Sådan kommer arbejdsmiljø​repræsentanten på kursus

Alle medlemmer af en arbejdsmiljøorganisation skal gennemgå en tredages obligatorisk og grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen bliver tilmeldt og gennemfører den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen tilbydes mange forskellige steder, og den varer i tre dage.

Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere er valgt eller udpeget - ikke fra det tidspunkt, hvor de træder i funktion.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal derudover tilbydes supplerende uddannelse.

3F tilbyder grunduddannelse i arbejdsmiljø modul 1 og 2 samt andre kurser, der kan være relevant for arbejdsmiljørepræsentanten.

Se 3F’s kurser her