Tryghedspuljen i kommuner

Tryghedspuljen er til dig, som er blevet afskediget som følge af nedskæringer og den stramme kommunale økonomi.

Sådan søger du penge fra Tryghedspuljen for kommunalt ansatte

For at gøre det lettere for dig at komme videre i arbejdslivet efter en fyring som følge af nedskæringer og den stramme kommunale økonomi, er der aftalt en tryghedspulje.

Der kan søges om op til 10.000 kr. fra puljen til aktiviteter. 

Det kan tryghedspuljen bruges til

Der er brede rammer for, hvad Tryghedspuljen kan bruges til.

Du kan søge om penge til for eksempel kompetenceudvikling og efteruddannelse, men også til afklaring og individuel rådgivning. 

Sådan gør du

Det tager kun 5 -10 minutter at skrive ansøgningen, som du udfylder online. Senest to uger efter er der svar.

Ansøgningen skal underskrives af tillidsrepræsentanten, den nærmeste leder og dig selv.

Midlerne skal søges og anvendes i opsigelsesperioden.

Spørgsmål og svar til tryghedspuljen

Spørgsmål og svar til tryghedspuljen finder du på Tryghedspuljens hjemmeside. 

Links