Kan arbejdsgiveren fyre en arbejdsmiljø​repræsentant

En arbejdsmiljørepræsentant har en særlig beskyttelse mod afskedigelse. Kun i særlige tilfælde kan arbejdsmiljørepræsentanten blive sagt op.

En arbejdsmiljørepræsentant kan i nogle sammenhænge være udsat, fordi arbejdsmiljørepræsentanten påtaler eventuelle brister i arbejdsmiljøet og sikkerheden eller stiller krav på vegne af kollegerne.

Derfor giver arbejdsmiljøloven en særlig beskyttelse. Er I omfattet af en overenskomst, kan overenskomsten indeholde regler om beskyttelsen og særlige procedurer for afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter. Derfor er det vigtigt at se, hvad der står i overenskomsten.

Hvis jeres arbejdsområde ikke er dækket af en overenskomst, skeler man til, hvad der gælder på lignende arbejdsområder. 

Hvis der skæres i antallet af medarbejdere

Arbejdsmiljørepræsentanten har også en udvidet beskyttelse ved en større fyringsrunde.

Ledelsen har som udgangspunkt pligt til at finde relevant beskæftigelse inden for arbejdsområdet, hvis arbejdsmiljørepræsentantens stilling nedlægges. 

Kontakt 3F

Det er meget vigtigt, at I kontakter jeres 3F fagforening, hvis der sker store omlægninger. Det er ikke altid, at arbejdsgiverne kender reglerne godt nok, for eksempel i forhold til beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanten.