Nyheder
Ordinær generalforsamling TLB Generalforsamling 2021 Tirsdag den 5. oktober 2021, kl. 18.00 på
Aarhus Tech, Halmstadgade 6. Dørene åbnes
kl. 17.30 og der vil være adgangskontrol.
Der vil være fællesspisning kl 17:30 for dem som tilmelder sig enten på hjemmesiden eller på email; aarhus-tlb@3f.dk

Dagsorden:

 1. Velkomst samt valg af dirigenter og referent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Godkendelse af forretningsorden
 4. Protokol
 5. Beretning
 6. Regnskab
 7. Indkomne forslag
 8. Kontingent
 9. Valg
  1. 1 næstformand – på valg: Morten Rasmussen
  2. 1 næstformand – på valg: Knud Åge Rasmussen – fratrådt
  3. 1 faglig sekretær – på valg: Frank Nielsen
  4. 1 faglig sekretær – på valg: Orla Aagaard - fratrådt
  5. 1 faglig sekretær – på valg: Jan S. Andersen
  6. 1 faglig sekretær – på valg: Rasmus Jensen
  7. 1 faglig sekretær – på valg: Rune Andersen - fratrådt
  8. 1 faglig sekretær, såfremt der under pkt. b. vælges en i forvejen valgt faglig sekretær
  9. 6 bestyrelsesmedlemmer for 3 år:

   På valg: Andi Sejersen, Jacob Jespersen, Per Bastrup, Michael Juhl og Peter Jensen

 10. Valg af 5 bestyrelsessuppleanter i prioriteret rækkefølge
 11. Valg af revisionsfirma
 12. Valg af 1 bilagskontrollant – på valg: Tom Lausten
 13. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant – på valg: Ejler M. Petersen
 14. Valg af 1 fanebærer – på valg: Bjarne Nielsen
 15. Valg af 1 fanebærersuppleant – på valg: Hans Lund

20.Eventuelt

 

 

Deadline mm:

 

Indkomne forslag, samt forslag til vedtægtsændringer, skal være formanden i hænde senest den 30. september 2021.

 

Opstilling til en af de i dagsordenens punkt 9 a-b-c-d-e-f-g-og h, nævnte tillidsposter, skal være formanden i hænde senest den 25. september 2021.

 

Senest den 30. september 2021 kan endelig dagsorden samt indkomne forslag, afhentes på afdelingskontoret, Sommervej 5.

 

På bestyrelsens vegne

Thorkil Jansen

Afdelingsformand

Filer Praesentation af kandidater 13.9.21 941 KB DOCX Hent dokument Ændringsforslag til vedtægter 12,2 KB DOCX Hent dokument

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt