Arbejdsskader

Kommer du ud for en arbejdsskade, skal du straks kontakte din lokale 3F-fagforening.

Om arbejdsskader

Læs mere her Det er en arbejdsskade, hvis du bliver syg efter længere tids påvirkning eller kommer ud for en ulykke på dit arbejde.

Arbejdsulykke

Læs mere her Tidsfristen for at anmelde en arbejdsulykke er ét år.

Erhvervssygdomme

Læs mere her Tidsfristen for at anmelde en erhvervssygdom er et år.

Ydelser

Læs mere her Du har mulighed for at få erstatning for din arbejdsskade.

Erstatningssager

Du kan kræve erstatning efter Erstatningsansvarsloven, hvis det kan bevises, at arbejdsgiveren ikke har overholdt Arbejdsmiljøloven.

Læs mere her

Socialrådgiver

Læs mere her I din lokale 3F fagforening får du kompetent hjælp, hvis du kommer til skade.