Aalborg
Om 3F Aalborg I en fagforening står vi sammen - du er ikke alene på arbejdspladsen.

Vi forhandler løn og arbejdsvilkår med udgangspunkt i dit fag. Du har altid nogen i ryggen i fagforeningen.

I 3F har vi 64 afdelinger rundt om i landet, så der er også en nær dig. Her kan du altid komme ned og få en snak og gode råd om dit arbejdsliv.

Det er fagforeningen, der står i spidsen for at forhandle overenskomst med din arbejdsgiver. Den indeholder blandt andet rettigheder og vilkår for dig på din arbejdsplads.

Læs mere Vedtægter for 3F Aalborg 1,59 MB PDF Hent dokument Værd at vide

I en fagforening står vi sammen - du er ikke alene på arbejdspladsen. Vi forhandler løn og arbejdsvilkår med udgangspunkt i dit fag.

Du har altid nogen i ryggen i fagforeningen. I 3F har vi over 66 afdelinger rundt om i landet, så der er også en nær dig. Her kan du altid komme ned og få en snak og gode råd om dit nye arbejde, din nye læreplads eller andet.

Det er fagforeningen, der står i spidsen for at forhandle overenskomst med din arbejdsgiver. Den indeholder blandt andet rettigheder og vilkår for dig på din arbejdsplads.

Det er vigtigt, at du finder den fagforening indenfor det fag du arbejder med. Det er kun den fagforening, der kan varetage dine faglige interesser. Som medlem har du indflydelse på din fagforening. Det får du bedst ved at blive aktiv.

3F Ungdom Aalborg er et fællesskab som hører til under 3F Aalborg.

Det er for alle som er medlem af 3F Aalborg, og som er i alderen 15 til 30 år.

Der bliver løbende afholdt arrangementer og kurser, både regionalt og nationalt.

I 3F Aalborg har vi altid haft tradition for et stærkt ungdoms fagforeningsarbejde, men det varierer fra tid til anden i hvilken form ungdomsarbejde foregår.

Hvis DU har lyst til at være aktiv, så kontakt vores ungdomskonsulent, Camilla. Hun vil med glæde tage imod nye, friske kræfter.

Ungdomskonsulent i 3F Aalborg

 • Camilla Kjeldgaard Lindt, tlf. 889 23762 , mail:
Kampen for at finde en praktikplads

Du kan altid hente hjælp i afdelingen, hvis du får et fagligt problem.

Vi hjælper bl.a. med: 

 • Faglige sager
 • Efterbetaling
 • Manglende ansættelsesbevis
 • Manglende feriepenge
 • Uberettiget opsigelse
 • Virksomhedslukninger (LG-sager)
 • Chikane og mobning
 • Lønforhandling
 • Opmåling af akkord arbejde

Bestyrelsen

Klubbens formål er at styrke sammenhold og gøre os stærkere overfor arbejdsgivere i diverse forhandlingssituationer, således at vores lønninger i sidste ende kan stige i takt med forøgede leveomkostninger, inflationen osv.

Yderligere vil vi arbejde på at udbrede sammenhold, netværk og kammeratskab -  også på tværs af sjakkene.

Senior-, Pioner- og Efterlønsklubber

Kontaktperson

Herunder finder du oplysninger om og aktiviteterne i klubberne, som hører under 3F Aalborg Fællesledelse.

Faglige seniorer

Bestyrelse

 • Formand Annie Sørensen, tlf. 9813 5670/4020 7146, mail: annie-s@mail.dk
 • Kasserer Karin Sørensen, tlf. 22 93 46 28, mail: nirak356@gmail.com
 • Sekretær Lis Johansen, tlf. 3013 9475
 • Bestyrelsesmedlem Ella Thomsen, tlf. 22 66 77 51
 • Bestyrelsesmedlem Sonja Hansen, tlf. 22 79 25 20

Program efterår 2022/forår 2023


 • September

   

  Tirsdag, den 6. september 2022 kl. 13.30

  Vi starter sæsonen med at få besøg af

  tidl. Fængselsbetjent Lis Vig

  der fortæller om et liv blandt indsatte.

  Tilmelding og betaling til udflugt til

  Feggesund 22.september kl. 9.00

   

  ---00000---

   

  Torsdag, den 22. september 2022.

  Afgang: Aalborg Rutebilstation kl. 9.00

  Udflugt med ledsager til Feggesund Færgekro,

  hvor vi skal spise stegte ål. Pris pr. deltager 125. kr.

  Billetter købes på klubmødet den 6. september

   

  Oktober

   

  Tirsdag, den 4. oktober 2022 kl.13.30

  Duoen Revysangens Genklang underholder anekdoter

  og revyviser som vi kender og kan synge med på.

   

  November

   

  Tirsdag, den 1. november 2022 kl. 13.30

  I dag kommer tidl. Rådmand Mai-Britt Iversen

  og vil fortælle om et liv med politik

   

  ---00000---

   

  Mandag-Tirsdag, den 28-29. november 2022

  Juleturen bliver en 2-dages tur til Tyskland.

  Vi skal besøge julemarkeder i Flensburg og Lübeck,

  hvor vi skal overnatte. Der omdeles program senere.

   

  December

   

  Tirsdag, den 6. december 2022 kl. 13.30

  Så er det jul og vi vil prøve noget nyt,

  vi skal spille julebanko. Klubben giver brød

   

  Januar

   

  Tirsdag, den 3. januar 2023 kl. 12.30

  Bemærk klokkeslæt

  Vi ønsker hinanden godt nytår,

  klubben giver lidt at spise samt øl og vand.

  Kl. 13.30 underholder Lea og Peter samt

  Peter Aldahl med historier og musik

   

  Februar

   

  Tirsdag, den 7. februar 2023 kl. 13.30

  I dag skal vi høre om Arbejdsliv i Aalborg,

  Museumsinspektør Inger Bladt kommer og fortæller

   

  Marts

   

  Tirsdag, den 7. marts 2023 kl. 13.30

  Visens Venner fra Aalborg kommer og underholder

   

  April

   

  Tirsdag, den 4. april 2023 13.30

  Generalforsamling.

  Dagsorden omdeles på mødet i januar.

   

  Maj

   

  Tirsdag, den 2. maj 2023 kl. 12.30

  Bemærk klokkeslæt

  Vi slutter sæsonen med at spise vores medbragte mad,

  derefter spiller vi banko. Klubben giver øl og vand.

  Sidste tilmelding og betaling til udflugten den 23. maj 2023.

   

  ---00000---

   

  Tirsdag, den 23. maj 2023

  Sommerudflugt går i år Himmerland rundt.

  Afgang fra Aalborg Rutebilstation perron 11.

  Mere om turen oplyses senere.

   

   

   

   

  Kontingent er stadig kun 40,00 kr. pr kvartal i 3 kvartaler om året.

   

  Bemærk
  Møderne holdes på Hadsundvej 184.

  Møderne forventes afsluttet kl. 15.30.

   

  Husk at medbringe en kop til kaffe.

  Husk kniv og gaffel til januar og april møderne.

   

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen
   


Program til print
Bestyrelse
 • Formand Peter Christiansen, Sanglærkevej 9, 9400 Nørresundby
  Tlf. 9819 1352/2674 8560, mail: apic@stofanet.dk
 • Næstformand Anne-Lise Dueholm Hansen, Tornhøjparken 138. 9220 Aalborg Øst
  Tlf.: 98155049/27641555, mail: odh1.@live.dk
 • Kasserer Niels Christian Rasmussen, Valmuemarken 13, 9000 Aalborg
  Tlf. 98181789, mail: ncr@stofanet.dk
 • Sekretær Henning O. Østergaard, Peter Bruunsvej 155, 9210 Aalborg SØ
  Tlf. 9814 6479/2044 7556, mail: aalborn@mail1.stofanet.dk
 • Bestyrelsesmedlem Jens Christian Høegh, Stenbjergvej 247 Aalborg Øst
  Tlf.: 98158412/27191441, mail: jens.christian.hoegh@mail.dk

Arrangementer

Bestyrelsen

 • Formand Arne Dahl Olsen, Østerbrogade 27, 9400 Nørresundby
  Tlf.  9817 4652/2511 9452
 • Næstformand Ivan Jensen, Møllevej 8, 9400 Nørresundby
  Tlf. 2011 3765
 • Kasserer Kjeld Richter-Mikkelsen, Østerbrogade 128, 9400 Nørresundby
  Tlf. 21246653, mail: kjeld.richter.mikkelsen@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem Karsten Jensen, Blegkilde Alle 51. st.tv., 9000 Aalborg
  Tlf. 2166 3969, mail: kjwbj@hotmail.com
 • Bestyrelsesmedlem Poul Erik Lyngdorf, Vinkelvej 23, 9370 Hals
  Tlf. 9825 2174
 • Bestyrelsesmedlem Steen Bentsen, Strandbyvej 39, 9220 Aalborg Ø
  Tlf. 4044 3882, mail: Steen@klarupnet.dk
 • Bestyrelsesmedlem Regner Billeskov, Blæsborgvej 3, 9200 Aalborg Øst
  Mail: rb-Billeskov@hotmail.com
 • Bestyrelsessuppleant Anders Rasmussen, Ny Kastetvej 5, 9000 Aalborg
  Mail: Anders.groth,rasmussen@gmail.com
 • Bestyrelsessuppleant Søren Møller Andersen, Poppelvej 10, Hou, 9370 Hals
  Tlf. 9825 3368
 • Første revisor Henning Pedersen, Knud Tofts Vej 3, 9400 Nørresundby
  Tlf. 9817 7262/2224 7484
 • Anden Revisor Henning Thomsen, Strubjerg 4, 9400 Nørresundby
  Tlf. 5049 1121
 • Revisor suppleant Niels Jørgen Leth, Strubjerg 17, st,tv., 9400 Nørresundby
  Tlf. 2235 5321

Bestyrelsesmøder afholdes normalt den første mandag i hver måned fra kl. 09.00 i 3F’s lokaler, Hadsundvej 184 B (der afholdes normalt ikke bestyrelsesmøder i juli, august og december).

Aktiviteter 

Bestyrelsen

 • Formand Niels Jensen,  tlf. 5041 6264
 • Bestyrelsesmedlem Edmund Petersen, tlf. 2135 9511
 • Bestyrelsesmedlem Ulla Petersen,  tlf. 2174 8082
 • Bestyrelsesmedlem Arne Kusk, tlf. 2178 4993

Bestyrelsen

 • Formand Egon Jensen, Fjordvej 13, 9220 Aalborg Øst
  Tlf. 22 43 02 42
 • Næstformand Kjeld Nissen, Godske Lindenovs Vej 193, 9210 Aalborg SØ.
  Tlf. 40 56 59 62
 • Kasserer Leo Jensen, Rødtjørnevej 8, 9210 Aalborg SØ.
  Tlf: 4063 0767, mail: Rodtjornevej8@vip.cybercity.dk
 • Bestyrelsesmedlem Allan G Nielsen, Frydenstrand 53, 9280 Storvorde
  Tlf. 2691 9771
 • Bestyrelsesmedlem Svend Åge Svendsen, Saltumvej 29, 9220 Aalborg Ø.
  Tlf. 20 91 80 46

Vi samles den første mandag i måneden i fagforeningen 3F på Hadsundvej, 184 til hyggeligt samvær. Vi starter kl. 13.00 med kaffe og fra kl. 13.30 til ca. 16.00 med bankospil.

December afslutter med en dejlig julefrokost.

Kontingent
Kontingentet er 150 kroner om året pr. par (enten ægtefælle eller samlever). 

Ved medlemskab af 3F seniorer under den Offentlige Gruppe ydes der rabat på udflugter.

Ved senior-medlemskab af 3F, bliver man også inviteret med til fagforeningens generalforsamling. 

Klubben deltager i landsklub og fællesledelsen for seniorer, for at tale din sag og pleje dine interesser, så støt op om klubben, så vi fortsat kan arbejde for vores medlemmer og hjælpe dem, som sidder alene, med at have et samlingspunkt. Dine gamle arbejdskammerater er der sikkert også, "så op af stolen! kom ned og få en sludder”.

Du kan indmelde dig i klubben ved at kontakte ovenstående bestyrelsesmedlemmer.

Kontakt klubben på: 132@outlook.dk

Stor tak til VELUX Fonden, som har sponsoreret en bærbar pc og en printer til klubben.

Bestyrelsen

 • Formand Bent Engstrøm, tlf. 2622 5307, mail: bengstroem@gmail.com
 • Næstformand Curt Nielsen, tlf. 2015 5906
 • Kasserer Ove Møller, tlf. 9815 9775
 • Sekretær Arne Christensen
 • Bestyrelsesmedlem Børge Rasmussen
 • Bestyrelsesmedlem Bjarne Christian Jensen

Aktivitetsprogram

 


  Bestyrelsen

  Program efterår 2023
  Vi starter igen 7. september i lokalerne 405-406.

  Torsdag 7. september kl. 13.30
  Banko

  Torsdag 21. september kl. 13.30
  "Min sidste vilje"

  Oktober

  Torsdag 5. oktober kl. 13.30
  Frode Muldkær

  Torsdag 19. oktober kl. 13.30
  Landsby Musikanterne

  November

  Torsdag 2. november kl. 13.30
  Torben M Musik

  Torsdag 16. november kl. 13.30
  Banko

  December

  Fredag 1. december
  Julefrokost m musik v/ Gert Degn
  Vi er i lokalerne 405-406. Og husk dørene åbner først kl. 13.00.


  Bestyrelsen

  • Formand Frederik Espersen, Bælum, tlf. 9833 7368, mail: frederik.espersen@mail.dk
  • Næstformand Villy Christensen, Gl. Skørping, tlf. 9839 2194
  • Kasserer Leif Tonnisen, Terndrup, tlf. 9833 5461
  • Bestyrelsesmedlem Poul Nielsen, Skørping, tlf. 9839 1651
  • Bestyrelsesmedlem Bjarne Pedersen, St. Brøndum, tlf. 9833 9350
  • Suppleant Carl Erik Olsen, St. Brøndum, tlf. 9833 9526

  Bestyrelsen

  • Formand Hans Brun, tlf. 2447 4085
  • Kasserer Knud Leo Jensen, tlf. 9831 8601, mail: knud-leo@mail.dk

  Arrangementer


  Bestyrelsen

  Program 2023
  (ml.) betyder med ledsager.

  Februar                                                                                                  

  Tirsdag d. 14. kl. 10.00, Klubmøde,
  (Tilmelding til Generalforsamlingen)                                                                             

   Tirsdag d. 28. kl.10.00, Generalforsamling Klub                                

  Marts                                                                                            

  Tirsdag d.14. kl. 10.00, Klubmøde, (Tilmelding til Bankospil.)

  Tirsdag d.28. Bankospil, (ml.)

  APRIL                                                                                             

   Tirsdag d.11. kl.10.00, Klubmøde.
  (Tilm. til Virksomhedsbesøg).

   Tirsdag d.25. kl.10.Virksomhedsbesøg,                                                                                                                                                                                      

  MAJ                                                                                              

  Tirsdag d. 9. kl.10.00, Klubmøde.

  (Tilmelding til Sommerudflugt).

   

  Tirsdag d.30. kl.? Sommerudflugt. (ml. )

   

  JUNI   

   Uge 26, 5 dages tur til Friederichstad, Tyskland.

  August                                                                                                   

  Tirsdag d. 8. kl. 10.00, Klubmøde. 
   (Tilmelding til Virksomheds besøg.)

   

  Tirsdag d. 22 Virksomhedsbesøg

  September

  Tirsdag d. 12. kl. 10.00, Klubmøde, (Tilmelding til bowling.)

  Onsdag d. 27.kl. 10.45, Bowling, (ml.)   

  Oktober                                                                                                            

  Tirsdag d. 10. kl.10, Klubmøde.
  (Tilmelding til Banko og Gule ærter).                                           

  Tirsdag d. 24. kl. 14.30, Banko og Gule ærter, (ml.) 

  November

  Tirsdag d.1.kl.10, Klubmøde 
  (Tilmelding til Julefrokost)                                                                                                                                                                                                                                  

  Tirsdag d.21. kl. 16.00, Julefrokost, (ml.)

  December                                                                                                    

  Tirsdag d.5. kl. 10.00, Klubmøde.

   (Tilmelding til juleafslutning).

  Tirsdag d. 12. kl. 10.00, Juleafslutning.( ml )

   

  Ret til ændringer forbeholdes                                                                                                                   

  Øvrige oplysninger bekendtgøres på vores klubmøder.

  (ml.) betyder med ledsager.

   

  Bestyrelsen

  Bestyrelsen

  • Formand Hans Peter Hammer
   Rebildparken 35, 9220 Aalborg Ø
   Tlf. 61 66 99 31
   Mail:  hammer@stofanet.dk

  • Kasserer Inger M. Nielsen
   Mosters Vænge 45, 9370 Hals
   Tlf. 25 39 42 72
   Mail:
   nikkivuf@godmail.dk

  •  

   Sekretær Conny Lindstrøm

   Skelagervej 131, 9000 Aalborg

   Tlf. 22 40 47 50

   Mail: ankerconny@gmail.com

    

   Bestyrelsesmedlem Tove Andersen

   Clementsvej 27, 9000 Aalborg

   Tlf. 40 35 71 67

   Mail: tander@c.dk

    

   Bestyrelsesmedlem Henning Andersen

   Sundby Brygge 3, 3. lejl. 7, 9400 Nørresundby

   Tlf. 20 92 06 33

    

   Bestyrelsesmedlem Tage Sørensen

   Lundsgårdsgade 22, 9000 Aalborg

   Tlf. 40 37 94 93

   Mail: tageogirma@gmail.com

    

   Bestyrelsesmedlem Bruno Nielsen

   Mosters Vænge 45, 9370 Hals

   Tlf. 60 17 90 30

    

   Suppleant Jette Pedersen

   Asylvej 2, 9000 Aalborg

   Tlf. 24 26 34 86

   Mail: jettehannah@stofanet.dk

    

   Revisor Jytte Jørgensen

   Spartavej 26, 9370 Hals

   Tlf. 98 25 11 30

   Mail: karla@privat.dk

    

   Revisor Peter Nielsen

   Korsholm 3, 9370 Hals

   Tlf. 20 10 20 32

    

   Revisor suppleant Knud Viggo Ahlburg

   Arkildsdal 167, 3. tv

   Tlf. 20 28 47 76

  Aktiviteter i foråret 2023

   

  JANUAR

   

  Mandag den 2. januar kl.13.30

  Bankospil Hadsundvej 184.

  Tilmelding ikke nødvendig – bare kom.

   

  FEBRUAR

   

  Onsdag den 1. februar kl. 14.00 3F Hadsundvej

  Foredrag v/Johnny Sort som fortæller

  om sit liv i mørke og lys, virkelig dragende.


  Der serveres kaffe med kage, øl og vand.

  Pris  50 kr.

  Tilmelding senest den 2. januar til Jette tlf. 2426 3486

   

  ----oooOooo----

   

  Mandag den 27. februar kl. 13.30

  Bankospil Hadsundvej 184.

  Tilmelding ikke nødvendig – bare kom.

   

  MARTS

   

  Onsdag den 8. marts kl. 11.00

  Generalforsamling.

  Dagsorden ifølge vedtægterne.

  Der vil blive serveret en let middag efter generalforsamlingen.

  Alle medlemmer er velkomne.


  Tilmelding senest den 27. februar,

  hvis du ønsker at deltage i spisningen.


  Tilmelding v/bankospillet den 27. februar

  eller gerne SMS tlf. 61 66 99 31

   

  APRIL

   

  Mandag den 3. april kl.13.30

  Bankospil Hadsundvej 184.

  Tilmelding ikke nødvendig – bare kom.

   

  MAJ

   

  Mandag den 8. maj kl. 13.30

  Bankospil Hadsundvej 184.

  Tilmelding ikke nødvendig – bare kom.

   

  ----oooOooo----

   

  Onsdag den 24. maj

  Minigolf

  Vi mødes kl. 11.00 og spiser madpakke 1 øl/vand.


  Derefter spiller vi Minigolf.

  Vi slutter af med kaffe og kage.

  Pris pr. deltager 100 kr.


  Vi slutter dagen af i skurbyen med en øl eller vand for egen regning.


  Tilmelding senest den 8.maj ved bankospillet

  eller sms til Conny 22 40 4 750

   

  JUNI

   

  Onsdag den 7. juni

  Skovtur med afgang fra 3F kl. 8.00

  Turen går til Brunkulslejren med rundvisning.

  Efterfølgende besøg i Flamingoparken ved Holstebro.

  Her serveres der middag og rundvisning i parken

  Herefter hjemrejse

  Pris pr. deltager 400 kr.


  Tilmelding senest den 8. maj til Tove tlf.40 35 71 67


  Tilmeldingsdatoerne er absolut sidste frist.

  I må gerne tilmelde før.
  Dette gælder alle tilmeldinger.

   

  ----oooOooo----

   

  Mandag den 12. juni kl. 13.30

  Bankospil Hadsundvej 184.

  Tilmelding ikke nødvendig – bare kom.

   

  ----oooOooo----

   

  Til opslagstavlen:

   

  Bankospil - mandage i foråret 2023

   

  Mandag den 2. januar

  Mandag den 27. februar

  Mandag den 3. april

  Mandag den 8. maj

  Mandag den 12. juni

   

  Plader til bankospillet koster:

  1 plade 17,50 kr. - 2 plader 25,00 kr. 3 plader 30,00 kr.

  4 plader 35,00 kr. - 5 plader 40,00 kr. - 6 plader 45,00 kr.

  Pladepriserne er incl. kaffe og er gældende hele sæsonen.

   

  ----oooOooo----

   

  Bowlingdage - torsdage i foråret 2023

   

  Torsdag den 5. januar

  Torsdag den 2. februar

  Torsdag den 2. marts

  Torsdag den 13. april

  Torsdag den 4. maj

  Torsdag den 1. juni

   

  Tilmelding til bowling skal ske til

  Hans Peter Hammer tlf. 6166 9931 eller sms

  Husk at tidspunktet er ændret,

  vi mødes kl. 11.30 og spiller kl. 12.00

   

  ----oooOooo----

   

  På bestyrelsens vegne

  Hans Peter Hammer

   

  OBS! Betaling for arrangementer kan fremover betales kontant

  eller ved bankoverførsel på konto 5380 0000539169

  (Husk at oplyse om navn og arrangement ved bankoverførsel)

   

   

  Husk at alle arrangementer er med ægtefælle/samlever,

  dog ikke generalforsamlingen.

   

  Bestyrelsen

  • Formand Børge Nørgaard, tlf. 2921 0662
  • Næstformand Hugo Larsen, tlf. 9838 7115
  • Kasserer Henny Hansen, tlf. 2160 6607
  • Sekretær Margit Petersen, tlf. 2263 6915
  • Bestyrelsesmedlem Lis Villesen, tlf. 2263 6915

  Arrangementer

  • Bowling onsdage i ulige uger
   Løvvangens Bowlingcenter 11-12.
   Pris: 50 kroner for leje af bane og sko.
   Yderligere information: Birthe Munk, tlf. 2924 2157

  Bestyrelsen

  • Formand Birthe Pehrson, tlf. 5125 7081, mail: pbguld@live.dk 
  • Kasserer Werner Ziegler
  • Næstformand Knud Nielsen
  • Bestyrelsesmedlem Ester Christensen
  • Bestyrelsesmedlem Stig Hansen
  Bestyrelsen
  • Formand: Formand: Kaj Schou
   Tlf. mobil 20 48 41 02
   E-mail: ksc2@privat.dk
  • Kasserer: Søren Bjarne Christensen
   Tlf. 20 87 46 04/22 98 86 94
   E-mail: Mie-Bjarne @ mail.dk
   OBS. NYT. Bank: Reg. nr. 9217 Konto nr. 2074079736

   Hvis I har e-mail – send den venligst til Søren Bjarne

  • Næstformand: Carsten Stentz Estholm
   Mobil 28533249. E-mail: estholm@c.dk

  • Sekretær: Kjeld Nissen

  • Bestyrelsesmedlem: Erik Johansen

  • Bestyrelsessuppleanter:

   Jørn Michaelsen
   Jens C. Jervild

  • Bilagskontrollanter:

   Jens Lund
   Thomas Thomsen

   Bilagskontrollant suppleanter:

   Jørgen Jensen.
   Allan Vindfeld

   Program for 2023

  Generalforsamling

  Generalforsamling TIB Senior

  Torsdag d. 9.marts 2023 kl. 1300

  Dagsorden:

  1: Valg af dirigent.

  2:Valg af 2 personer til stemmeudvalg.

  3. Formandens beretning.

  4. Regnskab.

  5: Indkomne forslag.  (Forslag sendes senest 8 dage før til formanden).

  6: Kontingent.

  7: Valg af Kasserer. På valg: Bjarne Christensen

  8: Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

      På valg: Carsten Estholm                             

  9 Suppleanter. På valg: Jørn Michaelsen og Jens Jervild

  10: Valg af revisor og suppleanter (bilagskontrollør):

       Bilagskontrollant På valg: Jens Lund

         Suppleanter. På valg: Jørgen Jensen og Allan Vindfeld

  11 : Eventuelt..

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen.

   

  Inden generalforsamlingen er der spisning kl. 12.00 – pris 40 kr.

  Hvis man ønsker at deltage i spisningen, skal tilmelding ske senest

  Tirsdag d. 28. Februar 2023

  Tilmelding er ikke nødvendig til selve generalforsamlingen

   

  Torsdag d.23. marts 2023 kl. 13,30

  Bankospil.

                           

  Torsdag d. 20. april 2023 kl. 13,30

  Bankospil.

   

   

  Onsdag d. 24. Maj 2023.

  Vi tager på besøg og rundvisning, på Nørlund Savværk, og afslutter med

  Med eftermiddags kaffe , et hyggeligt sted.

  Deltager gebyr er 75,00 kr. Tilmelding  senest d. 16/5. Bus afgår fra 3F kontoret

  Kl. 12,15.

   

  Sommer udflugt

  Igen i året 2023 tager

  vi på sommer udflugt Den. 8 juni,

  kl. 9,00 fra afdelingen.

  Skovturen til ???? er ikke besluttet endnu.

  Men Bestyrelsen, er gået i tænkeboks

  For en god dag og godt vejr.

  Pris. 300,00 kr.

   

   

  Torsdag d. 14. September 2023 kl.13,30

  Bankospil

                                                                                                                                                              Torsdag d. 12, Oktober 2023 kl.13,30

  Bankospil.

                                                                                                                                                           Torsdag d. 16, November 2023 kl.13,30

  Bankospil rødvin og ænder.

   

   

  Torsdag d.07, December 2023 kl. 13,00

  Julefrokost i Stue etage

  Pris 200. kr.

  Tilmelding senest tirsdag d. 28. november.

   

  Husk, Klub hygge hver tirsdag I vort

  Klublokale i kælderen, mellem

  kl. 9,45- 13,00

     Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
  Kontakt