Aarhus Rymarken
Om 3F Aarhus Rymarken

En god og stærk fagforening

Vi har fokus på at leve op til fremtidens udfordringer i det faglige arbejde – ikke mindst det til tider svære arbejde med at få aftaler på plads med uorganiserede arbejdsgivere, altså arbejdsgivere der ikke er omfattet af gældende overenskomst. Dette arbejde er meget vigtigt. 

Værd at vide Vi er en stærk og levende fagforening, der er til for dig! Vi:
 • skaber en stærk faglig organisation, der hele tiden udvikler sig i overensstemmelse med de krav og behov, medlemmerne har.
 • hjælper og varetager de kollektive interesser samt den enkeltes sag.
 • kommer ud på alle vores arbejdspladser.
 • kontrollerer arbejdsmiljøet, så ingen af vores medlemmer kommer til skade eller udsættes for skadelig påvirkning.
 • indgår uddannelsesaftaler på virksomhederne. Nøglen til et godt og meningsfyldt arbejde sker bl.a. gennem uddannelse.
 • sikrer, at der er ordnede og lige løn- og arbejdsforhold for alle.
 • skaber bedre sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv.

I over 100 år har vi kæmpet for medlemmernes sag. De fleste kampe vandt vi, og derfor er Danmark det land, det er i dag.

Bliv medlem af 3F Aarhus Rymarken

Repræsentanter fra Anlægs- og byggegruppen:

Repræsentanter fra Den Grønne Gruppe:

Repræsentanter fra Industrigruppen:

Repræsentanter fra Offentlig Gruppe:

Repræsentanter fra Privat, Service, Hotel og Restaurationsgruppen:

To gange om året holder 3F Aarhus Rymarken repræsentantskabsmøde. Her er alle de delegerede fra de fem faglige grupper inviteret.

Læs referater fra tidligere møder:

 • 17. november 2022

Nyhedsbrev om arbejdsmiljø, november 2022

Her finder du relevante links i forhold til arbejdsmiljø:

Notat om arbejdsmiljø og træning
Skærpet pligt til anmeldelse ved arbejdsulykker
Refusion for tillidsvalgte Har du brug for tilskud eller refusion i forbindelse med deltagelse i konferencer, møder eller kurser, så kan du læse mere om regler og muligheder her:

Sådan udfylder du blanketten til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste:

 1. Klik på linket ovenover, så blanketten åbner på din computer
 2. Udfyld blanketten med de relevante informationer
 3. Gem blanketten på din computer
 4. Print blanketten ud og underskriv den
 5. Aflevér blanketten hos 3F Aarhus Rymarken - eller scan den underskrevne blanket ind og send den til os på aarhus.rymarken.secure@3f.dk
3F Aarhus Rymarken råder over i alt 42 lejemål i en ejendom på Carl Bertelsens Gade ved Harald Jensens Plads i Aarhus C.

Der er tale om 40 to-værelseslejligheder, en lejlighed med tre værelser + et kammer og et erhvervslejemål.

Ejendommen blev oprindeligt købt af Dansk Beklædning og Tekstilarbejderforbund (DBTF), hvor forbundet havde kontor i nogle af lokalerne. Da DBTF blev en del af SiD og siden 3F, fulgte lejlighederne med.

3F Aarhus Rymarken udlejer nu lejlighederne – primært til medlemmer af 3F. Huslejen er sat så lavt som muligt i forhold til at indtægter og udgifter til ejendommen skal gå cirka lige op hvert år.

Er du interesseret i at høre mere om lejlighederne eller erhvervslejemålet, så kontakt Rita Olsen på rita.olsen@3f.dk

Se billeder og plantegning fra en af to-værelseslejlighederne.

Vedtægter for 3F Aarhus Rymarken Vedtægter for 3F Aarhus Rymarken 171 KB PDF Hent dokument
Faglige grupper i Aarhus Rymarken Vi har fem forskellige faggrupper, du kan være medlem af. Det drejer sig om:

 • Anlægs- og byggegruppen
 • Den Grønne Gruppe
 • Den Offentlige Gruppe
 • Industrigruppen
 • Privat service, hotel og restaurationsgruppen.
Derudover har vi en efterløns- og pensionistklub, hvis du ikke længere at aktiv på arbejdsmarkedet. Læs mere om hver gruppe herunder: 
Anlægs- og byggegruppen

Anlægs- og Byggegruppen er også kendt som AB-Gruppen. Gruppen har rødder tilbage til Jord- og Betonarbejdernes Fagforening, der blev stiftet i 1919.

AB-Gruppen organiserer blandt andet:

 • arbejdere og håndværkere på byggepladser, betonvarefabrikker og betonelementfabrikker
 • vejarbejdere
 • asfaltører
 • kloakarbejdere
 • renoveringsarbejdere
 • kranførere
 • havne- og brobyggere
 • tagdækkere
 • maskinførere
 • struktører
 • brolæggere.

AB-gruppen ledes af en valgt bestyrelse, der er valgt på den årlige generalforsamling. På denne generalforsamling vælges ligeledes tillidsmænd, der opstilles på afdelingens repræsentantskab.

 • Det er medlemmerne, der ejer fagforeningen. Det vil sige, at jo flere medlemmer, jo stærkere står fagforeningen overfor arbejdsgiveren, når der skal forhandles om løn- og arbejdsvilkår.
 • Anlægs- og byggegruppen og 3F Aarhus Rymarken forhandler din overenskomst. Det vil sige, at vi indgår aftaler med arbejdsgiverne om, hvor meget du som minimum skal have i timen, tillæg, pension, overarbejde osv. Der er også aftalt regler for barsel, ferie, sygdom og arbejdsmarkedspension.
 • Vi hjælper dig, hvis:
  - du uberettiget bliver fyret fra dit job eller din læreplads
  - du bliver snydt for løn, feriepenge og pension
  - du kommer til skade på jobbet
  - din arbejdsplads går konkurs
  - din arbejdsplads behandler dig dårligt
  - du har brug for uddannelse eller efteruddannelse
  - du bliver ledig
  - du ikke har fået ansættelseskontrakt.
Hvad laver anlægs- og byggegruppen:
 • Vores målsætning er at være så meget på byggepladserne som muligt.
 • Vores opmåler støtter akkordsjakkene og sikrer, at priserne koordineres og at detaljer kommer på plads. Opmåleren måler for vores medlemmer.
 • Vores faglige sekretærer står for den daglige kontakt på pladserne. Sekretærerne støtter ved akkordforhandlinger, hjælper med organisering og den daglige fortolkning af overenskomsten. Har du en sag, kan du altid ringe til den faglige sekretær.
 • Gruppeformanden leder det daglige arbejde og varetager det overordnede politiske arbejde.

Gruppebestyrelsen:

 • Niels Eliasen, gruppeformand
 • Tonny Mikkelsen, opmåler/faglig sekretær
 • Bjarke Sommerlund, faglig sekretær/opmåler (til og med 1. august 2018)
 • René Andersen, faglig sekretær/opmåler (fra 1. august 2018)
 • Niels Engholm
 • Peter Jensen
 • Claus Degnbol Pedersen
 • Nikolaj Christensen
 • Adam Steffens
 • Jannik Andersen
 • Kenneth Frandsen
 • Claus Hansen
 • Kasper Hovgesen
 • Thomas Jakob Eberhard

Bestyrelsessuppleanter:

 • Kim Hansen
Den Grønne Gruppe

Velkommen til Den Grønne Gruppe.

Den Grønne Gruppes ca. 1.000 medlemmer - faglærte, ufaglærte og elever - arbejder på ca. 330 private og offentlige arbejdspladser inden for følgende brancher:

 • anlægsgartneri
 • golfbaner
 • boligforeninger
 • produktionsgartneri (væksthus, planteskole, frilandsgartneri, frugt- og bæravl)
 • skovbrug
 • landbrug
 • kommunale gartnerafdelinger m.v.
 • kirkegårde
 • forsøgsdyrsstalde
 • grønne medarbejdere på forskellige statsvirksomheder.

Vore medlemmer arbejder typisk på små virksomheder med 1-10 ansatte - enkelte virksomheder har dog mellem 40 og 120 medarbejdere.

Hovedparten af vores virksomheder er organiseret i Gartneri, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Danske Anlægsgartnere, men en del af vores virksomheder – specielt i landbrugene – er stadig uorganiserede. Som fagforening har vi overenskomstmæssig ret til at komme på alle de private virksomheder.

Gruppens geografiske dækningsområde er Århus, Odder og Samsø kommuner. Derudover er ca. 30 gartnerier beliggende i Syddjurs, Faurskov, og Skanderborg kommuner.

Den Grønne Gruppe arbejder med at udvikle de grønne erhvervs- og lærlingeuddannelser. Det er disse uddannelser, der gennem årene har bundet medlemmerne sammen.

Mange medlemmer kender hinanden på kryds og tværs, fordi de mødes om deres fag, uanset om de arbejder på private, kommunale eller statslige arbejdspladser.

Dette fagfællesskab er også en del af forklaringen på, at offentligt ansatte gartnere ønsker at være tilknyttet Den Grønne Gruppe, selv om de rent overenskomstmæssigt hører til i Den Offentlige Gruppe.

På gruppebestyrelsens vegne

Lene Holm
Gruppeformand

Gruppebestyrelse - Den Grønne Gruppe, 3F Aarhus Rymarken:
 • Lene Hornbæk Holm, Gruppeformand (afdelingsbestyrelsen) 
 • Henrik Mølgård, anlægsgartner
 • Marianne Holm (afdelingsbestyrelsen) Aarhus Kommune, Entreprenørenheden, anlægsgartner
 • Tobias Thomsen, Wood Ways, planteskolegartner
 • Lykke Sabrine Hansen, Aarhus Kommune, Entreprenørenheden, anlægsgartner
 • Jani Ulrich Kær, Aarhus Universitet, dyrepasser
 • Majken Kiel Sørensen, Aarhus Universitet, gartner
 • Thomas Overgaard (afdelingsbestyrelsen), Buus Anlægsgartner
 • Kim Guldbæk, faglig sekretær i 3F
 • Christoffer Helbo Møller, lærling
 • Katja Nørgaard, Buus Anlægsgartner

1. suppleant: Helene Rasmussen, OK Nygaard
2. suppleant: Jancy Maria Samsonsen, Tropica

Medlemmer valgt til repræsentantskabet
Den Offentlige Gruppe

Den Offentlige Gruppe. Gruppen består af ca. 1600 medlemmer, som er beskæftiget med mange forskellige opgaver.

Statsområdet: Teknisk servicemedarbejdere, håndværkere, køkkenpersonale og rengørings- og servicepersonale på Tekniske Skoler, Banedanmark, Aarhus Universitet, Den gamle By, selvejende museer og selvejende uddannelsesinstitutioner såsom gymnasier, seminarier, VIA og VUC m.fl.

Kommunale virksomheder: Specialarbejdere, rengørings- og serviceassistenter, handicapledsagere, omsorgsmedhjælpere, køkkenpersonale, teknisk servicepersonale og håndværkere ansat af Aarhus Kommune, Odder Kommune, Samsø Kommune (herunder Samsø Rederi) og Midttrafik.

Region Midt: Rengørings-, vaskeri- og serviceassistenter, specialarbejdere, køkkenpersonale, omsorgsmedhjælpere og håndværkere ansat på Aarhus Universitetshospital, Apoteket, Midtvask og diverse specialområder under Region Midt.

Aarhus Havn A/S: Skibsassistenter ved slæbebådene, kranførere, og specialarbejder.

Aarhus Vand A/S: Tjenestemænd.

Privatskoler: Rengøringsassistenter, teknisk servicepersonale og køkkenpersonale ansat ved overenskomstdækkede privatskoler.

Thor Vex
Gruppeformand.

Gruppeformand og faglige sekretærer

Medlemmer af gruppebestyrelsen

Suppleanter til Gruppebestyrelsen

 • Kristian Szczyrbak, Midttransport
 • Tulla Nikolaisen, AUH Region Midt

Lønstatistik og lønberegner
Hos Forhandlingsfællesskabet kan du finde kommunale og regionale lønsatser. Se satserne her.

Og hos Offentligt Ansattes Organisationer kan du se gennemsnitslønnen for kommunalt og regionalt ansatte og ansatte i staten:

Løntabel for Aarhus Kommune, oktober 2021
Løntabel for Odder og Samsø Kommuner, oktober 2021
Løntabel for Region Midtjylland, oktober 2021
Industrigruppen

Industrigruppen omfatter medlemmer inden for områder som:

 • jern- og metalindustrien
 • bryggeribranchen
 • elektronikindustrien
 • energi og forsyning
 • vindmøller
 • beklædnings- og tekstilbranchen
 • plastindustrien
 • procesindustrien
 • bandagister
 • ortopædister
 • skomager
 • møbelpolstrer
 • træindustrien
 • og offentligt ansatte håndværkere samt den lettere industri.

Gruppen omfatter ca. 2.000 medlemmer, og medlemmerne kommer fra de tidligere fagforeninger SiD Industri, DBTF, KAD, Bryggeriarbejderne, SiD Odder og TIB, som alle er fusioneret til 3F. 

Gruppen ledes mellem de årlige generalforsamlinger af en gruppebestyrelse, som ledes af gruppeformand Henning Skovgaard Hansen.

Hvis du vil vide mere om industrigruppens arbejde, så kontakt din TR eller kontakt os på kontoret.

 • Susanne Ovy Petersen, Gruppeformand* 
 • Herluf Schmidt, næstformand, Carpenter*
 • Jakob Carlsen, Elo Pak*
 • Lars Hedegaard Jensen, AAK*
 • Niels Jørgen Rasmussen, Baader Linco*
 • Dorte Larsen, Aage Lanngs Fabrikker
 • Jørgen Rosenlund, Ørsted
 • Jesper Lund Larsen, Skovby Møbelfabrik
 • Jakob Pedersen, Simpson Strong-Tie
 • Nicoline Eskildsen, Terma 
 • Hanne Krogh Jensen, Danfoss
 • Carsten Andersen, Beumer Group A/S,
 • Dorthe Jensen, Lindberg
 • Steen Graversen, Aarhus Vand
 • Torben Lyngfeldt, Advansor A/S
 • Jesper Jakobsen, Faglig sekretær
 • Henning Skovgaard Hansen, Faglig sekretær

* Medlemmer markeret med en * er også medlemmer af afdelingsbestyrelsen i 3F Aarhus Rymarken.

Suppleanter:

 • Jens Møller, Højbjerg Maskinfabrik

 • Birgit Høj Madsen, Styromatic A/S

Herunder finder du links, der er relevante for dig, hvis du arbejder i industrien.
Lønstatistik
Lønmodtagernes industrisamarbejde i EU
Nyheder fra CO-Industri
Branchenyheder om jern og metal
Miljønyheder om industri
Privat Service, Hotel og Restauration

Privat Service, Hotel og Restaurationsgruppen er også kaldet PSHR-gruppen.

PSHR-gruppen består af 1.600 medlemmer, der er beskæftiget med alt inden for privat rengøring, serviceopgaver og hotel- og restaurationsbranchen i Aarhus, Samsø og Odder kommuner.

Du tilhører PSHR-gruppen, hvis du er ansat:

 • i et privat rengøringsfirma
 • som handicaphjælper uden personlig pleje
 • i en kantine
 • i et cafeteria, quickfood, i supermarkeder m.v.
 • på et hotel
 • på en restaurant
 • på en café
 • på et værtshus/bodega
 • på et pizzeria
 • i et diner transportable firma
 • i en fast food/take away forretning
 • i en kaffebar
 • på et musik- eller spillested
 • og hvis du er uddannet inden for gastronomi og ansat hos en slagtermester eller i offentlige køkkener og kantiner.

Hvis du har brug for råd, hjælp eller vejledning, og du er medlem - eller gerne vil være medlem af 3F PSHR, så er det os, du skal kontakte.

I PSHR-gruppen er der tre tillidsvalgte: Det er gruppeformand Randi Smitsdorf og to faglige sekretærer, Charlotte Stadsholt Pedersen og Else Wøhlk.

 • Randi Smitsdorf, gruppeformand
 • Charlotte Stadsholt Pedersen, faglig sekretær
 • Tonny Meyer, faglig sekretær
 • Niels Erik Lund, servicemedarbejder, TR og AMR Studenterhusfonden
 • Eliza Aarkjær, kantinemedarbejder
 • Ryan Buch, kok, 3F Aarhus Rymarken
 • Jørn Buck Larsen, tjener
 • Jadwiga Anna Ostojska (Hedvig), rengøringsassistent
 • Nicklas Mohr Holm, TR Compass Group (kok)
 • Lars Langkilde, TR IKEA
 • Gunhild Bjerre
 • Else Marie Wøhlk, TR ISS - Togservice
 • Johny Hedegaard Andersen, tjener

Suppleanter:

 • Allan Jensen, tjener
 • Daniel Buur Christensen, Landssekretær i 3F Ungdom samt Organiseringsmedarbejder
Lærlingeklubben

Er du elev, lærling eller ung svend og bor du i eller tæt på Aarhus? Så er lærlingeklubben et fællesskab for dig! 

3F Aarhus Rymarkens lærlingeklub er et socialt fællesskab for elever, lærlinge og unge svende, der har lyst til at være fagligt aktive. I klubben afholder vi omkring to møder i måneden, der spænder helt fra faglige fredagsbarer til faglige arrangementer, der sigter efter at gøre dig klogere på fagpolitiske dagsordner.

Nedenunder kan du se de kommende arrangementer i lærlingeklubben, og du er mere end velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i at høre mere om lærlingeklubben. Du finder kontaktinformationen under kontakt. 

I den første halvdel af 2023 afholder vi 11 arrangementer. De afholdes i 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V, medmindre andet er oplyst.

Tilmelding skal ske til Kristian Sommer på 28 43 58 56 eller kristian.harrits@3f.dk 

OK-forhandlingerne 101 fortalt af Thomas Strømsholt
Torsdag d. 26. januar klokken 17:00.
Denne torsdag får vi besøg af stilladsarbejderen Thomas Strømsholt, der vil gøre os klogere på de igangværende overenskomstforhandlinger. Han vil blandt andet komme ind på, hvilken rolle man kan spille som lærling. 

DM i Skills

Lørdag d. 4. februar hele dagen.
Denne lørdag tager vi afsted til Fredericia for at overvære finaledagen i DM i Skills og se unge faglige kæmpe inden for de forskellige fag for at blive landets bedste.

Fredagsbar

Fredag d. 24. februar klokken 16:00.
Denne fredag mødes vi for at drikke et par (gratis) øl og fejre, at det er blevet weekend. 

Resultatet af OK-forhandlingerne fortalt af forskellige forhandlere

Torsdag d. 2. marts klokken 17:00.
Denne torsdag får vi besøg af forskellige folk, der har siddet med til overenskomstforhandlingerne. De kommer for at gøre os klogere på, hvorfor resultatet af overenskomstforhandlingerne er blevet, som det er, og hvad de anbefaler, man skal stemme. 

EU's mindsteløn fortalt af Morten Ryom

Torsdag d. 16. marts klokken 17:00.
Denne torsdag får vi besøg af formanden for 3F Ungdom, Morten Ryom, der vil gøre os klogere på EU’s mindsteløn og de dertilhørende betænkeligheder og problemer. 

Hvordan gør vi lærlingeklubben stærkere?

Torsdag d. 30. marts klokken 17:00.
Denne torsdag mødes vi for diskutere, hvordan vi sammen kan gøre lærlingeklubben til et større og stærkere fællesskab. 

Historien bag 1. maj fortalt af Christian Juhl

Mandag d. 17. april klokken 17:00.
Denne mandag får vi besøg af tidligere folketingsmedlem for enhedslisten Christian Juhl, der vil gøre os klogere på vores fælles arbejderhistorie. Han vil blandt andet komme ind på historien bag 1. maj, og hvorfor vi fejrer arbejdernes internationale kampdag.  

Hvad mener ungdommen? Diskussion med Jens Joel

Onsdag d. 17. maj klokken 17:00.
Denne torsdag får vi besøg af folketingsmedlem for socialdemokratiet Jens Joel, der kommer for at besøge os, og blive klogerere på, hvad den faglige ungdom mener. Så kom og del den mening med et folketingsmedlem!

Fredagsbar

Fredag d. 26. maj klokken 16:00.
Denne fredag mødes vi for at drikke et par (gratis) øl og fejre, at det er blevet weekend. 

Hvad er folkemødet? Fortalt af Toke Ulstrup

Torsdag d. 1. juni klokken 17:00.
Denne torsdag får vi besøg af vores helt egen Toke Ulstrup, der vil fortælle om, hvad folkemødet er for en fisk. Som medlem af 3F har du nemlig mulighed for at komme gratis med til folkemødet, og det vil Toke bruge en del af aftenen på at fortælle dig, hvorfor du skal!

Sommerfest

Fredag d. 23. juni klokken 16:00.
Denne fredag holder vi sommerfest for at fejre, at der snart er sommerferie og det gode halve år, vi har haft i lærlingeklubben. Der vil være øl og grillmad.

 

Hvis du er interesseret i lærlingeklubben eller vil tilmelde dig et af arrangementerne, kan du kontakte 3F Aarhus Rymarkens ungdomsansvarlige Kristian Sommer Harrits på 28 43 58 56 eller kristian.harrits@3f.dk.

Lærlingeklubbens formand Toke Ulstrup kan kontaktes på 42 60 11 08 

Lærlingeklubbens næstformand Nick Tanghus kan kontaktes på 52 19 99 54

Efterløns- og pensionistklubben Selvom du ikke længere er aktiv på arbejdsmarkedet, kan du stadig være en del af 3F Aarhus Rymarken. Pensionistmedlemskabet koster 46 kroner pr. måned. For førtidspensionister koster det 112 kroner pr. måned.

Som pensionistmedlem har du adgang til de samme fordele som før. Så du kan stadig leje feriehuse og tage på ferie sammen med din familie.

Pensionister og efterlønnere er automatisk medlem af 3F Aarhus Rymarkens efterløns- og pensionistklub

Klubben er et samlingspunkt, hvor vi mødes til social samvær. Du kan blandt andet høre foredrag, spille banko, deltage i udflugter og mange andre spændende arrangementer, og der holdes temamøder den anden tirsdag hver måned i kælderen fra kl. 13.00 til ca. 16.00.

Hvert år planlægges udflugter i maj og september måned.

Klubben ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.

Er der behov for yderlige information så kontakt:

Kasserer Hans Nielsen tlf. 22 44 65 06. eller Formand Lis Søballe Jensen tlf. 50 70 70 26.

Vi glæder os til at se dig i 3F Aarhus Rymarkens efterløns- og pensionistklub.

Lis Søballe Jensen
Formand.

Se vores Facebookside

Se hele programmet for 2023 her

 • Banko
  Tirsdag den 10. januar klokken 13.00 i kælderen.
  Gratis kaffe og brød i pausen.

 • Sang og musik med Poul Erik Panduro 
  Tirsdag den 14. februar klokken 13.00 i kælderen.
  Gratis kaffe og brød i pausen.

 • Generalforsamling
  Tirsdag den 28. februar klokken 13.00 på 1. sal
  Gratis kaffe og brød i pausen.

 • Gratis bustur til Bøgehøj Kursuscenter i Ebeltoft
  Mulighed for at købe varer fra udstillingerne med hjem
  Torsdag den 9. marts fra 10.00 – 13.00

 • Fortælling med Spies-chaufføren Kent Richter
  Tirsdag den 14. marts klokken 13.00 i kælderen
  Gratis kaffe og brød i pausen.

 • Underholdning med musiker Jan Kolling
  Tirsdag den 11. april klokken 13.00 i kælderen
  Gratis kaffe og brød i pausen.

 • Flemming Knudsen fra Region Midtjylland fortæller 
  – og han er ofte god for en sang 
  Tirsdag den 9. maj klokken 13 i kælderen
  Gratis kaffe og brød i pausen.

 • Udflugt
  Tirsdag den 23. maj. Program kommer senere

 • Banko
  Tirsdag den 13. juni klokken 13.00 i kælderen
  Gratis kaffe og brød i pausen.

 • Banko
  Tirsdag den 8. august klokken 13.00 i kælderen
  Gratis kaffe og brød i pausen.

 • Sang og underholdning med Pernille Alstrup Jensen
  Tirsdag den 12. september klokken 13.00 i kælderen
  Gratis kaffe og brød i pausen.

 • Udflugt
  Program kommer senere
  Tirsdag den 19. september

 • Folketingsmedlem Jens Joel (A) fortæller
  Tirsdag den 10. oktober
  Gratis kaffe og brød i pausen.

 • Gløgg, æbleskiver og banko
  Tirsdag den 14. november

 • Julefrokost med underholdning ved Ole Bech
  Tirsdag den 12. december klokken 12.00 på 1. sal


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt