaling forsinket.

NB: Hvis du ikke indsender dit ydelseskort senest en måned og 10 dage efter udbetalingsmånedens udløb, risikerer du at miste retten til ydelserne.

Oversigt over indsendelse af kort, udbetaling af dagpenge og efterløn.

Periode

Måned

Indsendelse af kort
kan tidligst sendes

Indsendelse af kort
skal være modtaget
På din NemKonto

1.10. - 31.10. 2018  Oktober  24. oktober  26. oktober  31. oktober 
1.11. - 30.11. 2018  November  23. november  27. november  30. november 
1.12. - 31.12. 2018  December  18. december  21. december  28. december 

Du finder dit dagpengekort på mit.3f.dk (NemID)

Du finder dit efterlønskort på mit.3f.dk (NemID)

Tast dagpenge- og efterlønskort