Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening
Om 3F BJMF 3F Bygge-, Jord-, og Miljøarbejdernes Fagforening, BJMF, består af en række tidligere selvstændige fagforeninger.

 • Fagforeningen har ca. 9.000 medlemmer fordelt over mange forskellige brancher og arbejdspladser.
 • Fagforeningen har en faglig afdeling, der er organiseret i en Byggegruppe og Servicegruppe.
 • Fagforeningen har en fagligt funderet a-kasse.
 • Fagforeningen udgiver medlemsbladet Fagligt Fokus, der ud kommer seks gange om året - hvert andet nummer med fire branchesider. 
Bestyrelse, love og generalforsamling i BJMF

Bestyrelsen i BJMF pr. 28. oktober 2021

DAGLIG LEDELSE

 • Claus Westergreen, formand (på valg i lige år)
 • Carsten B. Hansen, formand for byggegruppen (på valg i lige år)
 • Rasmus Bredde, formand for Servicegruppen (valgt for to år på Servicegruppens generalforsamling)
 • Dennis Birger Hejl, a-kasseleder (på valg i lige år)
 • Jesper Palmelund, kasserer (valgt for to år på generalforsamlingen ulige år)

VALGT AF BYGGEGRUPPEN 25. oktober 2021

 • Bjarke Rud Andersen, beton- og struktør
 • Brian Westermann, tømrer
 • Casper Kraiberg, beton-og struktør
 • Jesper Weihe, beton-og struktør
 • Jon Vesterby, tømrer
 • Jonas Andersen, murer
 • Lars Lindgaard, murer
 • Lars Peter Jensen, murerarbejdsmand
 • Louis Jacobsen, murer
 • Morten Theilsborg, glarmester
 • Rasmus Damm Lyskov, tømrer
 • Thomas Greve, tømrer

VALGT AF SERVICEGRUPPEN 14. november 2020

 • Claus Bülow, gartner
 • Lasse Wagner, gartner
 • Michael Raxner, TR, Byens Drift
 • Ole Søborg, SKOF-klubben
 • Poul Dreyer, TR, DONG
 • Jimmy, FTR, Teknik- og miljøforvaltningen, Kbh. Kommune

VALGT AF BJMF-UNGDOM

 • Rasmus Sandorff, snedkerlærling

Ordinær generalforsamling i 3F BJMF
Torsdag den 19. maj, 2022, kl. 17.00-22.00
Teknisk Skole, ”Aula”, Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg

Dagsorden

 1. Velkomst ved Claus Westergreen, formand
 2. Valg af 2 dirigenter
 3. Formalia:
  a. Valg af stemmeudvalg, 6 personer
  b. Godkendelse af dagsorden
  c. Godkendelse af forretningsorden
  d. Protokol
 4. Bestyrelsens beretning ved Claus Westergreen, formand
  - Herunder behandling af Arbejdsplan
 5. Økonomi
  a. Regnskab for 2021
  b. Budget for 2023
  c. Kontingentfastsættelse 2023
 6. Indkomne forslag
 7. Valg ifølge lovene
 8. 3F Forbundskongres
  a. Orientering om forslag til 3F kongressen
  b. Orientering om valg af delegerede til 3F Kongressen
 9. Eventuelt

Vær opmærksom på:
§ 7 stk. 4 - Alle medlemmer har adgang til fagforeningens generalforsamling med taleret. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle betalende medlemmer.

§ 7 stk. 10 – Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen ved formanden senest 5 hverdage før generalforsamlingen.
Forslag til udtalelser kan behandles umiddelbart på generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling i 3F BJMF
Torsdag den 28. oktober, 2021, kl. 17.00-22.00
Teknisk Skole ”Aula” Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg

Dagsorden

 1. Velkomst ved Claus Westergreen, formand
 2. Valg af 2 dirigenter
 3. Formalia:
  a. Valg af stemmeudvalg, 6 personer
  b. Godkendelse af dagsorden
  c. Godkendelse af forretningsorden
  d. Protokol
 4. Bestyrelsens beretning ved Claus Westergreen, formand
  - Herunder behandling af Arbejdsplan
 5. Økonomi
  a. Regnskab for 2020
  b. Budget for 2022
  c. Kontingentfastsættelse 2022
 6. Indkomne forslag
 7. Valg ifølge lovene
 8. Eventuelt
Vær opmærksom på:
§ 7 stk. 4 - Alle medlemmer har adgang til fagforeningens generalforsamling med taleret. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle betalende medlemmer
.

§ 7 stk. 10 – Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen ved formanden senest 5 hverdage før generalforsamlingen.
Forslag til udtalelser kan behandles umiddelbart på generalforsamlingen.

 • Download beretningerne vedtaget på generalforsamlingen (pdf)
 • Download arbejdsplanen vedtaget på generalforsamlingen (pdf)
 • Download udtalelse vedtaget på generalforsamlingen (pdf)
Alle dokumenter fra BJMFs ordinære generalforsamling den 14. november 2020:

Beretninger fra:

 

Vedtægter for BJMF
Mere om BJMF
 • At organisere alle lønmodtagere, lærlinge og ungarbejdere indenfor Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) organisationsområde, der er beskæftiget indenfor fagforeningens organisatoriske område, jf. § 2.
 • At oprette og vedligeholde overenskomster, samt sikre at de overholdes.
 • At arbejde for bedre løn- og arbejdsforhold, herunder arbejde for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, samt sikre en tidssvarende erhvervs- og efteruddannelse af høj kvalitet og bedre levevilkår.
 • At arbejde for solidaritet mellem alle arbejdere og undertrykte, nationalt og internationalt.
 • Gennem faglige og politiske aktiviteter at påvirke samfundet i en social retfærdig bæredygtig retning og på et demokratisk socialistisk grundlag.
Bygge-, Jord-, og Miljøarbejdernes fagforening organiserer:
 • Anlægs- og bygningskonstruktører
 • Alutømrere
 • Brolæggersvende- og arbejdsmænd
 • Byggemontageteknikere
 • Bygningssnedkere
 • Forsyningsarbejdere
 • Forst-, ren- og vedligeholdsarbejdere i staten
 • Gartnere
 • Glarmestersvende
 • Isoleringsarbejdere
 • Jord- og betonarbejdere
 • Kabelarbejdere
 • Kommunale specialarbejdere
 • Linoleum- og gulvlæggere
 • Maskinsnedkere
 • Møbelsnedkere
 • Modelsnedkere
 • Murerarbejdsmænd
 • Murere
 • Orgelbyggere
 • Ortopædister
 • Portefølgemagere
 • Sadelmagere
 • Skibssnedkere
 • Specialarbejdere i By & Havn
 • Stenhuggere
 • Stukatører
 • Tagpaparbejdere
 • Tapetserere
 • Tækkemænd
 • Tømrere
 • Træindustriarbejdere
Bygge-, Jord-, og Miljøarbejdernes fagforening

2006
BJMF bliver stiftet af syv københavnske fagforeninger: Jord- og Betonarbejdernes fagforening, Murersvendenes fagforening af 1919, Gartnernes fagforening, Miljø-, Energi-, og Forsyningsarbejdernes fagforening, Isoleringsarbejdernes fagforening, Tagpaparbejdernes fagforening og Murerarbejdsmændenes fagforening.

1. januar 2011
Træ-Industri-Byg afd. 9 København bliver lagt sammen med BJMF.

1. december 2012
Fagforeningshuset i Trekronergade bliver solgt og hele fagforeningen flytter sammen på Mølle Allé 26, Valby. 

Byggegruppen Byggegruppens bestyrelse efter generalforsamlingen 25. oktober 2021
 • Carsten B. Hansen, formand for byggegruppen (på valg i lige år)
 • Bjarke Rud Andersen, beton- og struktør
 • Brian Westermann, tømrer
 • Jesper Weihe, beton-og struktør
 • Jon Vesterby, tømrer
 • Jonas Andersen, murer
 • Lars Lindgaard, murer
 • Lars Peter Jensen, murerarbejdsmand
 • Louis Jacobsen, murer
 • Morten Theilsborg, glarmester
 • Rasmus Damm Lyskov, tømrer
 • Thomas Greve, tømrer

Suppleant:
Brancherne supplerer selv fra egne fag

Byggegruppens love

Generalforsamling i fagforeningens Byggegruppe blev afholdt den 5. oktober 2021

Generalforsamlingen vedtog en udtalelse om arbejdsmiljø
Download udtalelsen (pdf)

BJMFs bestyrelse

Bestyrelsen i Byggegruppen peger på flg. 12 kandidater til BJMFs bestyrelse:

 • Rasmus Damm Lyskov, genopstiller
 • Thomas Greve, genopstiller
 • Brian Westermann Hansen, nyvalg
 • Jon Vesterby, genopstiller
 • Morten Theilsborg, genopstiller
 • Jonas Andersen, genopstiller
 • Louis Jacobsen, genopstiller
 • Lars Lindgaard, genopstiller
 • Lars Peter Jensen, nyvalg
 • Jesper Weihe, genopstiller
 • Casper Kraiberg, genopstiller
 • Bjarke Rud Andersen, genopstiller
Byggegruppens love

Bygge & Anlæg

Jord- & Beton og Bygge- & Anlægsoverenskomsterne mellem Dansk Byggeri og BJMF/3F

Mindstebetalingssatsen pr. time
Voksne medarbejdere: kr. 133,65
(Overtid 50 %: kr. 66,83. Overtid 100 %: kr. 133,65. Dette er minimum, der kan skriftligt aftales højere satser).
Tagdækker: kr. 142,70
Chauffører og asfaltarbejdere: kr. 138,75 

Forskudt arbejdstid tillæg pr. time
Fra kl. 18.00 til 22.00: kr. 26,95
Fra kl. 22.00 til 06.00: kr. 46,30
Forskudt tid der påbegyndes kl. 24.00 eller derefter betales indtil kl. 06.00: kr. 56,20

Holddriftsarbejde
Hverdage: Tillæg pr. time: Fra kl. 18 til 06: kr. 41,50
(Holddrift fra lørdag kl. 14, søndage, søgnehelligdage og fridag: kr. 97,95 pr. time). 

Rådighedsvagt:
Weekend og søgnehelligdage: stiger til kr28,00/time
For hverdage: stiger til kr. 22,55/time
(Ved tilkald under rådighedsvagt bortfalder rådighedsvagttillægget og der betales normalt aftalt timeløn i henhold til bestemmelserne om over- og søn- og helligdagsarbejde. Der afregnes for hele timer og mindst 4 timers tilkald).

Minutfaktorer:
Satserne udgør eksklusivt det faste timetillæg:
København, Frederiksberg og Amager: 243,80 øre (Tagdækning 292,13 øre/minut)
Provinsen: 235,15 øre (Tagdækning 285,73 øre/minut)

Alle akkordtimer tillægges fast timetillæg 25,50 kr., medmindre andet er aftalt.

Skurpenge (erstatning for manglende velfærdsforanstaltninger):
Sats 1: kr. 57,50 pr. mand pr. dag
Sats 2: kr. 90,00 pr. mand pr. dag
(Det er en forudsætning at kravet er rejst skriftligt overfor arbejdsgiver og accepteret, eller der har været afholdt orienteringsmøde med deltagelse af Dansk Byggeri og BJMF/3F)

Løn under sygdom og tilskadekomst, barns sygdom, hospitalsindlæggelse, barsel og orlov: kr. 154,50
Sygeløn (herunder barns første sygedag) og barsels- og fædreorlov (2 uger): maks. pr. time: kr. 154,50
(Det er en betingelse for sygeløn, at medarbejderen har været beskæftiget i virksomheden i mindst 3 måneder inden for de seneste 18 måneder. Ved tilskadekomst under udførelse af arbejdet bortfalder anciennitetskravet).

Forældreorlov efter 1. juli 2020 (skal varsles med 3 uger): Fuld løn i op til 16 uger

 1. Til medarbejdere der på det forventede fødselstidspunkt har 6 måneders anciennitet inden for de seneste 18 måneder, betaler virksomheden løn under fravær på grund af barsel
 2. Under samme betingelser yder virksomheden betaling (fuld løn) under forældreorlov i indtil 16 uger. Af disse 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger, og den anden forælder har ret til at holde 8 uger.

Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen, og de resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller den anden forælder.

De 16 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales skal de 16 uger varsles med 3 uger.
Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales.

Det er en forudsætning at den ansatte er sygedagpengeberettiget, jf. loven = A-kasse berettiget).

Søgnehelligdagsbetaling: 12,9%
SH beregnes af den ferieberettigede løn. Saldo skal udbetales ved førstkommende lønudbetaling efter fratrædelse og overskud på års saldo senest med første lønudbetaling i januar eller ved månedsløn i december.
Forskudsbetaling for voksne medarbejdere udgør 1.300,00 kr. pr. dag.

Lærlinge
Lærlingeløn for struktører og brolæggere (mindsteløn for lærlinge/elever):

 1. år kr. pr. time: 73,70
 2. år kr. pr. time: 87,15
 3. år kr. pr. time: 105,15
 4. år kr. pr. time: 121,90

Uanset påbegyndelsesdatoen reguleres lønnen altid bagud fra svendeprøvens afslutningstidspunkt med 52 uger for 4., 3., og 2. løntrin.

Særlig opsparing: 3 % af den ferieberettigede løn. Udbetales sammen med lønnen for december måned.

Pension: For 18 og 19-årige udgør satsen 6 % af al løn, feriepenge og tillæg, hvoraf de 2 % er egenbetaling. 

Bygningsoverenskomsten 2021

Funktionærlignende ansættelsesvilkår:
Særlig opsparing stiger fra 5,0% til 6,0%

Mindstebetalingen:
Voksne: Stiger fra kr. 128,40 til 130,90

Ungarbejdere og forpraktikanter:
15 år: stigning på fra 51,35 kr. til 52,35 kr.
16 år: stigning på fra 64,20 kr. til 65,45 kr.
17 år: stigning på fra 89,90 kr. til 91,65 kr.

Forskudt arbejdstid:
Forskudt arbejdstid, der påbegyndes mellem 18.00 og 24.00:
Fra 18.00-22.00: stiger fra 23,05 kr. til 23,45 kr.
Fra 22.00 til 06.00: stiger fra 46,20 kr. til 46,90 kr.
Forskudt tid, der påbegyndes mellem 24.00 og 06.00: Stiger fra 55,95 kr. til 56,85 kr.

Rådighedsvagter:
Weekend og SH-dage: Stiger fra 27,15 kr. til 27,55 kr.
Hverdage:
Stigning på 1,6%. fra 21,75 kr. til 22,10 kr.

Smuds- og vandbygningstillæg:
Vandbygningstillæg: stiger fra 8,95 kr. til 9,10 kr.
Smudstillæg: stiger fra 12,70 kr. til kr. 12,90 kr.

Prislistetillæg:
Stigning på 2,1 %

Akkordudbetaling
Stiger fra 142,00 kr. til 144,50 kr.

Elevers deltagelse i akkord:
1. lønperiode: stigning fra 70,00 kr. til 71,15 kr.
2. lønperiode: stigning fra 88,10 kr. til 89,50 kr.
3. lønperiode: stigning fra 104,55 kr. til 106,15 kr.
4. lønperiode: stigning fra 130,95 kr. til 132,85 kr.

Løn under sygdom og tilskadekomst, barns sygdom, hospitalsindlæggelse, barsel og orlov:
Stiger fra 147,50 kr. til 150,00 kr.

Søgnehelligdagsbetaling:
Stigning fra 10,9 % til 11,9 %

Lærlinge
Lærlingeløn:
1. lønperiode: stigning fra 68,00 kr. til 69,15 kr.
2. lønperiode: stigning fra 82,10kr. til 83,50 kr.
3. lønperiode: stigning fra 93,55 kr. til 95,15 kr.
4. lønperiode: stigning fra 112,95 kr. til 114,85 kr.

Voksenelever
Mindsteløn: Stiger fra kr. 128,40 til 130,90

Særlig opsparing elever:
Stiger fra 1% til 2% af den ferieberettigede løn

Glasoverenskomsten 2021

Mindstebetalingen:
Stigning fra 128,40 kr. til 130,90 kr.

Ungarbejdere og forpraktikanter:
15 år: fra 51,36 kr. til 52,36 kr.
16 år: fra 64,20 kr. til 65,45 kr.
17 år: fra 89,88 kr. til 91,63 kr.

Forskudt arbejdstid:
Forskudt arbejdstid, der påbegyndes mellem 18.00 og 24.00:
Fra 18.00-22.00: fra 21,71 kr. til 22,06 kr.
Fra 22.00 til 06.00: fra 44,49 kr. til 44,49 kr.
Forskudt tid, der påbegyndes mellem 24.00 og 06.00: Fra 54,13 kr. til 55,88 kr.

Prislistetillæg:
Stiger fra 2,1% til 4,24%

Akkordforskuddet:
Stiger fra 137,50 kr. til 140,00 kr.

Søgnehelligdagsbetaling:
Stiger fra 10,9 % til 11,9 %

Løn under sygdom og tilskadekomst, barns sygdom, hospitalsindlæggelse, barsel og orlov:
Stiger fra 147,50 kr. til 150,00 kr.

Funktionærlignende ansættelsesvilkår:
Særlig opsparing fra 4,0% % til 5,0 %

Lærlingeløn:
1. lønperiode: fra 67,04 kr. til 68,18 kr.
2. lønperiode: fra 80,41 kr. til 81,78 kr.
3. lønperiode: fra 94,67 kr. til 96,28 kr.
4. lønperiode: fra 113,90 kr. til 115,84 kr.

Voksenelever
Mindsteløn: Stigning fra 128,40 kr. til 130,90 kr.

Særlig opsparing elever:
Stiger fra 1% til 2% af den ferieberettigede løn

Gulvoverenskomsten 2021

Mindstebetalingen:
Voksne: Stigning fra 128,40 kr. til 130,90 kr.

Ungarbejdere og forpraktikanter:
• 15 år: fra 51,35 kr. til 52,35 kr.
• 16 år: fra 64,20 kr. til 65,45 kr.
• 17 år: fra 89,90 kr. til 91,65 kr.

Funktionærlignende ansættelsesvilkår:
• Særlig opsparing: Stiger fra 5,00 % til 6 %

Tillæg for overarbejde:
• Overarbejde på Søn- og Helligdage stiger fra 139,45 kr. til 141,70 kr.
• Overarbejde påske, pinse og 1. juledag stiger fra 202,35 kr. til 205,55 kr.

Prislistetillæg: prislisterne stiger med 2,1 %

Forberedende arbejde: fra 139,45 kr. til 141,70 kr.

Akkordforskuddet: fra 139,45 kr. til 141,70 kr.

Løn under sygdom og tilskadekomst, barns sygdom, hospitalsindlæggelse, barsel og orlov:
Stiger fra 147,50 kr. til 150,00 kr.

Søgnehelligdagsbetaling:

Stigning fra 10,9 % til 11,9 %

Lærlinge
Løn:
1. lønperiode: stiger fra 68,00 kr. til 69,15 kr.
2. lønperiode: stiger fra 82,10 kr. til 83,50 kr.
3. lønperiode: stiger fra 93,55 kr. til 95,15 kr.
4. lønperiode: stiger fra 112,95 kr. til 114,85 kr.

Tillæg for overarbejde:
1. lønperiode: stiger fra 68,00 kr. til 69,15 kr.
2. lønperiode: stiger fra 82,10 kr. til 83,50 kr.
3. lønperiode: stiger fra 93,55 kr. til 95,15 kr.
4. lønperiode: stiger fra 112,95 kr. til 114,85 kr.

Stigning på overarbejde på Søn- og Helligdage:
1. lønperiode: stiger fra 102,00 kr. til 103,75 kr.
2. lønperiode: stiger fra 123,15 kr. til 125,25 kr.
3. lønperiode: stiger fra 140,30 kr. til 142,75 kr.
4. lønperiode: stiger fra 169,45 kr. til 172,25 kr.

Mindsteløn for Voksenlærlinge:
Stiger fra Voksne: Stigning fra 128,40 kr. til 130,90 kr.

Særlig opsparing elever:
Stiger fra 1% til 2% af den ferieberettigede løn

Murere og murerarbejdsmænd 2021

Minimalløn, akkordafsavnstillæg:
Minimalløn: stiger fra 128,40kr. til 130,90 kr.
(Husk Akkordafsavnstillægget på 20,00 kr.)

Værktøjsgodtgørelse:
Stiger fra 3,00 kr. til 3,90 kr.

Søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling:
Stiger fra 10,90% til 11,90%

Ovnmurer arbejde:
Ovnmurertillæg: Stiger fra 64,15 kr. til 65,20kr.

Priskurant:
Stiger med: 2,10%

Elevers deltagelse i akkord:
1. Løntrin Stiger fra 75,25 kr. til 76,50 kr.
2. Løntrin Stiger fra 94,25 kr. til 95,80 kr.
3. Løntrin Stiger fra 107,10 kr. til 108,80 kr.
4. Løntrin Stiger fra 127,15 kr. til 129,15 kr.

Løn under sygdom og tilskadekomst, barns sygdom, hospitalsindlæggelse, barsel og orlov:
Stiger fra 149,50 kr. til 152,50 kr.

Lærlingeløn
1. lønperiode stiger fra 74,25 kr. til 75,50 kr.
2. lønperiode stiger fra 90,25 kr. til 91,80 kr.
3. lønperiode stiger fra 101,10 kr. til 102,80 kr.
4. lønperiode stiger fra 119,15 kr. til 121,15 kr.

Voksenelever:
Stiger fra 128,40 kr. til 130,90 kr.

Særlig opsparing elever:
Stiger fra 1% til 2% af den ferieberettigede løn

Øvrige satser 2022

G-dage
Arbejdsgiverbetaling for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)
● 1/1 sats: 893,00 kr.
● ½ sats: 447,00 kr.
(Medlemskab af A-kasse er en forudsætning, samt 74 timers beskæftigelse indenfor seneste 4 uger).

Sygedagpenge 
Sats:120,68 kr./time (kr. 4.465,00 pr. uge)
Hvis arbejdsgiver skal betale, skal der være minimum 8 ugers ansættelse og 74 timers beskæftigelse i denne periode.

Sygeferiegodtgørelse
(Hvis man ikke har tre måneders anciennitet til sygeløn betales fra anden sygefraværsdag)

Hovedstad og Nordsjælland:
Faglærte pr. dag i fem dages uge: 201,50 kr.
Ikke-faglærte pr. dag i fem dages uge: 179,60 kr.

Provinsen:
Faglærte pr. dag i fem dages uge: 187,20 kr.
Ikke-faglærte pr. dag i fem dages uge: 179,60 kr.

Der skal betales pension af sygeferiegodtgørelsen efter 1. maj 2020.

Statens satser
● Befordringsgodtgørelse under 20.000 km.: 3,51 kr./km.
● Befordringsgodtgørelse over 20.000 km.: 1,98 kr./km.
● Logi pr. hele døgn: 231,00 kr.
● Kost pr. hele døgn: 539,00 kr.

Befordringsfradrag
Hvis du ikke modtager skattefri befordringsgodtgørelse kan du fradrage:
● 0-24 km.: Intet
● 25-100 km.: 1,98 kr. pr. km
● Over 100 km.: 0,99 kr. pr. km.

(I visse udkantskommuner over 120 km.: 1,99 kr. pr. km.)

Gennemsnit tilsammenløn den 1. juli 2021

Dansk Arbejdsgiverforenings netstat/lønstatistik.
Her finder du seneste timelønninger for arbejde i hovedstaden

Please find the latest wages for work in the capitol region

Murerarbejde nr. 711210 
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 239,78 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 221,71

Jord og Beton (Byggefolk) nr. 931340
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 196,03 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 181,26

Jord og Beton (Anlæg) nr. 931290 
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 216,57 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 200,25

Tagdækning nr. 7121
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 228,23 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 211,03

Brolægger nr. 711220
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 240,20 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 222,10

Nedriver nr. 931390
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 212,37 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 196,37

Kabelarbejder nr. 931230
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 199,48 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 184,45 

Tømrer- og snedkerarbejde, byggeri nr. 711510
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 239,44 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 221,40

Isolering nr. 712400
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 228,13 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 210,94

Gulvlægger nr. 712200
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 218,27 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 201,82

Entreprenørmaskinførerarbejde nr. 834200
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 207,06 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 191,46

Faglige klubber indenfor byggeriet

Kontakt til klubben

Bestyrelsesmedlemmer

Lungefunktion blandt isoleringsarbejdere/isolatører
Bestyrelsen af Murerbrancheklubben
valgt på generalforsamling den 24. november 2020
 • Formand Jonas Andersen, Mobil: 27 77 35 23
 • Næstformand Rasmus Barfod, Mobil: 25 12 77 64
 • Sekretær Nicolas Jensen, Mobil: 27 79 49 46
 • Kasserer Henrik Blaabjerg, Mobil: 28 10 77 03
Bestyrelsesmedlemmer:
 • Lars Frederiksen, Mobil: 40 26 89 75
 • Claus Olsen, Mobil: 21 43 81 52
 • Christian Nielsen, Mobil: 20 78 73 47
 • Carsten Hansen, Mobil: 28 10 77 05
 • Thomas A. Bentsen, Mobil: 40 85 60 44
 • Louis M. Jacobsen, Mobil: 40 38 87 57
 • Walther Bardino, Mobil: 61 33 15 11
 • Michael Hansen, Mobil: 27 28 12 99
 • Christian K. Sørensen, Mobil: 24 48 94 66
Suppleanter:
 • Ole B. Hansen, Mobil: 26 27 45 80
 • Andreas Dahl , Mobil: 23 45 28 68
 • Elias Olsen, Mobil: 28 11 04 14
 • Peter Christensen, Mobil: 26 27 75 10
Bilagskontrollører:
 • Stig Mørk Christensen, Mobil: 21 91 55 04
 • Erik Jørgensen, Mobil: 59 18 81 50
Suppleanter:
 • Henrik Jacobsen, Mobil: 51 51 13 19

_____oOo_____

Om Murernes Fagforening 
“Murernes Fagforening” blev oprindeligt dannet i 1873. I 1918 var Murernes Fagforening aktivt engageret i støtten til en overenskomststridig konflikt for indførelse af weekend efter engelsk mønster, hvilket betød at man gik hjem kl.12 om lørdagen.

For denne “ulovlige” aktion (som i øvrigt havde sit udgangspunkt under opførelsen af Christiansborg) blev fagforeningen idømt en bod i Den Faste Voldgiftsret (nu arbejdsretten) på først 1.000 kroner, dernæst 10.000 kroner og til sidst 60.000 kroner.

Den 22.september 1918 besluttedes det på fagforeningens generalforsamling at opløse foreningen, da den ikke kunne betale pengene.

Et halvt år blev der arbejdet “under jorden” og både svende og “forening” var mere aktive på byggepladserne end nogensinde idet man nu ikke var bundet af det fagretslige system og dermed “fredspligten”.

Den 4. februar 1919 afholdtes en ny stiftende generalforsamling, og den nuværende fagforening var en realitet, nemlig Murersvendenes Fagforening af 1919.

Samtidig fortsattes nu kampen for nedsættelsen af arbejdstiden i hele byggeriet til en 8 timers arbejdsdag, som efter en ny konflikt blev indført i 1919 i forlængelse af den kamp, som murersvendene havde startet.

Læs i øvrigt om denne historie og mere i fagforeningens jubilæumsbog “Genfødt i kamp” fra 1994.

København og Omegn:
Indtil 1972 var fagforeningens arbejdsområde opdelt i 3 fagforeninger, nemlig København, Glostrup og Ballerup.

Efter en urafstemning i 1971 blev fagforeningerne lagt sammen til Murersvendenes Fagforening af 1919 for København og Omegn pr.1. april 1972.

Den 1. januar 2006 gik Murersvendenes Fagforening sammen med 6 andre fagforeninger og dannede Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, København og Flyttede til adressen Trekronergade 26, 2500 Valby.

Murersvendenes Fagforening fortsætter herefter som en brancheklub, der hedder ”Brancheklubben for Murere, Stenhuggere og Stukkatører i Storkøbenhavn”, men forkortes ”Murerbrancheklubben”.

Om Snedkere og Tømrernes Brancheklub
Alle bygningssnedkere og tømrere indenfor byggegruppens område, der er medlem af 3F BJMF, er automatisk medlem af klubben.
Se vedtægter nederst på siden.

___ooOoo___

Møder og aktiviteter

Klubben afholder branchemøder (tidl. bestyrelsesmøder) ca. en gang om måneden. Alle medlemmer af klubben er velkomne.
Derudover arrangerer klubben aktiviteter med både socialt og fagligt indhold. Bl.a. lørdagsudflugter, faglige konferencer, tildrikning af nye svende m.m.

Se fagforeningens kalender

November

 • 12.-13. november: Landsbrancheklubmøde
 • 25. november: Rundringning til nye svende

December

 • 16. december: Bestyrelsesmøde kl. 16-18 – med juleafslutning

2022

Januar

 • 12. januar: Bestyrelsesmøde kl. 16-18

Februar

 • 10. februar: Bestyrelsesmøde kl. 16-18

Marts

 • 17. marts: Bestyrelsesmøde kl. 16-18

April

 • 21. april: Bestyrelsesmøde kl. 16-18

Maj

 • 18. maj: Bestyrelsesmøde kl. 16-18

Juni

 • 16. juni: Bestyrelsesmøde kl. 16-18

August

17. august: Bestyrelsesmøde kl. 16-18

 • September
 • 7. september: Bestyrelsesmøde kl. 16-18
 • 15-16. september: Bestyrelseskonference

Oktober

 • 5. oktober: Bestyrelsesmøde kl. 16-18
 • 12. oktober: Generalforsamling i ST-klubben

November

 • 3. november: Bestyrelsesmøde kl. 16-18

December

 • 15. december: Bestyrelsesmøde kl. 16-18

___ooOoo___

Bestyrelsen i Snedker-Tømrernes Brancheklub

Valgt på generalforsamlingen den 3. november 2021:

Formand: Rasmus Damm Lyskov, tømrer
Tlf.: 26361827. rasmus_damm@hotmail.com

Næstformand: Helga Mathiassen, tømrer
Tlf.: 51343075. helgamathiassen@gmail.com

Kasserer: Jon Vesterby, tømrer
Tlf.: 26202320. amager107@hotmail.com

Klubbens bestyrelse:

Thomas Greve. thomas.greve@hotmail.com
Stefan Bugge. stefanbugge666@gmail.com
Rene Thorsen. 
Nicolai Schæfer

Suppleanter til klubbens bestyrelse:

Maassannguaq Christensen

Fanebærer
Christopher Reinseth

Hver firmaklub har en fast plads i bestyrelsen med stemmeret

___ooOoo___

Firmaklubber
Der er lige nu svendeklubber i disse firmaer:

● BGB
● Jakon
● MT Højgaard
● Deko
● Jeudan
● Enemærke & Petersen
● Juul & Nielsen

___ooOoo___

Vedtægter for klubben 2021
Download ST-klubbens vedtægter (pdf)

Bestyrelsen i Struktør & Betonklubben

September 2021
Formand: Jesper Weihe, formand, mail: Jesper.weihe@3f.dk , tlf.: 40 11 49 34
Kasserer: Michael de Gier

Bestyrelsesmedlemmer:
Ebbe Dalgaard
Johnny Nielsen
Bo Nielsen
Kasper Fanøe Kraiberg
Katja Lilian Handberg

Suppleanter:
Thomas Andersen
Jesper Netsov

Revisorer:
Carsten Diedrichsen
Jesper Bang-Madsen

Årsplan 2022

(Planlagte aktiviteter)
 • 27. januar, kl. 16.00: Åbent bestyrelsesmøde
 • 16.marts, kl. 16.00: Åbent bestyrelsesmøde
 • 23.-24. april: Landsbranchemøde i Esbjerg
 • 27.april, kl. 16.00: Åbent bestyrelsesmøde
 • 15.juni, kl. 16.00: Åbent bestyrelsesmøde
 • 21. september, kl. 16.00: Åbent bestyrelsesmøde
 • 11. oktober, kl. 16.00: Generalforsamling klub
 • 4.-5., november: Fundament årsmøde i København
 • 16. november, kl. 16.00: Åbent bestyrelsesmøde
 • 25. november, kl. 15.00: Julefrokost 
Servicegruppen Servicegruppen afholdt generalforsamling den 27. september 2021 og valgte her bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til deres egen bestyrelse, samt  medlemmer og suppleanter til BJMFs bestyrelse.

Servicegruppens formand:

 • Lars Pless afgår og Rasmus Bredde blev indstillet og valgt på BJMFs generalforsamling den 28. oktober 2021. (Formandsposten er valg i ulige år)

Valgt til Servicegruppens bestyrelse i lige år: (valgt 2020)

 • Bo Niels Rosenberg, private gartnere
 • Claus Bülow, offentlige gartnere
 • Jan Danielsson, HOFOR/Drift
 • Nils Stok, Byens Fysik
 • Poul Dreyer, Andel (tidl. DONG)
 • Vagn Feldsted, Københavns kommune/BIF

Valgt som suppleanter til Servicegruppens bestyrelse i lige år: (valgt i 2020)

 • Mogens Høgsdorf
 • Tom Henriksen
 • Henrik Sørensen

Bestyrelsesmedlemmer i Servicegruppen – valgt i ulige år: (valgt i 2021) 

 • Carsten Hansen, Københavns Idrætsanlæg
 • Allan W. Hansen, HOFOR/Afløb
 • Michael Raxner, Byens Drift
 • Ole Søborg, SKOF-klubben
 • Rasmus Bredde, Byens Drift
 • Jimmy Andresen, TMF

Valgt til Servicegruppens bestyrelse for 1 år:

 • Lars Christiansen, KIAK, Østerbro Stadion

Valgt som suppleanter  til Servicegruppens bestyrelse ulige år: (valgt i 2021)

 • Line Enggaard Kristensen – Private Gartnere
 • Lenny Clement, PKR, TMF
 • Michael Aagaard Norup Madsen – HOFOR Amagerværket

Valgt til BJMFs bestyrelse (på valg hvert år)

 • Claus Bülow, offentlige gartnere
 • Lasse Wagner, private gartnere
 • Michael Raxner, Byens drift
 • Ole Søborg, SKOF-klubben
 • Poul Dreyer, Ørsted Andel (Tidl. HOFOR)
 • Rasmus Bredde, Byens Drift

Suppleanter til BJMFs bestyrelse (på valg hvert år)

 • Bo Niels Rosenberg, Boligselskabet Almenbo
 • Bolette Rose Jørgensen, Snedker- og Nichefagene
 • Carsten Hansen, Københavns Idrætsanlæg
 • Henrik Sørensen, HOROR/varmeforsyning
 • Jan Danielsson, HOFOR Drift
 • Jimmy Andresen – PKR, TMF

Ordinær generalforsamling i Servicegruppen
Mandag den 27. september, kl. 17.00
(med spisning fra kl. 16.00)
3F BJMF, Mølle Allé 26, 2500 Valby
(Foreløbigt planlagt til kælderen)

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigenter
 2. Beretning
 3. Valg iflg. lovene
 4. Indkomne forslag

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt senest 10 hverdage før generalforsamlingen.

Mindst én forslagsstiller skal være til stede på generalforsamlingen for, at forslaget kan behandles.

På Servicegruppens vegne
Lars Pless

Servicegruppens love 2020
Faglige klubber i Servicegruppen Faglige klubber indenfor det grønne område, det offentlige område, samt industriområdet
 • Banedanmark klubben
  Kontakt til tillidsrepræsentant: Vagn Samuelsen, Mail: vasa@bane.dk
 • Frederiksberg Gade og Vej (FGV) Klubben 
  Kontakt til tillidsfolk: Allan Pøhl Nielsen, Mail: allapoehl@gmail.com
 • Klubben ved Amagerværket Vattenfall 
  Klubformand Allan Mogensen, Tlf.: 27 87 50 25, Mail: avmo@hofo.dk
 • Klubben ved HOFOR Varmeforsyningen 
  (Tidligere KE, Københavns Energi)
  Klubformand Tom Järvinen, Tlf.: 26 86 30 70, Mail: toja@hofor.dk  
  Arbejdsmiljørepræsentant Henrik Sørensen, Tlf.: 27 95 29 55, Mail: hsor@hofor.dk
 • Kloakklubben HOFOR 
  Klubformand Allan William Hansen, Tlf.: 27 95 35 13, Mail: avha@hofor.dk
 • Klubben ved DONG 
  Klubformand Poul Dreyer, Tlf.: 99 55 45 30, Mail: pouldr@dongernergy.dk
 • Klubben ved Frederiksberg Forsyning 
  Klubformand Erik Garn Frandsen, Tlf.: 30 76 64 41, Mail: e.frandsen@mail.dk
 • Klubben ved HMN Naturgas 
  Klubformand Niels Skovsøe Petersen, Tlf.: 61 61 01 03, Mail: skovsoe@godmail.dk
Bestyrelsen for Offentligt Ansatte Gartneres Klub
valgt i 2020
 • Jan Gjelstrup
 • Allan Müller
 • Preben Laursen
 • Henrik Grønkjær
 • Frank Andersen
 • Louise Larsen
Tilforordnet
 • Torben Nielsen
 • Bente Andersen
 • Gert Sørensen

Kontakt til klubben 
Jan Gjelstrup, Tlf.: 2172 9473, Mail: jang@os.dk

Bestyrelsesmøder
De Offentlige Gartneres Klub og De Privatansatte Gartneres Klub holder bestyrelsesmøder den første tirsdag i hver måned kl. 16.00.
Alle møderne er åbne og alle medlemmer er velkomne.
Vi starter med et fællesmøde kl. 16. 00. Derefter går klubberne hver for sig og holder deres respektive klubmøde.

Møder i Gartnernes Miljøudvalg
Møderne afholdes i BJMF, Mølle Allé 26 (kælderen). Møderne er åbne for alle gartnermedlemmer.
Kontakt til miljøudvalget: Sørmer, Tlf.: 20 83 34 93, Mail: sormer56@gmail.com

Kom til åbne klubmøder. Klubbestyrelserne i de to grønne klubber mødes hver den første tirsdag i måneden kl. 16.00 til et fællesmøde mellem klubberne.

Efterfølgende holder klubberne møder hver for sig. Møderne er åbne for alle, så alle er velkommen i kælderen på Mølle Allé i Valby. Tjek kalenderen. 

Om Privatansatte Gartneres Klub
Medlemmer af Privatansatte Gartneres Klub er medlemmer af BJMF, som arbejder som anlægsgartnere, planteskolegartnere, greenkeepere, grønne gårdmænd eller med kontorbeplantning.

Kontakt: gartnerklubben.3fbjmf@outlook.dk

Klubbens aktiviteter
Klubben varetager privatansatte gartneres interesser ved at deltage i arbejdet i fagforeningen og i Den Grønne Landsbrancheklub. Klubben arrangerer kurser, udsender et nyhedsbrev, og holder medlemsmøder ved særlige anledninger, især i forbindelse med overenskomstfornyelserne.

Vær med!

 • Får du nok i løn?
 • Bliver du videreuddannet?
 • Har du forslag til forbedrede arbejdsvilkår?
 • Føler du fællesskabet med dine kolleger?

Bliver din stemme hørt? Vi skal lytte til hinanden!! Vi behandler forskellige spørgsmål som disse på vores bestyrelsesmøder én gang om måneden.

Deltag på bestyrelsesmøderne!
Du er velkommen til at deltage i møderne eller få nærmere information ved at kontakte bestyrelsen. Du kan gøre en forskel ved at blive aktiv i Gartnernes Klub, som du allerede er medlem af igennem dit kontingent til BJMF!

Mødedatoer 2021 - den første tirsdag i måneden - dog ikke i august -
kl. 16.00 i BJMF, Mølle Allé 26, Valby:

 • 24. august (OBS! Den 2. tirsdag i måneden)
 • 2. september
 • 5. oktober
 • 2. november
 • 2. december

Mødedatoer 2022 - den første tirsdag i måneden - dog ikke i januar  -
kl. 16.00 i BJMF, Mølle Allé 26, Valby:

 • Januar - bestyrelseskonference - dato kommer senere
 • 1. februar
 • 1. marts
 • 5. april
 • 3. maj
 • 7. juni

Bestyrelsen
Privatansatte Gartneres Klub har en bestyrelse, som hvert år vælges på generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer bliver indkaldt.

Møder i Gartnernes Miljøudvalg i 2020 
Møderne afholdes i BJMF, Mølle Allé 26 (kælderen). Møderne er åbne for alle gartnermedlemmer.

Kontakt til miljøudvalget
Sørmer, Tlf.: 20 83 34 93, Mail: sormer56@gmail.com

Vedtægter for Privatansatte Gartneres klub
Vejledning om coronavirus og smittebegrænsning på arbejdspladser (Danske Anlægsgartnere)
Vejledning om coronavirus og smittebegrænsning på arbejdspladser (GLS A)

SKOF er fællesklubben for Specialarbejdere i København og Frederiksberg.

KONTAKT TIL KLUBBEN:
Formand Rasmus Bredde, cq2n@kk.dk

KIG FORBI TIL SKOF-TORSDAGE
Den anden torsdag i måneden fra kl. 15.00 i fagforeningen, Mølle Allé 26, Valby, Musikhuset
Vi mødes den anden torsdag i hver måned til en faglig snak og en øl eller en vand.

De forskellige klubber i SKOF skiftes til at arrangere.

Alle kolleger og venner er velkomne.

SKOF’s bestyrelse er til stede fra kl. 15 – 17, hvis du har nogle faglige spørgsmål.

Snedker- og Nichefagenes Brancheklub, SNBK, er en brancheklub under 3F, der organiserer medlemmer knyttet til følgende fag:
 • Møbelsnedker
 • Maskinsnedker
 • Bygningssnedker på værksted
 • Orgelbygger
 • Ortopæder
 • Tapetserer
 • Møbelpolstrer
 • Sadelmager
 • Offentligt ansatte (tidligere) TIB'ere

Læs mere om SNBK (pdf) 

Aktiviteter i klubben

Klubmøder
Onsdag den 12. januar kl. 16:30
Torsdag den 10. marts kl. 16.30
i fagforeningen, Mølle Allé 26, 2500 Valby

1-dags fagligt kursus
Tirsdag den 23. november holder vi et 1-dags fagligt kursus, hvor kerneaktive kan lære om fagforeningen, Den Danske Model, overenskomster, hvad en tillidsrepræsentant laver mm.

Gratis kursus i Grøn sløjd
I SNBK nørder vi vores fag. Vi holder kurser for at dygtiggøre os i det, vi ikke kan lave når vi går på arbejde.

Næste kursus er ”Grøn sløjd” – dvs. arbejde i friskt træ. Vi skal undervises af Jonas Als, der med sit firma Formgjort både er professionel grøn sløjd’er og trædrejer.

Der afholdes tre kurser med plads til 10 personer på hver:

 • 5.-6. februar
 • 12.-13. februar
 • 26.-27. februar

Kurset er gratis og man skal være medlem af Snedker- og Nichefagenes Brancheklub for at deltage

Hør mere eller tilmeld dig hos bolette.jorgensen@3f.dk

Kontakt til klubben:
Mail: snedkerklubben@gmail.com

Jakob Hougaard Jensen, Tlf.: 88928967, Mail: jakob.jensen@3f.dk

Bolette Jørgensen, tlf.: 28446116, mail: bolette.jorgensen@3f.dk

Følg klubbens aktiviteter på Facebook 

Følg klubben på Instagram 

Bestyrelse valgt på generalforsamling 17. november:
Bolette Rose Jørgensen (formand)
Jakob Hougaard Jensen (kasserer) 
August Ekebjærg 
Lasse Stræde
Rasmus Sandorff

Suppleanter:
Marius Frederik Larsen
Lærke Hagen Aagard

Vedtægter for Snedker- og Nichefagenes Brancheklub
BJMF Ungdom

BJMF Ungdom er en broget flok af lærlinge, unge svende og ufaglærte fra alle BJMFs faggrupper, der kæmper for bedre vilkår for lærlinge og andre unge.

BJMF Ungdom er en del af Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes fagforening - men med selvbestemmelse over bl.a. aktiviteter og økonomi.

Fra BJMFs vedtægter:

§ 15 Ungdommen
Stk. 1 Ungdomsarbejdet varetages af fagforeningens lærlinge, elever samt medlemmer til og med 30 år.

Stk. 2 Ungdommen afholder et årsmøde, hvor ungdommen fastsætter deres vedtægter, som ikke må være i strid med fagforeningens vedtægter, samt vælger en bestyrelse på minimum 5 personer.
Det er en forudsætning for mødets status som årsmøde, at der mindst deltager 30 ungdomsmedlemmer.

Stk. 3 Ungdommen har indstillingsret ved ansættelse af en ungdomskonsulent og medvirker ved prioriteringen af ungdomskonsulentens opgaver.
Ungdomskonsulenten ansættes for 2 år og kan maksimalt genansættes 2 gange.

Stk. 4 Ungdommen har selvstændig økonomi og disponerer over halvdelen af det almindelige ordinære lærlinge/elev-kontingent.

Bestyrelsen i BJMF Ungdom pr. september 2021:

 • Formand: Der er ikke valgt en formand – alle bestemmer lige meget
 • Kasserer: Marius Emil Bjernemose Uhd
 • Viggo Zier Bro
 • Kristian Kirkegaard Andersen
 • Emil Hanskov
 • Aske Sivesgaard
 • Ali Nori Fatah
 • Anton Jørgensen

Kom og vær med, når vi holder åbne bestyrelsesmøder hver torsdag i lige uger. Alle kan komme og være med til at planlægge aktiviteter og aktioner.

Torsdag i ulige uger er der arbejdsdag, som også er åbent for alle der har lyst til at komme og give en hånd med.

Møderne begynder kl. 16 og der er øl, vand og mad, hvis der er stemning for det.

Tag din kollega eller klassekammerat under armen og duk op i BJMF på Mølle Allé 26, 2500 Valby.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål, eller vil du høre mere om, hvordan du kan blive en del af BJMF Ungdom så skriv eller ring til Kamilla Heiberg på 26161732 eller skriv en mail til kamilla.heiberg@3f.dk

Ps. Du kan også følge med på Facebook eller Instagram: 3F BJMF Ungdom

Tegnehjælp for lærlinge:
Hver torsdag er der tegnehjælp i primært AutoCad fra kl. 16 på Mølle Allé 26 i kælderen.
Fagforeningen sørger for mad og drikke.

Yderligere oplysninger

Følg med i vores arbejde på Facebook

Torsdage i lige uger: Kom og vær med, når vi holder åbne bestyrelsesmøder hver torsdag i lige uger. Alle kan komme og være med til at planlægge aktiviteter og aktioner.

Torsdag i ulige uger: Arbejds- og aktivistdag, som også er åbent for alle, der har lyst til at komme og give en hånd med.

Møderne begynder kl. 16 og der er øl, vand og mad, hvis der er stemning for det.

Tag din kollega eller klassekammerat under armen og duk op i BJMF på Mølle Allé 26, 2500 Valby.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål, eller vil du høre mere om, hvordan du kan blive en del af BJMF Ungdom så skriv eller ring til Kamilla Heiberg på 26161732 eller skriv en mail til kamilla.heiberg@3f.dk

Ps. Du kan også følge med på Facebook eller Instagram: 3F BJMF Ungdom

Tegnehjælp for lærlinge:
Hver torsdag er der tegnehjælp i primært AutoCad fra kl. 16 på Mølle Allé 26 i kælderen.
Fagforeningen sørger for mad og drikke.

Yderligere oplysninger

Andre klubber & udvalg

A-klubben i BJMF for alle ledige fagforeningsmedlemmer mødes hver mandag kl. 10.00 i Smedjen, Mølle Allé 26, 2500 Valby. Klubben er mødested for alle arbejdsløse medlemmer.

Klubben er også fagligt aktiv og deltager i blokader, møder og andre fagforenings initiativer.

Klubben arrangerer også andre begivenheder - bl.a. fisketure.

Kontakt
Kim W. Bilfeldt, tlf.: 2294 1910, mail: kimw@bilfeldt.dk

Folkebevægelsen mod EU
Beslutningsreferat 5. oktober 2019 (Fagligt landsudvalg)
Referat fra EU udvalget 20. august 2019
Referat fra fagligt EU udvalg 24. juni 2019
Referat fra EU udvalget 4. juni 2019
Referat fra EU udvalget 13. februar 2019
Brev til klubber i BJMF i forbindelse med EU parlamentsvalget 2019
Konkurser

Sagsbehandlingstiden hos LG er op til 35 hverdage, så hvis du er utålmodig og ønsker at vide, hvordan det går med din sag, skal vi anmode at du selv ringer på telefon 48 20 49 17 på hverdage fra 8.00 – 16.00 til LG eller logger på www.borger.dk og søger på ”se udbetalinger fra LG”. Udvalgte konkurser inden for de seneste fire måneder:

CVR.nr. Virksomhed Dekret* Frist for
anmeldelse til LG
38153501 Mourad El Maniti 17-09-2021 17-01-2022
40666389 Murerfirmaet
LJ Mathiesen ApS
17-09-2021 17-01-2022
40797742  Scandic Montage ApS  29-09-2021  27-02-2022 
38853732 ML Byg & Installation ApS 15-10-2021 15-02-2022
41141034 TMB Gruppen ApS 18-10-2021 18-02-2022
38422936  ND Totalbyg ApS 19-10-2021  19-02-2022 
42167460  LHK Fiber
v/Lars Hjortshøj Knudsen 
27-10-2021  27-02-2022 
39768445 MG-Byg ApS 28-10-2021 28-02-2022
42162515  Vinsch Construction ApS  05-11-2021  05-03-2022
40001441    K-Studio ApS   08-11-2021  08-03-2022 
37381527  CG Construction Group ApS  09-11-2021  09-03-2022 
39625865  Tiago d’Orey Slewinski  17-11-2021  17-03-2022
39254298 EHB-Montøren A/S 18-11-2021  18-03-2022
10621577  Barslund A/S 22-11-2021  22-03-2022 
32076475  Spotland A/S  22-11-2021 22-03-2022  
30832248  Lynge Nielsen Huse A/S  29-11-2021  29-03-2022 
41719214  TBA Entreprise ApS  02-12-2021  02-04-2022
41350121  Halfdan H ApS  06-04-2021  06-04-2022 
40053913  Group2l ApS  08-12-2021  08-04-2022 
26388031  Valefjoti A/S
(tidl. Hampus A/S) 
09-12-2021  09-04-2022
39280817  Hinnerup Production ApS  17-12-2021  17-04-2022 
35633529  Hhte ApS 20-12-2021 20-04-2022 
39031248  Byggeselskabet af 10-10-2017 ApS
(tidl. Busk entreprise ApS) 
05-01-2022  05-04-2022
40962395  Kecas Group ApS  07-01-2022  07-04-2022

Ovenstående er kun et udsnit af konkurser, men vi ved, at der er medlemmer af BJMF, som har været ansat i de nævnte virksomheder.

(Har du været hos andre, som også er taget under konkurs, skal du også kontakte fagforeningen.)

Hvis du har været ansat hos nogle af ovenstående virksomheder i de seneste 6 måneder før konkursen (*dekret dato) skal du snarest henvende dig i fagforeningen til:
Ebbe Dalgaard, tlf.: 8892 2667, mail: ebbe.dalgaard@3f.dk eller
Jette Nordentoft, tlf.: 8892 8979, mail: jette.nordentoft@3f.dk

Løn, akkord/bonus
Hvis du har løn, akkord eller bonus til gode skal vi bede dig opgøre dine krav, og sende os kopi af kontrakt, timesedler, akkordaftale o.a. relevant dokumentation.

Pension
Hvis du har pension til gode, skal vi bede dig sende os kopi af de sidste 6 måneders lønsedler, udtræk af pensionsindbetalinger fra Pensiondanmark: www.pensiondanmark.dk (login på din egen pension med din NemID).

Se vejledning i hvordan du finder dine pensionsoplysninger (pdf)

Feriepenge og SH betaling
Feriepenge og tilgodehavende SH betaling kan vi anmelde til LG og Feriegarantiordninger hos arbejdsgiverorganisationer i op til 3 år efter konkurs, (medbring feriekort, sidste lønseddel for indkomståret og oplysninger fra Feriepengeinfo på www.borger.dk) men henvend dig hellere i god tid, da der kan være længere ekspeditionstid specielt i ferieperioderne.

Se vejledning i hvordan du finder dine feriepengeoplysninger (pdf)

Kontingent 2021 Kontingentet er sammensat af flere forskellige satser, bl.a. bidrag til brancheklub, efterløn, fritidsulykkesforsikring.

Indenfor brancheklubberne varierer bidragene.

Se detaljeret oversigt over kontingent (pdf)

Kontingentsatser (pr. måned)

Bemærk! Satserne indeholder: fritids-ulykkesforsikring, efterløn og a-kasse (det sidste dog ikke for lærlinge)

Fag/branche kr./mdr.
Jord- & beton, struktør, nedrivere 1.732,00
Murerarbejdsmænd 1.735,50
Murersvende 1.796,50
Tagdækkere 1.747,00
Isolatører 1.742,00
Brolægger & brolæggerarbejdsmænd 1.772,00
Snedkere og tømrere 1.759,00
Industri- og offentlig (tidl. TIB) 1.692,00
Gartnere 1.687,00
*Miljø-, energi-, & forsyningsarbejdere, offentlige, specialarbejdere 1.672,00
**Lærlinge (inkl. ulykkesforsikring - men uden efterløns- og a-kassebidrag) 103,00
**Voksenlærlinge (inkl. ulykkesforsikring - men uden efterløns- og a-kassebidrag)
313,00
 *Evt. kontingent til arbejdspladsklub skal lægges oveni kontingentet.
** Lærlinge over 18 år har mulighed for gratis a-kasse. Kontakt fagforeningen og hør nærmere.
 
Pensionistklubber

Kontakt til Fællesklubben for efterlønnere og seniorer
John Læssøe
Tlf.: 20320613
Mail: john.laessoe@3f.dk

 

GENERALFORSAMLING 8. marts 2022

i Fællesklubben for efterlønnere & seniorer i BJMF

Tirsdag den 8. marts, kl. 11.00
Mølle Allé 26, Musikhuset, 2500 Valby

Dagsorden foreligger på mødet.

Der vil være en bid brød efter mødet.

Giv venligst en tilbagemelding på antallet af deltagere fra jeres klub til John Læssøe, tlf.: 20320613, mail: john.laessoe@3f.dk

Kontakt til Faglige Seniorer 
Gorm Christiansen
Telefon: 21 37 03 02
Mail: gormc52@gmail.com

Følg med på hjemmesiden fagligseniorkbh.dk
Gartnernes Seniorklub program for første halvår 2022
 • 12. januar, kl. 11.30: Generalforsamling
 • 9. februar, kl. 11.30: Banko
 • 9. marts, kl. 11.30:Julefrokost (Vi skal ikke snydes for det udsatte julearrangement)
 • 13. april, kl. 11.30: Pga. skærtorsdag 14. april, mødes vi den 13.
 • 11. maj, kl. 10.00: Den årlige Tivolitur. Vi møde i Tietgensgade 12.
 • 8. juni, kl. 10.00: Skovtur går i år til Middelaldercentret ved Nykøbing F.

Kontaktpersoner 

Formand Sune Bøgh
Katrinedalsvej 43, 2-4, 2720 Vanløse
Mobil: 20 12 07 91
Mail: sune3f@hotmail.com

Næstformand H.C. Nielsen
Johannevej 2, 2920 Charlottenlund
Tlf.: 39 64 28 59
Mail: hc-nielsen@live.dk

Kasser Søren Augustesen
Egeparken 59, 2980 Kokkedal
Tlf.: 52 16 61 40
Mail: saug@mail.dk

Sekretær Stig Pedersen
Bankevejen 119, 4750 Lundby
Tlf.: 24 81 96 98
Mail: stigpeder1@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem Ib Skals
Klitvej 15, 2690 Karlslunde
Tlf.: 46 15 37 40 eller 40 16 74 40
Mail: ib@skals.com

Bestyrelsesmedlem Svend Ove Pedersen
Kochsgade 11 H, 3600 Frederikssund
Tlf.: 21 44 70 60
Mail: svend.ove@privat.dk

Suppleant Leif H. Nielsen
Barupvej 3 B, 2730 Herlev
Tlf.: 44 91 81 43
Mail: Jytte.ulbrandt@lic-mail.dk

Suppleant Erik Tang
Kirkegårdsvej 13, st., 2300 København S.
Tlf.: 23 46 97 40
Mail: tangrut@mail.dk

Bilagskontrollant Per Blok
Tranehavegård 23, 2.tv. 2450 København SV.
Tlf.: 21 22 86 34

Bilagskontrollant suppleant Ole Stauning
Storebjerg 12, 2670 Greve
Tlf.: 43 90 94 20 – 30 13 94 20
Mail: famstauning@yahoo.dk

Klubbens medlemmer mødes hver tirsdag, fra kl. 10 til 12 på Mølle Allé 26, Valby. Bestyrelsesmøde afholdes den første tirsdag i måneden. Morgenbord den anden tirsdag i måneden med rundstykker, franskbrød og pålæg, kammeratlig samvær og mulighed for at nyde en øl/vand/kaffe, eller en gang billard.

November
Lørdag den 20. november, kl. 14.00: Julefrokost i hovedbygningen Mølle Allé. Tilmelding 14 dage før. Pris: 50 kr.

Januar 2022
Lørdag den 15. januar, kl. 14.00: Nytårskur. Pris: 150 kr.

Kontakt til klubben
Formand: Villy Hansen, tlf.: 30482253

Klubbens facebookside
Vi mødes på Mølle Allé i musikhuset den anden mandag i måneden kl. 11.00.

Kontakt til klubben
Poul-Erik Næs
Tlf.: 40 77 89 42 

Program forår 2022

 • 10. januar: Goddag til en ny sæson
 • 14. Februar: Klubmøde
 • 14. marts: Kammeratlig samvær
 • 11. april: Frokost m/damer
 • 9. maj: God sommer

PS. Nye medlemmer er velkomne

Alle ordinære klubdage holdes i fagforeningen Mølle Allé 26, 2500 Valby (Musikhuset) kl. 10.00.

Vi arrangerer 3-4 bowlingdage pr. sæson. Vi har som målsætning at holde 2-3 arrangementer eksternt. Vi afholder 1 skovtur årligt.

Bestyrelsen i MEFF-seniorklubben

 • Formand: Finn Petersen, mobil: 40427335, mail: vitafinn@gmail.com
 • Kasserer: Birger Læbel, mobil: 25518205
 • Bestyrelsesmedlem: Kurt Bidstrup, mobil: 22269010
 • Bestyrelsesmedlem: Inger Isaksen, mobil: 25824677
 • Bestyrelsesmedlem: Bjarne Larsen, mobil: 29824121
 • Suppleant: David Gibson, mobil: 40383044

MEFF er pensionister og efterlønnere i Miljø- Energi og Forsyningsarbejdernes Fagforening.

Vi mødes den første tirsdag i måneden, kl. 10.00 i Smedjen, Mølle Allé 26, 2500 Valby.

Er du murerarbejdsmand? Er du pensionist eller efterlønner? Vil du med i klubben og møde kolleger? 

Så ring til Palle Lund, tlf.: 61374127, mail: palletagelund@live.dk

PROGRAM FOR 2022
Alle møder foregår på tirsdage

 • Tirsdag den 18. januar, kl. 10.30: Skurmøde (halv-elveren)
 • Tirsdag den 15. februar, kl. 10.30: Skurmøde (halv-elveren)
 • Tirsdag den 15. marts, kl. 10.30: Skurmøde (halv-elveren)
 • Tirsdag den 19. april, kl. 10.30: Skurmøde (halv-elveren)
 • Tirsdag den 17. maj, kl. 10.30: Skurmøde (halv-elveren)
 • Søndag den 12. og mandag den 13. juni: Skovtur til Jylland
 • Tirsdag den 20. september, kl. 10.30: Generalforsamling senior klubben
 • Tirsdag den 18. oktober, kl. 10.30: Skurmøde (halv-elveren)
 • Tirsdag den 15. november, kl. 10.30: Skurmøde (halv-elveren)
 • Julefrokost er ikke planlagt endnu

Alle møderne foregår i kælderen. Mølle Allé 26 Valby hos BJMF.
Der er sørget for er bid brød og lidt til halsen.
Har du et forslag til emner til møderne, så tag dem på næste klubmøde.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Bentzen

KONTAKT TIL BESTYRELSEN
På generalforsamling den 17. september 2019 blev følgende valgt til bestyrelsen:

SMS-KÆDE
Bestyrelsen i Murernes Seniorklub foreslår oprettelses af en SMS-kæde, til hurtig information om spontane aktiviteter og påmindelse om kommende møder.

Hvis du er interesseret, så send en SMS med navn og telefonnummer til en fra bestyrelsen - se ovenstående.

OM MURERNES SENIORKLUB
Murenes seniorklub er for efterlønnere og pensionister med partnere. Der afholdes ca. 10 medlemsmøder om året, samt en skovtur og en julefrokost. Desuden komsammen med Århusmurerne.

På medlemsmøderne beslutter vi, hvilke aktiviteter, der skal arrangeres. Det kan der være oplæg om et emne, planlægning af udflugter, kammeratligt samvær. Der vil være en bid brød og en dram på møderne. Der er en egen betaling på udflugter og julefrokost.

Medlemsmøder og udflugter annonceres i Faglig Fokus og på BJMFs hjemmeside under aktiviteter, Vi arbejder på at få lavet en SMS-kæde, til spontane aktiviteter.

Som medlem er du også medlem af BJMFs Fællesklub for Seniorer og 3F Faglige Seniorer, og har adgang til arrangementer, der laves af disse klubber. Dette annonceres i Faglig Fokus og på BJMF's hjemmeside under aktiviteter.

Hvis du er på vej til at gå på efterløn eller pension, og vil være medlem, er det vigtigt, at du er medlem af forbundet, du vil også stadig have en fritidsulykkesforsikring.

Murersvendenes Pensionistklub

Skovtur den 12. og 13. juni 2022 til Jylland

I år går skovturen til Søby Brunkulsmuseum ved Herning og Energimuseet ved Tange Sø.

Søndag den 12. juni:

 • Kl. 8.00: Vi mødes i Fagforeningen til morgenkaffe
 • Kl. 9.00: Afgang med bus mod Søby Brunkulsmuseum. Ankomst ca. kl. 12.00
 • Kl. 12.00: Frokost og kaffe og derefter rundvisning med guide
 • Kl. 16.00: Afgang mod Silkeborg. Ankomst kl. 17.00 til Silkeborg Danhostel
 • Kl. 18.00: Middag

Mandag den 13. juni:

 • Kl. 8.00: Morgenmad
 • Kl. 9.00: Afgang til Energimuseet ved Tange Sø, hvor vi med guide bliver vist Danmarks ældste vandkraftværk, der er i drift, og den nyeste teknik i elproduktionen
 • Kl.11.00: Afgang med bussen til Århus, hvor murerne har inviteret os til snak og en bid mad og drikke. På vejen hjem ser vi på skulpturer i Århus havn, der viser havnearbejdernes arbejdsvilkår inden den nyeste teknik
 • Kl.16.00: Afgang med færgen til Odden og derefter med vores bus tilbage til fagforening, hvor vi forventer at være ca. kl. 18.30

Tilmelding:

 • Tilmelding til Murernes Seniorklubs skovtur 2022 vil foregå på skurmøderne tirsdag den 15. marts og tirsdag 19. april
 • Deltagerantallet er begrænset til højst 30. Tilmelding er derfor efter princippet først til mølle.
 • Sidste frist for betaling er den 3. maj.
 • Alle medlemmer af Murernes Seniorklub og eventuelle ægtefæller (samlever) kan deltage.

Betaling:

 • Betaling sker på foreningens konto i Arbejdernes Landsbank reg.nr. 5301 konto nr. 0362321
 • Egenbetaling er kr. 600,00 pr. person i enkeltværelse og 400,00 kr. for delt dobbelt værelse
 • Indbetaling gennem netbank, husk deltagers navn. Og mærk den Murernes skovtur 2022

Med venlig hilsen på klubbens vegne
Jørgen Bentzen


MØDEDAGE I FORÅRET 2022

Januar

 • 05. januar, kl. 10.30: Stor Banko
 • 12. januar, kl. 10.30: Kammeratdag
 • 19. januar, kl. 10.30: Kammeratdag
 • 26. januar, kl. 10.30: Stor Banko

Februar

 • 02. februar, kl. 10.30: Kammeratdag
 • 09. februar, kl. 10.30: Generalforsamling
 • 16. februar, kl. 10.30: Fastelavn
 • 23. februar, kl. 10.30: Kammeratdag

Marts

 • 03. marts, kl. 10.30: Kammeratdag
 • 09. marts, kl. 10.30: Stor Banko
 • 16. marts, kl. 10.30: Kammeratdag
 • 23. marts, kl. 10.30: Kammeratdag
 • 30. marts, kl. 10.30: Stor Banko

April

 • 06. april, kl. 10.30: Kammeratdag
 • 13. april, kl. 10.30: Kammeratdag
 • 20. april, kl. 10.30: Kammeratdag
 • 27. april, kl. 10.30: Stor banko

Maj

 • 04. maj: Ud i det blå – nærmere info senere

 

Kontortid 
Seniorklubben har kontortid den første tirsdag i måneden fra kl. 10.00-12.00, på Mølle Allé.

Kontakt til klubben

 • Formand: Erik Jensen, mobil: 25 37 22 31
  Mail: erikhj@hotmail.com
 • Kasserer: Kirsten Højer Olsen, mobil: 51 35 20 49

Snedker og Tømrernes Pensionist- og efterlønsklub

Klubben optager alle tidligere TIBere

Mødedage
Vi mødes - den anden og fjerde torsdag i måneden kl. 10.00
i fagforeningen, Mølle Allé 26, 2500

Kontakt til klubben:
Formand Ebbe Bay, tlf.: 42 29 13 18
Kasserer Poul Larsen, tlf.: 36 75 07 74

Bank: Arbejdernes Landsbank, 5327 0516262

Ledige stillinger

Betonopmåler søges

Opmålerforeningen Storkøbenhavn søger en opmåler til
jord-, beton- og brolæggerområdet
Stillingen er en fuldtidsstilling

Ansøgningsfrist: 7. januar 2022
Ansættelsesdato: Efter aftale dog senest 1. februar 2022
Ansættelsessted: Mølle Allé 26, 2500 Valby

Vi søger en betonopmåler til følgende primære arbejdsopgaver:

 • Opmåling og prisfastsættelses af anlæg, beton og brolægning, samt rådgive og vejlede medlemmer i forhold til prisdannelse og akkordforhold
 • Vejledning om akkordregler til medlemmer, samt deltage i akkordforhandlinger
 • Hjælp til udarbejdelse af tildeling, akkordomfang, akkordaftaler samt akkordregnskab
 • Behandle faglige sager vedrørende akkordforhold (mæglingsmøder, voldgift, arbejdsretten mv.)
 • Køre pladsbesøg, opsøgende arbejde i forbindelse med udbredelse af akkordarbejde
 • Organisering af medlemmer

Faglige kvalifikationer:

 • Du har gennemført opmåleruddannelsen (Bygge og Anlæg)
 • Du har indgående kendskab til Jord og Beton/Bygge og Anlæg, med forståelse for byggeprocesser
 • Du har kendskab til gældende prislister/hvidbøger og priskuranter inden for overenskomsten
 • Du har gode matematiske evner
 • Du har god tegningsforståelse
 • Du har gode forhandlingsevner
 • Du har kendskab til IT
 • Du har kendskab til og vilje til at tilegne dig evner i opmålerprogrammer, (Excel, ROP og Bluebeam) og elektronisk skurbog
 • Har gode formuleringsevner skriftligt og mundtligt

Personlige kvalifikationer:

 • Du er engageret og ansvarlig
 • Du er lærevillig og videbegærlig
 • Du er selvstændig og initiativrig
 • Du er struktureret og systematisk i din arbejdsform
 • Du kan indgå i et team og samarbejde ud fra kollektiv planlægning og politisk ledelse
 • Du er rolig og velovervejet, samt arbejder godt under pres
 • Du kan deltage i kurser og arrangementer uden for normal arbejdstid, samt deltage i relevant uddannelse
 • Du vil gøre en indsats for fagbevægelsens fremtid

Ansættelsesvilkår:

 • Efter overenskomst
 • Det er en forudsætning, at du er/bliver medlem af en af 3F fagforeningerne/afdelingerne i opmålerforeningens dækningsområde (med henvisning til Foreningsfrihedslovens § 3)
 • Det forudsættes, at du stiller egen bil til rådighed mod betaling af kørepenge.
 • Du bliver en del at et opmålerteam der varetager opmåling inden for byggefagene

Der er ansøgningsfrist den 7. januar 2022
Ansøgninger sendes til Carsten Bansholm Hansen. carsten.hansen@3f.dk
Der vil være jobsamtaler torsdag den 20. januar 2022.
Yderligere oplysning: Carsten Bansholm Hansen, tlf.: 28107705


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt