Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening
Om 3F BJMF 3F Bygge-, Jord-, og Miljøarbejdernes Fagforening, BJMF, består af en række tidligere selvstændige fagforeninger.

 • Fagforeningen har ca. 9.000 medlemmer fordelt over mange forskellige brancher og arbejdspladser.
 • Fagforeningen har en faglig afdeling, der er organiseret i en Byggegruppe og Servicegruppe.
 • Fagforeningen har en fagligt funderet a-kasse.
 • Fagforeningen udgiver medlemsbladet Fagligt Fokus, der ud kommer seks gange om året - hvert andet nummer med fire branchesider. 
Bestyrelse, love og generalforsamling i BJMF

Bestyrelsen i BJMF pr. 14. november 2020

DAGLIG LEDELSE

 • Claus Westergreen, formand (på valg i lige år)
 • Carsten B. Hansen, formand for byggegruppen (på valg i lige år)
 • Lars Pless, formand for Servicegruppen (valgt for to år på Servicegruppens generalforsamling)
 • Dennis Birger Hejl, a-kasseleder (på valg i lige år)
 • Jesper Palmelund, kasserer (valgt for to år på generalforsamlingen ulige år)

VALGT AF BYGGEGRUPPEN 14. november 2020

 • Bjarke Rud Andersen, beton- og struktør
 • Daniel Stausholm, tagdækker
 • Jesper Weihe, beton-og struktør
 • Jon Vesterby, tømrer
 • Jonas Andersen, murer
 • Lars Lindgaard,murer
 • Louis Jacobsen, murer
 • Michael Bidstrup, beton- og struktør
 • Mogens Larsen, tømrer
 • Morten Theilsborg, glarmester
 • Rasmus Damm Lyskov, tømrer
 • Thomas Greve, tømrer

VALGT AF SERVICEGRUPPEN 14. november 2020

 • Claus Bülow, gartner
 • Lasse Wagner, gartner
 • Michael Raxner, TR, Byens Drift
 • Ole Søborg, SKOF-klubben
 • Poul Dreyer, TR, DONG
 • Rasmus Bredde, FTR, Teknik- og miljøforvaltningen, Kbh. Kommune

VALGT AF BJMF-UNGDOM

 • Rasmus Sandorff, snedkerlærling

Ordinær generalforsamling i 3F BJMF
Torsdag den 28. oktober, 2021, kl. 17.00-22.00
Teknisk Skole ”Aula” Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg

Dagsorden

 1. Velkomst ved Claus Westergreen, formand
 2. Valg af 2 dirigenter
 3. Formalia:
  a. Valg af stemmeudvalg, 6 personer
  b. Godkendelse af dagsorden
  c. Godkendelse af forretningsorden
  d. Protokol
 4. Bestyrelsens beretning ved Claus Westergreen, formand
  - Herunder behandling af Arbejdsplan
 5. Økonomi
  a. Regnskab for 2020
  b. Budget for 2022
  c. Kontingentfastsættelse 2022
 6. Indkomne forslag
 7. Valg ifølge lovene
 8. Eventuelt
Vær opmærksom på:
§ 7 stk. 4 - Alle medlemmer har adgang til fagforeningens generalforsamling med taleret. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle betalende medlemmer
.

§ 7 stk. 10 – Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen ved formanden senest 5 hverdage før generalforsamlingen.
Forslag til udtalelser kan behandles umiddelbart på generalforsamlingen.

Find alle dokumenter på www.3f.dk/bjmf

Alle dokumenter fra BJMFs ordinære generalforsamling den 14. november 2020:

Beretninger fra:

 

BJMFs vedtægter 2019
Mere om BJMF
 • At organisere alle lønmodtagere, lærlinge og ungarbejdere indenfor Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) organisationsområde, der er beskæftiget indenfor fagforeningens organisatoriske område, jf. § 2.
 • At oprette og vedligeholde overenskomster, samt sikre at de overholdes.
 • At arbejde for bedre løn- og arbejdsforhold, herunder arbejde for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, samt sikre en tidssvarende erhvervs- og efteruddannelse af høj kvalitet og bedre levevilkår.
 • At arbejde for solidaritet mellem alle arbejdere og undertrykte, nationalt og internationalt.
 • Gennem faglige og politiske aktiviteter at påvirke samfundet i en social retfærdig bæredygtig retning og på et demokratisk socialistisk grundlag.
Bygge-, Jord-, og Miljøarbejdernes fagforening organiserer:
 • Anlægs- og bygningskonstruktører
 • Alutømrere
 • Brolæggersvende- og arbejdsmænd
 • Byggemontageteknikere
 • Bygningssnedkere
 • Forsyningsarbejdere
 • Forst-, ren- og vedligeholdsarbejdere i staten
 • Gartnere
 • Glarmestersvende
 • Isoleringsarbejdere
 • Jord- og betonarbejdere
 • Kabelarbejdere
 • Kommunale specialarbejdere
 • Linoleum- og gulvlæggere
 • Maskinsnedkere
 • Møbelsnedkere
 • Modelsnedkere
 • Murerarbejdsmænd
 • Murere
 • Orgelbyggere
 • Ortopædister
 • Portefølgemagere
 • Sadelmagere
 • Skibssnedkere
 • Specialarbejdere i By & Havn
 • Stenhuggere
 • Stukatører
 • Tagpaparbejdere
 • Tapetserere
 • Tækkemænd
 • Tømrere
 • Træindustriarbejdere
Bygge-, Jord-, og Miljøarbejdernes fagforening

2006
BJMF bliver stiftet af syv københavnske fagforeninger: Jord- og Betonarbejdernes fagforening, Murersvendenes fagforening af 1919, Gartnernes fagforening, Miljø-, Energi-, og Forsyningsarbejdernes fagforening, Isoleringsarbejdernes fagforening, Tagpaparbejdernes fagforening og Murerarbejdsmændenes fagforening.

1. januar 2011
Træ-Industri-Byg afd. 9 København bliver lagt sammen med BJMF.

1. december 2012
Fagforeningshuset i Trekronergade bliver solgt og hele fagforeningen flytter sammen på Mølle Allé 26, Valby. 

Byggegruppen Byggegruppens bestyrelse efter generalforsamlingen 14. november 2020
 • Carsten B. Hansen, formand for byggegruppen (på valg i lige år)
 • Bjarke Rud Andersen, beton- og struktør
 • Daniel Stausholm, tagdækker
 • Jesper Weihe, beton-og struktør
 • Jon Vesterby, tømrer
 • Jonas Andersen, murer
 • Lars Lindgaard, murer
 • Louis Jacobsen, murer
 • Mogens Larsen, tømrer
 • Morten Theilsborg, glarmester
 • Rasmus Damm Lyskov, tømrer
 • Thomas Greve, tømrer

Suppleant:
Brancherne supplerer selv fra egne fag

Byggegruppens love
Generalforsamling i fagforeningens Byggegruppe
Tirsdag den 5. oktober 2021, kl. 17.00
Teknisk Skole ”Aula” Stæhr Johansens Vej 7, 2000 Frederiksberg

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg, samt godkendelse af forretningsorden
 2. Beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Valg ifølge lovene
  • Valg af bestyrelse
 5. Eventuelt

Der er mad fra kl. 16.30

Der vil være tolkning til polsk og rumænsk.

Indkommende forslag, samt bestyrelsens forslag til valg være tilgængelige på fagforeningens internetside www.3f.dk/bjmf.

På Byggegruppens vegne
Carsten Bansholm Hansen
Gruppeformand

Bestyrelsen tager forbehold for tid og sted, da generalforsamlingen vil blive flyttes til et senere eller andet sted, hvis myndighedernes retningslinjer vedr. Covid19 forhindrer afholdelsen.

Derfor opfodres du til at følge med på fagforeningens internet side 3f.dk/BJMF

Byggegruppens love

Bygge & Anlæg

Mindstebetalingssatsen
Voksne medarbejdere: stiger fra 128,65 kr. til 131,15 kr.
Tagdækker: stiger fra 137,25 til 139,95 kr.
Chauffører og asfaltarbejdere: stiger fra 133,75 til 136,25 kr.
Nyansatte uden brancheerfaring: stiger fra 123,15 kr. til 125,65 kr.

Forskudt arbejdstid
Fra kl. 18 til 22: stiger tillægget fra 26,10kr. til 26,55 kr.
Fra kl. 22 til 06: stiger tillægget fra 44,85 kr. til kr. 45,55 kr.
Forskudt tid, der påbegyndes mellem 24.00 og 06.00: stiger fra 54,45 kr. til 55,35 kr.

Holddrift
Tillægget for at blive overflyttet: stiger fra 214,60 kr. til 218,00 kr.

Holddriftsarbejde på hverdage med undtagelse af lørdage fra kl. 18.00 til kl. 06.00: stiger fra 40,20 kr. til 40,85 kr.

Tillæg for holddriftsarbejde i tidsrummet fra lørdag kl. 14 til søndagsdøgnets afslutning samt på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage: stiger fra 94,90 kr. til 96,40 kr.

Tillæg for arbejde på søgnehelligdage samt overenskomstmæssige fridage, hvor der ikke gives erstatnings fridage: Stiger fra 94,90 kr. til 96,40 kr.
Tillæg for vagtlistefridag der forskydes en uden at dette er led i en omlægning af en turnusplan: stiger fra 28,40 kr. til 28,85 kr.

Rådighedsvagt:
Weekend og søgnehelligdage: stiger fra 27, 15kr. til 27,55 kr.
For hverdage: stiger fra 21,15 kr. til 22,20 kr.

Minutfaktorer:
København, Frederiksberg og Amager: stiger fra 238,80 øre til 243,80 øre
Provinsen: stiger fra 225,15 til 230,15 øre

Tagdækning inklusiv det faste timetillæg: Stiger fra 275,73 øre til 280,73 øre

Løn under sygdom og tilskadekomst, barns sygdom, hospitalsindlæggelse, barsel og orlov:
Stiger fra 149,50 kr. til 152,00 kr.

Søgnehelligdagsbetaling:
Stigning fra 10,9 % til 11,9 %

Lærlinge
Lærlingeløn:
1. lønperiode: stigning fra 71,25 kr. til 72,45 kr.
2. lønperiode: stigning fra 84,25kr. til 85,70 kr.
3. lønperiode: stigning fra 101,65 kr. til 103,40 kr.
4. lønperiode: stigning fra 117,85 kr. til 119,85 kr.

Voksenelever
Mindsteløn: stiger fra 128,65 kr. til 131,15 kr.

Særlig opsparing elever:
Stiger fra 1% til 2% af den ferieberettigede løn

Bygningsoverenskomsten

Funktionærlignende ansættelsesvilkår:
Særlig opsparing stiger fra 5,0% til 6,0%

Mindstebetalingen:
Voksne: Stiger fra kr. 128,40 til 130,90

Ungarbejdere og forpraktikanter:
15 år: stigning på fra 51,35 kr. til 52,35 kr.
16 år: stigning på fra 64,20 kr. til 65,45 kr.
17 år: stigning på fra 89,90 kr. til 91,65 kr.

Forskudt arbejdstid:
Forskudt arbejdstid, der påbegyndes mellem 18.00 og 24.00:
Fra 18.00-22.00: stiger fra 23,05 kr. til 23,45 kr.
Fra 22.00 til 06.00: stiger fra 46,20 kr. til 46,90 kr.
Forskudt tid, der påbegyndes mellem 24.00 og 06.00: Stiger fra 55,95 kr. til 56,85 kr.

Rådighedsvagter:
Weekend og SH-dage: Stiger fra 27,15 kr. til 27,55 kr.
Hverdage:
Stigning på 1,6%. fra 21,75 kr. til 22,10 kr.

Smuds- og vandbygningstillæg:
Vandbygningstillæg: stiger fra 8,95 kr. til 9,10 kr.
Smudstillæg: stiger fra 12,70 kr. til kr. 12,90 kr.

Prislistetillæg:
Stigning på 2,1 %

Akkordudbetaling
Stiger fra 142,00 kr. til 144,50 kr.

Elevers deltagelse i akkord:
1. lønperiode: stigning fra 70,00 kr. til 71,15 kr.
2. lønperiode: stigning fra 88,10 kr. til 89,50 kr.
3. lønperiode: stigning fra 104,55 kr. til 106,15 kr.
4. lønperiode: stigning fra 130,95 kr. til 132,85 kr.

Løn under sygdom og tilskadekomst, barns sygdom, hospitalsindlæggelse, barsel og orlov:
Stiger fra 147,50 kr. til 150,00 kr.

Søgnehelligdagsbetaling:
Stigning fra 10,9 % til 11,9 %

Lærlinge
Lærlingeløn:
1. lønperiode: stigning fra 68,00 kr. til 69,15 kr.
2. lønperiode: stigning fra 82,10kr. til 83,50 kr.
3. lønperiode: stigning fra 93,55 kr. til 95,15 kr.
4. lønperiode: stigning fra 112,95 kr. til 114,85 kr.

Voksenelever
Mindsteløn: Stiger fra kr. 128,40 til 130,90

Særlig opsparing elever:
Stiger fra 1% til 2% af den ferieberettigede løn

Glasoverenskomsten

Mindstebetalingen:
Stigning fra 128,40 kr. til 130,90 kr.

Ungarbejdere og forpraktikanter:
15 år: fra 51,36 kr. til 52,36 kr.
16 år: fra 64,20 kr. til 65,45 kr.
17 år: fra 89,88 kr. til 91,63 kr.

Forskudt arbejdstid:
Forskudt arbejdstid, der påbegyndes mellem 18.00 og 24.00:
Fra 18.00-22.00: fra 21,71 kr. til 22,06 kr.
Fra 22.00 til 06.00: fra 44,49 kr. til 44,49 kr.
Forskudt tid, der påbegyndes mellem 24.00 og 06.00: Fra 54,13 kr. til 55,88 kr.

Prislistetillæg:
Stiger fra 2,1% til 4,24%

Akkordforskuddet:
Stiger fra 137,50 kr. til 140,00 kr.

Søgnehelligdagsbetaling:
Stiger fra 10,9 % til 11,9 %

Løn under sygdom og tilskadekomst, barns sygdom, hospitalsindlæggelse, barsel og orlov:
Stiger fra 147,50 kr. til 150,00 kr.

Funktionærlignende ansættelsesvilkår:
Særlig opsparing fra 4,0% % til 5,0 %

Lærlingeløn:
1. lønperiode: fra 67,04 kr. til 68,18 kr.
2. lønperiode: fra 80,41 kr. til 81,78 kr.
3. lønperiode: fra 94,67 kr. til 96,28 kr.
4. lønperiode: fra 113,90 kr. til 115,84 kr.

Voksenelever
Mindsteløn: Stigning fra 128,40 kr. til 130,90 kr.

Særlig opsparing elever:
Stiger fra 1% til 2% af den ferieberettigede løn

Gulvoverenskomsten

Mindstebetalingen:
Voksne: Stigning fra 128,40 kr. til 130,90 kr.

Ungarbejdere og forpraktikanter:
• 15 år: fra 51,35 kr. til 52,35 kr.
• 16 år: fra 64,20 kr. til 65,45 kr.
• 17 år: fra 89,90 kr. til 91,65 kr.

Funktionærlignende ansættelsesvilkår:
• Særlig opsparing: Stiger fra 5,00 % til 6 %

Tillæg for overarbejde:
• Overarbejde på Søn- og Helligdage stiger fra 139,45 kr. til 141,70 kr.
• Overarbejde påske, pinse og 1. juledag stiger fra 202,35 kr. til 205,55 kr.

Prislistetillæg: prislisterne stiger med 2,1 %

Forberedende arbejde: fra 139,45 kr. til 141,70 kr.

Akkordforskuddet: fra 139,45 kr. til 141,70 kr.

Løn under sygdom og tilskadekomst, barns sygdom, hospitalsindlæggelse, barsel og orlov:
Stiger fra 147,50 kr. til 150,00 kr.

Søgnehelligdagsbetaling:

Stigning fra 10,9 % til 11,9 %

Lærlinge
Løn:
1. lønperiode: stiger fra 68,00 kr. til 69,15 kr.
2. lønperiode: stiger fra 82,10 kr. til 83,50 kr.
3. lønperiode: stiger fra 93,55 kr. til 95,15 kr.
4. lønperiode: stiger fra 112,95 kr. til 114,85 kr.

Tillæg for overarbejde:
1. lønperiode: stiger fra 68,00 kr. til 69,15 kr.
2. lønperiode: stiger fra 82,10 kr. til 83,50 kr.
3. lønperiode: stiger fra 93,55 kr. til 95,15 kr.
4. lønperiode: stiger fra 112,95 kr. til 114,85 kr.

Stigning på overarbejde på Søn- og Helligdage:
1. lønperiode: stiger fra 102,00 kr. til 103,75 kr.
2. lønperiode: stiger fra 123,15 kr. til 125,25 kr.
3. lønperiode: stiger fra 140,30 kr. til 142,75 kr.
4. lønperiode: stiger fra 169,45 kr. til 172,25 kr.

Mindsteløn for Voksenlærlinge:
Stiger fra Voksne: Stigning fra 128,40 kr. til 130,90 kr.

Særlig opsparing elever:
Stiger fra 1% til 2% af den ferieberettigede løn

Murere og murerarbejdsmænd

Minimalløn, akkordafsavnstillæg:
Minimalløn: stiger fra 128,40kr. til 130,90 kr.
(Husk Akkordafsavnstillægget på 20,00 kr.)

Værktøjsgodtgørelse:
Stiger fra 3,00 kr. til 3,90 kr.

Søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling:
Stiger fra 10,90% til 11,90%

Ovnmurer arbejde:
Ovnmurertillæg: Stiger fra 64,15 kr. til 65,20kr.

Priskurant:
Stiger med: 2,10%

Elevers deltagelse i akkord:
1. Løntrin Stiger fra 75,25 kr. til 76,50 kr.
2. Løntrin Stiger fra 94,25 kr. til 95,80 kr.
3. Løntrin Stiger fra 107,10 kr. til 108,80 kr.
4. Løntrin Stiger fra 127,15 kr. til 129,15 kr.

Løn under sygdom og tilskadekomst, barns sygdom, hospitalsindlæggelse, barsel og orlov:
Stiger fra 149,50 kr. til 152,50 kr.

Lærlingeløn
1. lønperiode stiger fra 74,25 kr. til 75,50 kr.
2. lønperiode stiger fra 90,25 kr. til 91,80 kr.
3. lønperiode stiger fra 101,10 kr. til 102,80 kr.
4. lønperiode stiger fra 119,15 kr. til 121,15 kr.

Voksenelever:
Stiger fra 128,40 kr. til 130,90 kr.

Særlig opsparing elever:
Stiger fra 1% til 2% af den ferieberettigede løn

Øvrige satser 2021

G-dage
Arbejdsgiverbetaling for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)
● 1/1 sats: 892,00 kr.
● ½ sats: 446,00 kr.
(Medlemskab af A-kasse er en forudsætning, samt 74 timers beskæftigelse indenfor seneste 4 uger).

Sygedagpenge 
Sats:120,54 kr./time (kr. 4.460,00 pr. uge)
Hvis arbejdsgiver skal betale, skal der være minimum 8 ugers ansættelse og 74 timers beskæftigelse i denne periode.

Sygeferiegodtgørelse
(Hvis man ikke har tre måneders anciennitet til sygeløn betales fra anden sygefraværsdag)

Hovedstad og Nordsjælland:
Faglærte: 199,75 kr.
Ikke-faglærte: 176,60 kr.

Provinsen:
Faglærte: 184,30 kr.
Ikke-faglærte: 178,45 kr.

Der skal betales pension af sygeferiegodtgørelsen efter 1. maj 2020.

Statens satser
● Befordringsgodtgørelse under 20.000 km.: 3,44 kr./km.
● Befordringsgodtgørelse over 20.000 km.: 1,90 kr./km.
● Logi pr. hele døgn: 228,00 kr.
● Kost pr. hele døgn: 532,00 kr.

Befordringsfradrag
Hvis du ikke modtager skattefri befordringsgodtgørelse kan du fradrage:
● 0-24 km.: Intet
● 25-100 km.: 1,90 kr. pr. km
● Over 100 km.: 0,95 kr. pr. km.

(I visse udkantskommuner over 120 km.: 1,90 kr. pr. km.)

Gennemsnit tilsammenløn den 1. juli 2021

Dansk Arbejdsgiverforenings netstat/lønstatistik.
Her finder du seneste timelønninger for arbejde i hovedstaden

Please find the latest wages for work in the capitol region

Murerarbejde nr. 711210 
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 239,78 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 221,71

Jord og Beton (Byggefolk) nr. 931340
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 196,03 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 181,26

Jord og Beton (Anlæg) nr. 931290 
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 216,57 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 200,25

Tagdækning nr. 7121
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 228,23 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 211,03

Brolægger nr. 711220
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 240,20 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 222,10

Nedriver nr. 931390
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 212,37 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 196,37

Kabelarbejder nr. 931230
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 199,48 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 184,45 

Tømrer- og snedkerarbejde, byggeri nr. 711510
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 239,44 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 221,40

Isolering nr. 712400
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 228,13 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 210,94

Gulvlægger nr. 712200
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 218,27 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 201,82

Entreprenørmaskinførerarbejde nr. 834200
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 207,06 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 191,46

Faglige klubber indenfor byggeriet

Kontakt til klubben

Bestyrelsesmedlemmer

Lungefunktion blandt isoleringsarbejdere/isolatører
Bestyrelsen af Murerbrancheklubben
valgt på generalforsamling den 24. november 2020
 • Formand Jonas Andersen, Mobil: 27 77 35 23
 • Næstformand Rasmus Barfod, Mobil: 25 12 77 64
 • Sekretær Nicolas Jensen, Mobil: 27 79 49 46
 • Kasserer Henrik Blaabjerg, Mobil: 28 10 77 03
Bestyrelsesmedlemmer:
 • Lars Frederiksen, Mobil: 40 26 89 75
 • Claus Olsen, Mobil: 21 43 81 52
 • Christian Nielsen, Mobil: 20 78 73 47
 • Carsten Hansen, Mobil: 28 10 77 05
 • Thomas A. Bentsen, Mobil: 40 85 60 44
 • Louis M. Jacobsen, Mobil: 40 38 87 57
 • Walther Bardino, Mobil: 61 33 15 11
 • Michael Hansen, Mobil: 27 28 12 99
 • Christian K. Sørensen, Mobil: 24 48 94 66
Suppleanter:
 • Ole B. Hansen, Mobil: 26 27 45 80
 • Andreas Dahl , Mobil: 23 45 28 68
 • Elias Olsen, Mobil: 28 11 04 14
 • Peter Christensen, Mobil: 26 27 75 10
Bilagskontrollører:
 • Stig Mørk Christensen, Mobil: 21 91 55 04
 • Erik Jørgensen, Mobil: 59 18 81 50
Suppleanter:
 • Henrik Jacobsen, Mobil: 51 51 13 19

_____oOo_____

Om Murernes Fagforening 
“Murernes Fagforening” blev oprindeligt dannet i 1873. I 1918 var Murernes Fagforening aktivt engageret i støtten til en overenskomststridig konflikt for indførelse af weekend efter engelsk mønster, hvilket betød at man gik hjem kl.12 om lørdagen.

For denne “ulovlige” aktion (som i øvrigt havde sit udgangspunkt under opførelsen af Christiansborg) blev fagforeningen idømt en bod i Den Faste Voldgiftsret (nu arbejdsretten) på først 1.000 kroner, dernæst 10.000 kroner og til sidst 60.000 kroner.

Den 22.september 1918 besluttedes det på fagforeningens generalforsamling at opløse foreningen, da den ikke kunne betale pengene.

Et halvt år blev der arbejdet “under jorden” og både svende og “forening” var mere aktive på byggepladserne end nogensinde idet man nu ikke var bundet af det fagretslige system og dermed “fredspligten”.

Den 4. februar 1919 afholdtes en ny stiftende generalforsamling, og den nuværende fagforening var en realitet, nemlig Murersvendenes Fagforening af 1919.

Samtidig fortsattes nu kampen for nedsættelsen af arbejdstiden i hele byggeriet til en 8 timers arbejdsdag, som efter en ny konflikt blev indført i 1919 i forlængelse af den kamp, som murersvendene havde startet.

Læs i øvrigt om denne historie og mere i fagforeningens jubilæumsbog “Genfødt i kamp” fra 1994.

København og Omegn:
Indtil 1972 var fagforeningens arbejdsområde opdelt i 3 fagforeninger, nemlig København, Glostrup og Ballerup.

Efter en urafstemning i 1971 blev fagforeningerne lagt sammen til Murersvendenes Fagforening af 1919 for København og Omegn pr.1. april 1972.

Den 1. januar 2006 gik Murersvendenes Fagforening sammen med 6 andre fagforeninger og dannede Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, København og Flyttede til adressen Trekronergade 26, 2500 Valby.

Murersvendenes Fagforening fortsætter herefter som en brancheklub, der hedder ”Brancheklubben for Murere, Stenhuggere og Stukkatører i Storkøbenhavn”, men forkortes ”Murerbrancheklubben”.

Snedker- og Nichefagenes Brancheklub, SNBK, er en brancheklub under 3F BJMF, der organiserer medlemmer knyttet til følgende fag:
 • Møbelsnedker
 • Maskinsnedker
 • Bygningssnedker på værksted
 • Orgelbygger
 • Ortopæder
 • Tapetserer
 • Møbelpolstrer
 • Sadelmager
 • Offentligt ansatte (tidligere) TIB'ere
Læs mere om SNBK (pdf)  

Aktiviteter i klubben

Klubmøder
Tirsdag den 28. september, kl. 16:30
i fagforeningen, Mølle Allé 26, 2500 Valby

Tegnehjælp i SolidWorks
Online undervisning en gang om måneden på hverdagseftermiddage.
Tegnehjælpen er forbeholdt lærlinge.
Tirsdag den 17. august, kl. 16.30-18.00

Tilmelding og info: bolette.jorgensen@3f.dk

Gratis læderkursus
I brancheklubben nørder vi vores fag. Vi holder kurser for at dygtiggøre os i det, vi ikke kan lave når vi går på arbejde.
Dette års kursus er et læderkursus og giver en intro til forskellige lædertyper og dets anvendelse.
Kurset er gratis og man skal være medlem af Snedker- og Nichefagenes Brancheklub for at deltage.

Lørdag/søndag den 11.-12. september
Lørdag/søndag den 25.-26. september

Tilmelding og info: bolette.jorgensen@3f.dk

Indkitning 8. oktober
I anledning af snedkernes svendeprøver inviterer vi til åben reception.
Kom og udvid dit arbejdsnetværk i uformelle rammer. Der vil være lidt til ganen og et snedkerfagligt oplæg.

Arrangementet er åbent for alle interesserede.

Generalforsamling
Onsdag den 17. november, kl. 16.00
i fagforeningen, Mølle Allé 26, 2500 Valby

Kontakt til klubben:
Mail: snedkerklubben@gmail.com
Jakob Hougaard Jensen, Tlf.: 88928967, Mail: jakob.jensen@3f.dk

Bolette Jørgensen, tlf.: 28446116, mail: bolette.jorgensen@3f.dk

Følg klubbens aktiviteter påFacebook 

Følg klubben på Instagram 

Bestyrelse valgt på generalforsamling 30. september 2020:
Bolette Rose Jørgensen (formand)
Jakob Hougaard Jensen (kasserer) 
August Ekebjærg 
Lasse Stræde
Rasmus Sandorff

Suppleanter:
Marius Frederik Larsen
Anders Vagn Kodahl

 

Om Snedkere og Tømrernes Brancheklub
Alle bygningssnedkere og tømrere indenfor byggegruppens område, der er medlem af 3F BJMF, er automatisk medlem af klubben.
Se vedtægter nederst på siden.

___ooOoo___

Møder og aktiviteter

Klubben afholder branchemøder (tidl. bestyrelsesmøder) ca. en gang om måneden. Alle medlemmer af klubben er velkomne.
Derudover arrangerer klubben aktiviteter med både socialt og fagligt indhold. Bl.a. lørdagsudflugter, faglige konferencer, tildrikning af nye svende m.m.

Se fagforeningens kalender

August

 • 19. august: Bestyrelsesmøde kl. 16-18

September

 • 16-17. september: Bestyrelseskonference (torsdag-fredag)
 • 22. september: Ajourførings amu-kursus og åbent fyraftensmøde med leverandørstande og mad på Rødovre tekniske skole
 • 24. september: Tildrikning af nye svende
 • 30. september: Fyraftensoplæg om mineraluld og støv

Oktober

 • 1.-2. oktober: Pladskontakt-konference
 • 7. oktober: Bestyrelsesmøde kl. 16-18
 • 11.-12. oktober: 2x2 dages-kursus
 • 15. oktober: Skilteflytning - Faxegade

November

 • 3. november, kl. 17-21: Generalforsamling i ST-klubben
 • 12.-13. november: Landsbrancheklubmøde
 • 25. november: Rundringning til nye svende

December

9. december: Bestyrelsesmøde kl. 16-18 – med juleafslutning

___ooOoo___

Bestyrelsen i Snedker-Tømrernes Brancheklub

Valgt på generalforsamlingen den 22. oktober 2020:

Formand: Rasmus Damm Lyskov, tømrer
Tlf.: 26361827. rasmus_damm@hotmail.com

Næstformand: Helga Mathiassen, tømrer
Tlf.: 51343075. helgamathiassen@gmail.com

Kasserer: Jon Vesterby, tømrer
Tlf.: 26202320. amager107@hotmail.com

Klubbens bestyrelse:

Thomas Greve. thomas.greve@hotmail.com
Stefan Bugge. stefanbugge666@gmail.com
Henrik Grip Malmkvist. henrikgrip.jrgensen@gmail.com
Jonas Brynnum. jonasbry95@gmail.com

Suppleanter til klubbens bestyrelse:
Maassannguaq Christensen

Fanebærer
Christopher Reinseth og Jonas Solberg som suppleant

Hver firmaklub har en fast plads i bestyrelsen med stemmeret

___ooOoo___

Firmaklubber
Der er lige nu svendeklubber i disse firmaer:

● BGB
● Jakon
● MT Højgaard
● Deko
● Jeudan
● Enemærke & Petersen
● Juul & Nielsen

___ooOoo___

Vedtægter for klubben 2020

Download ST-klubbens vedtægter (pdf)

Bestyrelsen i Struktør & Betonklubben

September 2021
Formand: Jesper Weihe, formand, mail: Jesper.weihe@3f.dk, tlf.: 40 11 49 34 Kasserer: Michael de Gier

Bestyrelsesmedlemmer:
Ebbe Dalgaard
Johnny Nielsen
Bo Nielsen
Kasper Fanøe Kraiberg
Katja Lilian Handberg

Suppleanter:
Thomas Andersen
Jesper Netsov

Revisrorer:
Carsten Diedrichsen
Jesper Bang-Madsen

Bestyrelsesmøder i klubben

Møderne er åbne for alle medlemmer af klubben

(Datoliste på vej)

Andre aktiviteter

JULEFROKOST
Fredag den 26. november 2021, kl. 14.30-22.00

I Bygge-, Jord-, og Miljøarbejdernes Fagforening, Mølle Allé 26, Valby

Billetter: 100,00 kr. (Der kan betales med MobilPay: 957095 - husk at skrive navn på deltagerne i kommentarfeltet)

Tilmelding og billetter senest den 22. november hos en af nedenstående:

Servicegruppen Servicegruppen holdt generalforsamling den 14. november 2020 og valgte her bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til deres egen bestyrelse, samt  medlemmer og suppleanter til BJMFs bestyrelse. Servicegruppens formand:
 • Lars Pless (valgt på BJMFs ordinære generalforsamling i ulige år - valgt i 2019) 

Bestyrelsesmedlemmer Servicegruppen valgt i lige år: (valgt 2020)

 • Bo Niels Rosenberg, private gartnere
 • Claus Bülow, offentlige gartnere
 • Jan Danielsson, HOFOR/Drift
 • Nils Stok, Byens Fysik
 • Poul Dreyer, Andel (tidl. DONG)
 • Vagn Feldsted, Københavns kommune/BIF

Vejledende suppleanter til Servicegruppen valgt i lige år: (valgt i 2018)

 • Mogens Høgsdorf
 • Tom Henriksen
 • Henrik Sørensen

Bestyrelsesmedlemmer i Servicegruppen – valgt i ulige år: (valgt i 2019) 

 • Carsten Hansen, Københavns Idrætsanlæg
 • Claus Hansen, HOFOR/Amagerværket
 • Allan W. Hansen, HOFOR/Afløb
 • Michael Raxner, Byens Drift
 • Ole Søborg, SKOF-klubben
 • Rasmus Bredde, Byens Drift

Vejledende suppleanter til Servicegruppen valgt i ulige år: (valgt i 2019)

 • Ingrid Hammershøi, BIOFOS
 • Bo Niels Rosenberg,  Boligselskabet Almenbo
 • Claus Bülow, Vestre Kirkegård

Servicegruppens valgte medlemmer af BJMFs bestyrelse (på valg hvert år)

 • Claus Bülow, offentlige gartnere
 • Lasse Wagner, private gartnere
 • Michael Raxner, Byens drift
 • Ole Søborg, SKOF-klubben
 • Poul Dreyer, Andel (Tidl. HOFOR)
 • Rasmus Bredde, Byens Drift

Suppleanter til BJMFs bestyrelse (på valg hvert år)

 • Jan Danielsson, HOFOR Drift
 • Carsten Hansen, Københavns Idrætsanlæg
 • Henrik Sørensen
 • Ingrid Hammershøi, BIOFOS
 • Bo Niels Rosenberg, Boligselskabet Almenbo
 • Nils Stok, Byens Fysik

Ordinær generalforsamling i Servicegruppen
Mandag den 27. september, kl. 17.00
(med spisning fra kl. 16.00)
3F BJMF, Mølle Allé 26, 2500 Valby
(Foreløbigt planlagt til kælderen)

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigenter
 2. Beretning
 3. Valg iflg. lovene
 4. Indkomne forslag

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, indgives skriftligt senest 10 hverdage før generalforsamlingen.

Mindst én forslagsstiller skal være til stede på generalforsamlingen for, at forslaget kan behandles.

På Servicegruppens vegne
Lars Pless

Servicegruppens love
Faglige klubber i Servicegruppen Faglige klubber indenfor det grønne område, det offentlige område, samt industriområdet
 • Banedanmark klubben
  Kontakt til tillidsrepræsentant: Vagn Samuelsen, Mail: vasa@bane.dk
 • Frederiksberg Gade og Vej (FGV) Klubben 
  Kontakt til tillidsfolk: Allan Pøhl Nielsen, Mail: allapoehl@gmail.com
 • Klubben ved Amagerværket Vattenfall 
  Klubformand Allan Mogensen, Tlf.: 27 87 50 25, Mail: avmo@hofo.dk
 • Klubben ved HOFOR Varmeforsyningen 
  (Tidligere KE, Københavns Energi)
  Klubformand Tom Järvinen, Tlf.: 26 86 30 70, Mail: toja@hofor.dk  
  Arbejdsmiljørepræsentant Henrik Sørensen, Tlf.: 27 95 29 55, Mail: hsor@hofor.dk
 • Kloakklubben HOFOR 
  Klubformand Allan William Hansen, Tlf.: 27 95 35 13, Mail: avha@hofor.dk
 • Klubben ved DONG 
  Klubformand Poul Dreyer, Tlf.: 99 55 45 30, Mail: pouldr@dongernergy.dk
 • Klubben ved Frederiksberg Forsyning 
  Klubformand Erik Garn Frandsen, Tlf.: 30 76 64 41, Mail: e.frandsen@mail.dk
 • Klubben ved HMN Naturgas 
  Klubformand Niels Skovsøe Petersen, Tlf.: 61 61 01 03, Mail: skovsoe@godmail.dk

SKOF er fællesklubben for Specialarbejdere i København og Frederiksberg.

KONTAKT TIL KLUBBEN:
Formand Rasmus Bredde, cq2n@kk.dk

KIG FORBI TIL SKOF-TORSDAGE
Den anden torsdag i måneden fra kl. 15.00 i fagforeningen, Mølle Allé 26, Valby, Musikhuset
Vi mødes den anden torsdag i hver måned til en faglig snak og en øl eller en vand.

De forskellige klubber i SKOF skiftes til at arrangere.

Alle kolleger og venner er velkomne.

SKOF’s bestyrelse er til stede fra kl. 15 – 17, hvis du har nogle faglige spørgsmål.

Kom til åbne klubmøder. Klubbestyrelserne i de to grønne klubber mødes hver den første tirsdag i måneden kl. 16.00 til et fællesmøde mellem klubberne.

Efterfølgende holder klubberne møder hver for sig. Møderne er åbne for alle, så alle er velkommen i kælderen på Mølle Allé i Valby. Tjek kalenderen. 

Om Privatansatte Gartneres Klub
Medlemmer af Privatansatte Gartneres Klub er medlemmer af BJMF, som arbejder som anlægsgartnere, planteskolegartnere, greenkeepere, grønne gårdmænd eller med kontorbeplantning.

Kontakt: gartnerklubben.3fbjmf@outlook.dk

Klubbens aktiviteter
Klubben varetager privatansatte gartneres interesser ved at deltage i arbejdet i fagforeningen og i Den Grønne Landsbrancheklub. Klubben arrangerer kurser, udsender et nyhedsbrev, og holder medlemsmøder ved særlige anledninger, især i forbindelse med overenskomstfornyelserne.

Vær med!

 • Får du nok i løn?
 • Bliver du videreuddannet?
 • Har du forslag til forbedrede arbejdsvilkår?
 • Føler du fællesskabet med dine kolleger?

Bliver din stemme hørt? Vi skal lytte til hinanden!! Vi behandler forskellige spørgsmål som disse på vores bestyrelsesmøder én gang om måneden.

Deltag på bestyrelsesmøderne!
Du er velkommen til at deltage i møderne eller få nærmere information ved at kontakte bestyrelsen. Du kan gøre en forskel ved at blive aktiv i Gartnernes Klub, som du allerede er medlem af igennem dit kontingent til BJMF!

Mødedatoer 2021 - den første tirsdag i måneden - dog ikke i august -
kl. 16.00 i BJMF, Mølle Allé 26, Valby:

 • 24. august (OBS! Den 2. tirsdag i måneden)
 • 2. september
 • 5. oktober
 • 2. november
 • 2. december

Mødedatoer 2022 - den første tirsdag i måneden - dog ikke i januar  -
kl. 16.00 i BJMF, Mølle Allé 26, Valby:

 • Januar - bestyrelseskonference - dato kommer senere
 • 1. februar
 • 1. marts
 • 5. april
 • 3. maj
 • 7. juni

Bestyrelsen
Privatansatte Gartneres Klub har en bestyrelse, som hvert år vælges på generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer bliver indkaldt.

Møder i Gartnernes Miljøudvalg i 2020 
Møderne afholdes i BJMF, Mølle Allé 26 (kælderen). Møderne er åbne for alle gartnermedlemmer.

Kontakt til miljøudvalget
Sørmer, Tlf.: 20 83 34 93, Mail: sormer56@gmail.com

Vedtægter for Privatansatte Gartneres klub
Vejledning om coronavirus og smittebegrænsning på arbejdspladser (Danske Anlægsgartnere)
Vejledning om coronavirus og smittebegrænsning på arbejdspladser (GLS A)
Bestyrelsen for Offentligt Ansatte Gartneres Klub
valgt i 2020
 • Jan Gjelstrup
 • Allan Müller
 • Preben Laursen
 • Henrik Grønkjær
 • Frank Andersen
 • Louise Larsen
Tilforordnet
 • Torben Nielsen
 • Bente Andersen
 • Gert Sørensen

Kontakt til klubben 
Jan Gjelstrup, Tlf.: 2172 9473, Mail: jang@os.dk

Bestyrelsesmøder
De Offentlige Gartneres Klub og De Privatansatte Gartneres Klub holder bestyrelsesmøder den første tirsdag i hver måned kl. 16.00.
Alle møderne er åbne og alle medlemmer er velkomne.
Vi starter med et fællesmøde kl. 16. 00. Derefter går klubberne hver for sig og holder deres respektive klubmøde.

Møder i Gartnernes Miljøudvalg
Møderne afholdes i BJMF, Mølle Allé 26 (kælderen). Møderne er åbne for alle gartnermedlemmer.
Kontakt til miljøudvalget: Sørmer, Tlf.: 20 83 34 93, Mail: sormer56@gmail.com

BJMF Ungdom

BJMF Ungdom er en broget flok af lærlinge, unge svende og ufaglærte fra alle BJMFs faggrupper, der kæmper for bedre vilkår for lærlinge og andre unge.

BJMF Ungdom er en del af Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes fagforening - men med selvbestemmelse over bl.a. aktiviteter og økonomi.

Fra BJMFs vedtægter:

§ 15 Ungdommen
Stk. 1 Ungdomsarbejdet varetages af fagforeningens lærlinge, elever samt medlemmer til og med 30 år.

Stk. 2 Ungdommen afholder et årsmøde, hvor ungdommen fastsætter deres vedtægter, som ikke må være i strid med fagforeningens vedtægter, samt vælger en bestyrelse på minimum 5 personer.
Det er en forudsætning for mødets status som årsmøde, at der mindst deltager 30 ungdomsmedlemmer.

Stk. 3 Ungdommen har indstillingsret ved ansættelse af en ungdomskonsulent og medvirker ved prioriteringen af ungdomskonsulentens opgaver.
Ungdomskonsulenten ansættes for 2 år og kan maksimalt genansættes 2 gange.

Stk. 4 Ungdommen har selvstændig økonomi og disponerer over halvdelen af det almindelige ordinære lærlinge/elev-kontingent.

Bestyrelsen i BJMF Ungdom pr. september 2021:

 • Formand: Der er ikke valgt en formand – alle bestemmer lige meget
 • Kasserer: Marius Emil Bjernemose Uhd
 • Viggo Zier Bro
 • Kristian Kirkegaard Andersen
 • Emil Hanskov
 • Aske Sivesgaard
 • Ali Nori Fatah
 • Anton Jørgensen

Kom og vær med, når vi holder åbne bestyrelsesmøder hver torsdag i lige uger. Alle kan komme og være med til at planlægge aktiviteter og aktioner.

Torsdag i ulige uger er der arbejdsdag, som også er åbent for alle der har lyst til at komme og give en hånd med.

Møderne begynder kl. 16 og der er øl, vand og mad, hvis der er stemning for det.

Tag din kollega eller klassekammerat under armen og duk op i BJMF på Mølle Allé 26, 2500 Valby.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål, eller vil du høre mere om, hvordan du kan blive en del af BJMF Ungdom så skriv eller ring til Kamilla Heiberg på 26161732 eller skriv en mail til kamilla.heiberg@3f.dk

Ps. Du kan også følge med på Facebook eller Instagram: 3F BJMF Ungdom

Tegnehjælp for lærlinge:
Hver torsdag er der tegnehjælp i primært AutoCad fra kl. 16 på Mølle Allé 26 i kælderen.
Fagforeningen sørger for mad og drikke.

Yderligere oplysninger

Følg med i vores arbejde på Facebook

Torsdage i lige uger: Kom og vær med, når vi holder åbne bestyrelsesmøder hver torsdag i lige uger. Alle kan komme og være med til at planlægge aktiviteter og aktioner.

Torsdag i ulige uger: Arbejds- og aktivistdag, som også er åbent for alle, der har lyst til at komme og give en hånd med.

Møderne begynder kl. 16 og der er øl, vand og mad, hvis der er stemning for det.

Tag din kollega eller klassekammerat under armen og duk op i BJMF på Mølle Allé 26, 2500 Valby.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål, eller vil du høre mere om, hvordan du kan blive en del af BJMF Ungdom så skriv eller ring til Kamilla Heiberg på 26161732 eller skriv en mail til kamilla.heiberg@3f.dk

Ps. Du kan også følge med på Facebook eller Instagram: 3F BJMF Ungdom

Tegnehjælp for lærlinge:
Hver torsdag er der tegnehjælp i primært AutoCad fra kl. 16 på Mølle Allé 26 i kælderen.
Fagforeningen sørger for mad og drikke.

Yderligere oplysninger

Andre klubber & udvalg

A-klubben i BJMF for alle ledige fagforeningsmedlemmer mødes hver mandag kl. 10.00 i Smedjen, Mølle Allé 26, 2500 Valby. Klubben er mødested for alle arbejdsløse medlemmer.

Klubben er også fagligt aktiv og deltager i blokader, møder og andre fagforenings initiativer.

Klubben arrangerer også andre begivenheder - bl.a. fisketure.

Kontakt
Kim W. Bilfeldt, tlf.: 2294 1910, mail: kimw@bilfeldt.dk

Folkebevægelsen mod EU
Beslutningsreferat 5. oktober 2019 (Fagligt landsudvalg)
Referat fra EU udvalget 20. august 2019
Referat fra fagligt EU udvalg 24. juni 2019
Referat fra EU udvalget 4. juni 2019
Referat fra EU udvalget 13. februar 2019
Brev til klubber i BJMF i forbindelse med EU parlamentsvalget 2019
Konkurser Sagsbehandlingstiden hos LG er op til 35 hverdage, så hvis du er utålmodig og ønsker at vide, hvordan det går med din sag, skal vi anmode at du selv ringer på telefon 48 20 49 17 på hverdage fra 8.00 – 16.00 til LG eller logger på www.borger.dk og søger på ”se udbetalinger fra LG”. Udvalgte konkurser inden for de seneste fire måneder:
CVR.nr. Virksomhed Dekret* Frist for anmeldelse til LG
39788888 Grenhaj Byg ApS   17-05-2021  17-09-2021 
39221853                            MJ Byg og Bolig ApS                    08-06-2021 08-09-2021 
39450135  Vallø Danmark Byggeplads Service ApS  08-06-2021 08-09-2021 
41530235 JT Tømrer Entreprise ApS  21-06-2021 21-10-2021
36262370  Patrick Margaard Frederiksen
– tidl. D.A.W. Smede- og industriservice 
 
08-07-2021  08-11-2021 
31372372  Kristtorn ApS  12-07-2021  12-11-2021 
40466207  Østjydsk Entreprise ApS  14-07-2021  14-11-2021
33240007   BS-Montage A/S  15-07-2021  15-11-2021 
41602635  Byggeselskabet af 2020 ApS 
- tidligere Dodd Tømrer og Snedker ApS
23-07-2021  23-11-2021 
36938854  MJ-byg A/S
13-08-2021  13-12-2021 
41036362  BBT Entreprise (Kasper Søderberg Gregersen)  26-08-2021 26-12-2021 
41916230  Alt Byg Danmark ApS  09-09-2021 09-01-2022
 
Ovenstående er kun et udsnit af konkurser, men vi ved, at der er medlemmer af BJMF, som har været ansat i de nævnte virksomheder.

(Har du været hos andre, som også er taget under konkurs, skal du også kontakte fagforeningen.)

Hvis du har været ansat hos nogle af ovenstående virksomheder i de seneste 6 måneder før konkursen (*dekret dato) skal du snarest henvende dig i fagforeningen til:
Ebbe Dalgaard, tlf.: 8892 2667, mail: ebbe.dalgaard@3f.dk eller
Jette Nordentoft, tlf.: 8892 8979, mail: jette.nordentoft@3f.dk

Løn, akkord/bonus
Hvis du har løn, akkord eller bonus til gode skal vi bede dig opgøre dine krav, og sende os kopi af kontrakt, timesedler, akkordaftale o.a. relevant dokumentation.

Pension
Hvis du har pension til gode, skal vi bede dig sende os kopi af de sidste 6 måneders lønsedler, udtræk af pensionsindbetalinger fra Pensiondanmark: www.pensiondanmark.dk (login på din egen pension med din NemID).

Se vejledning i hvordan du finder dine pensionsoplysninger (pdf)

Feriepenge og SH betaling
Feriepenge og tilgodehavende SH betaling kan vi anmelde til LG og Feriegarantiordninger hos arbejdsgiverorganisationer i op til 3 år efter konkurs, (medbring feriekort, sidste lønseddel for indkomståret og oplysninger fra Feriepengeinfo på www.borger.dk) men henvend dig hellere i god tid, da der kan være længere ekspeditionstid specielt i ferieperioderne.

Se vejledning i hvordan du finder dine feriepengeoplysninger (pdf)

Kontingent 2021 Kontingentet er sammensat af flere forskellige satser, bl.a. bidrag til brancheklub, efterløn, fritidsulykkesforsikring.

Indenfor brancheklubberne varierer bidragene.

Se detaljeret oversigt over kontingent (pdf)

Kontingentsatser (pr. måned)

Bemærk! Satserne indeholder: fritids-ulykkesforsikring, efterløn og a-kasse (det sidste dog ikke for lærlinge)

Fag/branche kr./mdr.
Jord- & beton, struktør, nedrivere 1.732,00
Murerarbejdsmænd 1.735,50
Murersvende 1.796,50
Tagdækkere 1.747,00
Isolatører 1.742,00
Brolægger & brolæggerarbejdsmænd 1.772,00
Snedkere og tømrere 1.759,00
Industri- og offentlig (tidl. TIB) 1.692,00
Gartnere 1.687,00
*Miljø-, energi-, & forsyningsarbejdere, offentlige, specialarbejdere 1.672,00
**Lærlinge (inkl. ulykkesforsikring - men uden efterløns- og a-kassebidrag) 103,00
**Voksenlærlinge (inkl. ulykkesforsikring - men uden efterløns- og a-kassebidrag)
313,00
 *Evt. kontingent til arbejdspladsklub skal lægges oveni kontingentet.
** Lærlinge over 18 år har mulighed for gratis a-kasse. Kontakt fagforeningen og hør nærmere.
 
Pensionistklubber

Kontakt til Fællesklubben for efterlønnere og seniorer
John Læssøe
Tlf.: 20320613
Mail: john.laessoe@3f.dk

Kontakt til Faglige Seniorer 
Konstitueret formand Torben Ankerberg, tlf.: 30132749, mail: tankerberg@gmail.com

Følg med på hjemmesiden fagligseniorkbh.dk
Kontortid 
Seniorklubben har kontortid den første tirsdag i måneden fra kl. 10.00-12.00, på Mølle Allé.

Kontakt til klubben

 • Formand: Erik Jensen, mobil: 25 37 22 31
  Mail: erikhj@hotmail.com
 • Kasserer: Kirsten Højer Olsen, mobil: 51 35 20 49

Mødedage 2021
På grund af corona er alle møder sat på pause

Klubbens medlemmer mødes hver tirsdag, fra kl. 10 til 12 på Mølle Allé 26, Valby. Bestyrelsesmøde afholdes den første tirsdag i måneden. Morgenbord den anden tirsdag i måneden med rundstykker, franskbrød og pålæg, kammeratlig samvær og mulighed for at nyde en øl/vand/kaffe, eller en gang billard.

September
Tirsdag den 14/9, kl. 8.00: Skovtur
Bussen kører fra Mølle Allé kl 10.00
Der er morgenmad fra kl 08.00
Billetter á 100 kr. kan købes frem til 7/9

November
Lørdag den 20/11 kl. 14.00: Julefrokost i hovedbygningen Mølle Allé. Tilmelding 14 dage før

Kontakt til klubben
Formand: Villy Hansen, tlf.: 30482253

Klubbens facebookside
 • 11. august 2021, kl. 11.30: Generalforsamling
  Vi starter med at spise den medbragte madpakke og som sædvanligt er der også kaffe og boller. 

 • 8. september 2021, kl. 11.30: Pakkefest
  Vi medbringer en pakke af værdi op til 50 kr. Vi starter med at spise den medbragte madpakke og som sædvanligt er der også kaffe og boller. 

 • 13. oktober 2021 kl. 11.30 

 • 10. november 2021 kl. 11.30
  Husk tilmelding til julefrokosten pris 100 kr. 

 • 8. december 2021 kl. 11.30: Julefrokost 

Kontaktpersoner 

Formand Sune Bøgh
Katrinedalsvej 43, 2-4, 2720 Vanløse
Mobil: 20 12 07 91
Mail: sune3f@hotmail.com

Næstformand H.C. Nielsen
Johannevej 2, 2920 Charlottenlund
Tlf.: 39 64 28 59
Mail: hc-nielsen@live.dk

Kasser Søren Augustesen
Egeparken 59, 2980 Kokkedal
Tlf.: 52 16 61 40
Mail: saug@mail.dk

Sekretær Stig Pedersen
Bankevejen 119, 4750 Lundby
Tlf.: 24 81 96 98
Mail: stigpeder1@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem Ib Skals
Klitvej 15, 2690 Karlslunde
Tlf.: 46 15 37 40 eller 40 16 74 40
Mail: ib@skals.com

Bestyrelsesmedlem Svend Ove Pedersen
Kochsgade 11 H, 3600 Frederikssund
Tlf.: 21 44 70 60
Mail: svend.ove@privat.dk

Suppleant Leif H. Nielsen
Barupvej 3 B, 2730 Herlev
Tlf.: 44 91 81 43
Mail: Jytte.ulbrandt@lic-mail.dk

Suppleant Erik Tang
Kirkegårdsvej 13, st., 2300 København S.
Tlf.: 23 46 97 40
Mail: tangrut@mail.dk

Bilagskontrollant Per Blok
Tranehavegård 23, 2.tv. 2450 København SV.
Tlf.: 21 22 86 34

Bilagskontrollant suppleant Ole Stauning
Storebjerg 12, 2670 Greve
Tlf.: 43 90 94 20 – 30 13 94 20
Mail: famstauning@yahoo.dk

 

 

Alle ordinære klubdage holdes i fagforeningen Mølle Allé 26, 2500 Valby (Musikhuset) kl. 10.00.

Vi arrangerer 3-4 bowlingdage pr. sæson. Vi har som målsætning at holde 2-3 arrangementer eksternt. Vi afholder 1 skovtur årligt.

Bestyrelsen i MEFF-seniorklubben

 • Formand: Finn Petersen, mobil: 40427335, mail: vitafinn@gmail.com
 • Kasserer: Birger Læbel, mobil: 25518205
 • Bestyrelsesmedlem: Kurt Bidstrup, mobil: 22269010
 • Bestyrelsesmedlem: Inger Isaksen, mobil: 25824677
 • Bestyrelsesmedlem: Bjarne Larsen, mobil: 29824121
 • Suppleant: David Gibson, mobil: 40383044

MEFF er pensionister og efterlønnere i Miljø- Energi og Forsyningsarbejdernes Fagforening.

Vi mødes på Mølle Allé i musikhuset den anden mandag i måneden kl. 11.00.

Kontakt til klubben
Poul-Erik Næs
Tlf.: 40 77 89 42 

Program for efterår/vinter 2021

 • 13. september: Goddag til en ny sæson
 • 11. oktober: Klubmøde
 • 8. november: Kammeratligt samvær
 • 13. december: Julefrokost m/damer

PS. Nye medlemmer er velkomne

Vi mødes den første tirsdag i måneden, kl. 10.00 i Smedjen, Mølle Allé 26, 2500 Valby.

Er du murerarbejdsmand? Er du pensionist eller efterlønner? Vil du med i klubben og møde kolleger? 

Så ring til Palle Lund, tlf.: 61374127, mail: palletagelund@live.dk

PROGRAM FOR 2021
Alle møder foregår på tirsdage
 • 21. september: Generalforsamling (Se dagsorden længere nede af siden)
 • 19. oktober, kl. 10.30: Skurmøde (halvelveren)
 • 16. november, kl. 10.30: Skurmøde (halvelveren)
 • Tirsdag den 7. december, kl. 10.30:  Skurmøde og  julefrokost.
  Tag din partner med og medbring det grønne medlemskort til Stiftelsen.
  Claus Olsen kommer forbi og uddeler hædersgaver.

Efterårets mødedatoer er som regel den tredje tirsdag i måneden, dato for julefrokost kommer senere.
Alle møderne foregår i kælderen og der er sørget for en bid brød og lidt til halsen. Har du forslag til emner til møderne, så tag dem med på næste klubmøde.

GENERALFORSAMLING
Efter en forhåbentlig god sommer starter vi op igen. Bestyrelsen har flg. Tanker for aktiviteter for det kommende halvår. Vi afholder generalforsamling tirsdag den 21. september 2021 med stort ”halvelleven” kl.10.30 i kælderen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Hvordan er det gået for klubben indtil nu
 4. Fremtidige aktiviteter - økonomi
 5. Indkommende forslag (bestyrelsen i hænde senest den 1. september)
 6. Regnskab
 7. Valg af bilagskontrollanter
 8. Valg af bestyrelse

Der vil være lidt godt til halsen både til generalforsamling og medlemsmøderne
Tag gerne jeres partner med.

Vel mødt
På bestyrelsens vegne
Jørgen Bentzen

KONTAKT TIL BESTYRELSEN
På generalforsamling den 17. september 2019 blev følgende valgt til bestyrelsen:

SMS-KÆDE
Bestyrelsen i Murernes Seniorklub foreslår oprettelses af en SMS-kæde, til hurtig information om spontane aktiviteter og påmindelse om kommende møder.

Hvis du er interesseret, så send en SMS med navn og telefonnummer til en fra bestyrelsen - se ovenstående.

OM MURERNES SENIORKLUB
Murenes seniorklub er for efterlønnere og pensionister med partnere. Der afholdes ca. 10 medlemsmøder om året, samt en skovtur og en julefrokost. Desuden komsammen med Århusmurerne.

På medlemsmøderne beslutter vi, hvilke aktiviteter, der skal arrangeres. Det kan der være oplæg om et emne, planlægning af udflugter, kammeratligt samvær. Der vil være en bid brød og en dram på møderne. Der er en egen betaling på udflugter og julefrokost.

Medlemsmøder og udflugter annonceres i Faglig Fokus og på BJMFs hjemmeside under aktiviteter, Vi arbejder på at få lavet en SMS-kæde, til spontane aktiviteter.

Som medlem er du også medlem af BJMFs Fællesklub for Seniorer og 3F Faglige Seniorer, og har adgang til arrangementer, der laves af disse klubber. Dette annonceres i Faglig Fokus og på BJMF's hjemmeside under aktiviteter.

Hvis du er på vej til at gå på efterløn eller pension, og vil være medlem, er det vigtigt, at du er medlem af forbundet, du vil også stadig have en fritidsulykkesforsikring.

Gennemsnit tilsammenløn den 1. august 2020

Dansk Arbejdsgiverforenings netstat/lønstatistik.
Her finder du seneste timelønninger for arbejde i hovedstaden
Please find the latest wages for work in the capitol region

Murerarbejde nr. 711210 
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 236,66 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 218,83

Jord og Beton (Byggefolk) nr. 931340
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 193,88 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 179,27

Jord og Beton (Anlæg) nr. 931290 
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 215,22 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 199,00

Tagdækning nr. 7121
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 222,81 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 206,02

Brolægger nr. 711220
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 232,72 – 8,15% pension/sundhedsordning= kr. 215,18

Nedriver nr. 931390
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 201,22 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 186,06

Kabelarbejder nr. 931230
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 195,03 – 8,15% pension/sundhedsordning= kr. 180,33

Tømrer- og snedkerarbejde, byggeri nr. 711510
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 232,75 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 215,21

Isolering nr. 712400
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 218,11 – 8,15% pension/sundhedsordning= kr. 201,67

Gulvlægger nr. 712200
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 213,07 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 197,01

Entreprenørmaskinførerarbejde nr. 834200
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 210,04 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 194,21

 


Ledige stillinger OK 2021

Udtalelse fra bestyrelsen i 3F BJMFs Byggegruppe om OK21:

Om overenskomstforliget af 1. februar mellem 3F Byggegruppen og Dansk Håndværk

Dansk Håndværk er resultatet af fusionen af det, der engang hed Danske Tømrer Mestre, efter sammenlægningen af 3F.

Traditionelt set er Dansk Håndværk en forening der tiltrækker sig mindre håndværksmestre der ellers føler sig overset eller ikke kan associere sig med entreprenørimaget der håndhæves hos Dansk Byggeri.

Derfor kan en sådan aftalepart da også være en interessant modpart til den noget stivnakkede tilgang vores reelle modpart har til overenskomstens sammensætning. En parallelaftale med en udenforstående tredje part er i vores optik kun interessant, hvis den adskiller sig væsentligt i en positiv retning i forhold til de reelle overenskomstaftaler.

Forliget ligner til forveksling det forlig som 3F Byggegruppen indgik med Dansk Byggeri i foråret 2020, men der er dog enkelte undtagelser. Disse undtagelser udgør i nogle tilfælde en forbedring og i andre tilfælde en forringelse.

Økonomien i forliget udmøntes primært gennem en 3 procent stigning af SH-og feriefridagsgodtgørelsen over tre år, som vi så det i foråret med Dansk Byggeri.

Lærlingenes løn og arbejdsvilkår skal som minimum følge uddannelsesoverenskomsten jævnfør Erhvervsuddannelsesloven, hvorfor forhandlingsresultatet på elevområdet fra forårets forlig med Dansk Byggeri, således automatisk bliver gældende på Dansk Håndværks overenskomst.

De selvstændige brancheklubber i BJMF har hver deres særlige indstilling og anbefaling til resultatet af overenskomstforhandlingen.

BJMF’s Byggegruppebestyrelse anbefaler, at medlemmerne stemmer efter den anbefaling de får at deres respektive klub.

Se klubberne nedenfor:

Anbefaling fra Snedker-Tømrernes Brancheklub
Anbefaling fra Murersvendenes Brancheklub København
Anbefaling fra Tagpaparbejdernes Brancheklub
Anbefaling fra Struktør og Betonklubben

Bestyrelsen i Struktør & Betonklubben
September 2021

Formand: Jesper Weihe, formand, mail: Jesper.weihe@3f.dk, tlf.: 40 11 49 34

Kasserer: Michael de Gier

Bestyrelsesmedlemmer:
Ebbe Dalgaard
Johnny Nielsen
Bo Nielsen
Kasper Fanøe Kraiberg
Katja Lilian Handberg

Suppleanter:
Thomas Andersen
Jesper Netsov

Revisrorer:
Carsten Diedrichsen
Jesper Bang-Madsen

Anbefaling fra Servicegruppens bestyrelse
Anbefaling fra Snedker- og Nichefagenes Brancheklub
Anbefaling fra Servicegruppen og Privatansatte Gartnere

Kontakt