Arbejdsmiljøorganisationen

Alle virksomheder skal have et organiseret samarbejde om arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljøorganisationens opgaver er at rådgive ledelsen om alle forhold, der har indflydelse på arbejdsmiljøet. Det er ledelsen, der har ansvaret for, at arbejdet kan foregå sikkert og sundt, men ledelsen skal samarbejde med de ansatte om den bedst mulige forebyggelse.

Under 10 ansatte

På små virksomheder med mellem en og ni ansatte er der intet krav om valgt arbejdsmiljørepræsentant, men samarbejdet skal foregå mellem ledelsen og den enkelte ansatte.

Skiftende arbejdspladser

På skiftende arbejdspladser som byggepladser og lignende, skal der dog etableres en arbejdsmiljøorganisation, hvis der er fem eller flere ansatte i en periode på mindst 14 dage.

Med skiftende menes, at de ansatte arbejder udenfor virksomhedens faste arbejdssted. Det kan for eksempel være på byggepladser, anlægsgartnere, hos private, på veje og udearealer.

10 til 34 ansatte

På de lidt større skal der være en arbejdsmiljøorganisation med en eller flere valgte samt arbejdsledere. Organisationen skal varetage planlæggende og koordinerende opgaver om sikkerhed og sundhed - daglige såvel som overordnede.  

Virksomheder med 35 og flere ansatte

På de store virksomheder skal der være et antal lokale arbejdsmiljøgrupper, der varetager det daglige samarbejde om sikkerhed og sundhed. Der skal desuden oprettes et eller flere udvalg til at varetage de overordnede, planlæggende og koordinerende opgaver. Virksomhedens øverste ledelse skal være direkte repræsenteret i det overordnede udvalg.

Få mere at vide om arbejdsmiljøarbejdet.