Nyheder
Byggeri: Hvornår har man krav på vinterbeklædning? Hvis temperaturen på arbejdet ikke kan planlægges, så den er tilpasset til den menneskelige organisme, skal arbejdsgiveren sørge for passende arbejdsbeklædning.

Når det bliver vinter, skal firmaet komme med varmt tøj, som er til at bevæge sig i, hvis det ikke er muligt på andre måder at opvarme arbejdsstedet. Du skal være opmærksom på at, hvis du køber tøj på firmaets konto uden at have lavet en aftale om det, kan du komme til at betale for det selv.

Byggeriets parter har sammen lavet en branchevejledning om vinterforanstaltninger. Her står bl.a.:

Tilpasningen af temperaturen kan om vinteren fx ske ved, at arbejdssteder i bygninger varmes op.

  • Normalt vil en temperatur på omkring 10˚C være passende ved aktivt fysisk arbejde.
  • Ved stillestående finmotorisk arbejde vil en temperatur omkring 15˚C være passende.
  • Hvis temperaturen ikke kan reguleres, fx fordi arbejdet forgår udendørs eller i hal uden mulighed for lokal opvarmning, kan kravet helt eller delvist opfyldes ved, at arbejdsgiveren søger for, at de ansatte får udleveret varmt arbejdstøj – fx også når der arbejdes på inddækkede facadestilladser etc.

Læs branchevejledningen: https://bfa-ba.dk/vinterforanstaltninger/

Branchevejledning baserer sig på to bekendtgørelser.

  1. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1989 af 9. december 2020 om bygge- og anlægsarbejde. Den beskriver hvordan forholdene skal være omkring temperatur og vejrliget.
    Temperatur og vejrlig m.v.: §29 og § 30
  2. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1706 af 15. december 2010 om brug af personlige værnemidler – sammenskrivning.

I den står der bl.a. at arbejdsgiveren afholder udgifterne til anskaffelse, vedligeholdelse og renholdelse af personlige værnemidler og har ejendomsretten hertil.

Anvendelsesområde og definitioner: §1 og §2
Arbejdsgiveren: §3 til §13

Læs også om Vinterforanstaltninger på byggepladsen

Læs også: Vinterforanstaltninger på taget (om Urea optøningssalt)


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt