Nyheder
Generalforsamling på en lørdag BJMF afviklede tre faglige generalforsamlinger på samme dag. Det foregik på Hotel- og Restaurantskolen i Valby lørdag den 22. april.

Tekst: Søren D. Andersen og Lotte Ott

Som et forsøg blev alle tre generalforsamlinger afviklet på samme dag og på en lørdag. Bestyrelsen i BJMF skal nu evaluere om det er en god idé. Der deltog samlet set ikke flere end der plejer – på trods at større deltagelse i Servicegruppens generalforsamling.

Debatlysten var som sædvanlig stor og engageret. Forplejningen var godt og rigeligt organiseret. Lokalerne var fine og fungerede godt. Dagen sluttede også mere festligt end vanligt med en åben invitation til chili con carne på Mølle Allé.

Gruppegeneralforsamlingerne

Byggegruppen og Servicegruppen afholdt generalforsamling om formiddagen og efter frokost samledes de to grupper for at gennemføre den store generalforsamling i BJMF.

Der var mange emner på dagsordenen. I Byggegruppen fyldte evaluering af OK23 og hvordan man kommer videre meget. Omkring arbejdsmiljø var debatten meget rettet mod den midtvejssejr man har fået omkring asbest og fald fra bl.a. tage.

I Servicegruppen blev OK 24 indenfor det offentlige debatteret. Ligeledes var privatiseringerne og budgetloven på programmet. Ligesom samarbejdet med kommunerne og de enkelte ledere var også et varmt emne.

BJMFs generalforsamling

BJMFs generalforsamling blev afviklet uden de store overraskelser. Beretning og Arbejdsplan blev vedtaget efter en debat, der ligesom på Byggegruppens generalforsamling var præget af de netop afsluttede overenskomstforhandlinger.

Der var stor kritik af selve processen, hvor forhandlingsudvalgene slet ikke blev inddraget. Der var skuffelse over det samlede resultatet, der ja, trods byggeriets lille nej, men stolthed over at BJMFs aktivistiske indsats og den meget høje stemmedeltagelse.

Men også andre emner var oppe. Bl.a. bekymring for udhuling af dagpengesystemet, ønske om en aktiv faglig fredsbevægelse, glæde over BJMFs meget aktive deltagelse i 3Fs kongres.

Der blev stillet spørgsmål ved, hvor mange ressourcer fagforeningen bruger på udenlandsk arbejdskraft, og der blev svaret, at hvis fagforeningen holder op med at slå ned på et hvert brud på overenskomsten, så vil det ende i tyske tilstande. (Working poor.)

Der var desværre næsten ingen af udenlandske kolleger til stede på generalforsamlingen. Det fik nogle stykker til at køre på lørdags-pladsbesøg i frokostpausen og finde nogle af dem og tale med dem om generalforsamling, fagforening og overenskomster.

Bevillinger for 95.000 kr.

Bestyrelsen havde stillet en række forslag til vedtægtsændringer og tilføjelser, som stort set alle blev vedtaget. 

Ét af de forslag som blev forkastet, handlede om, at det skulle være en forudsætning for at stille forslag om økonomiske støtte til udefrakommende, at forslaget først havde været behandlet og afvist i bestyrelsen. Baggrunden for bestyrelsens forslag var at på de sidste mange generalforsamlinger har netop dette punkt fyldt uforholdsmæssigt meget.

Men forslaget blev altså forkastet, og traditionen tro kom mange på talerstolen for tale for sin sag. Der var ansøgninger fra Folkebevægelse mod EU, Arbejderen, Kommunist og Solidaritet.dk. På trods af bestyrelsens anbefalinger til kun at give penge til Folkebevægelsen og Arbejderen, stemte generalforsamlingen for at alle ansøgere fik deres penge til en samlet sum på 95.000 kr.

Se mere om generalforsamlingen


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt