Sådan er arbejdsmiljø​organisationen bygget op

Alle virksomheder med mindst 10 ansatte skal have en formel arbejdsmiljøorganisation, hvor ledelse og medarbejdere samarbejder om at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøorganisationens opgaver er at rådgive ledelsen om alle forhold, der har indflydelse på arbejdsmiljøet. 

Det er ledelsen, der har ansvaret for, at arbejdet kan foregå sikkert og sundt, men ledelsen skal samarbejde med de ansatte om den bedst mulige forebyggelse.

Arbejdsmiljørepræsentanten er en del af en arbejdsmiljøgruppe, der i det daglige skal arbejde for et godt arbejdsmiljø i det område af en virksomhed, som gruppen dækker.

Arbejdsmiljøorganisationens opgaver

Arbejdsmiljøorganisationen skal blandt andet arbejde med forebyggelse og følge op på reglerne og de beslutninger, der bliver taget.

Det er også arbejdsmiljøorganisationen, der har ansvaret for at gennemføre APV (arbejdspladsvurdering) og den årlige fælles drøftelse af arbejdsmiljøet på virksomheden. 

De enkelte medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen

Lederen er arbejdsgiverens repræsentant i arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at de ansatte kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af medarbejderne og repræsenterer de ansatte i arbejdsmiljøspørgsmål.

I mange arbejdsmiljøorganisationer er tillidsrepræsentanten med i arbejdsmiljøorganisationen.

Den enkelte ansatte skal bakke op om arbejdsmiljøorganisationens arbejde og følge reglerne for arbejdet. Den enkelte ansatte har også ansvar for at gøre opmærksom på fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden og sundheden på virksomheden.

Kontakt din lokale 3F fagforening, hvis du vil vide mere om arbejdsmiljøorganisationen og om at være arbejdsmiljørepræsentant.