Fordele
Snedkerstiftelsen Snedkerstiftelsen yder hjælp til trængende medlemmer af BJMF, der arbejder indenfor for det tidligere forbund TIBs brancher.

Stiftelsen, som egentlig hedder Foreningen de Forende Snedkere af 1862, havde oprindeligt til formål at skaffe boliger til snedkere. I dag er boligerne solgt, og vi er nu en selvejende stiftelse, som yder støtte til værdigt trængende.

Hvem er medlemmer?
Stiftelsen stammer fra det tidligere forbund Træ-Industri-Byg (TIB), og alle medlemmer af BJMF, som er fra TIBs faggrupper, er medlemmer og kan vælges til repræsentantskabet og bestyrelsen. Dvs. tømrere, snedkere, glarmestre, gulvlæggere, saddelmagere, tapetserer mm. 

Det er også kun disse, der kan søge om støtte.

Hvad ydes der støtte til?
 • Trængende medlemmer og pensionister, der på grund af sygdom, arbejdsløshed o.lign. har brug for hjælp.
 • Hjælp til ferie.
 • Aktiviteter der afhjælper trængendes behov for støtte.
 • Mindre legatportioner.

Ved ferie og hjælp til værdigt trængende udfyldes en af nedenstående blanketter som sendes til anders.lange@3f.dk

Andre ansøgninger kan skrives direkte i mailen. 

Download ansøgningsskemaerne (word-filer), udfyld og send en mail tilbage vedhæftet ansøgningen. Du kan også printe det, og aflevere det i fagforeningen.

Blanket til ferieansøgning
Blanket til sygdom/værdigt trængende
Vi har ca. fem bestyrelsesmøder om året, og tilstræber at behandle alle ansøgninger hurtigst muligt.
 • 5/10: Bestyrelsesmøde i Snedkerstiftelsen Klokken 16.00 - 18.00
 • 25/8: Bestyrelsesmøde i Snedkerstiftelsen. Klokken 16.00 - 18.00
 • 12/11: Repræsentantskabsmøde i Snedkerstiftelsen. Klokken 16.00 - 19.00
Hvad er repræsentantskabet?

Repræsentantskabet vælger bestyrelsen, der er den øverste myndighed i Snedkerstiftelsen.

Der vælges 7 personer hver år til repræsentantskabet og man sidder i 3 år, så repræsentantskabet består af 21 personer.

Der vælges 3 byggefolk, 2 industrifolk, 1 pensionist samt 1 fra ungdommen. De vælges på møder i efteråret, disse møder bliver annonceret i Faglig Fokus.

Hvem sidder i bestyrelsen?

Bestyrelsesmedlemmer efter repræsentantskabsmødet november 2019  

 Valg til bestyrelsen:

 • Asger Kjærsgaard Larsen valgt (på valg i 2022)
 • Erling Christiansen (på valg i 2022)

Bestyrelsen består herefter af:

 • Formand Anders Lange
 • Ulrik Rasmussen
 • Kasserer Asger Kjærsgaard Larsen
 • Erling Christiansen
 • Jesper Palmelund
 • Jon Vesterby
 • Palle Nielsen

Valg af suppleanter:

 • Vibeke Edinger (valgt for 1 år)

Kontakt
Anders Lange: 88928960, anders.lange@3f.dk og Jesper Palmelund: 88922696


Kontakt