Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening
Om 3F BJMF 3F Bygge-, Jord-, og Miljøarbejdernes Fagforening, BJMF, består af en række tidligere selvstændige fagforeninger.

 • Fagforeningen har ca. 9.000 medlemmer fordelt over mange forskellige brancher og arbejdspladser.
 • Fagforeningen har en faglig afdeling, der er organiseret i en Byggegruppe og Servicegruppe.
 • Fagforeningen har en fagligt funderet a-kasse.
 • Fagforeningen udgiver medlemsbladet Fagligt Fokus. 
Bestyrelse, love og generalforsamling i BJMF

Bestyrelsen i BJMF pr. 22. april 2023

DAGLIG LEDELSE (vælges for to år)

 • Claus Westergreen, formand (på valg i lige år)
 • Carsten B. Hansen, formand for byggegruppen (valgt på Byggegruppens generalforsamling i lige år)
 • Rasmus Bredde, formand for Servicegruppen. (på valg i ulige år. Valgt for 2 år på Servicegruppens generalforsamling)
 • Dennis Birger Hejl, a-kasseleder (på valg i lige år)
 • Jesper Palmelund, kasserer (valgt for to år på generalforsamlingen ulige år)

VALGT AF BYGGEGRUPPENs generalforsamling 22. april 2023

 • Helga Matthiasen (tømrer)
 • Jesper Weihe (struktør og beton)
 • Jon Vesterby (tømrer)
 • Jonas Andersen (murer)
 • Jonas Brynnum (tømrer)
 • Kasper Kraiberg (struktør og beton)
 • Lars Lindgaard (murer)
 • Lars Peter Jensen (murerarbejdsmand)
 • Louis Jacobsen (murer)
 • Rasmus Damm (tømrer)
 • Rune Thor Nielsen (tagpap)
 • Thomas Greve (tømrer)

VALGT AF SERVICEGRUPPENs generalforsamling 22. april 2023

 • Bolette Rose Jørgensen (snedker & nichefag)
 • Claus Bülow TMF (offentligt ansat gartner)
 • Jimmy Andresen (TMF)
 • Line Enggaard Isen (privatansat gartner)
 • Michael Raxner (TMF)
 • Poul Dreyer Andel (forsyning & industri)

VALGT AF BJMF-UNGDOM

 • Navn mangler

Ordinær generalforsamling i 3F BJMF afholdt lørdag den 22. april 2023

Valg:

 • Kasserer Jesper Palmelund genvalgt for to år uden modkandidater
 • Formand for Servicegruppen Rasmus Bredde, genvalgt for to år uden modkandidater
 • Fanebærer: Sonny Andersen, genvalgt for to år
 • Bilagskontrollant: Thorbjørn Hansen genvalgt for to år
 • Billagskontrollantsuppleant: Erik Jørgensen valgt for to år

Se den samlede bestyrelse

Vedtagne dokumenter:

Vedtagne forslag:

 

Vedtægter for BJMF 2023
Mere om BJMF
 • At organisere alle lønmodtagere, lærlinge og ungarbejdere indenfor Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) organisationsområde, der er beskæftiget indenfor fagforeningens organisatoriske område, jf. § 2.
 • At oprette og vedligeholde overenskomster, samt sikre at de overholdes.
 • At arbejde for bedre løn- og arbejdsforhold, herunder arbejde for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, samt sikre en tidssvarende erhvervs- og efteruddannelse af høj kvalitet og bedre levevilkår.
 • At arbejde for solidaritet mellem alle arbejdere og undertrykte, nationalt og internationalt.
 • Gennem faglige og politiske aktiviteter at påvirke samfundet i en social retfærdig bæredygtig retning og på et demokratisk socialistisk grundlag.
Bygge-, Jord-, og Miljøarbejdernes fagforening organiserer:
 • Anlægs- og bygningskonstruktører
 • Alutømrere
 • Brolæggersvende- og arbejdsmænd
 • Byggemontageteknikere
 • Bygningssnedkere
 • Forsyningsarbejdere
 • Forst-, ren- og vedligeholdsarbejdere i staten
 • Gartnere
 • Glarmestersvende
 • Isoleringsarbejdere
 • Jord- og betonarbejdere
 • Kabelarbejdere
 • Kommunale specialarbejdere
 • Linoleum- og gulvlæggere
 • Maskinsnedkere
 • Møbelsnedkere
 • Modelsnedkere
 • Murerarbejdsmænd
 • Murere
 • Orgelbyggere
 • Ortopædister
 • Portefølgemagere
 • Sadelmagere
 • Skibssnedkere
 • Specialarbejdere i By & Havn
 • Stenhuggere
 • Stukatører
 • Tagpaparbejdere
 • Tapetserere
 • Tækkemænd
 • Tømrere
 • Træindustriarbejdere
Bygge-, Jord-, og Miljøarbejdernes fagforening

2006
BJMF bliver stiftet af syv københavnske fagforeninger: Jord- og Betonarbejdernes fagforening, Murersvendenes fagforening af 1919, Gartnernes fagforening, Miljø-, Energi-, og Forsyningsarbejdernes fagforening, Isoleringsarbejdernes fagforening, Tagpaparbejdernes fagforening og Murerarbejdsmændenes fagforening.

1. januar 2011
Træ-Industri-Byg afd. 9 København bliver lagt sammen med BJMF.

1. december 2012
Fagforeningshuset i Trekronergade bliver solgt og hele fagforeningen flytter sammen på Mølle Allé 26, Valby. 

Byggegruppen

Byggegruppens bestyrelse efter generalforsamlingen 22. april 2023

 • Carsten B. Hansen, formand for byggegruppen (på valg i lige år)
 • Helga Matthiasen
 • Jesper Weihe
 • Jon Vesterby
 • Jonas Andersen
 • Jonas Brynnum
 • Kasper Kraiberg
 • Lars Peter Jensen
 • Lars Lindgaard
 • Louis Jacobsen
 • Rasmus Damm
 • Rune Thor Nielsen
 • Thomas Greve
Suppleant:
Brancherne supplerer selv fra egne fag
Byggegruppens love

Tid: Lørdag den 22. april, 2023, kl. 10.00-13.00
Sted: Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

(Efter Byggegruppens generalforsamling er der frokost fra kl. 13.00 til kl. 14.00, hvorefter BJMFs ordinære generalforsamling går i gang)

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg, samt godkendelse af forretningsorden
 2. Beretning
 3. Valg ifølge lovene
  a) Valg af Formand på lige år.
  b) Valg af bestyrelsesmedlemmer til fagforeningens bestyrelse (for 1 år)
  Valg af 12 bestyrelsesmedlemmer
  c) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer til byggegruppens bestyrelse
  d) Valg af suppleanter til bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsens forslag: Klubberne selvsupplerer i valgperioden
 4. Indkommende forslag
 5. Eventuelt

Ved tilmelding vil der være tolkning til polsk, rumænsk og italiensk.

Beretning fra byggegruppens bestyrelse
Byggegruppens love 2023

De overenskomstmæssige stigninger er gældende
fra den lønningsuge hvori 1. marts 2022 indgår.

Bygge & Anlæg 2022

Jord- & Beton og Bygge- & Anlægsoverenskomsterne mellem Dansk Byggeri og BJMF/3F

Mindstebetalingssatsen pr. time
Voksne medarbejdere: kr. 133,65
(Overtid 50 %: kr. 66,83. Overtid 100 %: kr. 133,65. Dette er minimum, der kan skriftligt aftales højere satser).
Tagdækker: kr. 142,70
Chauffører og asfaltarbejdere: kr. 138,75 

Forskudt arbejdstid tillæg pr. time
Fra kl. 18.00 til 22.00: kr. 26,95
Fra kl. 22.00 til 06.00: kr. 46,30
Forskudt tid der påbegyndes kl. 24.00 eller derefter betales indtil kl. 06.00: kr. 56,20

Holddriftsarbejde
Hverdage: Tillæg pr. time: Fra kl. 18 til 06: kr. 41,50
(Holddrift fra lørdag kl. 14, søndage, søgnehelligdage og fridag: kr. 97,95 pr. time). 

Rådighedsvagt:
Weekend og søgnehelligdage: stiger til kr28,00/time
For hverdage: stiger til kr. 22,55/time
(Ved tilkald under rådighedsvagt bortfalder rådighedsvagttillægget og der betales normalt aftalt timeløn i henhold til bestemmelserne om over- og søn- og helligdagsarbejde. Der afregnes for hele timer og mindst 4 timers tilkald).

Minutfaktorer:
Satserne udgør eksklusivt det faste timetillæg:
København, Frederiksberg og Amager: 243,80 øre (Tagdækning 292,13 øre/minut)
Provinsen: 235,15 øre (Tagdækning 285,73 øre/minut)

Alle akkordtimer tillægges fast timetillæg 25,50 kr., medmindre andet er aftalt.

Skurpenge (erstatning for manglende velfærdsforanstaltninger):
Sats 1: kr. 57,50 pr. mand pr. dag
Sats 2: kr. 90,00 pr. mand pr. dag
(Det er en forudsætning at kravet er rejst skriftligt overfor arbejdsgiver og accepteret, eller der har været afholdt orienteringsmøde med deltagelse af Dansk Byggeri og BJMF/3F)

Løn under sygdom og tilskadekomst, barns sygdom, hospitalsindlæggelse, barsel og orlov: kr. 154,50
Sygeløn (herunder barns første sygedag) og barsels- og fædreorlov (2 uger): maks. pr. time: kr. 154,50
(Det er en betingelse for sygeløn, at medarbejderen har været beskæftiget i virksomheden i mindst 3 måneder inden for de seneste 18 måneder. Ved tilskadekomst under udførelse af arbejdet bortfalder anciennitetskravet).

Forældreorlov efter 1. juli 2020 (skal varsles med 3 uger): Fuld løn i op til 16 uger

 1. Til medarbejdere der på det forventede fødselstidspunkt har 6 måneders anciennitet inden for de seneste 18 måneder, betaler virksomheden løn under fravær på grund af barsel
 2. Under samme betingelser yder virksomheden betaling (fuld løn) under forældreorlov i indtil 16 uger. Af disse 16 uger har den forælder, der afholder barselsorloven, ret til at holde 5 uger, og den anden forælder har ret til at holde 8 uger.

Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen, og de resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller den anden forælder.

De 16 uger skal afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales skal de 16 uger varsles med 3 uger.
Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales.

Det er en forudsætning at den ansatte er sygedagpengeberettiget, jf. loven = A-kasse berettiget).

Søgnehelligdagsbetaling: 12,9%
SH beregnes af den ferieberettigede løn. Saldo skal udbetales ved førstkommende lønudbetaling efter fratrædelse og overskud på års saldo senest med første lønudbetaling i januar eller ved månedsløn i december.
Forskudsbetaling for voksne medarbejdere udgør 1.300,00 kr. pr. dag.

Lærlinge
Lærlingeløn for struktører og brolæggere (mindsteløn for lærlinge/elever):

 1. år kr. pr. time: 73,70
 2. år kr. pr. time: 87,15
 3. år kr. pr. time: 105,15
 4. år kr. pr. time: 121,90

Uanset påbegyndelsesdatoen reguleres lønnen altid bagud fra svendeprøvens afslutningstidspunkt med 52 uger for 4., 3., og 2. løntrin.

Særlig opsparing: 3 % af den ferieberettigede løn. Udbetales sammen med lønnen for december måned.

Pension: For 18 og 19-årige udgør satsen 6 % af al løn, feriepenge og tillæg, hvoraf de 2 % er egenbetaling. 

Bygningsoverenskomsten 2022

Funktionærlignende ansættelsesvilkår:
• Særlig opsparing stigning på 1 % fra 6 % til 7 %

Mindstebetalingen:
Voksne:
• Stigning på 2,5 fra kr.130,90 til 133,40

Ungarbejdere og forpraktikanter:
• 15 år: stigning på fra 52,35 kr. til 53,35 kr.
• 16 år: stigning på fra 65,45 kr. til 66,70 kr.
• 17 år: stigning på fra 91,65 kr. til 93,40 kr.

Forskudt arbejdstid:
Forskudt arbejdstid, der påbegyndes mellem 18.00 og 24.00:
• Fra 18.00-22.00: stigning fra 23,45 kr. til 23,80 kr.
• Fra 22.00 til 06.00: stigning fra 46,90 kr. til 47,65 kr.

Forskudt tid, der påbegyndes mellem 24.00 og 06.00:
• Stigning på 1,6 % kr. fra 56,85 kr. til 57,75 kr.

Rådighedsvagter:
Rådighedsvagter i weekend og SH dage:
• Stigning på fra 27,55 kr. til 28,00 kr.

Rådighedsvagter i hverdage:
• Stigning fra 22,10 kr. til 22,45 kr.

Smuds- og vandbygningstillæg:
• Vandbygningstillæg: stigning fra 9,10 kr. til 9,25 kr.
• Smudstillæg: stigning fra 12,90 kr. til kr. 13,10 kr.

Prislistetillæg: prislisterne stiger med 2,1 %

Akkordforskuddet stiger fra 144,50 kr. til 147,00 kr.

Elevers deltagelse i akkord:
• 1. lønperiode: stigning fra 71,15 kr. til 72,30 kr.
• 2. lønperiode: stigning fra 89,50 kr. til 90,95 kr.
• 3. lønperiode: stigning fra 106,15 kr. til 107,75 kr.
• 4. lønperiode: stigning fra 132,85 kr. til 134,80 kr.

Løn under sygdom og tilskadekomst, barns sygdom, hospitalsindlæggelse, barsel og orlov:
• stigning på 2,5 kr. fra 150 kr. til 152,50 kr.

Søgnehelligdagsbetaling:
• stiger fra 11,9 % til 12,9 %

Lærlingeløn:
• 1. lønperiode: stigning fra 69,15 kr. til 70,30 kr.
• 2. lønperiode: stigning fra 83,50 kr. til 84,95 kr.
• 3. lønperiode: stigning fra 95,15 kr. til 96,75 kr.
• 4. lønperiode: stigning fra 114,85 kr. til 116,80 kr.

Særlig opsparing elever:
• 3% af den ferieberettigede løn

Glasoverenskomsten 2022

Mindstebetalingen:
Voksne:
• Stigning fra 130,90 kr. til 133,40 kr.

Ungarbejdere og forpraktikanter:
• 15 år: fra 52,36 kr. til 53,36 kr.
• 16 år: fra 65,45 kr. til 66,70 kr.
• 17 år: fra 91,63 kr. til 93,38 kr.

Forskudt arbejdstid:
Forskudt arbejdstid, der påbegyndes mellem 18.00 og 24.00:
• Fra 18.00-22.00: fra 22,06 kr. til 22,41 kr.
• Fra 22.00 til 06.00: fra 45,50 kr. til 46,23 kr.

Forskudt tid, der påbegyndes mellem 24.00 og 06.00:
• Fra 55,00 kr. til 55,88 kr.

Værktøj: 1,55 kr./ time

Kørepenge og køretid
• Cykelgodtgørelse: 13,00 kr.
• Køretid: 2,09  kr.

Prislistetillæg: prislisten tillægges 4,24 %

Akkordforskuddet: 142,50 kr.

Søgnehelligdagsbetaling:
• stiger fra 11,9 % til 12,9 %

Løn under sygdom og tilskadekomst, barns sygdom, hospitalsindlæggelse, barsel og orlov:
• fra 150,00 kr. til 152,5 kr.

Funktionærlignende ansættelsesvilkår:
• Særlig opsparing fra 5,0% % til 6,0 %

Lærlingeløn:
• 1. lønperiode: fra 68,18 kr. til 69,34 kr.
• 2. lønperiode: fra 81,78 kr. til 83,17 kr.
• 3. lønperiode: fra 96,28 kr. til 97,92 kr.
• 4. lønperiode: fra 115,84 kr. til 117,81 kr.

Gulvoverenskomsten 2022

Funktionærlignende ansættelsesvilkår:
• Særlig opsparing: 6,00 % til 7 %

Tillæg for overarbejde:
• Stigning på overarbejde på Søn- og Helligdage fra 141,70 kr. til 143,95 kr.
• Stigning på overarbejde påske, pinse og 1. juledag fra 205,55 kr. til 208,55 kr.

Mindstebetalingen:
Voksne:
• Stigning fra 130,90 kr. til 133,40 kr.

Ungarbejdere og forpraktikanter:
• 15 år: fra 52,35 kr. til 53,35 kr.
• 16 år: fra 65,45 kr. til 66,70 kr.
• 17 år: fra 91,65 kr. til 93,40 kr.

Prislistetillæg: prislisterne stiger med 2,1 %

Forberedende arbejde: fra 137,25 kr. til 139,45 kr.

Akkordforskuddet: fra 141,70 kr. til 143,95 kr.

Løn under sygdom og tilskadekomst, barns sygdom, hospitalsindlæggelse, barsel og orlov:
• Fra 150,00 kr. til 152,50 kr.

Søgnehelligdagsbetaling:
• stiger fra 11,9 % til 12,9 %

Lærlinge:
Løn:
• 1. lønperiode: 70,30 kr.
• 2. lønperiode: 84,95 kr.
• 3. lønperiode: 96,75 kr.
• 4. lønperiode: 116,80 kr.

Tillæg for overarbejde:
• 1. lønperiode: 70,30 kr.
• 2.lønperiode: 84,95 kr.
• 3 lønperiode: 96,75 kr.
• 4. lønperiode: 116,80 kr.

Stigning på overarbejde på Søn- og Helligdage:
• lønperiode: 105,45 kr.
• lønperiode: 127,45 kr.
• lønperiode: 145,15 kr.
• lønperiode: 175,20 kr.

Voksenlærlingeløn: 133,40 kr.

Særlig opsparing for elever: 3 %

Murere og murerarbejdsmænd 2022

Minimalløn og akkordafsavnstillæg: (kr. pr. time)
Minimalløn 133,40
Akkordafsavnstillæg 20,00
I alt 153,40

Værktøjsgodtgørelse:
Tillægges minimalløn og akkordregnskaberne, kr. pr. time 3,10

Overarbejde:
Første 3 timer, 50% af minimalløn tillægges, kr. pr. time 66,70

Efterfølgende timer + lørdage, søndage og helligdage
100% af minimalløn tillægges, kr. pr. time 133,40

Skurpenge:
Sats 1. kr. pr mand pr dag 57,50
Sats 2. kr. pr mand pr dag 90,00

Kørselsgodtgørelse pr. 1. marts:
Fra og med den lønningsperiode hvori 1. marts falder, kr. pr. km 1,98

Pension:
Arbejdstager 4,00%
Arbejdsgiver 8,15%
I alt 12,15%

Søgnehelligdage og feriefridagsbetaling, 12,90%
Forskudsudbetaling kr. pr. dag 1.300,00

Ovnmurer arbejde: (kr. pr. time)
Minimalløn 133,40
Ovnmurertillæg 66,25
Akkordafsavnstillæg 20,00
I alt 219,65

Værkstøjspenge kr. pr. time 3,10

Priskurantstillæg:
Murer og Murerarbejdsmandsarbejde, 6,43%

Løn under sygdom og tilskadekomst:
Ved 3 mdr. anciennitet i virksomheden indenfor en tidsramme af 1½ år, betales der ved sygdom i indtil 4 uger og ved tilskadekomst i indtil 8 uger følgende:
kr. pr. time 154,50

Barselsløn, løn under fædreorlov (2 uger) og barns 1. sygedag:
kr. pr. time 154,50
Forældreorlov betales med fuld løn. (dog maks. 11 uger.)

Elever:
Murere, Stenhuggere, Stukkatører (kr. pr. time)
1. lønperiode variabel 76,80
2. lønperiode (52 uger) 93,35

3. lønperiode (52 uger) 104,55
4. lønperiode (52 uger) 123,25

Voksenelever: 133,40
Særlig opsparing for elever, 3 % (udbetales med sidste løn i december) 

Stenhuggere og Stukkatører:
(kr. pr. time) 
Minimalløn 133,40
Faglært tillæg 35,00
I alt 168,40 

Kørsel udenfor fast værksted i egen befordring for såvel hen som hjemkørsel fra den lønningsperiode hvori 1. marts falder,
kr. pr km 3,51

 

Øvrige satser 2022

G-dage
Arbejdsgiverbetaling for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)
● 1/1 sats: 893,00 kr.
● ½ sats: 447,00 kr.
(Medlemskab af A-kasse er en forudsætning, samt 74 timers beskæftigelse indenfor seneste 4 uger).

Sygedagpenge 
Sats:120,68 kr./time (kr. 4.465,00 pr. uge)
Hvis arbejdsgiver skal betale, skal der være minimum 8 ugers ansættelse og 74 timers beskæftigelse i denne periode.

Sygeferiegodtgørelse
(Hvis man ikke har tre måneders anciennitet til sygeløn betales fra anden sygefraværsdag)

Hovedstad og Nordsjælland:
Faglærte pr. dag i fem dages uge: 201,50 kr.
Ikke-faglærte pr. dag i fem dages uge: 179,60 kr.

Provinsen:
Faglærte pr. dag i fem dages uge: 187,20 kr.
Ikke-faglærte pr. dag i fem dages uge: 179,60 kr.

Der skal betales pension af sygeferiegodtgørelsen efter 1. maj 2020.

Statens satser
● Befordringsgodtgørelse under 20.000 km.: 3,51 kr./km.
● Befordringsgodtgørelse over 20.000 km.: 1,98 kr./km.
● Logi pr. hele døgn: 231,00 kr.
● Kost pr. hele døgn: 539,00 kr.

Befordringsfradrag
Hvis du ikke modtager skattefri befordringsgodtgørelse kan du fradrage:
● 0-24 km.: Intet
● 25-100 km.: 1,98 kr. pr. km
● Over 100 km.: 0,99 kr. pr. km.

(I visse udkantskommuner over 120 km.: 1,99 kr. pr. km.)

Gennemsnit tilsammenløn den 1. august 2023

Dansk Arbejdsgiverforenings netstat/lønstatistik.
Her finder du seneste timelønninger for arbejde i Hovedstaden

Please find the latest wages for work in the capitol region

Murerarbejde nr. 711210 
Direkte løn inkl. pension m.v. – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 236,07  

Jord og Beton (Byggefolk) nr. 931340
Direkte løn inkl. pension m.v. – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 195,85  

Jord og Beton (Anlæg) nr. 931290 
Direkte løn inkl. pension m.v. – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 212,84  

Tagdækning nr. 7121
Direkte løn inkl. pension m.v. – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 229,51

Brolægger nr. 711220
Direkte løn inkl. pension m.v. – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 225,27  

Nedriver nr. 931390
Direkte løn inkl. pension m.v.– 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 191,11  

Kabelarbejder nr. 931230
Direkte løn inkl. pension m.v. – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 188,79   

Tømrer- og snedkerarbejde, byggeri nr. 711510
Direkte løn inkl. pension m.v. – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 222,60 

Isolatør, byggeri nr. 712400
Direkte løn inkl. pension m.v. – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 211,73  

Gulvlægger nr. 712200
Direkte løn inkl. pension m.v. – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 219,04

Entreprenørmaskinførerarbejde nr. 834200
Direkte løn inkl. pension m.v. – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 208,03  

Glarmesterarbejde nr. 7125
Direkte løn inkl. pension m.v. – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 212,97  

Tjek lønsedlen og se om du har fået de stigninger, der er gældende pr. 1.1. 2022

Se skema: Betaling for køretid i firmabil (pdf)

Se skema: Betaling inkl. køretid (pdf)

Find din overenskomst for perioden 2023-2025
Asfaltoverenskomsten. 3F/Asfaltindustrien
Bygge- og Anlægsoverenskomsten. 3F/DI
Bygge- og Anlægsoverenskomsten. 3F/Dansk Håndværk
Bygningsoverenskomsten. 3F/DI
Glasoverenskomsten. 3F/Glarmesterlauget
Gulvoverenskomsten. 3F/DI
Isoleringsoverenskomsten 3F/DI
Jord- og Betonoverenskomsten Kbh., Frederiksberg, Amager. BJMF/DI
Mureroverenskomsten. 3F/DK
Er på vej: Murermandsoverenskomsten Kbh., Frederiksberg. BJMF/DI
Faglige klubber indenfor byggeriet

Kontakt til klubben

Bestyrelsesmedlemmer

Lungefunktion blandt isoleringsarbejdere/isolatører
Bestyrelsen af Murerbrancheklubben
valgt på generalforsamling den 19. november 2022
 • Formand Jonas Andersen, Mobil: 27 77 35 23
 • Næstformand Rasmus Barfod, Mobil: 25 12 77 64
 • Sekretær Nicolas Jensen, Mobil: 27 79 49 46
 • Kasserer Henrik Blaabjerg, Mobil: 28 10 77 03

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Andreas Dahl
 • Carsten Hansen
 • Christian Nielsen
 • Christian Sørensen
 • Elias Olsen
 • Lars Frederiksen
 • Lars Lindgaard
 • Louis Jacobsen
 • Michael Hansen
 • Peter Christensen
 • Walther Bardino
Suppleanter:
 • Thomas Bendtsen
 • Emil Colmorten
 • Claus Borg
 • Hasse Grandjean
Bilagskontrollører:
 • Erik Jørgensen
 • Torbjørn Hansen
Suppleanter:
 • Henrik Jacobsen

_____oOo_____

Om Murernes Fagforening 
“Murernes Fagforening” blev oprindeligt dannet i 1873. I 1918 var Murernes Fagforening aktivt engageret i støtten til en overenskomststridig konflikt for indførelse af weekend efter engelsk mønster, hvilket betød at man gik hjem kl.12 om lørdagen.

For denne “ulovlige” aktion (som i øvrigt havde sit udgangspunkt under opførelsen af Christiansborg) blev fagforeningen idømt en bod i Den Faste Voldgiftsret (nu arbejdsretten) på først 1.000 kroner, dernæst 10.000 kroner og til sidst 60.000 kroner.

Den 22.september 1918 besluttedes det på fagforeningens generalforsamling at opløse foreningen, da den ikke kunne betale pengene.

Et halvt år blev der arbejdet “under jorden” og både svende og “forening” var mere aktive på byggepladserne end nogensinde idet man nu ikke var bundet af det fagretslige system og dermed “fredspligten”.

Den 4. februar 1919 afholdtes en ny stiftende generalforsamling, og den nuværende fagforening var en realitet, nemlig Murersvendenes Fagforening af 1919.

Samtidig fortsattes nu kampen for nedsættelsen af arbejdstiden i hele byggeriet til en 8 timers arbejdsdag, som efter en ny konflikt blev indført i 1919 i forlængelse af den kamp, som murersvendene havde startet.

Læs i øvrigt om denne historie og mere i fagforeningens jubilæumsbog “Genfødt i kamp” fra 1994.

København og Omegn:
Indtil 1972 var fagforeningens arbejdsområde opdelt i 3 fagforeninger, nemlig København, Glostrup og Ballerup.

Efter en urafstemning i 1971 blev fagforeningerne lagt sammen til Murersvendenes Fagforening af 1919 for København og Omegn pr.1. april 1972.

Den 1. januar 2006 gik Murersvendenes Fagforening sammen med 6 andre fagforeninger og dannede Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, København og Flyttede til adressen Trekronergade 26, 2500 Valby.

Murersvendenes Fagforening fortsætter herefter som en brancheklub, der hedder ”Brancheklubben for Murere, Stenhuggere og Stukkatører i Storkøbenhavn”, men forkortes ”Murerbrancheklubben”.

Alle bygningssnedkere og tømrere indenfor byggegruppens område, der er medlem af 3F BJMF, er automatisk medlem af klubben.
Se vedtægter nederst på siden.

MØDER OG AKTIVITETER

Klubben afholder branchemøder (tidl. bestyrelsesmøder) ca. en gang om måneden. Alle medlemmer af klubben er velkomne.

Derudover arrangerer klubben aktiviteter med både socialt og fagligt indhold. Bl.a. lørdagsudflugter, faglige konferencer, tildrikning af nye svende m.m.

Se fagforeningens kalender 

Kalender for ST-klubben 2023

 • 11. april: Bestyrelsesmøde kl. 16-18
 • 4. maj: Bestyrelsesmøde kl. 16-18
 • 13. juni: Bestyrelsesmøde kl. 16-18
 • 17. august: Bestyrelsesmøde kl. 16-18
 • 5. september: Bestyrelsesmøde kl. 15.30-18
 • 3. oktober: Bestyrelsesmøde kl. 16-18
 • 12. oktober: Generalforsamling i ST-klubben
 • 31. oktober: Bestyrelsesmøde kl. 16-18
 • 14. december: Bestyrelsesmøde kl. 15.30-18

BESTYRELSEN I SNEDKER-TØMRERNES BRANCHEKLUB

Valgt på generalforsamlingen den 12. oktober 2022:

Formand: Helga Mathiassen, tømrer
Tlf.: 51343075. helgamathiassen@gmail.com

Næstformand: Rasmus Damm Lyskov, tømrer
Tlf.: 26361827. rasmus_damm@hotmail.com

Kasserer: Jon Vesterby, tømrer
Tlf.: 26202320. amager107@hotmail.com

Klubbens bestyrelse:

Thomas Greve. thomas.greve@hotmail.com
Stefan Bugge. stefanbugge666@gmail.com
Rene Fjeldgaard Thorsen. 
Nicolai Schæfer

Suppleanter til klubbens bestyrelse:
Jette Færch og Holger Grim

Svendeklubber, der har en plads i bestyrelsen:
Jakon, Skougruppen, BGB, MT Højgård, Jeudan, Deko, Logik &Co

Fanebærer
Christopher Reinseth

VEDTÆGTER OG ARBEJDSPLAN

Download ST-klubbens vedtægter (pdf)
Download arbejdsplanen (pdf)

Bestyrelsen i Struktør & Betonklubben

September 2021
Formand: Jesper Weihe, formand, mail: Jesper.weihe@3f.dk , tlf.: 40 11 49 34
Kasserer: Michael de Gier

Bestyrelsesmedlemmer:
Ebbe Dalgaard
Johnny Nielsen
Bo Nielsen
Kasper Fanøe Kraiberg
Katja Lilian Handberg

Suppleanter:
Thomas Andersen
Jesper Netsov

Revisorer:
Carsten Diedrichsen
Jesper Bang-Madsen

Årsplan 2022

(Planlagte aktiviteter)
 • 16. november, kl. 16.00: Åbent bestyrelsesmøde
 • 25. november, kl. 15.00: Julefrokost 

Årsplan 2023

 • Onsdag den 25. januar, kl. 16.00: Åbent bestyrelsesmøde
 • Onsdag den 15. marts, kl. 16.00: Åbent bestyrelsesmøde
 • Lør/søndag den 3. og 4. juni: Landsbranchemøde i Horsens
 • Onsdag den 14. juni, kl. 16.00: Åbent bestyrelsesmøde
 • Onsdag den 30. august, kl. 16.00: Åbent bestyrelsesmøde
 • Onsdag den 11. oktober, kl. 16.00: Generalforsamling klub
 • Onsdag den 15. november, kl. 16.00: Åbent bestyrelsesmøde
 • Onsdag den 25. november, kl. 15.00: Beton julefrokost
Servicegruppen Servicegruppen afholdt generalforsamling den torsdag den 24. marts 2022 og valgte her bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til deres egen bestyrelse, samt  medlemmer og suppleanter til BJMFs bestyrelse.

Servicegruppens formand:

 • Rasmus Bredde. (Formandsposten er valg i ulige år)

Valgt til Servicegruppens bestyrelse i lige år: (valgt 2022)

 • Bo Rosenberg (Privat gartner) (Udtrådt pr. 22. april 2023. Line Engaard Isen, er indtrådt i stedet)
 • Poul Dreyer (Forsyning/Industri)
 • Claus Bülow (PKR gartner)
 • Jan Danielsson (HOFOR Varme)
 • Lars Christiansen (KFF Østerbro Stadion)
 • Vagn Feldsted (BIF)

Valgt som suppleanter til Servicegruppens bestyrelse i lige år: (valgt i 2022)

 • Mogens Høgsdorf, (PKR Gaderenhold)
 • Henrik Sørensen, (HOFOR Varme)
 • Tom Henriksen, (PKR Gaderenhold)

Bestyrelsesmedlemmer i Servicegruppen – valgt for to år i ulige år: (valgt i 2023) 

 • Carsten Hansen, KIAK
 • Dennis Ivan Jensen, MKB/TMF
 • Jimmy Andresen, TMF
 • Lenny Clement, TMF
 • Nicolai With Pedersen, TMF
 • Ole Søborg, SKOF

Valgt til Servicegruppens bestyrelse for 1 år: (valgt i 2023)

 • Line Engaard Isen, Bydelsforeningen Tingbjerg

Valgt som suppleanter  til Servicegruppens bestyrelse ulige år: (valgt i 2023)

 • Michael Aagaard Norup Madsen, HOFOR (industri OK)
 • Rasmus Rønnebech, OK Nygaard

Valgt til BJMFs bestyrelse (på valg hvert år)

 • Bolette Rose Jørgensen, (snedker & nichefag)
 • Claus Bülow, TMF (offentlig gartner)
 • Jimmy Andresen, TMF
 • Line Enggaard Isen, (privat gartner)
 • Nicolai With Pedersen, TMF
 • Poul Dreyer, Andel (forsyning industri)

Suppleanter til BJMFs bestyrelse (på valg hvert år)

 • Carsten Hansen, KIAK
 • Henrik Sørensen, HOFOR (KL OK)
 • Jan Danielsson, HOFOR (KL OK)
 • Mogens Jørgensen, (Offentlig Gartner)
 • Rune Rasmussen, OK Nygaard
Servicegruppens love 2023

Tid: lørdag den 22. april, 2023, kl. 10.00-13.00
Sted: Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby

(Efter Servicegruppens generalforsamling er der frokost kl. 13.00 til kl. 14.00, hvorefter BJMFs ordinære generalforsamling går i gang)

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigenter
 2. Valg af referent
 3. Beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Valg iflg. lovene

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt til rasmus.bredde@3f.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

Mindst én forslagsstiller skal være til stede på generalforsamlingen for, at forslaget kan behandles.

Formandens beretning
Faglige klubber i Servicegruppen Faglige klubber indenfor det grønne område, det offentlige område, samt industriområdet
 • Banedanmark klubben
  Kontakt til tillidsrepræsentant: Vagn Samuelsen, Mail: vasa@bane.dk
 • Frederiksberg Gade og Vej (FGV) Klubben 
  Kontakt til tillidsfolk: Allan Pøhl Nielsen, Mail: allapoehl@gmail.com
 • Klubben ved Amagerværket Vattenfall 
  Klubformand Allan Mogensen, Tlf.: 27 87 50 25, Mail: avmo@hofo.dk
 • Klubben ved HOFOR Varmeforsyningen 
  (Tidligere KE, Københavns Energi)
  Klubformand Tom Järvinen, Tlf.: 26 86 30 70, Mail: toja@hofor.dk  
  Arbejdsmiljørepræsentant Henrik Sørensen, Tlf.: 27 95 29 55, Mail: hsor@hofor.dk
 • Kloakklubben HOFOR 
  Klubformand Allan William Hansen, Tlf.: 27 95 35 13, Mail: avha@hofor.dk
 • Klubben ved DONG 
  Klubformand Poul Dreyer, Tlf.: 99 55 45 30, Mail: pouldr@dongernergy.dk
 • Klubben ved Frederiksberg Forsyning 
  Klubformand Erik Garn Frandsen, Tlf.: 30 76 64 41, Mail: e.frandsen@mail.dk
 • Klubben ved HMN Naturgas 
  Klubformand Niels Skovsøe Petersen, Tlf.: 61 61 01 03, Mail: skovsoe@godmail.dk
Bestyrelsen for Offentligt Ansatte Gartneres Klub
valgt i 2020
 • Jan Gjelstrup
 • Allan Müller
 • Preben Laursen
 • Henrik Grønkjær
 • Frank Andersen
 • Louise Larsen
Tilforordnet
 • Torben Nielsen
 • Bente Andersen
 • Gert Sørensen

Kontakt til klubben 
Jan Gjelstrup, Tlf.: 2172 9473, Mail: jang@os.dk

Bestyrelsesmøder
De Offentlige Gartneres Klub og De Privatansatte Gartneres Klub holder bestyrelsesmøder den første tirsdag i hver måned kl. 16.00.
Alle møderne er åbne og alle medlemmer er velkomne.
Vi starter med et fællesmøde kl. 16. 00. Derefter går klubberne hver for sig og holder deres respektive klubmøde.

Kom til åbne klubmøder. Klubbestyrelserne i de to grønne klubber mødes hver den første tirsdag i måneden kl. 16.00 til et fællesmøde mellem klubberne.

Efterfølgende holder klubberne møder hver for sig. Møderne er åbne for alle, så alle er velkommen i kælderen på Mølle Allé i Valby. Tjek kalenderen. 

Om Privatansatte Gartneres Klub
Medlemmer af Privatansatte Gartneres Klub er medlemmer af BJMF, som arbejder som anlægsgartnere, planteskolegartnere, greenkeepere, grønne gårdmænd eller med kontorbeplantning.

Kontakt: gartnerklubben.3fbjmf@outlook.dk

Klubbens aktiviteter
Klubben varetager privatansatte gartneres interesser ved at deltage i arbejdet i fagforeningen og i Den Grønne Landsbrancheklub. Klubben arrangerer kurser, udsender et nyhedsbrev, og holder medlemsmøder ved særlige anledninger, især i forbindelse med overenskomstfornyelserne.

Vær med!

 • Får du nok i løn?
 • Bliver du videreuddannet?
 • Har du forslag til forbedrede arbejdsvilkår?
 • Føler du fællesskabet med dine kolleger?

Bliver din stemme hørt? Vi skal lytte til hinanden!! Vi behandler forskellige spørgsmål som disse på vores bestyrelsesmøder én gang om måneden.

Deltag på bestyrelsesmøderne!
Du er velkommen til at deltage i møderne eller få nærmere information ved at kontakte bestyrelsen. Du kan gøre en forskel ved at blive aktiv i Gartnernes Klub, som du allerede er medlem af igennem dit kontingent til BJMF! 

Mødedatoer  -  den første tirsdag i måneden kl. 16.00 i BJMF, Mølle Allé 26, Valby: 

Bestyrelsen
Privatansatte Gartneres Klub har en bestyrelse, som hvert år vælges på generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer bliver indkaldt.
Bestyrelsen 2022:

Vedtægter for Privatansatte Gartneres klub

SKOF er fællesklubben for Specialarbejdere i København og Frederiksberg.

KIG FORBI TIL SKOF-TORSDAGE
Den anden torsdag i måneden fra kl. 15.00 i fagforeningen, Mølle Allé 26, Valby, Musikhuset
Vi mødes den anden torsdag i hver måned til en faglig snak og en øl eller en vand.

De forskellige klubber i SKOF skiftes til at arrangere.

Alle kolleger og venner er velkomne.

SKOF’s bestyrelse er til stede fra kl. 15 – 17, hvis du har nogle faglige spørgsmål.

Aktiviteter 2023

1. KVARTAL

 • OK23 Aktiviteter
 • Drejekurser 21-22/1, 28-29/1, 4-5/2, 4-5/3, tilmelding nødvendig (skriv til Bolette Jørgensen)

Januar

 • Lønstatistik
 • 12. januar, kl. 10.30: Klap forhandlerne ind, Rådhuspladsen København
 • 16.-17. januar, kl. 8.00-16.00: Fagligt kursus, BJMF
 • 21.-22. januar: Drejekursus
 • 25. januar, kl. 16.00: Klubmøde, BJMF
 • 28.-29. januar: Drejekursus

Februar

 • 4.-5. februar: Drejekursus
 • 23. februar, kl. 16.00: Arbejdsgruppemøde, BJMF

Marts

 • 4.-5. marts: Drejekursus
 • 21. marts, kl. 16.00: Klubmøde, BJMF
 • 31. marts, kl. 10-12: Snedkersvendeprøveafslutning, Tæbyvej
 • 31. marts, kl. 14.00: Tildrikning, BJMF

2. KVARTAL

Afstemning OK23

April

 • 17. april, kl. 16.00: Arbejdsgruppemøde, BJMF - Forberedelse af 1. maj-aktiviteter
 • 22. april, kl. 16.00: Generalforsamling i BJMF

Maj

 • 1. maj i fagforeningen og Fælledparken
 • 23. maj, kl. 16.00: Klubmøde, BJMF - Forberedelse af Fagenes fest

Juni

 • 19. juni, kl. 16.00: Arbejdsgruppemøde, BJMF - - Forbered opstartsmøde efter sommerferien
 • 23. juni, kl. 12.00: Fagenes Fest

Juli

 • Sommerferie

August

 • 21. august, kl. 16.00: Opstartsmøde (klubmøde) - ude i byen

September

 • 21. september, kl. 16.00: Arbejdsgruppemøde, BJMF - Nedsæt julefrokostudvalg.  Forbered generalforsamling
 • 29. september, kl. 10-12.00: Snedkersvendeprøveafslutning, Tæbyvej
 • 29. september, kl. 14.00: Tildrikning, BJMF

Oktober

 • 24. oktober, kl. 17.00: Generalforsamling i SNBK, BJMF

November

 • 8. november, kl. 16.00: Klubmøde, BJMF

December

 • 11. december, kl. 16.00: Arbejdsgruppemøde, BJMF
 • Juleferie

Om Snedker- og Nichefagenes Brancheklub, SNBK

Snedker- og Nichefagenes Brancheklub, SNBK, er en brancheklub under 3F, der organiserer medlemmer fra 3F Vestegnen, 3F Frederiksborg, 3F Roskilde og BJMF, der er knyttet til følgende fag:

 • Møbelsnedker
 • Maskinsnedker
 • Bygningssnedker på værksted
 • Orgelbygger
 • Ortopæder
 • Tapetserer
 • Møbelpolstrer
 • Sadelmager
 • Offentligt ansatte (tidligere) TIB'ere

Læs mere om SNBK (pdf) 

Kontakt til klubben:
Mail: snedkerklubben@gmail.com
Bolette Jørgensen, tlf.: 28446116, mail: bolette.jorgensen@3f.dk

Følg klubbens aktiviteter på Facebook 

Følg klubben på Instagram 

Bestyrelse valgt på generalforsamling generalforsamling den 27. oktober 2022:

 • Bolette Rose Jørgensen (BJMF), formand
 • Lasse Stræde (BJMF), kasserer
 • Tonny Møller (Frederiksborg), bestyrelsesmedlem
 • Christian Street (BJMF), bestyrelsesmedlem
 • Ida Langgaard Celano (Vestegnen), bestyrelsesmedlem
 • August Ekebjærg (BJMF), bestyrelsesmedlem
 • Rasmus Sandorff (BJMF), bestyrelsesmedlem
Arbejdsplan for SNBK 2022-2023
Vedtægter for Snedker- og Nichefagenes Brancheklub 2022
Udtalelse: Vi har fået nok af underfinansierede skoler! 2022
Udtalelse: Nej tak, chef... 2021
Udtalelse: NEJ til højere pensionsalder. 2020
BJMF Ungdom

BJMF Ungdom er en broget flok af lærlinge, unge svende og ufaglærte fra alle BJMFs faggrupper, der kæmper for bedre vilkår for lærlinge og andre unge.

BJMF Ungdom er en del af Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes fagforening - men med selvbestemmelse over bl.a. aktiviteter og økonomi.

Fra BJMFs vedtægter:

§ 15 Ungdommen
Stk. 1 Ungdomsarbejdet varetages af fagforeningens lærlinge, elever samt medlemmer til og med 30 år.

Stk. 2 Ungdommen afholder et årsmøde, hvor ungdommen fastsætter deres vedtægter, som ikke må være i strid med fagforeningens vedtægter, samt vælger en bestyrelse på minimum 5 personer.
Det er en forudsætning for mødets status som årsmøde, at der mindst deltager 30 ungdomsmedlemmer.

Stk. 3 Ungdommen har indstillingsret ved ansættelse af en ungdomskonsulent og medvirker ved prioriteringen af ungdomskonsulentens opgaver.
Ungdomskonsulenten ansættes for 2 år og kan maksimalt genansættes 2 gange.

Stk. 4 Ungdommen har selvstændig økonomi og disponerer over halvdelen af det almindelige ordinære lærlinge/elev-kontingent.

Bestyrelsen i BJMF Ungdom

PT. ingen valgt

Møder for alle
Kom og vær med, når vi mødes hver tirsdag i lige uger. Alle kan komme og være med til at planlægge aktiviteter og aktioner.

Møderne begynder kl. 16.00 og der er øl, vand og mad, hvis der er stemning for det.

Tag din kollega eller klassekammerat under armen og duk op i BJMF på Mølle Allé 26, 2500 Valby.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål, eller vil du høre mere om, hvordan du kan blive en del af BJMF Ungdom så skriv eller ring til:
Kamilla Heiberg, tlf.: 26161732 eller mail: kamilla.heiberg@3f.dk
Hjalte Lindeberg, tlf.: 88922703 eller mail: hjalte.lindeberg@3f.dk 

Ps. Du kan også følge med på Facebook eller Instagram: 3F BJMF Ungdom

Tegnehjælp for lærlinge:
Hver torsdag er der tegnehjælp i primært AutoCad fra kl. 16.00 på Mølle Allé 26 i kælderen.
Fagforeningen sørger for mad og drikke.

Yderligere oplysninger

Følg med i vores arbejde på Facebook
Tegnehjælp for lærlinge:
Hver torsdag er der tegnehjælp i primært AutoCad fra kl. 16 på Mølle Allé 26 i kælderen.
Fagforeningen sørger for mad og drikke.

Yderligere oplysninger

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Om kampagne for flere tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Fagforeningen har startet en kampagne for at få valgt flere tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og for at få uddannet dem vi har endnu bedre. Kampagnen løber fra 4. september - 17. november

Gennem besøg på arbejdspladser og oplysning på sociale medier og hjemmeside vil vi oplyse meget mere om:

 • Hvorfor skal man vælge tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant
 • Hvad laver man som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant
 • Hvad kan du forvente af hjælp fra fagforeningen
 • Hvad er der af uddannelsesmuligheder
 • Hvordan afholder man et valg korrekt

Fagforeningen giver kage!
Hvis I vælger tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og I alle er medlem af 3F, så giver vi kage

Kontakt os så kommer vi forbi jer
Mail: 0103-53@3f.dk
Mobil: 28261858

Folder om valg tillidsrepræsentant
Folder om valg af arbejdsmiljørepræsentant

Hvad kan du forvente af hjælp fra fagforeningen

 • Vores telefoner åbne. Spørg om alt! Kan vi ikke svare, så finder vi en, der kan.
 • Er du valgt i et firma kommer du til TillidsmandsUdviklingsSamtale, hvor vi snakker igennem, hvad der er af problemer i dit firma og hvad vi kan gøre.
 • Har du brug for det, deltager vi gerne i møder i dit firma eller kommer på pladsbesøg
 • Vi hjælper dig med lokalaftaler, forhandlinger o.l.
 • Vi giver dig den nødvendige uddannelse

Hvad er der af uddannelsesmuligheder?
Der er mange:

 • For arbejdsmiljørepræsentanter er der det lovpligtige § 9 kursus, som firmaet skal give dig.
 • 2 x 2 dages kursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

Derudover tilbyder fagbevægelsen de såkaldte FIU-kurser:

 • Den grundlæggende tillidsmandsuddannelse Modul 1-4. De 4 kurser varer 1 uge hver. Her lærer man en masse: lokalaftaler forhandlingsteknik, hvad er en overenskomst
 • Hvordan får jeg opbakning fra kollegaerne og meget andet.
 • Den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse: AMR 1-4. De 4 kurser varer 1 uge hver. Her lærer man om arbejdsmiljøloven, samarbejde med firmaet, hvordan får jeg opbakning fra kollegaerne og meget andet

Når du har taget disse kurser, åbner der sig en lang række muligheder. Det er fx:

 • Fagretslig behandling
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Forhandlingsteknik
 • Organisering
 •  Personlig udvikling

Tjek denne hjemmeside: fiu.dk/unions/3f

Vil du gerne på kursus, så kontakt Lene Neerup på lene.neerup@3f.dk eller Anders Lange på anders.lange@3f.dk

Kursuskatalog 2024-2025

Valg af tillidsrepræsentant

Har I valgt tillidsrepræsentant?
Forhandler jeres tillidsrepræsentant jeres løn?
Deltager jeres tillidsrepræsentant i kurser og konferencer, så han er klædt på til at hjælpe jer?

Hvorfor vælge tillidsrepræsentant?
Fordi, det er nødvendigt at have en, der:

 • Årligt forhandler jeres løn og lokalaftale.
 • Fungerer som talerør overfor ledelsen.
 • Sikrer at overenskomster og love overholdes.
 • Fungerer som bindeled til fagforeningen.
 • Bliver uddannet i overenskomsten.
 • Kan tjekke om kolleger får den rigtige løn?
 • Kan hjælpe, hvis der er knas med samarbejdet mellem sjakket og sjakbajs, formand eller byggeleder.
 • Kan hjælpe med at op- og nedmanding foregår ordentligt

Det er vigtigt, at I snakker sammen om hvad jeres tillidsrepræsentant skal lave
Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanten ved hvilke opgaver eller problemer, som er vigtige at tage fat på.
Derfor skal du være åben og altid gå til tillidsrepræsentanten, hvis du mener, der er noget galt på din arbejdsplads

Uddannelse af tillidsrepræsentanter er vigtigt!
Der er rigtig mange opgaver som tillidsrepræsentant og det kan være svært at matche ledelsen. Derfor er det rigtig vigtigt, at vores tillidsrepræsentanter bliver så godt uddannet som muligt.

Derfor arrangerer 3F mange faglige kurser, konferencer og netværksmøder for tillidsrepræsentanter.

Det er vigtigt, at kollegaerne støtter op om at tillidsrepræsentanten kommer afsted og bliver klædt på til opgaven!

Vi har en sjakbajs er det ikke godt nok?
Nej en sjakbajs har ikke en tillidsmands beskyttelse.
Han er ikke registret i fagforeningen og bliver derfor ikke inviteret til møder, uddannelse, konferencer. Han får ikke informationer og vigtige beskeder. Dermed fungerer han heller ikke som bindeled til fagforeningen!

Sjakbajsen har ofte ikke tid til at deltage i fagforeningens arrangementer. Derfor er det en god ide at vælge en tillidsrepræsentant!

Det er kun medlemmer af 3F, der kan stemme til valg af tillidsrepræsentant!
Så ring til fagforeningen, så kommer vi ud og tjekker, hvem der er medlem. Samt sikrer, at I får en god snak om hvad I vil bruge jeres tillidsrepræsentant til.

Firma-tillidsmand eller plads-tillidsmand?
Man kan kun deltage i ét valg. Det vil sige, at hvis I deltager i valget af en TR på pladsen, kan I ikke også deltage i valget af en tillidsrepræsentant, der dækker hele firmaet, med mindre I kan lave en lokalaftale med firmaet om at I vælger begge steder.

Husk, valget skal foregå i arbejdstiden!

Du er ikke tillidsrepræsentant, før valget er anmeldt til fagforeningen!

Folder om valget af tillidsrepæsentant

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Har I en arbejdsmiljørepræsentant (AMR) på pladsen og i firmaet?
Går jeres AMR til sikkerhedsmøder på pladsen?
Snakker I løbende med jeres AMR om arbejdsmiljøproblemer?

Hvornår skal man vælge en AMR?
Man skal vælge en arbejdsmiljørepræsentant (AMR) for alle ansatte i firmaet, hvis der er mindst 10 ansatte OG man skal vælge en AMR for den enkeltebyggeplads, hvis der er 5 eller flere fra samme firma (inklusiv lærlinge og indlejningsfolk).

Hvorfor skal man vælge en AMR?
En AMR er den blandt kollegerne, der går til ledelsen med sikkerhedsproblemer. Det er også vigtigt, at I har en i sjakket og i firmaet, der er uddannet i arbejdsmiljøloven og arbejdsmiljøregler.

Sådan vælger I en AMR

 1. Få eventuelt fagforeningen til at hjælpe med valget. Det er især en god idé, hvis det er første gang eller hvis det er et stort firma/en stor byggeplads.
 2. Tag en snak blandt kollegerne om, hvilke sikkerhedsproblemer der er i firmaet/på byggepladsen. Opfordr kolleger, som ville være gode som AMR, til at stille op. Det er lettere at stille sig forrest, hvis man ved man har kollegernes opbakning.
 3. Indkald alle med stemmeret til valget. Valg på byggepladsen kan evt. foregå i en pause. Et valg i et helt firma skal I forsøge at lægge på et tidspunkt, hvor flest har mulighed for at møde op. Firmaet har pligt til at hjælpe med at sende indkaldelsen ud.
 4. Valget: Hold en rigtig afstemning, f.eks. med håndsoprækning. Også selvom der kun er 1 kandidat.
 5. Anmeldelse: Det er vigtigt, at I kontakter fagforeningen, så valget bliver anmeldt.

Opgaver, når man er valgt for alle i firmaet

 • Gå til sikkerhedsmøder i firmaet. Her tager man både konkrete sikkerhedsproblemer op og laver mere generelle planer for, hvordan arbejdsmiljø og sikkerhed kan blive bedre. Man kan f.eks. foreslå indkøb af bedre hjælpemidler eller indføre sikkerheds-info-dage for alle medarbejdere.
 • Besøge alle firmaets byggepladser ved opstart og hjælpe med at vælge AMR på pladsen.
 • Kontakte de pladsvalgte AMRer før hvert sikkerhedsmøde og spørg ind til sikkerhedsproblemer på pladserne og om de har brug for hjælp.
 • Være med til at udarbejde APVer – altså beskrive hvordan forskellige typer arbejde skal udføres, så det er sikkerhedsmæssigt i orden.

Opgaver, når man er valgt på pladsen

 • Gå til sikkerhedsmøder på byggepladsen. Dem skal byggeledelsen afholde ca. hver anden uge.
 • Gå med på sikkerhedsrunderinger på byggepladsen, og tjekke om der er sikkerhedsproblemer.
 • Tage fat i sikkerhedsproblemer, som løbende opstår eller som kollegerne bringer op.
 • Før hvert sikkerhedsmøde tager man en runde blandt kollegerne, og spørger om der er nogle problemer, som skal bringes op til sikkerheds-mødet.

Husk altid at din vigtigste opgave er at repræsentere dine kolleger

HUSK ALTID

 1. Læs miljørapporten!
  Før du starter arbejdet op på en plads, skal du se en Plan for Sikkerhed og Sundhed. På ALLE renoverings-sager skal du se en miljørapport FØR du starter arbejdet. Så kan du selv tjekke om der er asbest, PCB, bly osv.
 2. Din arbejdsgiver har ansvaret for sikkerheden
  Hvordan undgår du at løfte for tungt? Hvilken type åndedrætsværn skal du bruge, hvis man arbejder med kemi?
  Det er ALTID arbejdsgivers ansvar at finde en sikker løsning og fortælle dig, hvordan du udfører arbejdet sikkert.
 3. Du har ret til at sige nej til farligt arbejde
  Hvis der ikke er styr på sikkerheden, så har du ret til at stoppe arbejdet indtil din arbejdsgiver har løst problemet. Du må ikke have løntab ved sådan et arbejdsstop. Du skal sige ja til at blive sendt over på en anden byggeplads, ind til problemet er løst.
  Kontakt altid fagforeningen i sådan en situation.
Folder om valg af arbejdsmiljørepræsentant
Andre klubber & udvalg

A-klubben i BJMF for alle ledige fagforeningsmedlemmer mødes hver mandag kl. 10.00 i Smedjen, Mølle Allé 26, 2500 Valby. Klubben er mødested for alle arbejdsløse medlemmer.

Klubben er også fagligt aktiv og deltager i blokader, møder og andre fagforenings initiativer.

Klubben arrangerer også andre begivenheder - bl.a. fisketure.

Kontakt
Kim W. Bilfeldt, tlf.: 2294 1910, mail: kimw@bilfeldt.dk

Referat fra møde i EU-udvalget 2. februar 2023
Folkebevægelsen mod EU
Beslutningsreferat 5. oktober 2019 (Fagligt landsudvalg)
Referat fra EU udvalget 20. august 2019
Referat fra fagligt EU udvalg 24. juni 2019
Referat fra EU udvalget 4. juni 2019
Referat fra EU udvalget 13. februar 2019
Brev til klubber i BJMF i forbindelse med EU parlamentsvalget 2019
Stiftelser

Hjælp til trængende medlemmer af 3F BJMF

Snedkerstiftelsen yder hjælp til trængende medlemmer af 3F BJMF

Læs alt om Snedkerstiftelsen

Konkurser

Sagsbehandlingstiden hos LG er op til 35 hverdage, så hvis du er utålmodig og ønsker at vide, hvordan det går med din sag, skal vi anmode om, at du selv ringer på telefon 48 20 49 17 på hverdage fra 8.00 – 16.00 til LG eller logger på www.borger.dk og søger på ”se udbetalinger fra LG”.

Udvalgte konkurser inden for de seneste fire måneder:

CVR.nr. Virksomhed Dekret* Frist for
anmeldelse til LG
34609888  Selskabet af 25. maj 2023 ApS  25-05-2023 25-09-2023
40947086  Tømrernes ApS  30-05-2023  30-09-2023

42711012 

gl-byg ApS

31-05-2023 

31-09-2023
43922351  Connecting People 2023 DK ApS  27-07-2023  27-11-2023
42340111  Stærkon ApS  04-08-2023 04-12-2023
43477161  HSS Byg ApS  11-08-2023  11-12-2023
33809298  Camilla Sø Dornhoff
(tidl. Lundca)
22-08-2023  22-12-2023
15200081  ALTAN.DK A/S  29-08-2023  20-12-2023
42635979  Oliver´s Entreprise ApS  04-09-2023  04-01-2024
41825863  Københavns Facaderenovering ApS 

11-09-2023 

11-01-2024
36683988 NT Murerentreprise ApS
(tidl. Terp ApS)  
12-09-2023  12-01-2024
40567305  Malerfirmaet Anton & Co ApS  14-09-2023  14-01-2023 

 

Ovenstående er kun et udsnit af konkurser, men vi ved, at der er medlemmer af BJMF, som har været ansat i de nævnte virksomheder.

(Har du været hos andre, som også er taget under konkurs, skal du også kontakte fagforeningen.)

Hvis du har været ansat hos nogle af ovenstående virksomheder i de seneste 6 måneder før konkursen (*dekret dato) skal du snarest henvende dig i fagforeningen til:
Ebbe Dalgaard, tlf.: 8892 2667, mail: ebbe.dalgaard@3f.dk eller
Jette Nordentoft, tlf.: 8892 8979, mail: jette.nordentoft@3f.dk

Løn, akkord/bonus
Hvis du har løn, akkord eller bonus til gode skal vi bede dig opgøre dine krav, og sende os kopi af kontrakt, timesedler, akkordaftale o.a. relevant dokumentation.

Pension
Hvis du har pension til gode, skal vi bede dig sende os kopi af de sidste 6 måneders lønsedler, udtræk af pensionsindbetalinger fra Pensiondanmark: www.pensiondanmark.dk (login på din egen pension med din NemID).

Se vejledning i hvordan du finder dine pensionsoplysninger (pdf)

Feriepenge og SH betaling
Feriepenge og tilgodehavende SH betaling kan vi anmelde til LG og Feriegarantiordninger hos arbejdsgiverorganisationer i op til 3 år efter konkurs, (medbring samtlige lønsedler og alle oplysninger fra Feriepengeinfo på www.borger.dk for hele ansættelsesperioden), men henvend dig hellere i god tid, da der kan være længere ekspeditionstid specielt i ferieperioderne.

Se vejledning i hvordan du finder dine feriepengeoplysninger (pdf)

Kontingent 2023

Kontingentet er sammensat af flere forskellige satser, bl.a. bidrag til brancheklub, efterløn, fritidsulykkesforsikring.

Indenfor brancheklubberne varierer bidragene.

Kontingentsatser (pr. måned) 2023

Bemærk! Satserne indeholder: fritids-ulykkesforsikring, efterløn og a-kasse (det sidste dog ikke for lærlinge)

Fag/branche kr./mdr.
Jord- & beton, struktør, nedrivere 1.762,50
Murerarbejdsmænd 1.746,50
Murersvende 1.817,50
Tagdækkere (inkl. tagdækkerklub) 1.762,50
Isolatører (inkl. isoleringsklub) 1.757,50
Brolæggersvende 1.787,50
 Brolæggerarbejdsmænd  1.737,50
Snedkere og tømrere 1.774,50
Industri- og offentlig (tidl. TIB) 1.707,50
Gartnere 1.702,50
*Miljø-, energi-, & forsyningsarbejdere, offentlige, specialarbejdere 1.687,50
**Lærlinge (inkl. ulykkesforsikring - men uden efterløns- og a-kassebidrag) 103,00
**Voksenlærlinge (inkl. ulykkesforsikring - men uden efterløns- og a-kassebidrag)
1.370,00
 *Evt. kontingent til arbejdspladsklub skal lægges oveni kontingentet.
** Lærlinge over 18 år har mulighed for gratis a-kasse. Kontakt fagforeningen og hør nærmere.
 
Pensionistklubber

Program for andet halvår af 2023

 • Onsdag den 20. september, kl. 10.30: *Filmklubben viser: "The Doors" af Oliver Stone.
  En film om det berømte og indflydelsesrige rockband fra 60’erne og forsangeren Jim Morrison.
 • Fredag den 13. oktober, kl. 10.30: Foredrag af Henrik Berlau, tidl. formand for Sømandsforbundet om
  "Søfartsstyrelsens ansvar i forbindelse med branden på Skandinavian Star".
  Billetpris: 50 kr. inklusiv et let måltid.
 • Onsdag den 18. oktober, kl. 10.30: *Filmklubben viser: "Sorry We Missed You ” af Ken Loach.
  En film om hvordan transportfirmaer og arme og ben-firmaer bliver udnyttet af de store multinationale firmaer.
 • Lørdag den 4. november. Vi arbejder på et stort polsk musikarrangement med blandt andet Røde Horn, et internationalt kor og polsk mad. Mere om dette senere.
 • Tirsdag den 14. november: Tur til Naverhytten. Billetpris: 50 kr.
 • Onsdag den 15. november, kl. 10.30: *Filmklubben viser: "Det' bare mænd” af Peter Cattaneo.
  En film om kreative, arbejdsløse mænd.
 • Tirsdag den 5. december, kl. 10.30: Julekomsammen i kælderen med glögg og æbleskiver.

*Filmklubben er kun for seniorer og efterlønnere i BJMF

Kontakt til Fællesklubben for efterlønnere og seniorer
John Læssøe
Tlf.: 20320613
Mail: st.johan2007@privat.dk

Bestyrelsen 2023

Formand:
John Læssøe, tlf.: 20320613, mail: st.johan2007@privat.dk

Næstformand:
Morgens Mugge Høgsdorf, tlf.: 29799629, mail: mogenshogsdorf03@gmail.com

Kasserer:
Søren Andersen, tlf.: 61721212, mail: søren.a@3f.dk

Suppleanter:
Villy Hansen, tlf.: 30482253, mail: alisvilly@gmail.com

Peter Jonassen, tlf.: 61413079, mail: jonas6851@gmail.com

Brian W. Larsen, tlf.: 26133599, mail: brimannlarsen@gmail.com

Bilagskontrollanter:
Stig M. Christensen, tlf.: 21915504, mail: mork.christensen@gmail.com

H.C. Nielsen, tlf.: 39642859, mail: hc-nielsen@live.dk

Kontakt til Faglige Seniorer 
Gorm Christiansen
Telefon: 21 37 03 02
Mail: gormc52@gmail.com

Følg med på hjemmesiden fagligseniorkbh.dk
Gartnernes Seniorklub program 

Kontaktpersoner 
Formand Sune Bøgh
Katrinedalsvej 43, 2-4, 2720 Vanløse
Mobil: 20 12 07 91
Mail: sune3f@hotmail.com

Næstformand H.C. Nielsen
Johannevej 2, 2920 Charlottenlund
Tlf.: 39 64 28 59
Mail: hc-nielsen@live.dk

Kasser Søren Augustesen
Egeparken 59, 2980 Kokkedal
Tlf.: 52 16 61 40
Mail: saug@mail.dk

Sekretær Stig Pedersen
Bankevejen 119, 4750 Lundby
Tlf.: 24 81 96 98
Mail: stigpeder1@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem Ib Skals
Klitvej 15, 2690 Karlslunde
Tlf.: 46 15 37 40 eller 40 16 74 40
Mail: ib@skals.com

Bestyrelsesmedlem Svend Ove Pedersen
Kochsgade 11 H, 3600 Frederikssund
Tlf.: 21 44 70 60
Mail: svend.ove@privat.dk

Suppleant Leif H. Nielsen
Barupvej 3 B, 2730 Herlev
Tlf.: 44 91 81 43
Mail: Jytte.ulbrandt@lic-mail.dk

Suppleant Erik Tang
Kirkegårdsvej 13, st., 2300 København S.
Tlf.: 23 46 97 40
Mail: tangrut@mail.dk

Bilagskontrollant Per Blok
Tranehavegård 23, 2.tv. 2450 København SV.
Tlf.: 21 22 86 34

Bilagskontrollant suppleant Ole Stauning
Storebjerg 12, 2670 Greve
Tlf.: 43 90 94 20 – 30 13 94 20
Mail: famstauning@yahoo.dk

Klubbens medlemmer mødes hver tirsdag, fra kl. 10 til 12 på Mølle Allé 26, Valby. Bestyrelsesmøde afholdes den første tirsdag i måneden. Morgenbord den anden tirsdag i måneden med rundstykker, franskbrød og pålæg, kammeratlig samvær og mulighed for at nyde en øl/vand/kaffe, eller en gang billard.

Kontakt til klubben
Formand: Villy Hansen, tlf.: 30482253

Klubbens facebookside

Vi mødes på Mølle Allé i musikhuset den anden mandag i måneden kl. 11.00.

Program efterår 2023

 • 11. september: Goddag til en ny sæson
 • 9. oktober: Klubmøde
 • 13. november: Kammeratlig samvær
 • 11. december: Julefrokost m/damer

Nye medlemmer er velkomne.

Kontakt til klubben
Poul-Erik Næs
Tlf.: 40 77 89 42  

Alle ordinære klubdage holdes i fagforeningen Mølle Allé 26, 2500 Valby (Musikhuset) kl. 10.00.

Vi arrangerer 3-4 bowlingdage pr. sæson. Vi har som målsætning at holde 2-3 arrangementer eksternt. Vi afholder 1 skovtur årligt.

Bestyrelsen i MEFF-seniorklubben

 • Formand: Finn Petersen, mobil: 40427335, mail: vitafinn@gmail.com
 • Kasserer: Birger Læbel, mobil: 25518205
 • Bestyrelsesmedlem: Kurt Bidstrup, mobil: 22269010
 • Bestyrelsesmedlem: Inger Isaksen, mobil: 25824677
 • Bestyrelsesmedlem: Bjarne Larsen, mobil: 29824121
 • Suppleant: David Gibson, mobil: 40383044

MEFF er pensionister og efterlønnere i Miljø- Energi og Forsyningsarbejdernes Fagforening.

Vi mødes den første tirsdag i måneden, kl. 10.00 i Smedjen, Mølle Allé 26, 2500 Valby.

Er du murerarbejdsmand? Er du pensionist eller efterlønner? Vil du med i klubben og møde kolleger? 

Så ring til Palle Lund, tlf.: 61374127, mail: palletagelund@live.dk

PROGRAM FOR 2023 (andet halvår)
Alle møder foregår på tirsdage

OBS! Vores møder er flyttet til Smedjen

 • Tirsdag den 19. september, kl. 10.30-13.00: Skurmøde (Halvelveren)
 • Tirsdag den 17. oktober, kl. 10.30-13.00: Skurmøde (Halvelveren)
 • Tirsdag den 21. november, kl. 10.30-13.00: Skurmøde (Halvelveren)
 • Mandag den 4. december, kl. 12.00: Julefrokost. OBS! det holdes på en mandag!
  Tilmelding senest den 27. november. Send SMS til Stig: 21915504

2024

 • Tirsdag den 16. januar, kl. 10.30 – 13.00: Skurmøde (Halvelveren)

Alle møderne foregår i Smedjen, Mølle Allé 26, 2500 Valby hos BJMF.

Der er sørget for en bid brød og lidt til halsen.

Har du et forslag til emne til møderne, så tag det med på næste klubmøde.

På bestyrelsens vegne
Stig Mørk Christensen

 

OM MURERNES SENIORKLUB
Murenes seniorklub er for efterlønnere og pensionister med partnere. Der afholdes ca. 10 medlemsmøder om året, samt en skovtur og en julefrokost. Desuden komsammen med Århusmurerne.

På medlemsmøderne beslutter vi, hvilke aktiviteter, der skal arrangeres. Det kan der være oplæg om et emne, planlægning af udflugter, kammeratligt samvær. Der vil være en bid brød og en dram på møderne. Der er en egen betaling på udflugter og julefrokost.

Medlemsmøder og udflugter annonceres i Faglig Fokus og på BJMFs hjemmeside under aktiviteter, Vi arbejder på at få lavet en SMS-kæde, til spontane aktiviteter.

Som medlem er du også medlem af BJMFs Fællesklub for Seniorer og 3F Faglige Seniorer, og har adgang til arrangementer, der laves af disse klubber. Dette annonceres i Faglig Fokus og på BJMF's hjemmeside under aktiviteter.

Hvis du er på vej til at gå på efterløn eller pension, og vil være medlem, er det vigtigt, at du er medlem af forbundet, du vil også stadig have en fritidsulykkesforsikring.

Klubben er ophørt.
Tidligere medlemmer af klubben er velkomne i Snedker-Tømrernes Pensionist og Efterlønsklub, der optager alle tidligere TIBere.

Snedker og Tømrernes Pensionist- og efterlønsklub
Klubben optager alle tidligere TIBere

Mødedage
Vi mødes - den anden og fjerde torsdag i måneden kl. 10.00
i fagforeningen, Mølle Allé 26, 2500

Kontakt til klubben:
Formand Poul Sand, tlf.: 30253551, mail: poul.sand@gmail.com

Ledige stillinger

Servicegruppen er den ene af de to grupper i 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening. Vi dækker kolleger ansat i det offentlige, industrien og på det grønne område.

Vi er seks medarbejdere og en formand, der søger en faglig sekretær til start 1. december 2023 eller hurtigst muligt efter.

Dit ansvarsområde vil være det private grønne område, hvor størstedelen af kollegerne arbejder som anlægsgartnere. Men der bliver også opgaver indenfor de andre områder vi dækker. Vi forventer ligeledes at alle medarbejdere hjælper til med at løse diverse opgaver i fagforeningens drift.

I Servicegruppens arbejde er vores kolleger på arbejdspladserne i centrum. Vi anser vores tillidsvalg-te og vores klubber for at være rygraden i vores organisation. Vi begrænser os ikke til at arbejde for bedre løn- og arbejdsvilkår. Vi er der også, når en regering stjæler en fridag eller forringer dagpen-gene. Vi ved at arbejderne aldrig har fået noget foræret, at styrken ligger i fællesskabet og at aktive kolleger sammen, kan skabe bedre vilkår for dem selv.

Vi forventer at du:

 • Har et godt kendskab til arbejds- og ansættelsesret.
 • Kan læse overenskomster, lokalaftaler, protokollater og kender det fagretslige system.
 • Har evner til det opsøgende og organiserende arbejde ude på virksomheder og skoler.
 • Kan forhandle.
 • Er god til at formulere dig mundtligt og skriftligt.
 • Er positiv, udadvendt, kan motivere og skabe stærke relationer.
 • Kan håndtere konflikter og tilspidsede situationer på arbejdspladserne professionelt.
 • Du kan arbejde selvstændigt og indgåi samarbejde med andre medarbejdere.
 • Arbejder hjemmevant på telefon og computer, og kan lære nye programmer at kende.
 • Har kørekort eller vil tage det i prøvetiden.
 • Kan deltage i møder og kurser, også uden for normal arbejdstid og i weekender.
 • Du har fagbevægelsen i hjertet og hjertet banker til venstre for midten.

Det er en fordel, hvis du:

 • Har baggrund i, eller kendskab til, den grønne branche eller de andre områder vi dækker.
 • Har været tillidsrepræsentant, faglig sekretær eller på anden måde en del af fagbevægelsen.
 • Har arbejdet med organisering og at øge arbejdernes styrke på arbejdspladsen.
 • Har forhandlet overenskomster.
 • Kender 3F’s organisation, IT-systemer eller arbejdsgange.
 • Har erfaring fra arbejde i en medlemsorganisation, fra bestyrelsesarbejde eller fra uddannelsesudvalg.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads med:

 • Et spændende og udfordrende miljø. hvor medlemmerne er i centrum for vores aktiviteter.
 • Dygtige og engagerede kollegaer.
 • Mulighed for at udvikle dig.
 • Gode løn- og arbejdsforhold efter overenskomst.

3F BJMF er en fagforening i forbundet 3F. Du kan læse mere om 3F BJMF på: www.3f.dk/bjmf

Har du spørgsmål til stillingen, kan du, efter 2. oktober, kontakte gruppeformand Rasmus Bredde på telefon 22 27 08 18 eller på e-mail: rasmus.bredde@3f.dk

Vi skal have din ansøgning senest den 17.10.2023 - kl. 23.59. Ansættelsessamtalerne vil finde sted i uge 43.

Ansøgningen skal sendes til:
3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, Mølle Allé 26, 2500 Valby, mrk. Servicegruppen eller på e-mail: bjmf.ansoegning@3f.dk Emne: Servicegruppen.


OK23

Overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked er afsluttet og nu skal det til afstemning blandt de berørte kolleger.

Fagforeningen og brancheklubberne på byggeområdet og det grønne område har læst resultatet.

Et flertal i BJMFs bestyrelse og et flertal af brancheklubberne anbefaler et NEJ til OK23. 

Læs anbefalingerne nedenfor.

Bestyrelsen i BJMF anbefaler et NEJ til OK23
Byggegruppen i BJMF anbefaler et NEJ til OK23
Servicegruppens udtalelse om OK23
Murerarbejdsmændenes Faglige Klub anbefaler et NEJ til OK23
Murerbrancheklubben i København anbefaler et NEJ til OK23
Privatansatte Gartneres Klub anbefaler et JA til OK23
Snedker- og Nichefagenes Brancheklub anbefaler et NEJ til OK23
Snedker-Tømrernes Brancheklub anbefaler et NEJ til OK23
Struktør- og Betonklubben anbefaler et NEJ til OK23

BJMFs tre hovedkrav op til forhandlingerne: 

De sidste år er inflationen steget til endnu usete højder. Det betyder at vi som bygningsarbejdere bliver hårdt ramt på økonomien.

Vi mærker alle sammen prisstigningerne i dagligdagen, og hvis vores lønninger ikke følger med, så bliver vi reelt set fattigere end vi har været før.

Vi vil ikke acceptere, at det skal være os lønmodtagere, der skal betale for inflationsstigningerne.

I de sidste mange overenskomstperioder har der været kæmpe opsving i byggebranchen. Mestrene har tjent kassen og nu er det på tide at de kommer til lommerne.

Derfor skal reallønnen sikres, så vi ikke mister købekraft.

Økonomiske eksperter siger, at inflationen er steget med 11%.

Derfor kræver vi, at alle satser i overenskomsten bliver inflationsreguleret tilsvarende!

Se videoen Små Øl

Den grove udnyttelse af vores udenlandske kollegaer intensiveres af arbejdsgiverne. Vi vil ikke konkurrere med vores udenlandske kollegaer i ræset mod bunden.

Derfor kræver vi et reelt værn imod social dumping i vores overenskomster.

Firmaer, der bevidst omgår overenskomsterne skal straffes. Hovedentreprenører, der entrerer med firmaer, der ikke overholder overenskomsten, skal kunne drages til ansvar.

Mindstelønningerne i overenskomsten skal hæves markant, så der ikke kan forgå overenskomstdækket løndumping.

Når pensionsalderen stiger og stiger, kommer nye generationer reelt set til at bruge flere timer af deres liv på arbejde end tidligere.

Den teknologiske udvikling gjort at vi grundlæggende er mere produktive i vores arbejde end tidligere.

Det er på tide at vi bliver kompenseret for vores øgede effektivitet og vores stigende pensionsalder.

Arbejdstiden er ikke blevet ændret i over 30 år.

Vi vil kæmpe for en nedsat arbejdstid i form af f.eks. 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation, retten til den 7. ferieuge, retten til flere omsorgsdage, eller retten til betalte pauser, m.m.

BJMF producerer videoer, der sætter fokus på medlemmernes krav til overenskomstresultatet i 2023.
De små videoer spænder fra fjol og plat til seriøse og velargumenterede indslag.

Claus på Rådhus Pladsen
Se BJMFs formand gå rasende rundt på Rådhus Pladsen overfor Dansk Industri. Han har fået nok af ikke at få del i det enorme overskud, som medlemmerne af Dansk Industri har høstet. Nu må det være slut, brøler han, fordi han har fået nok af elendige lønninger og angrebet på arbejdstiden.

Jonas og høtyven
Se formand for murerklubben i BJMF slibe knivene, styrketræne og gøre sig klar til overenskomstforhandlingerne. "Det ikke kommet andet end ståpladser ud af beskedenhed", siger han.

Peter og social dumping
Murersvend Peter vil have gjort noget ved social dumping: Sæt mindstelønnen op, indfør kædeansvar og sæt arbejdstiden, siger han.

Claus og kæden
Claus Westergreen, formand for BJMF, forsøger at få en kæde ind i overenskomsterne... Det ser lidt svært ud.

Små øl
Udhulning af reallønnen ser ud til at give meget, meget små øl...

Det er vigtigt, at vi viser støtte til vores forhandlere! Vi skal lægge pres på arbejdsgiverne så vores forhandlere står stærkere!

Hvad kan jeg gøre?

 • Del et billede af sjakket med et af de mange bannere vi har liggende: kontakt fagforeningen, så kommer vi ud - eller skriv lige præcis det overenskomstkrav, som er vigtigst for jer på en plade eller lignende
 • Deltag i demonstrationer og aktioner med fagforeningen.
  F.eks. klapper vi forhandlerne ind til deres første forhandling den 12. januar på Rådhuspladsen, kom og vær med!
 • Følg med i overenskomstforhandlingerne på BJMF’s Facebook side
 • Snak med dine kollegaer om hvad der er vigtigt for jer og husk at stemme om overenskomsten når den er forhandlet.

Sammen er vi stærke!Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt