Aalborg
Om 3F Aalborg I en fagforening står vi sammen - du er ikke alene på arbejdspladsen.

Vi forhandler løn og arbejdsvilkår med udgangspunkt i dit fag. Du har altid nogen i ryggen i fagforeningen.

I 3F har vi 61 afdelinger rundt om i landet, så der er også en nær dig. Her kan du altid komme ned og få en snak og gode råd om dit arbejdsliv.

Det er fagforeningen, der står i spidsen for at forhandle overenskomst med din arbejdsgiver. Den indeholder blandt andet rettigheder og vilkår for dig på din arbejdsplads.

Læs mere Vedtægter for 3F Aalborg 1,59 MB PDF Hent dokument Værd at vide

I en fagforening står vi sammen - du er ikke alene på arbejdspladsen. Vi forhandler løn og arbejdsvilkår med udgangspunkt i dit fag.

Du har altid nogen i ryggen i fagforeningen. I 3F har vi over 66 afdelinger rundt om i landet, så der er også en nær dig. Her kan du altid komme ned og få en snak og gode råd om dit nye arbejde, din nye læreplads eller andet.

Det er fagforeningen, der står i spidsen for at forhandle overenskomst med din arbejdsgiver. Den indeholder blandt andet rettigheder og vilkår for dig på din arbejdsplads.

Det er vigtigt, at du finder den fagforening indenfor det fag du arbejder med. Det er kun den fagforening, der kan varetage dine faglige interesser. Som medlem har du indflydelse på din fagforening. Det får du bedst ved at blive aktiv.

3F Ungdom Aalborg er et fællesskab som hører til under 3F Aalborg.

Det er for alle som er medlem af 3F Aalborg, og som er i alderen 15 til 30 år.

Der bliver løbende afholdt arrangementer og kurser, både regionalt og nationalt.

 

Kampen for at finde en praktikplads

Du kan altid hente hjælp i afdelingen, hvis du får et fagligt problem.

Vi hjælper bl.a. med: 

 • Faglige sager
 • Efterbetaling
 • Manglende ansættelsesbevis
 • Manglende feriepenge
 • Uberettiget opsigelse
 • Virksomhedslukninger (LG-sager)
 • Chikane og mobning
 • Lønforhandling
 • Opmåling af akkord arbejde

Senior-, Pioner- og Efterlønsklubber

Kontaktperson

Herunder finder du oplysninger om og aktiviteterne i klubberne, som hører under 3F Aalborg Fællesledelse.

Faglige seniorer

Bestyrelse

 • Formand Annie Sørensen, tlf. 9813 5670/4020 7146, mail: annie-s@mail.dk
 • Kasserer Karin Sørensen, tlf. 22 93 46 28, mail: nirak356@gmail.com
 • Sekretær Lis Johansen, tlf. 3013 9475
 • Bestyrelsesmedlem Sonja Hansen, tlf. 22 79 25 20
 
 • Program for efterår 2023/forår 2024

   

  September

   

  Tirsdag, den 5. september 2023 kl. 13.30

  Vi starter sæsonen med at få besøg af Kurt Leth,

  der er kendt fra programmet ”Kaffe med Kurt” på TV2 Midt.

   

  Oktober

   

  Tirsdag, den 3. oktober 2023 kl. 13.30

  Vi får besøg af, ”Vendelbopigerne”

  som vil underholde med sange,

  også nogle vi kan synge med på.

   

  ---00000---

   

  Torsdag den 12. og onsdag den 25. oktober 2023 kl. 14.00

  The Irish Waterfalls

  Underholdning med Irsk Folkemusik.

  Pris 100 kr. pr. person.

  Der vil blive serveret kaffe med brød

  og en øl/vand eller to.

  Billetter købes i klubben senest den 5. september.

  Da der kun er plads til ca. 180 pers. er det først til mølle.

  Dørene åbnes kl. 13.30

   

  November

   

  Onsdag, den 8. november 2023 kl. 13.30

  I dag kommer Inger Bladt

  fra Aalborg Historiske Museum,

  Inger vil fortælle om Arbejdslivet

  i Aalborg gennem tiden.

   

  ---00000---

   

  Onsdag- Fredag, den 29/11- 1/12 2023

  Juletur til Stade-Bremen og Hamborg

  Program for turen kommer senere.

   

  December

   

  Tirsdag, den 5. december 2023 kl. 13.30

  Så er det jul og vi skal spille julebanko.

  Klubben giver brød.

   

  Januar

   

  Tirsdag, den 9. januar 2024 kl. 12.30

  Bemærk klokkeslæt

  Vi ønsker hinanden godt nytår,

  klubben giver lidt at spise samt øl og vand.

  Kl. 13.30 fortæller Journalist Flemming Retbøll

  om populær Dansktopmusik.

   

  Februar

   

  Tirsdag, den 6. februar 2024 kl. 13.30

  I dag kommer Journalist Kate Bluhme og fortæller om

  47 år med journalistik, i aviser og på Christiansborg.

   

  Marts

   

  Tirsdag, den 5. marts 2024 kl. 13.30

  Hansen Trio plus 1 fra Frederikshavn kommer

  og underholder, og vi skal synge sammen med

  dem fra deres medbragte sanghæfter.

   

  April

   

  Tirsdag, den 9. april 2024 kl. 13.30

  Generalforsamling

  Dagsorden omdeles på mødet i januar.

   

  Maj

   

  Tirsdag, den 7. maj 2024 kl. 12.30

  Bemærk klokkeslæt

  Vi slutter sæsonen med at spise vores medbragte mad,

  derefter spiller vi banko. Klubben giver øl og vand.

  Sidste tilmelding og betaling til udflugten den 21. maj 2024.

   

  ---00000---

   

  Tirsdag, den 21. maj 2024

  Sommerudflugt

  Afgang fra Aalborg Rutebilstation perron 11

  Mere om turen oplyses senere.

   

   

   

  Kontingent er stadig kun 40,00 kr. pr kvartal i 3 kvartaler om året.

   

  Bemærk
  Møderne holdes på Hadsundvej 184.

  Møderne forventes afsluttet kl. 15.30.

   

  Husk at medbringe en kop til kaffe.

  Husk kniv og gaffel til januar og april møderne.

   

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen

   

   

Program
Bestyrelse
 • Formand Peter Christiansen, Sanglærkevej 9, 9400 Nørresundby
  Tlf. 9819 1352/2674 8560, mail: apic@stofanet.dk
 • Næstformand Anne-Lise Dueholm Hansen, Tornhøjparken 138. 9220 Aalborg Øst
  Tlf.: 98155049/27641555, mail: odh1.@live.dk
 • Kasserer Niels Christian Rasmussen, Valmuemarken 13, 9000 Aalborg
  Tlf. 98181789, mail: ncr@stofanet.dk
 • Sekretær Henning O. Østergaard, Peter Bruunsvej 155, 9210 Aalborg SØ
  Tlf. 9814 6479/2044 7556, mail: aalborn@mail1.stofanet.dk
 • Bestyrelsesmedlem Jens Christian Høegh, Stenbjergvej 247 Aalborg Øst
  Tlf.: 98158412/27191441, mail: jens.christian.hoegh@mail.dk

Arrangementer

Bestyrelsen

 • Formand Arne Dahl Olsen, Østerbrogade 27, 9400 Nørresundby
  Tlf.  9817 4652/2511 9452
 • Næstformand Ivan Jensen, Møllevej 8, 9400 Nørresundby
  Tlf. 2011 3765
 • Kasserer Kjeld Richter-Mikkelsen, Østerbrogade 128, 9400 Nørresundby
  Tlf. 21246653, mail: kjeld.richter.mikkelsen@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem Karsten Jensen, Blegkilde Alle 51. st.tv., 9000 Aalborg
  Tlf. 2166 3969, mail: kjwbj@hotmail.com
 • Bestyrelsesmedlem Poul Erik Lyngdorf, Vinkelvej 23, 9370 Hals
  Tlf. 9825 2174
 • Bestyrelsesmedlem Steen Bentsen, Strandbyvej 39, 9220 Aalborg Ø
  Tlf. 4044 3882, mail: Steen@klarupnet.dk
 • Bestyrelsesmedlem Regner Billeskov, Blæsborgvej 3, 9200 Aalborg Øst
  Mail: rb-Billeskov@hotmail.com
 • Bestyrelsessuppleant Anders Rasmussen, Ny Kastetvej 5, 9000 Aalborg
  Mail: Anders.groth,rasmussen@gmail.com
 • Bestyrelsessuppleant Søren Møller Andersen, Poppelvej 10, Hou, 9370 Hals
  Tlf. 9825 3368
 • Første revisor Henning Pedersen, Knud Tofts Vej 3, 9400 Nørresundby
  Tlf. 9817 7262/2224 7484
 • Anden Revisor Henning Thomsen, Strubjerg 4, 9400 Nørresundby
  Tlf. 5049 1121
 • Revisor suppleant Niels Jørgen Leth, Strubjerg 17, st,tv., 9400 Nørresundby
  Tlf. 2235 5321

Bestyrelsesmøder afholdes normalt den første mandag i hver måned fra kl. 09.00 i 3F’s lokaler, Hadsundvej 184 B (der afholdes normalt ikke bestyrelsesmøder i juli, august og december).

Aktiviteter 

Bestyrelsen

 • Formand Niels Jensen,  tlf. 5041 6264
 • Bestyrelsesmedlem Edmund Petersen, tlf. 2135 9511
 • Bestyrelsesmedlem Ulla Petersen,  tlf. 2174 8082
 • Bestyrelsesmedlem Arne Kusk, tlf. 2178 4993

Bestyrelsen

 • Formand Egon Jensen, Fjordvej 13, 9220 Aalborg Øst
  Tlf. 22 43 02 42
 • Næstformand Kjeld Nissen, Godske Lindenovs Vej 193, 9210 Aalborg SØ.
  Tlf. 40 56 59 62
 • Kasserer Leo Jensen, Rødtjørnevej 8, 9210 Aalborg SØ.
  Tlf: 4063 0767, mail: Rodtjornevej8@vip.cybercity.dk
 • Bestyrelsesmedlem Allan G Nielsen, Frydenstrand 53, 9280 Storvorde
  Tlf. 2691 9771
 • Bestyrelsesmedlem Svend Åge Svendsen, Saltumvej 29, 9220 Aalborg Ø.
  Tlf. 20 91 80 46

Vi samles den første mandag i måneden i fagforeningen 3F på Hadsundvej, 184 til hyggeligt samvær. Vi starter kl. 13.00 med kaffe og fra kl. 13.30 til ca. 16.00 med bankospil.

December afslutter med en dejlig julefrokost.

Kontingent
Kontingentet er 150 kroner om året pr. par (enten ægtefælle eller samlever). 

Ved medlemskab af 3F seniorer under den Offentlige Gruppe ydes der rabat på udflugter.

Ved senior-medlemskab af 3F, bliver man også inviteret med til fagforeningens generalforsamling. 

Klubben deltager i landsklub og fællesledelsen for seniorer, for at tale din sag og pleje dine interesser, så støt op om klubben, så vi fortsat kan arbejde for vores medlemmer og hjælpe dem, som sidder alene, med at have et samlingspunkt. Dine gamle arbejdskammerater er der sikkert også, "så op af stolen! kom ned og få en sludder”.

Du kan indmelde dig i klubben ved at kontakte ovenstående bestyrelsesmedlemmer.

Kontakt klubben på: 132@outlook.dk

Stor tak til VELUX Fonden, som har sponsoreret en bærbar pc og en printer til klubben.

Bestyrelsen

 • Formand Bent Engstrøm, tlf. 2622 5307, mail: bengstroem@gmail.com
 • Næstformand Børge Rasmussen tlf. 28 58 08 32
 • Bestyrelsesmedlem Arne Christensen
 • Bestyrelsesmedlem Bjarne Christian Jensen
 • Kasserer: Anna Mie Møller

Aktivitetsprogram

11/1 kl. 13.00-1600
Banko

8/2 kl. 13.00-1600
Banko og fastelavnsboller

7/3 kl. 13.00-1600
Banko

21/3
Forventet arrangement

2/5 kl. 12.00-1600
Sommerafslutning og lille Banko

5/9 kl. 13.00-1600
Banko

3/10 kl. 13.00-1600
Banko

14/11 kl. 12.00-1600
Generalforsamling og lille Banko

5/12 kl. 12.00-1600
Juleafslutning og lille Banko


  Bestyrelsen

  Program efterår 2023
  Vi starter igen 7. september i lokalerne 405-406.

  Torsdag 7. september kl. 13.30
  Banko

  Torsdag 21. september kl. 13.30
  "Min sidste vilje"

  Oktober

  Torsdag 5. oktober kl. 13.30
  Frode Muldkær

  Torsdag 19. oktober kl. 13.30
  Landsby Musikanterne

  November

  Torsdag 2. november kl. 13.30
  Torben M Musik

  Torsdag 16. november kl. 13.30
  Banko

  December

  Fredag 1. december
  Julefrokost m musik v/ Gert Degn
  Vi er i lokalerne 405-406. Og husk dørene åbner først kl. 13.00.


  Bestyrelsen

  • Formand Frederik Espersen, Bælum, tlf. 9833 7368, mail: frederik.espersen@mail.dk
  • Næstformand Villy Christensen, Gl. Skørping, tlf. 9839 2194
  • Kasserer Leif Tonnisen, Terndrup, tlf. 9833 5461
  • Bestyrelsesmedlem Poul Nielsen, Skørping, tlf. 9839 1651
  • Bestyrelsesmedlem Bjarne Pedersen, St. Brøndum, tlf. 9833 9350
  • Suppleant Carl Erik Olsen, St. Brøndum, tlf. 9833 9526

  Bestyrelsen

  • Formand Jane Fredberg Kjær Hansen, tlf. 30 27 19 60, jane0860@gmail.com
  • Kasserer Richard Madsen, tlf.40 86 60 40

  Arrangementer


  Bestyrelsen

  Program 2024
  (ml.) betyder med ledsager.

   

  JANUAR

  Tirsdag d.9. kl. 10.00, Klubmøde.
  (Tilmelding til Foredrag)

  Tirsdag d. 23. kl. 14.00,

   

  ”Den tavse tilgivelse”

  Foredrag med journalisten Per Jensen, bl.a. kendt fra TV2/ Nord.
  Per Jensen er opvokset i Agersted, hvor der under 2. Verdenskrig var meget tilslutning til DNSAP, og derfor blev byen kaldt en ”Nazirede”.

  Det er en kendsgerning, at byen i forhold til indbyggertal var den by i landet, hvor der boede flest nazister.Per Jensen har studeret historien, og han vil prøve at give et svar på, hvorfor det gik sådan, og hvordan det er gået efter krigen.

  Et foredrag der fyldt med spændende historier – og masser af billeder.
  Pris 25,00 kr. incl. kaffe og kage øl og vand i pausen

  Tilmelding og betaling tirsdag d. 9 til klubmøde eller på tlf. 28230119


  FEBRUAR

  Tirsdag d. 13. kl. 10.00, Klubmøde,
  (Tilmelding til Generalforsamlingen)                                                                            

  Tirsdag d. 27. kl.10.00, Generalforsamling Klub

  GENERALFORSAMLING

  Havn Lager og Paks’s Efterløn og Pensionistklub

  Afholder Generalforsamling

  Tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 10.00

  Hadsundvej 184, 9000 Aalborg

  Program:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning ved formanden.
  3. Regnskab ved kassere.
  4. Indkomne forslag skal afleveres til Ole Nors senest 7 dage før generalforsamlingen.
  5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Leif Thomsen, Freddy Andersen
  6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, på valg er: Holger Thomsen,Ole K. Jensen. (Ole ønsker ikke genvalg.)
  7. Valg bilagskontrollant, på valg er: Ejvind Nielsen
  8. Valg af bilagskontrollant suppleant, på valg er: Merete Clausen.
  9. Aktiviteter i klubben.
  10. 10.Eventuelt.

                 Efter generalforsamlingen serveres et par stykker smørrebrød.

  Husk tilmelding ved klubmødet d. 13 februar 2024.

  Eller tlf. 28230119, mail:chr.jungersen@mail.dk

  Venlig hilsen

  P.B.V.

  Chr. Jungersen

   

  MARTS

  Tirsdag d.12. kl. 10.00, Klubmøde,
  (Tilmelding til Foredrag Banko og Kokkeskolen)

  Onsdag d. 20. kl. 13.30, Foredrag om Skandinavien Star
  med Henrik Berlau, fhv. formand for Sømændene.   

  “Scandinavian Star” brændte i 1990 på vej fra Oslo til Frederikshavn.

  Mordbranden kostede 159 passagerer og besætningsmedlemmer livet, men sagen er stadig aktuel og en ny retssag om ulykken er på vej.

  Gennem de sidste 30 år har mordbranden på Scandinavian Star med mellemrum dukket op i den offentlige debat.

  Der stilles stadig mange spørgsmål som: Hvem satte ild til skibet? Hvem var redderen? Var der mafia involveret? Hvordan var sikkerheden? Var det en dansk chauffør der startede branden? Hvordan kunne prisen for skibet og forsikringssummen fordobles på 18 minutter og hvem fik forsikringen? De pårørende til de omkomne har aldrig fået de rigtige svar på disse spørgsmål – og selve undersøgelsen af årsagen til branden har på flere punkter været mangelfuld.

  Henrik Berlau har siden branden været kritisk over for Søfartsstyrelsens forklaringer om, hvorfor skibet i en uge gik usynet og uhindret i fart. Han har bidraget til Erhvervsministeren undersøgelse af Søfartsstyrelsens rolle i opklaringen.

  Vi starter kl. 13,30, der vil være kaffe og kage og øl/vand i pausen.

  Tilmelding er gratis, men der skal tilmeldes til de respektive klubber.

  Venlig hilsen 4. 3f.Senior klubber Aalborg. NØRRESUNDBY, AB. T.I.P. H.L.P.

   

   

  Tirsdag d.26. kl. 14.00, Bankospil, (ml.)

   

  APRIL

  Torsdag d.4. Rundvisning og Spisning på Kokkeskolen. (ml.)                                                                                                                                                         

  Tirsdag d.23. kl.10.Klubmøde    

  MAJ    

  Tirsdag d. 14. kl.10.00, Klubmøde.

  (Tilmelding til Sommerudflugt).                                                                                

  Tirsdag d.28. kl.? Sommerudflugt. (ml. ) 

  Uge 26. Tur til Holland?

  AUGUST

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Tirsdag d. 6. kl.10.00, Klubmøde,
  (Tilmelding til Virsomhedsbesøg).

  Tirsdag d. 20. Virksomhedsbesøg.

  SEPTEMBER

  Tirsdag d.10. kl. 10.00, Klubmøde,
  (Tilmelding til bowling).  

  Onsdag d. 25.kl. 10.45, Bowling, (ml.)

  OKTOBER

  Tirsdag d.8. kl.10, Klubmøde.
  (Tilmelding til Banko og Gule ærter).

  Tirsdag d. 22. kl. 14.00, Banko og Gule ærter, (ml.)           

  NOVEMBER

  Torsdag d. 7. kl. 12.00, Regionens Julefrokost,
  Vejgaard Hallen.

  Tirsdag d. 12. kl.10.00,Klubmøde,
  (Tilmelding til Julefrokost).  

  Tirsdag d.26. kl. 16.00, Julefrokost, (ml.)   

  DECEMBER

  Tirsdag d.3. kl. 10.00, Klubmøde. 
  (Tilmelding til Juleafslutning).

  Tirsdag d. 17. kl. 10.00, Juleafslutning. (ml.)

                         

  Ret til ændringer forbeholdes                                                                                                                   
  Øvrige oplysninger bekendtgøres på vores klubmøder.

  (ml.) betyder med ledsager.

   
  • Bestyrelsen
  • Formand Allan Caspersen, tlf. 4052 8234, mail: allanbcaspersen@gmail.com
  • Næstformand Alex Hendriksen, Tlf. 23 20 00 24mail:  lla.luxus@mail.dk
    
  • Kasserer Preben Jensen, tlf. 2180 1402, mail: preben.pj@icloud.com 
  • Sekretær Anette Ringtved Svendsen, tlf. 6170 9127, mail: aringtved@stofanet.dk
  • Bestyrelsesmedlem Bent Christensen, Tlf. 22 47 63 70mail: christensen.bent@yahoo.com
  • Bestyrelsesmedlem Lise Christensen, tlf. 23 93 53 70, mail: email: lise-chr@live.dk


   Aktiviteter
   TIRSDAG DEN 21. NOVEMBER

   Så er tiden kommet, hvor vi samles til julefrokost, på 3F Aalborg, Hadsundvej 184.
   Som sædvanligt skal vi hygge os med dejlig mad og lidt til ganen.
   Egenbetaling 150, kr, tilmelding senest 16. november til Annette Ringtved

   TORSDAG 18. JANUAR KL. 12.00

   Du indkaldes hermed til generalforsamling i Murerens seniorklub, 3F Aalborg.

   Dagsorden i henhold til vedtægterne:

   1. Valg af dirigent.

   2. Beretning fra formanden

   3. Regnskab

   4. Valg af formand (Allan ønsker genvalg)

   5. Valg til bestyrelsen: Alex (ønsker genvalg)

   6. Valg af bilagskon.: På valg Jørgen Jensen

   7. Indkomne forslag

   8.  Eventuelt

   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formand Allan Caspersen, Hyldemorvej 19, 9230 Svenstrup J,
   tlf. 4052 8234 , e-mail: allanbcaspersen@gmail.com senest den 4. januar 2024

   Der vil blive serveret et måltid varm mad kl. 12.30.

   Tilmelding på tlf. 61 70 91 27

   senest den 11. januar 2024  Bestyrelsen

  • Formand Hans Peter Hammer
   Rebildparken 35, 9220 Aalborg Ø
   Tlf. 61 66 99 31
   Mail:  hammer@stofanet.dk

  • Kasserer Inger M. Nielsen
   Mosters Vænge 45, 9370 Hals
   Tlf. 25 39 42 72
   Mail:
   nikkivuf@godmail.dk

  •  

   Sekretær Conny Lindstrøm

   Skelagervej 131, 9000 Aalborg

   Tlf. 22 40 47 50

   Mail: ankerconny@gmail.com

    

   Bestyrelsesmedlem Tove Andersen

   Clementsvej 27, 9000 Aalborg

   Tlf. 40 35 71 67

   Mail: tander@c.dk

    

   Bestyrelsesmedlem Henning Andersen

   Sundby Brygge 3, 3. lejl. 7, 9400 Nørresundby

   Tlf. 20 92 06 33

    

   Bestyrelsesmedlem Tage Sørensen

   Lundsgårdsgade 22, 9000 Aalborg

   Tlf. 40 37 94 93

   Mail: tageogirma@gmail.com

    

   Bestyrelsesmedlem Bruno Nielsen

   Mosters Vænge 45, 9370 Hals

   Tlf. 60 17 90 30

    

   Suppleant Jette Pedersen

   Asylvej 2, 9000 Aalborg

   Tlf. 24 26 34 86

   Mail: jettehannah@stofanet.dk

    

   Revisor Jytte Jørgensen

   Spartavej 26, 9370 Hals

   Tlf. 98 25 11 30

   Mail: karla@privat.dk

    

   Revisor Peter Nielsen

   Korsholm 3, 9370 Hals

   Tlf. 20 10 20 32

    

   Revisor suppleant Knud Viggo Ahlburg

   Arkildsdal 167, 3. tv

   Tlf. 20 28 47 76

  Aktiviteter i foråret 2023

   

  JANUAR

   

  Mandag den 2. januar kl.13.30

  Bankospil Hadsundvej 184.

  Tilmelding ikke nødvendig – bare kom.

   

  FEBRUAR

   

  Onsdag den 1. februar kl. 14.00 3F Hadsundvej

  Foredrag v/Johnny Sort som fortæller

  om sit liv i mørke og lys, virkelig dragende.


  Der serveres kaffe med kage, øl og vand.

  Pris  50 kr.

  Tilmelding senest den 2. januar til Jette tlf. 2426 3486

   

  ----oooOooo----

   

  Mandag den 27. februar kl. 13.30

  Bankospil Hadsundvej 184.

  Tilmelding ikke nødvendig – bare kom.

   

  MARTS

   

  Onsdag den 8. marts kl. 11.00

  Generalforsamling.

  Dagsorden ifølge vedtægterne.

  Der vil blive serveret en let middag efter generalforsamlingen.

  Alle medlemmer er velkomne.


  Tilmelding senest den 27. februar,

  hvis du ønsker at deltage i spisningen.


  Tilmelding v/bankospillet den 27. februar

  eller gerne SMS tlf. 61 66 99 31

   

  APRIL

   

  Mandag den 3. april kl.13.30

  Bankospil Hadsundvej 184.

  Tilmelding ikke nødvendig – bare kom.

   

  MAJ

   

  Mandag den 8. maj kl. 13.30

  Bankospil Hadsundvej 184.

  Tilmelding ikke nødvendig – bare kom.

   

  ----oooOooo----

   

  Onsdag den 24. maj

  Minigolf

  Vi mødes kl. 11.00 og spiser madpakke 1 øl/vand.


  Derefter spiller vi Minigolf.

  Vi slutter af med kaffe og kage.

  Pris pr. deltager 100 kr.


  Vi slutter dagen af i skurbyen med en øl eller vand for egen regning.


  Tilmelding senest den 8.maj ved bankospillet

  eller sms til Conny 22 40 4 750

   

  JUNI

   

  Onsdag den 7. juni

  Skovtur med afgang fra 3F kl. 8.00

  Turen går til Brunkulslejren med rundvisning.

  Efterfølgende besøg i Flamingoparken ved Holstebro.

  Her serveres der middag og rundvisning i parken

  Herefter hjemrejse

  Pris pr. deltager 400 kr.


  Tilmelding senest den 8. maj til Tove tlf.40 35 71 67


  Tilmeldingsdatoerne er absolut sidste frist.

  I må gerne tilmelde før.
  Dette gælder alle tilmeldinger.

   

  ----oooOooo----

   

  Mandag den 12. juni kl. 13.30

  Bankospil Hadsundvej 184.

  Tilmelding ikke nødvendig – bare kom.

   

  ----oooOooo----

   

  Til opslagstavlen:

   

  Bankospil - mandage i foråret 2023

   

  Mandag den 2. januar

  Mandag den 27. februar

  Mandag den 3. april

  Mandag den 8. maj

  Mandag den 12. juni

   

  Plader til bankospillet koster:

  1 plade 17,50 kr. - 2 plader 25,00 kr. 3 plader 30,00 kr.

  4 plader 35,00 kr. - 5 plader 40,00 kr. - 6 plader 45,00 kr.

  Pladepriserne er incl. kaffe og er gældende hele sæsonen.

   

  ----oooOooo----

   

  Bowlingdage - torsdage i foråret 2023

   

  Torsdag den 5. januar

  Torsdag den 2. februar

  Torsdag den 2. marts

  Torsdag den 13. april

  Torsdag den 4. maj

  Torsdag den 1. juni

   

  Tilmelding til bowling skal ske til

  Hans Peter Hammer tlf. 6166 9931 eller sms

  Husk at tidspunktet er ændret,

  vi mødes kl. 11.30 og spiller kl. 12.00

   

  ----oooOooo----

   

  På bestyrelsens vegne

  Hans Peter Hammer

   

  OBS! Betaling for arrangementer kan fremover betales kontant

  eller ved bankoverførsel på konto 5380 0000539169

  (Husk at oplyse om navn og arrangement ved bankoverførsel)

   

   

  Husk at alle arrangementer er med ægtefælle/samlever,

  dog ikke generalforsamlingen.

   

  Bestyrelsen

  • Formand Hugo Larsen, tlf. 29 40 81 71
  • Næstformand Jens Peter Andersen, tlf. 31 31 96 01
  • Kasserer Hanne Larsen tlf 98 38 71 15
  • Sekretær Hans Jørgen Christoffersen tlf 22 79 78 15
  • Bestyrelsesmedlem Margit Petersen, tlf. 2263 6915

  Arrangementer

  • Bowling onsdage i ulige uger
   Løvvangens Bowlingcenter 11-12.
   Pris: 50 kroner for leje af bane og sko.
   Yderligere information: Birthe Munk, tlf. 2924 2157

  Bestyrelsen

  • Formand Stig Hansen tlf. 21 75 80 74
   mail: stighansen59@gmail.com
  • Kasserer Werner Ziegler
  • Næstformand Knud Nielsen
  • Bestyrelsesmedlem Birte Pehrson
  • Bestyrelsesmedlem Edith Fischer Frandsen


  Program foråret 2024

  Mandag den 22 januar kl 18,00 til 21,30
  (kun medlemmer)

  Foredrag med Knud Erik Høeg om Nørlund slot

  Mandag den 5 februar kl. 19,00 Banko

  Mandag den 19 februar kl. 18,00 til 21,30
  (kun medlemmer)

  Underholdning og fællessang med Unoderne

  Mandag den 4 marts kl. 19,00 Banko

  Mandag den 8 april kl. 19,00 banko

  Torsdag den 23 maj kl. 9,00
  (kun medlemmer)

  Udflugt til Søby brunkulslejer
  Bestyrelsen
  • Formand: Formand: Kaj Schou
   Tlf. mobil 20 48 41 02
   E-mail: ksc2@privat.dk
  • Kasserer: Søren Bjarne Christensen
   Tlf. 20 87 46 04/22 98 86 94
   E-mail: Mie-Bjarne @ mail.dk
   OBS. NYT. Bank: Reg. nr. 9217 Konto nr. 2074079736

   Hvis I har e-mail – send den venligst til Søren Bjarne

  • Næstformand: Carsten Stentz Estholm
   Mobil 28533249. E-mail: estholm@c.dk

  • Sekretær: Kjeld Nissen

  • Bestyrelsesmedlem: Erik Johansen

  • Bestyrelsessuppleanter:

   Jørn Michaelsen
   Jens C. Jervild

  • Bilagskontrollanter:

   Jens Lund
   Thomas Thomsen

   Bilagskontrollant suppleanter:

   Jørgen Jensen.
   Allan Vindfeld

   Program for 2023

  Generalforsamling

  Generalforsamling TIB Senior

  Torsdag d. 9.marts 2023 kl. 1300

  Dagsorden:

  1: Valg af dirigent.

  2:Valg af 2 personer til stemmeudvalg.

  3. Formandens beretning.

  4. Regnskab.

  5: Indkomne forslag.  (Forslag sendes senest 8 dage før til formanden).

  6: Kontingent.

  7: Valg af Kasserer. På valg: Bjarne Christensen

  8: Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

      På valg: Carsten Estholm                             

  9 Suppleanter. På valg: Jørn Michaelsen og Jens Jervild

  10: Valg af revisor og suppleanter (bilagskontrollør):

       Bilagskontrollant På valg: Jens Lund

         Suppleanter. På valg: Jørgen Jensen og Allan Vindfeld

  11 : Eventuelt..

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen.

   

  Inden generalforsamlingen er der spisning kl. 12.00 – pris 40 kr.

  Hvis man ønsker at deltage i spisningen, skal tilmelding ske senest

  Tirsdag d. 28. Februar 2023

  Tilmelding er ikke nødvendig til selve generalforsamlingen

   

  Torsdag d.23. marts 2023 kl. 13,30

  Bankospil.

                           

  Torsdag d. 20. april 2023 kl. 13,30

  Bankospil.

   

   

  Onsdag d. 24. Maj 2023.

  Vi tager på besøg og rundvisning, på Nørlund Savværk, og afslutter med

  Med eftermiddags kaffe , et hyggeligt sted.

  Deltager gebyr er 75,00 kr. Tilmelding  senest d. 16/5. Bus afgår fra 3F kontoret

  Kl. 12,15.

   

  Sommer udflugt

  Igen i året 2023 tager

  vi på sommer udflugt Den. 8 juni,

  kl. 9,00 fra afdelingen.

  Skovturen til ???? er ikke besluttet endnu.

  Men Bestyrelsen, er gået i tænkeboks

  For en god dag og godt vejr.

  Pris. 300,00 kr.

   

   

  Torsdag d. 14. September 2023 kl.13,30

  Bankospil

                                                                                                                                                              Torsdag d. 12, Oktober 2023 kl.13,30

  Bankospil.

                                                                                                                                                           Torsdag d. 16, November 2023 kl.13,30

  Bankospil rødvin og ænder.

   

   

  Torsdag d.07, December 2023 kl. 13,00

  Julefrokost i Stue etage

  Pris 200. kr.

  Tilmelding senest tirsdag d. 28. november.

   

  Husk, Klub hygge hver tirsdag I vort

  Klublokale i kælderen, mellem

  kl. 9,45- 13,00

     Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
  Kontakt