Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening
Om 3F BJMF 3F Bygge-, Jord-, og Miljøarbejdernes Fagforening, BJMF, består af en række tidligere selvstændige fagforeninger.

 • Fagforeningen har ca. 9.000 medlemmer fordelt over mange forskellige brancher og arbejdspladser.
 • Fagforeningen har en faglig afdeling, der er organiseret i en Byggegruppe og Servicegruppe.
 • Fagforeningen har en fagligt funderet a-kasse.
 • Fagforeningen udgiver medlemsbladet Fagligt Fokus, der ud kommer seks gange om året - hvert andet nummer med fire branchesider. 
Satsstigninger 2021

Bygge & Anlæg

Mindstebetalingssatsen
Voksne medarbejdere: stiger fra 128,65 kr. til 131,15 kr.
Tagdækker: stiger fra 137,25 til 139,95 kr.
Chauffører og asfaltarbejdere: stiger fra 133,75 til 136,25 kr.
Nyansatte uden brancheerfaring: stiger fra 123,15 kr. til 125,65 kr.

Forskudt arbejdstid
Fra kl. 18 til 22: stiger tillægget fra 26,10kr. til 26,55 kr.
Fra kl. 22 til 06: stiger tillægget fra 44,85 kr. til kr. 45,55 kr.
Forskudt tid, der påbegyndes mellem 24.00 og 06.00: stiger fra 54,45 kr. til 55,35 kr.

Holddrift
Tillægget for at blive overflyttet: stiger fra 214,60 kr. til 218,00 kr.

Holddriftsarbejde på hverdage med undtagelse af lørdage fra kl. 18.00 til kl. 06.00: stiger fra 40,20 kr. til 40,85 kr.

Tillæg for holddriftsarbejde i tidsrummet fra lørdag kl. 14 til søndagsdøgnets afslutning samt på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage: stiger fra 94,90 kr. til 96,40 kr.

Tillæg for arbejde på søgnehelligdage samt overenskomstmæssige fridage, hvor der ikke gives erstatnings fridage: Stiger fra 94,90 kr. til 96,40 kr.
Tillæg for vagtlistefridag der forskydes en uden at dette er led i en omlægning af en turnusplan: stiger fra 28,40 kr. til 28,85 kr.

Rådighedsvagt:
Weekend og søgnehelligdage: stiger fra 27, 15kr. til 27,55 kr.
For hverdage: stiger fra 21,15 kr. til 22,20 kr.

Minutfaktorer:
København, Frederiksberg og Amager: stiger fra 238,80 øre til 243,80 øre
Provinsen: stiger fra 225,15 til 230,15 øre

Tagdækning inklusiv det faste timetillæg: Stiger fra 275,73 øre til 280,73 øre

Løn under sygdom og tilskadekomst, barns sygdom, hospitalsindlæggelse, barsel og orlov:
Stiger fra 149,50 kr. til 152,00 kr.

Søgnehelligdagsbetaling:
Stigning fra 10,9 % til 11,9 %

Lærlinge
Lærlingeløn:
1. lønperiode: stigning fra 71,25 kr. til 72,45 kr.
2. lønperiode: stigning fra 84,25kr. til 85,70 kr.
3. lønperiode: stigning fra 101,65 kr. til 103,40 kr.
4. lønperiode: stigning fra 117,85 kr. til 119,85 kr.

Voksenelever
Mindsteløn: stiger fra 128,65 kr. til 131,15 kr.

Særlig opsparing elever:
Stiger fra 1% til 2% af den ferieberettigede løn

Bygningsoverenskomsten

Funktionærlignende ansættelsesvilkår:
Særlig opsparing stiger fra 5,0% til 6,0%

Mindstebetalingen:
Voksne: Stiger fra kr. 128,40 til 130,90

Ungarbejdere og forpraktikanter:
15 år: stigning på fra 51,35 kr. til 52,35 kr.
16 år: stigning på fra 64,20 kr. til 65,45 kr.
17 år: stigning på fra 89,90 kr. til 91,65 kr.

Forskudt arbejdstid:
Forskudt arbejdstid, der påbegyndes mellem 18.00 og 24.00:
Fra 18.00-22.00: stiger fra 23,05 kr. til 23,45 kr.
Fra 22.00 til 06.00: stiger fra 46,20 kr. til 46,90 kr.
Forskudt tid, der påbegyndes mellem 24.00 og 06.00: Stiger fra 55,95 kr. til 56,85 kr.

Rådighedsvagter:
Weekend og SH-dage: Stiger fra 27,15 kr. til 27,55 kr.
Hverdage:
Stigning på 1,6%. fra 21,75 kr. til 22,10 kr.

Smuds- og vandbygningstillæg:
Vandbygningstillæg: stiger fra 8,95 kr. til 9,10 kr.
Smudstillæg: stiger fra 12,70 kr. til kr. 12,90 kr.

Prislistetillæg:
Stigning på 2,1 %

Akkordudbetaling
Stiger fra 142,00 kr. til 144,50 kr.

Elevers deltagelse i akkord:
1. lønperiode: stigning fra 70,00 kr. til 71,15 kr.
2. lønperiode: stigning fra 88,10 kr. til 89,50 kr.
3. lønperiode: stigning fra 104,55 kr. til 106,15 kr.
4. lønperiode: stigning fra 130,95 kr. til 132,85 kr.

Løn under sygdom og tilskadekomst, barns sygdom, hospitalsindlæggelse, barsel og orlov:
Stiger fra 147,50 kr. til 150,00 kr.

Søgnehelligdagsbetaling:
Stigning fra 10,9 % til 11,9 %

Lærlinge
Lærlingeløn:
1. lønperiode: stigning fra 68,00 kr. til 69,15 kr.
2. lønperiode: stigning fra 82,10kr. til 83,50 kr.
3. lønperiode: stigning fra 93,55 kr. til 95,15 kr.
4. lønperiode: stigning fra 112,95 kr. til 114,85 kr.

Voksenelever
Mindsteløn: Stiger fra kr. 128,40 til 130,90

Særlig opsparing elever:
Stiger fra 1% til 2% af den ferieberettigede løn

Glasoverenskomsten

Mindstebetalingen:
Stigning fra 128,40 kr. til 130,90 kr.

Ungarbejdere og forpraktikanter:
15 år: fra 51,36 kr. til 52,36 kr.
16 år: fra 64,20 kr. til 65,45 kr.
17 år: fra 89,88 kr. til 91,63 kr.

Forskudt arbejdstid:
Forskudt arbejdstid, der påbegyndes mellem 18.00 og 24.00:
Fra 18.00-22.00: fra 21,71 kr. til 22,06 kr.
Fra 22.00 til 06.00: fra 44,49 kr. til 44,49 kr.
Forskudt tid, der påbegyndes mellem 24.00 og 06.00: Fra 54,13 kr. til 55,88 kr.

Prislistetillæg:
Stiger fra 2,1% til 4,24%

Akkordforskuddet:
Stiger fra 137,50 kr. til 140,00 kr.

Søgnehelligdagsbetaling:
Stiger fra 10,9 % til 11,9 %

Løn under sygdom og tilskadekomst, barns sygdom, hospitalsindlæggelse, barsel og orlov:
Stiger fra 147,50 kr. til 150,00 kr.

Funktionærlignende ansættelsesvilkår:
Særlig opsparing fra 4,0% % til 5,0 %

Lærlingeløn:
1. lønperiode: fra 67,04 kr. til 68,18 kr.
2. lønperiode: fra 80,41 kr. til 81,78 kr.
3. lønperiode: fra 94,67 kr. til 96,28 kr.
4. lønperiode: fra 113,90 kr. til 115,84 kr.

Voksenelever
Mindsteløn: Stigning fra 128,40 kr. til 130,90 kr.

Særlig opsparing elever:
Stiger fra 1% til 2% af den ferieberettigede løn

Gulvoverenskomsten

Mindstebetalingen:
Voksne: Stigning fra 128,40 kr. til 130,90 kr.

Ungarbejdere og forpraktikanter:
• 15 år: fra 51,35 kr. til 52,35 kr.
• 16 år: fra 64,20 kr. til 65,45 kr.
• 17 år: fra 89,90 kr. til 91,65 kr.

Funktionærlignende ansættelsesvilkår:
• Særlig opsparing: Stiger fra 5,00 % til 6 %

Tillæg for overarbejde:
• Overarbejde på Søn- og Helligdage stiger fra 139,45 kr. til 141,70 kr.
• Overarbejde påske, pinse og 1. juledag stiger fra 202,35 kr. til 205,55 kr.

Prislistetillæg: prislisterne stiger med 2,1 %

Forberedende arbejde: fra 139,45 kr. til 141,70 kr.

Akkordforskuddet: fra 139,45 kr. til 141,70 kr.

Løn under sygdom og tilskadekomst, barns sygdom, hospitalsindlæggelse, barsel og orlov:
Stiger fra 147,50 kr. til 150,00 kr.

Søgnehelligdagsbetaling:

Stigning fra 10,9 % til 11,9 %

Lærlinge
Løn:
1. lønperiode: stiger fra 68,00 kr. til 69,15 kr.
2. lønperiode: stiger fra 82,10 kr. til 83,50 kr.
3. lønperiode: stiger fra 93,55 kr. til 95,15 kr.
4. lønperiode: stiger fra 112,95 kr. til 114,85 kr.

Tillæg for overarbejde:
1. lønperiode: stiger fra 68,00 kr. til 69,15 kr.
2. lønperiode: stiger fra 82,10 kr. til 83,50 kr.
3. lønperiode: stiger fra 93,55 kr. til 95,15 kr.
4. lønperiode: stiger fra 112,95 kr. til 114,85 kr.

Stigning på overarbejde på Søn- og Helligdage:
1. lønperiode: stiger fra 102,00 kr. til 103,75 kr.
2. lønperiode: stiger fra 123,15 kr. til 125,25 kr.
3. lønperiode: stiger fra 140,30 kr. til 142,75 kr.
4. lønperiode: stiger fra 169,45 kr. til 172,25 kr.

Mindsteløn for Voksenlærlinge:
Stiger fra Voksne: Stigning fra 128,40 kr. til 130,90 kr.

Særlig opsparing elever:
Stiger fra 1% til 2% af den ferieberettigede løn

Murere og murerarbejdsmænd

Minimalløn, akkordafsavnstillæg:
Minimalløn: stiger fra 128,40kr. til 130,90 kr.
(Husk Akkordafsavnstillægget på 20,00 kr.)

Værktøjsgodtgørelse:
Stiger fra 3,00 kr. til 3,90 kr.

Søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling:
Stiger fra 10,90% til 11,90%

Ovnmurer arbejde:
Ovnmurertillæg: Stiger fra 64,15 kr. til 65,20kr.

Priskurant:
Stiger med: 2,10%

Elevers deltagelse i akkord:
1. Løntrin Stiger fra 75,25 kr. til 76,50 kr.
2. Løntrin Stiger fra 94,25 kr. til 95,80 kr.
3. Løntrin Stiger fra 107,10 kr. til 108,80 kr.
4. Løntrin Stiger fra 127,15 kr. til 129,15 kr.

Løn under sygdom og tilskadekomst, barns sygdom, hospitalsindlæggelse, barsel og orlov:
Stiger fra 149,50 kr. til 152,50 kr.

Lærlingeløn
1. lønperiode stiger fra 74,25 kr. til 75,50 kr.
2. lønperiode stiger fra 90,25 kr. til 91,80 kr.
3. lønperiode stiger fra 101,10 kr. til 102,80 kr.
4. lønperiode stiger fra 119,15 kr. til 121,15 kr.

Voksenelever:
Stiger fra 128,40 kr. til 130,90 kr.

Særlig opsparing elever:
Stiger fra 1% til 2% af den ferieberettigede løn

Øvrige satser 2021

G-dage
Arbejdsgiverbetaling for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)
● 1/1 sats: 892,00 kr.
● ½ sats: 446,00 kr.
(Medlemskab af A-kasse er en forudsætning, samt 74 timers beskæftigelse indenfor seneste 4 uger).

Sygedagpenge 
Sats:120,54 kr./time (kr. 4.460,00 pr. uge)
Hvis arbejdsgiver skal betale, skal der være minimum 8 ugers ansættelse og 74 timers beskæftigelse i denne periode.

Sygeferiegodtgørelse
(Hvis man ikke har tre måneders anciennitet til sygeløn betales fra anden sygefraværsdag)

Hovedstad og Nordsjælland:
Faglærte: 199,75 kr.
Ikke-faglærte: 176,60 kr.

Provinsen:
Faglærte: 184,30 kr.
Ikke-faglærte: 178,45 kr.

Der skal betales pension af sygeferiegodtgørelsen efter 1. maj 2020.

Statens satser
● Befordringsgodtgørelse under 20.000 km.: 3,44 kr./km.
● Befordringsgodtgørelse over 20.000 km.: 1,90 kr./km.
● Logi pr. hele døgn: 228,00 kr.
● Kost pr. hele døgn: 532,00 kr.

Befordringsfradrag
Hvis du ikke modtager skattefri befordringsgodtgørelse kan du fradrage:
● 0-24 km.: Intet
● 25-100 km.: 1,90 kr. pr. km
● Over 100 km.: 0,95 kr. pr. km.

(I visse udkantskommuner over 120 km.: 1,90 kr. pr. km.)

Konkurser

Sagsbehandlingstiden hos LG er op til 35 hverdage, så hvis du er utålmodig og ønsker at vide, hvordan det går med din sag, skal vi anmode at du selv ringer på telefon 48 20 49 17 på hverdage fra 8.00 – 16.00 til LG eller logger på www.borger.dk og søger på ”se udbetalinger fra LG”. Udvalgte konkurser inden for de seneste fire måneder:

CVR.nr. Virksomhed Dekret* Frist for anmeldelse til LG
38799274  Sydhavsøernes Nedrivning IVS  09-03-2021  09-07-2021 
35144463 BM 01022021 AIS (tid. Badmodul A/S) 12-03-2021 12-07-2021
40076166 Fugemester ApS
(tidl. Københavns Fugeteknik ApS) 
15-03-2021  15-07-2021 
40304134  MN Multiservice & Entreprise ApS 23-03-2021 23-07-2021
36545917  Stenlandsgården ApS  14-04-2021  14-08-2021 
38110497  TO. Elementmontage ApS  15-04-2021  15-08-2021
35051643  35051643 ApS
(tidl. ”Bygcenter DK ApS") 
19-04-2021  19-08-2021 
40260579  NC Entreprise ApS  06-05-2021  06-09-2021 
35415920  AK-es A/S  11-05-2021   11-09-2021
38851071  Standard Cola Team ApS  12-05-2021  12-09-2021 
 
Ovenstående er kun et udsnit af konkurser, men vi ved, at der er medlemmer af BJMF, som har været ansat i de nævnte virksomheder.

(Har du været hos andre, som også er taget under konkurs, skal du også kontakte fagforeningen.)

Hvis du har været ansat hos nogle af ovenstående virksomheder i de seneste 6 måneder før konkursen (*dekret dato) skal du snarest henvende dig i fagforeningen til:
Ebbe Dalgaard, tlf.: 8892 2667, mail: ebbe.dalgaard@3f.dk eller
Jette Nordentoft, tlf.: 8892 8979, mail: jette.nordentoft@3f.dk

Løn, akkord/bonus
Hvis du har løn, akkord eller bonus til gode skal vi bede dig opgøre dine krav, og sende os kopi af kontrakt, timesedler, akkordaftale o.a. relevant dokumentation.

Pension
Hvis du har pension til gode, skal vi bede dig sende os kopi af de sidste 6 måneders lønsedler, udtræk af pensionsindbetalinger fra Pensiondanmark: www.pensiondanmark.dk (login på din egen pension med din NemID).

Se vejledning i hvordan du finder dine pensionsoplysninger (pdf)

Feriepenge og SH betaling
Feriepenge og tilgodehavende SH betaling kan vi anmelde til LG og Feriegarantiordninger hos arbejdsgiverorganisationer i op til 3 år efter konkurs, (medbring feriekort, sidste lønseddel for indkomståret og oplysninger fra Feriepengeinfo på www.borger.dk) men henvend dig hellere i god tid, da der kan være længere ekspeditionstid specielt i ferieperioderne.

Se vejledning i hvordan du finder dine feriepengeoplysninger (pdf)

Kontingent 2021 Kontingentet er sammensat af flere forskellige satser, bl.a. bidrag til brancheklub, efterløn, fritidsulykkesforsikring.

Indenfor brancheklubberne varierer bidragene.

Se detaljeret oversigt over kontingent (pdf)

Kontingentsatser (pr. måned)

Bemærk! Satserne indeholder: fritids-ulykkesforsikring, efterløn og a-kasse (det sidste dog ikke for lærlinge)

Fag/branche kr./mdr.
Jord- & beton, struktør, nedrivere 1.732,00
Murerarbejdsmænd 1.735,50
Murersvende 1.796,50
Tagdækkere 1.747,00
Isolatører 1.742,00
Brolægger & brolæggerarbejdsmænd 1.772,00
Snedkere og tømrere 1.759,00
Industri- og offentlig (tidl. TIB) 1.692,00
Gartnere 1.687,00
*Miljø-, energi-, & forsyningsarbejdere, offentlige, specialarbejdere 1.672,00
**Lærlinge (inkl. ulykkesforsikring - men uden efterløns- og a-kassebidrag) 103,00
**Voksenlærlinge (inkl. ulykkesforsikring - men uden efterløns- og a-kassebidrag)
313,00
 *Evt. kontingent til arbejdspladsklub skal lægges oveni kontigentet.
** Lærlinge over 18 år har mulighed for gratis a-kasse. Kontakt fagforeningen og hør nærmere.
 
Løngennemsnit Hovedstaden

Gennemsnit tilsammenløn den 1. august 2020

Dansk Arbejdsgiverforenings netstat/lønstatistik.
Her finder du seneste timelønninger for arbejde i hovedstaden
Please find the latest wages for work in the capitol region

Murerarbejde nr. 711210 
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 236,66 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 218,83

Jord og Beton (Byggefolk) nr. 931340
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 193,88 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 179,27

Jord og Beton (Anlæg) nr. 931290 
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 215,22 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 199,00

Tagdækning nr. 7121
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 222,81 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 206,02

Brolægger nr. 711220
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 232,72 – 8,15% pension/sundhedsordning= kr. 215,18

Nedriver nr. 931390
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 201,22 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 186,06

Kabelarbejder nr. 931230
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 195,03 – 8,15% pension/sundhedsordning= kr. 180,33

Tømrer- og snedkerarbejde, byggeri nr. 711510
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 232,75 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 215,21

Isolering nr. 712400
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 218,11 – 8,15% pension/sundhedsordning= kr. 201,67

Gulvlægger nr. 712200
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 213,07 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 197,01

Entreprenørmaskinførerarbejde nr. 834200
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 210,04 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 194,21

 


Læs her om akkord for murerne
Gode råd ved akkordering
Kørepenge for personbil (Bygningsoverenskomsten)
Kørepenge for firmabil (Bygningsoverenskomsten)
Bestyrelser

Bestyrelsen i BJMF pr. 14. november 2020

DAGLIG LEDELSE
Claus Westergreen, formand (på valg i lige år)
Carsten B. Hansen, formand for byggegruppen (på valg i lige år)
Lars Pless, formand for Servicegruppen (valgt for to år på Servicegruppens generalforsamling)
Dennis Birger Hejl, a-kasseleder (på valg i lige år)
Jesper Palmelund, kasserer (valgt for to år på generalforsamlingen ulige år)

VALGT AF BYGGEGRUPPEN 14. november 2020
Bjarke Rud Andersen, beton- og struktør
Daniel Stausholm, tagdækker
Jesper Weihe, beton-og struktør
Jon Vesterby, tømrer
Jonas Andersen, murer
Lars Lindgaard,murer
Louis Jacobsen, murer
Michael Bidstrup, beton- og struktør
Mogens Larsen, tømrer
Morten Theilsborg, glarmester
Rasmus Damm Lyskov, tømrer
Thomas Greve, tømrer

VALGT AF SERVICEGRUPPEN 14. november 2020
Claus Bülow, gartner
Lasse Wagner, gartner
Michael Raxner, TR, Byens Drift
Ole Søborg, SKOF-klubben
Poul Dreyer, TR, DONG
Rasmus Bredde, FTR, Teknik- og miljøforvaltningen, Kbh. Kommune

VALGT AF BJMF-UNGDOM
Rasmus Sandorff, snedkerlærling

Byggegruppens bestyrelse efter generalforsamlingen 14. november 2020

Carsten B. Hansen, formand for byggegruppen (på valg i lige år)
Bjarke Rud Andersen, beton- og struktør
Daniel Stausholm, tagdækker
Jesper Weihe, beton-og struktør
Jon Vesterby, tømrer
Jonas Andersen, murer
Lars Lindgaard, murer
Louis Jacobsen, murer
Mogens Larsen, tømrer
Morten Theilsborg, glarmester
Rasmus Damm Lyskov, tømrer
Thomas Greve, tømrer

Suppleant:
Brancherne supplerer selv fra egne fag

Byggegruppens love

Servicegruppen holdt generalforsamling den 14. november 2020 og valgte her bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til deres egen bestyrelse, samt  medlemmer og suppleanter til BJMFs bestyrelse.

Servicegruppens formand:
Lars Pless (valgt på BJMFs ordinære generalforsamling i ulige år - valgt i 2019) 

Bestyrelsesmedlemmer Servicegruppen valgt i lige år: (valgt 2020)
Bo Niels Rosenberg, private gartnere
Claus Bülow, offentlige gartnere
Jan Danielsson, HOFOR/Drift
Nils Stok, Byens Fysik
Poul Dreyer, Andel (tidl. DONG)
Vagn Feldsted, Københavns kommune/BIF

Vejledende suppleanter til Servicegruppen valgt i lige år: (valgt i 2018)
Mogens Høgsdorf
Tom Henriksen
Henrik Sørensen

Bestyrelsesmedlemmer i Servicegruppen – valgt i ulige år: (valgt i 2019) 
Carsten Hansen, Københavns Idrætsanlæg
Claus Hansen, HOFOR/Amagerværket
Allan W. Hansen, HOFOR/Afløb
Michael Raxner, Byens Drift
Ole Søborg, SKOF-klubben
Rasmus Bredde, Byens Drift

Vejledende suppleanter til Servicegruppen valgt i ulige år: (valgt i 2019)
Ingrid Hammershøi, BIOFOS
Bo Niels Rosenberg,  Boligselskabet Almenbo
Claus Bülow, Vestre Kirkegård

Servicegruppens valgte medlemmer af BJMFs bestyrelse (på valg hvert år)
Claus Bülow, offentlige gartnere
Lasse Wagner, private gartnere
Michael Raxner, Byens drift
Ole Søborg, SKOF-klubben
Poul Dreyer, Andel (Tidl. HOFOR)
Rasmus Bredde, Byens Drift

Suppleanter til BJMFs bestyrelse (på valg hvert år)
Jan Danielsson, HOFOR Drift
Carsten Hansen, Københavns Idrætsanlæg
Henrik Sørensen
Ingrid Hammershøi, BIOFOS
Bo Niels Rosenberg, Boligselskabet Almenbo
Nils Stok, Byens Fysik

Faglige klubber

Klubber indenfor det grønne område

Klubber i København og Frederiksberg kommuner

 • Specialarbejdere i København og Frederiksberg (SKOF): Rasmus Bredde, Mail: cq2n@kk.dk
 • Gaderenholdelsens Brancheklub: Rasmus Bredde, Mail: cq2n@kk.dk
 • Strømmens brancheklub
 • Klubben for park og natur: Bjarne Archir Lund, Mail: ap23@tmf.kk.dk
 • Biofos
 • Københavns Idrætsanlæg - klubben: Carsten Hansen, Mail: carste@kff.kk.dk
 • Frederiksberg kommune (FGV): Allan Pøhl Schwartzbach, Mail: allanpoehl@gmail.com
 • Genbrugsklubben (ARC): Svend Emil Petersen, Mail: sep@amfor.dk 

Øvrige klubber i Servicegruppen

Klubber indenfor byggeriet

3F-Ungdom

 • Elias Haack

A-klubben i BJMF for alle ledige fagforeningsmedlemmer mødes hver mandag kl. 10.00 i Smedjen, Mølle Allé 26, 2500 Valby. Klubben er mødested for alle arbejdsløse medlemmer.

Klubben er også fagligt aktiv og deltager i blokader, møder og andre fagforenings initiativer.

Klubben arrangerer også andre begivenheder - bl.a. fisketure.

 • Banedanmark klubben
  Kontakt til tillidsrepræsentant: Vagn Samuelsen, Mail: vasa@bane.dk
 • Frederiksberg Gade og Vej (FGV) Klubben 
  Kontakt til tillidsfolk: Allan Pøhl Nielsen, Mail: allapoehl@gmail.com
 • Klubben ved Amagerværket Vattenfall 
  Klubformand Allan Mogensen, Tlf.: 27 87 50 25, Mail: avmo@hofo.dk
 • Klubben ved HOFOR Varmeforsyningen 
  (Tidligere KE, Københavns Energi)
  Klubformand Tom Järvinen, Tlf.: 26 86 30 70, Mail: toja@hofor.dk  
  Arbejdsmiljørepræsentant Henrik Sørensen, Tlf.: 27 95 29 55, Mail: hsor@hofor.dk
 • Kloakklubben HOFOR 
  Klubformand Allan William Hansen, Tlf.: 27 95 35 13, Mail: avha@hofor.dk
 • Klubben ved DONG 
  Klubformand Poul Dreyer, Tlf.: 99 55 45 30, Mail: pouldr@dongernergy.dk
 • Klubben ved Frederiksberg Forsyning 
  Klubformand Erik Garn Frandsen, Tlf.: 30 76 64 41, Mail: e.frandsen@mail.dk
 • Klubben ved HMN Naturgas 
  Klubformand Niels Skovsøe Petersen, Tlf.: 61 61 01 03, Mail: skovsoe@godmail.dk

SKOF er fællesklubben for Specialarbejdere i København og Frederiksberg.

KONTAKT TIL KLUBBEN:
Formand Rasmus Bredde, cq2n@kk.dk

KIG FORBI TIL SKOF-TORSDAGE
Den anden torsdag i måneden fra kl. 15.00 i fagforeningen, Mølle Allé 26, Valby, Musikhuset
Vi mødes den anden torsdag i hver måned til en faglig snak og en øl eller en vand.

De forskellige klubber i SKOF skiftes til at arrangere.

Alle kolleger og venner er velkomne.

SKOF’s bestyrelse er til stede fra kl. 15 – 17, hvis du har nogle faglige spørgsmål.

Bestyrelsen for offenligt ansatte gartneres klub marts 2018

 • Thomas Nydal
 • Henrik Grønkjær
 • Torben Nielsen
 • Per Rasmussen
 • Hans Melgaard
 • Jan Gjelstrup
 • Preben Laursen 

Kontakt til klubben 
Jan Gjelstrup, Tlf.: 2172 9473, Mail: jang@os.dk

Bestyrelsesmøder 2020
De Offentlige Gartneres Klub og De Privatansatte Gartneres Klub holder bestyrelsesmøder den første tirsdag i hver måned kl. 16.00. Alle møderne er åbne møder og alle medlemmer er velkomne.

Vi starter med et fællesmøde kl. 16. 00. Derefter går klubberne hver for sig og holder deres respektive klubmøde.

Mødedatoer 2020 - tirsdage kl. 16.00 i BJMF, Mølle Allé 26, Valby:

 • 9. juni
 • 11. august (OBS! Den 2. tirsdag i måneden)
 • 1. september
 • 6. oktober
 • 3. november
 • 1. december

Møder i Gartnernes Miljøudvalg i 2020 
Møderne afholdes i BJMF, Mølle Allé 26 (kælderen). Møderne er åbne for alle gartnermedlemmer.

 • 30. juni, kl. 16.00
 • 24. september, kl. 16.00
 • 26. november, kl. 16.00

Kontakt til miljøudvalget
Sørmer, Tlf.: 20 83 34 93, Mail: sormer56@gmail.com

Kom til åbne klubmøder. Klubbestyrelserne mødes hver den første tirsdag i måneden kl. 16.00 til et fællesmøde mellem klubberne. Efterfølgende holder klubberne møder hver for sig.

Møderne er åbne for alle, så alle er velkommen i kælderen på Mølle Allé i Valby. Tjek kalenderen. 

Om klubben
Medlemmer af Privatansatte Gartneres Klub er medlemmer af BJMF, som arbejder som anlægsgartnere, planteskolegartnere, greenkeepere, grønne gårdmænd eller med kontorbeplantning.

Kontakt: gartnerklubben.3fbjmf@outlook.dk

Klubbens aktiviteter
Klubben varetager privatansatte gartneres interesser ved at deltage i arbejdet i fagforeningen og i Den Grønne Landsbrancheklub. Klubben arrangerer kurser, udsender et nyhedsbrev, og holder medlemsmøder ved særlige anledninger, især i forbindelse med overenskomstfornyelserne.

Vær med!

 • Får du nok i løn?
 • Bliver du videreuddannet?
 • Har du forslag til forbedrede arbejdsvilkår?
 • Føler du fællesskabet med dine kolleger?

Bliver din stemme hørt? Vi skal lytte til hinanden!! Vi behandler forskellige spørgsmål som disse på vores bestyrelsesmøder én gang om måneden.

Deltag på bestyrelsesmøderne!

Du er velkommen til at deltage i møderne eller få nærmere information ved at kontakte bestyrelsen. Du kan gøre en forskel ved at blive aktiv i Gartnernes Klub, som du allerede er medlem af igennem dit kontingent til BJMF!

Mødedatoer 2020 - tirsdage kl. 16.00 i BJMF, Mølle Allé 26, Valby:

 • 9. juni
 • 11. august (OBS! Den 2. tirsdag i måneden)
 • 1. september
 • 6. oktober
 • 3. november
 • 1. december

Bestyrelsen

Privatansatte Gartneres Klub har en bestyrelse, som hvert år vælges på generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer bliver indkaldt.

Møder i Gartnernes Miljøudvalg i 2020 
Møderne afholdes i BJMF, Mølle Allé 26 (kælderen). Møderne er åbne for alle gartnermedlemmer.

 • 30. juni, kl. 16.00
 • 24. september, kl. 16.00
 • 26. november, kl. 16.00

Kontakt til miljøudvalget
Sørmer, Tlf.: 20 83 34 93, Mail: sormer56@gmail.com

Vedtægter for Privatansatte Gartneres klub
Vejledning om coronavirus og smittebegrænsning på arbejdspladser (Danske Anlægsgartnere)
Vejledning om coronavirus og smittebegrænsning på arbejdspladser (GLS A)

Kontakt til klubben

Bestyrelsesmedlemmer

Lungefunktion blandt isoleringsarbejdere/isolatører

Bestyrelsen af Murerbrancheklubben 
Valgt på ordinær generalforsamling 2016

 • Formand Jonas Andersen, Mobil: 27 77 35 23
 • Næstformand Carsten B. Hansen, Mobil: 28 10 77 05
 • Sekretær Lars Frederiksen, Mobil: 40 26 89 75
 • Kasserer Henrik Blaabjerg, Mobil: 28 10 77 03

Bestyrelsen

 • Lau Ø. Jacobsen, Mobil: 22 15 17 82
 • Claus Olsen, Mobil: 21 43 81 52
 • Christian Nielsen, Mobil: 20 78 73 47
 • Jan Nielsen, Mobil: 29 80 73 56
 • Jens Kirkegaard, Mobil: 28 10 77 04
 • Thomas A. Bentsen, Mobil: 40 85 60 44
 • Louis M. Jacobsen, Mobil: 40 38 87 57
 • Walther Bardino, Mobil: 61 33 15 11
 • Rasmus R. Barfod, Mobil: 45 88 94 58
 • Christian K. Sørensen, Mobil: 24 48 94 66

Supplanter

 • Ole B. Hansen, Mobil: 26 27 45 80
 • Jannik S. Andersen, Mobil: 22 66 99 03
 • Theis H. Nielsen, Mobil: 40 29 97 36
 • Nicolas F. Jensen, Mobil: 22 64 26 83

Bilagskontrol 

 • Stig Mørk Christensen, Mobil: 21 91 55 04
 • Erik Jørgensen, Mobil: 59 18 81 50

Supplanter

 • Kasper K. Ertmar, Mobil: 25 36 97 13

 

Murernes Fagforening 

“Murernes Fagforening” blev oprindeligt dannet i 1873. I 1918 var Murernes Fagforening aktivt engageret i støtten til en overenskomststridig konflikt for indførelse af weekend efter engelsk mønster, hvilket betød at man gik hjem kl.12 om lørdagen.

For denne “ulovlige” aktion (som i øvrigt havde sit udgangspunkt under opførelsen af Christiansborg) blev fagforeningen idømt en bod i Den Faste Voldgiftsret (nu arbejdsretten) på først 1.000 kroner, dernæst 10.000 kroner og til sidst 60.000 kroner.

Den 22.september 1918 besluttedes det på fagforeningens generalforsamling at opløse foreningen, da den ikke kunne betale pengene.

Et halvt år blev der arbejdet “under jorden” og både svende og “forening” var mere aktive på byggepladserne end nogensinde idet man nu ikke var bundet af det fagretslige system og dermed “fredspligten”.

Den 4. februar 1919 afholdtes en ny stiftende generalforsamling, og den nuværende fagforening var en realitet, nemlig Murersvendenes Fagforening af 1919.

Samtidig fortsattes nu kampen for nedsættelsen af arbejdstiden i hele byggeriet til en 8 timers arbejdsdag, som efter en ny konflikt blev indført i 1919 i forlængelse af den kamp, som murersvendene havde startet.

Læs i øvrigt om denne historie og mere i fagforeningens jubilæumsbog “Genfødt i kamp” fra 1994.

København og Omegn:
Indtil 1972 var fagforeningens arbejdsområde opdelt i 3 fagforeninger, nemlig København, Glostrup og Ballerup.

Efter en urafstemning i 1971 blev fagforeningerne lagt sammen til Murersvendenes Fagforening af 1919 for København og Omegn pr.1. april 1972.

Den 1. januar 2006 gik Murersvendenes Fagforening sammen med 6 andre fagforeninger og dannede Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, København og Flyttede til adressen Trekronergade 26, 2500 Valby.

Murersvendenes Fagforening fortsætter herefter som en brancheklub, der hedder ”Brancheklubben for Murere, Stenhuggere og Stukkatører i Storkøbenhavn”, men forkortes ”Murerbrancheklubben”.

Snedker- og Nichefagenes Brancheklub, SNBK, er en brancheklub under 3F BJMF, der organiserer medlemmer knyttet til følgende fag:

 • Møbelsnedker
 • Maskinsnedker
 • Bygningssnedker på værksted
 • Orgelbygger
 • Ortopæder
 • Tapetserer
 • Møbelpolstrer
 • Sadelmager
 • Offentligt ansatte (tidligere) TIB'ere

Læs mere om SNBK (pdf)

Kontakt til klubben:
Mail: snedkerklubben@gmail.com

Jakob Hougaard Jensen
Tlf.: 88928967
Mail: jakob.jensen@3f.dk

Bolette Jørgensen
Tlf.: 28446116
Mail: bolette.jorgensen@3f.dk

Følg klubbens aktiviteter på Facebook 

Følg klubben på Instagram 

Bestyrelse valgt på generalforsamling 30. september 2020:
Bolette Rose Jørgensen (formand)
Jakob Hougaard Jensen (kasserer) 
August Ekebjærg 
Lasse Stræde
Rasmus Sandorff

Suppleanter:
Marius Frederik Larsen
Anders Vagn Kodahl

Om Snedkere og Tømrernes Brancheklub

Alle bygningssnedkere og tømrere indenfor byggegruppens område, der er medlem af 3F BJMF, er automatisk medlem af klubben.

Se vedtægter nederst på siden.

 

Møder og Aktiviteter

Klubben afholder branchemøder (tidl. bestyrelsesmøder) ca. en gang om måneden. Alle medlemmer af klubben er velkomne.
Derudover arrangerer klubben aktiviteter med både socialt og fagligt indhold. Bl.a. lørdagsudflugter, faglige konferencer, tildrikning af nye svende m.m.

Se fagforeningens kalender 

Møder og aktiviteter i ST-Brancheklubben 
2021  

Maj
20. maj: Bestyrelsesmøde kl. 16-18

Juni
17. juni: Bestyrelsesmøde kl. 16-18 

August
19. august: Bestyrelsesmøde kl. 16-18

September

16-17. september: Bestyrelseskonference (torsdag-fredag)

Oktober
7. oktober: Bestyrelsesmøde kl. 16-18

21. oktober: Generalforsamling i ST-klubben kl. 17-21

November
11. november: Bestyrelsesmøde kl. 16-18 

December
9. december: Bestyrelsesmøde kl. 16-18 – med juleafslutning

Bestyrelsen i Snedker-Tømrernes Brancheklub

Valgt på generalforsamlingen den 22. oktober 2020:

Formand: Rasmus Damm Lyskov, tømrer
Tlf.: 26361827. rasmus_damm@hotmail.com

Næstformand: Helga Mathiassen, tømrer
Tlf.: 51343075. helgamathiassen@gmail.com

Kasserer: Jon Vesterby, tømrer
Tlf.: 26202320. amager107@hotmail.com

Klubbens bestyrelse:

Thomas Greve. thomas.greve@hotmail.com
Stefan Bugge. stefanbugge666@gmail.com
Henrik Grip Malmkvist. henrikgrip.jrgensen@gmail.com
Jonas Brynnum. jonasbry95@gmail.com

Suppleanter til klubbens bestyrelse:
Maassannguaq Christensen

Fanebærer
Christopher Reinseth og Jonas Solberg som suppleant

Hver firmaklub har en fast plads i bestyrelsen med stemmeret
Der er lige nu svendeklubber i disse firmaer:
● BGB
● Jakon
● MT Højgaard
● Deko
● Jeudan
● Enemærke & Petersen
● Juul & Nielsen

Vedtægter for klubben 2020

Download ST-klubbens vedtægter (pdf)

Pensionistklubber

Kontakt til Fællesklubben for efterlønnere og seniorer
John Læssøe
Tlf.: 20320613
Mail: john.laessoe@3f.dk

Kontakt til Faglige Seniorer 
Konstitueret formand Torben Ankerberg, tlf.: 30132749, mail: tankerberg@gmail.com

Følg med på hjemmesiden fagligseniorkbh.dk
Kontortid 
Seniorklubben har kontortid den første tirsdag i måneden fra kl. 10.00-12.00, på Mølle Allé.

Kontakt til klubben

 • Formand: Erik Jensen, mobil: 25 37 22 31
  Mail: erikhj@hotmail.com
 • Kasserer: Kirsten Højer Olsen, mobil: 51 35 20 49

Mødedage 2021
På grund af corona er alle møder sat på pause

Klubbens medlemmer mødes hver tirsdag, fra kl. 10 til 12 på Mølle Allé 26, Valby.

Bestyrelsesmøde afholdes den første tirsdag i måneden.

Morgenbord den anden tirsdag i måneden med rundstykker, franskbrød og pålæg, kammeratlig samvær og mulighed for at nyde en øl/vand/kaffe, eller en gang billard.

Tirsdag den 4. maj
Bestyrelsen har den glæde, at indkalde medlemmerne til møde tirsdag d. 4 maj kl.10.00, hvor der bydes på grillpølser, øl og vand.
Vi har fået fagforeningens tilladelse til at stille telt op, hvor vi må være 20 personer ude og vi kan være 10 personer indendørs, så der også kan spilles billard. Vi håber, at alle er kommet godt igennem vinteren og Coronaen. Vi glæder os til at se jer.

Tirsdag den 1. juni
Der indkaldes til generalforsamling tirsdag den 1/6, kl. 10.00 Mølle Allé 26 Valby, med spisning bagefter.
Forslag afleveres jvf. klubbens vedtægter.

Kontakt til klubben
Formand: Villy Hansen, tlf.: 30482253

 

 

Klubbens facebookside

Midt i denne coronatid er det vanskeligt at tilrettelægge og gennemføre et program. Derfor denne liste over planlagte mødedage i Gartnernes Seniorklub.  Så snart vi har overblik over, hvad der er muligt at gennemføre, vil klubbens medlemmer få brev med besked om endelig mødedag og emne.

 • 12. maj 2021, kl. 11.30
 • 9.juni 2021, kl. 10.00 skovtur
 • 11. august 2021, kl. 11.30
 • 8. september 2021, kl. 11.30
 • 13. oktober 2021, kl. 11.30
 • 10. november 2021 kl. 11.30
 • 8. december 2021 kl. 11.30

Kontaktpersoner 

Formand Sune Bøgh
Katrinedalsvej 43, 2-4, 2720 Vanløse
Mobil: 20 12 07 91
Mail: sune3f@hotmail.com

Næstformand H.C. Nielsen
Johannevej 2, 2920 Charlottenlund
Tlf.: 39 64 28 59
Mail: hc-nielsen@live.dk

Kasser Søren Augustesen
Egeparken 59, 2980 Kokkedal
Tlf.: 52 16 61 40
Mail: saug@mail.dk

Sekretær Stig Pedersen
Bankevejen 119, 4750 Lundby
Tlf.: 24 81 96 98
Mail: stigpeder1@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem Ib Skals
Klitvej 15, 2690 Karlslunde
Tlf.: 46 15 37 40 eller 40 16 74 40
Mail: ib@skals.com

Bestyrelsesmedlem Svend Ove Pedersen
Kochsgade 11 H, 3600 Frederikssund
Tlf.: 21 44 70 60
Mail: svend.ove@privat.dk

Suppleant Leif H. Nielsen
Barupvej 3 B, 2730 Herlev
Tlf.: 44 91 81 43
Mail: Jytte.ulbrandt@lic-mail.dk

Suppleant Erik Tang
Kirkegårdsvej 13, st., 2300 København S.
Tlf.: 23 46 97 40
Mail: tangrut@mail.dk

Bilagskontrollant Per Blok
Tranehavegård 23, 2.tv. 2450 København SV.
Tlf.: 21 22 86 34

Bilagskontrollant suppleant Ole Stauning
Storebjerg 12, 2670 Greve
Tlf.: 43 90 94 20 – 30 13 94 20
Mail: famstauning@yahoo.dk

 

 

Alle ordinære klubdage holdes i fagforeningen Mølle Allé 26, 2500 Valby (Musikhuset) kl. 10.00.

Vi arrangerer 3-4 bowlingdage pr. sæson. Vi har som målsætning at holde 2-3 arrangementer eksternt. Vi afholder 1 skovtur årligt.

Bestyrelsen i MEFF-seniorklubben

 • Formand: Finn Petersen, mobil: 40427335, mail: vitafinn@gmail.com
 • Kasserer: Birger Læbel, mobil: 25518205
 • Bestyrelsesmedlem: Kurt Bidstrup, mobil: 22269010
 • Bestyrelsesmedlem: Inger Isaksen, mobil: 25824677
 • Bestyrelsesmedlem: Bjarne Larsen, mobil: 29824121
 • Suppleant: David Gibson, mobil: 40383044

MEFF er pensionister og efterlønnere i Miljø- Energi og Forsyningsarbejdernes Fagforening.

Vi mødes på Mølle Allé i musikhuset den anden mandag i måneden kl. 11.00.

Kontakt til klubben
Poul-Erik Næs
Tlf.: 40 77 89 42 

Program for efterår/vinter 2021

 • 13. september: Goddag til en ny sæson
 • 11. oktober: Klubmøde
 • 8. november: Kammeratligt samvær
 • 13. december: Julefrokost m/damer

PS. Nye medlemmer er velkomne

Vi mødes den første tirsdag i måneden, kl. 10.00 i Smedjen, Mølle Allé 26, 2500 Valby.

Er du murerarbejdsmand? Er du pensionist eller efterlønner? Vil du med i klubben og møde kolleger? 

Så ring til Palle Lund, tlf.: 61374127, mail: palletagelund@live.dk

PROGRAM FOR 2021
Alle møder foregår på tirsdage
 • 18. maj, kl. 10.30: Skurmøde (halvelveren)
 • 15. juni, kl. 9.00: Skovtur
 • 21. september: Generalforsamling (Se dagsorden længere nede af siden)
 • 19. oktober, kl. 10.30: Skurmøde (halvelveren)
 • 16. november, kl. 10.30: Skurmøde (halvelveren
Efterårets mødedatoer er som regel den tredje tirsdag i måneden, dato for julefrokost kommer senere.
Alle møderne foregår i kælderen og der er sørget for en bid brød og lidt til halsen. Har du forslag til emner til møderne, så tag dem med på næste klubmøde. GENERALFORSAMLING
Efter en forhåbentlig god sommer starter vi op igen. Bestyrelsen har flg. Tanker for aktiviteter for det kommende halvår.
Vi afholder generalforsamling tirsdag den 21. september 2021 med stort ”halvelleven” kl.10.30 i kælderen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Hvordan er det gået for klubben indtil nu
 4. Fremtidige aktiviteter - økonomi
 5. Indkommende forslag (bestyrelsen i hænde senest den 1. september)
 6. Regnskab
 7. Valg af bilagskontrollanter
 8. Valg af bestyrelse

Der vil være lidt godt til halsen både til generalforsamling og medlemsmøderne
Tag gerne jeres partner med.

Vel mødt
På bestyrelsens vegne
Jørgen Bentzen

KONTAKT TIL BESTYRELSEN
På generalforsamling den 17. september 2019 blev følgende valgt til bestyrelsen:

SMS-KÆDE
Bestyrelsen i Murernes Seniorklub foreslår oprettelses af en SMS-kæde, til hurtig information om spontane aktiviteter og påmindelse om kommende møder.

Hvis du er interesseret, så send en SMS med navn og telefonnummer til en fra bestyrelsen - se ovenstående.

OM MURERNES SENIORKLUB
Murenes seniorklub er for efterlønnere og pensionister med partnere. Der afholdes ca. 10 medlemsmøder om året, samt en skovtur og en julefrokost. Desuden komsammen med Århusmurerne.

På medlemsmøderne beslutter vi, hvilke aktiviteter, der skal arrangeres. Det kan der være oplæg om et emne, planlægning af udflugter, kammeratligt samvær. Der vil være en bid brød og en dram på møderne. Der er en egen betaling på udflugter og julefrokost.

Medlemsmøder og udflugter annonceres i Faglig Fokus og på BJMFs hjemmeside under aktiviteter, Vi arbejder på at få lavet en SMS-kæde, til spontane aktiviteter.

Som medlem er du også medlem af BJMFs Fællesklub for Seniorer og 3F Faglige Seniorer, og har adgang til arrangementer, der laves af disse klubber. Dette annonceres i Faglig Fokus og på BJMF's hjemmeside under aktiviteter.

Hvis du er på vej til at gå på efterløn eller pension, og vil være medlem, er det vigtigt, at du er medlem af forbundet, du vil også stadig have en fritidsulykkesforsikring.

Gennemsnit tilsammenløn den 1. august 2020

Dansk Arbejdsgiverforenings netstat/lønstatistik.
Her finder du seneste timelønninger for arbejde i hovedstaden
Please find the latest wages for work in the capitol region

Murerarbejde nr. 711210 
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 236,66 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 218,83

Jord og Beton (Byggefolk) nr. 931340
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 193,88 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 179,27

Jord og Beton (Anlæg) nr. 931290 
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 215,22 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 199,00

Tagdækning nr. 7121
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 222,81 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 206,02

Brolægger nr. 711220
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 232,72 – 8,15% pension/sundhedsordning= kr. 215,18

Nedriver nr. 931390
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 201,22 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 186,06

Kabelarbejder nr. 931230
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 195,03 – 8,15% pension/sundhedsordning= kr. 180,33

Tømrer- og snedkerarbejde, byggeri nr. 711510
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 232,75 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 215,21

Isolering nr. 712400
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 218,11 – 8,15% pension/sundhedsordning= kr. 201,67

Gulvlægger nr. 712200
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 213,07 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 197,01

Entreprenørmaskinførerarbejde nr. 834200
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 210,04 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 194,21

 


Værd at vide
 • At organisere alle lønmodtagere, lærlinge og ungarbejdere indenfor Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) organisationsområde, der er beskæftiget indenfor fagforeningens organisatoriske område, jf. § 2.
 • At oprette og vedligeholde overenskomster, samt sikre at de overholdes.
 • At arbejde for bedre løn- og arbejdsforhold, herunder arbejde for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, samt sikre en tidssvarende erhvervs- og efteruddannelse af høj kvalitet og bedre levevilkår.
 • At arbejde for solidaritet mellem alle arbejdere og undertrykte, nationalt og internationalt.
 • Gennem faglige og politiske aktiviteter at påvirke samfundet i en social retfærdig bæredygtig retning og på et demokratisk socialistisk grundlag.

Bygge-, Jord-, og Miljøarbejdernes fagforening organiserer:

 • Anlægs- og bygningskonstruktører
 • Alutømrere
 • Brolæggersvende- og arbejdsmænd
 • Byggemontageteknikere
 • Bygningssnedkere
 • Forsyningsarbejdere
 • Forst-, ren- og vedligeholdsarbejdere i staten
 • Gartnere
 • Glarmestersvende
 • Isoleringsarbejdere
 • Jord- og betonarbejdere
 • Kabelarbejdere
 • Kommunale specialarbejdere
 • Linoleum- og gulvlæggere
 • Maskinsnedkere
 • Møbelsnedkere
 • Modelsnedkere
 • Murerarbejdsmænd
 • Murere
 • Orgelbyggere
 • Ortopædister
 • Portefølgemagere
 • Sadelmagere
 • Skibsnedkere
 • Specialarbejdere i By & Havn
 • Stenhuggere
 • Stukatører
 • Tagpaparbejdere
 • Tapetserere
 • Tækkemænd
 • Tømrere
 • Træindustriarbejdere

Bygge-, Jord-, og Miljøarbejdernes fagforening

2006
BJMF bliver stiftet af syv københavnske fagforeninger: Jord- og Betonarbejdernes fagforening, Murersvendenes fagforening af 1919, Gartnernes fagforening, Miljø-, Energi-, og Forsyningsarbejdernes fagforening, Isoleringsarbejdernes fagforening, Tagpaparbejdernes fagforening og Murerarbejdsmændenes fagforening.

1. januar 2011
Træ-Industri-Byg afd. 9 København bliver lagt sammen med BJMF.

1. december 2012
Fagforeningshuset i Trekronergade bliver solgt og hele fagforeningen flytter sammen på Mølle Allé 26, Valby. 

Kontakt
Kim W. Bilfeldt, tlf.: 2294 1910, mail: kimw@bilfeldt.dk

Folkebevægelsen mod EU
Beslutningsreferat 5. oktober 2019 (Fagligt landsudvalg)
Referat fra EU udvalget 20. august 2019
Referat fra fagligt EU udvalg 24. juni 2019
Referat fra EU udvalget 4. juni 2019
Referat fra EU udvalget 13. februar 2019
Brev til klubber i BJMF i forbindelse med EU parlamentsvalget 2019
Bestyrelsen
 • Formand Elias Haack
 • Kasserer Jette Færch
 • Bestyrelsesmedlem Samanda Larsen
 • Bestyrelsesmedlem Peter Christensen
 • Bestyrelsesmedlem Laura Klakk
 • Bestyrelsesmedlem  Jonas Brynnum
 • Bestyrelsesmedlem Matheus Santos
 • Suppleant August Eke
 • Suppleant Frederik Røssel.

Vi er en broget flok bestående af lærlinge og ungsvende fra byggefagene.

Følg med i vores arbejde på Facebook eller bliv aktiv sammen med os i kampen for bedre arbejdsvilkår.

Vi holder Åbne bestyrelsesmøder hver torsdag i lige uger (dvs. alle er velkomne - også selvom man ikke sidder i ungdomsbestyrelsen), og arbejdsdage hver torsdag i ulige uger.

Møderne begynder kl. 16 med lidt mad og en bajer:-)

- Tag din kollega eller skolekammerat under armen og duk op i vores 3F afdeling på Mølle Allé 26, 2500 Valby.

Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål eller vil høre mere om hvordan du bliver aktiv, kan du skrive til Thomas Arvedsen på thomas.arvedsen@3f.dk eller give ham et kald på 26161732. 

Tegning for lærlinge
Få hjælp til tegning af dygtige udlærte svende hver torsdag kl. 16.00, på Mølle Allé, Valby i kælderen.

Undervisningen er for alle fag og på alle niveauer, bl.a. murere, tømrere, bygningssnedkere, møbelsnedkere mv.

Fagforeningen sørger for mad og drikke. Tilmelding ikke nødvendig.

Yderligere oplysninger

Følg med i vores arbejde på Facebook
Læs mere Vedtægter 2019 313 KB PDF Hent dokument OK 2021

Udtalelse fra bestyrelsen i 3F BJMFs Byggegruppe om OK21:

Om overenskomstforliget af 1. februar mellem 3F Byggegruppen og Dansk Håndværk

Dansk Håndværk er resultatet af fusionen af det, der engang hed Danske Tømrer Mestre, efter sammenlægningen af 3F.

Traditionelt set er Dansk Håndværk en forening der tiltrækker sig mindre håndværksmestre der ellers føler sig overset eller ikke kan associere sig med entreprenørimaget der håndhæves hos Dansk Byggeri.

Derfor kan en sådan aftalepart da også være en interessant modpart til den noget stivnakkede tilgang vores reelle modpart har til overenskomstens sammensætning. En parallelaftale med en udenforstående tredje part er i vores optik kun interessant, hvis den adskiller sig væsentligt i en positiv retning i forhold til de reelle overenskomstaftaler.

Forliget ligner til forveksling det forlig som 3F Byggegruppen indgik med Dansk Byggeri i foråret 2020, men der er dog enkelte undtagelser. Disse undtagelser udgør i nogle tilfælde en forbedring og i andre tilfælde en forringelse.

Økonomien i forliget udmøntes primært gennem en 3 procent stigning af SH-og feriefridagsgodtgørelsen over tre år, som vi så det i foråret med Dansk Byggeri.

Lærlingenes løn og arbejdsvilkår skal som minimum følge uddannelsesoverenskomsten jævnfør Erhvervsuddannelsesloven, hvorfor forhandlingsresultatet på elevområdet fra forårets forlig med Dansk Byggeri, således automatisk bliver gældende på Dansk Håndværks overenskomst.

De selvstændige brancheklubber i BJMF har hver deres særlige indstilling og anbefaling til resultatet af overenskomstforhandlingen.

BJMF’s Byggegruppebestyrelse anbefaler, at medlemmerne stemmer efter den anbefaling de får at deres respektive klub.

Se klubberne nedenfor:

Anbefaling fra Snedker-Tømrernes Brancheklub
Anbefaling fra Murersvendenes Brancheklub København
Anbefaling fra Tagpaparbejdernes Brancheklub
Anbefaling fra Struktør og Betonklubben

Læs hvad Servicegruppen og brancheklubberne i BJMF anbefaler vedr. afstemning om overenskomst 2021 på det grønne område, det offentlige område og forlig med Dansk Håndværk. 

Læs også hvad Servicegruppens bestyrelse anbefaler sine medlemmer at stemme til det offentlige overenskomstforlig.

Anbefaling fra Servicegruppens bestyrelse
Anbefaling fra Snedker- og Nichefagenes Brancheklub
Anbefaling fra Servicegruppen og Privatansatte Gartnere

Kontakt