Teknisk isolatørlærling

Fagforeningen 3F er specialister i løn og arbejdsforhold for tekniske isolatører og tekniske isolatørlærlinge. Det er din sikkerhed for at få den bedste faglige hjælp. Se din overenskomst nederst på siden.

Løn

Din løn skal stige undervejs i din uddannelse. En gang om året i den uge, hvor 1. marts ligger, skal din løn overenskomstreguleres. I din læretid skifter du også løntrin, dette sker ligeledes én gang om året.

Hvis din løn ikke stiger, bør du kontakte din tillidsrepræsentant i firmaet eller kontakte din lokale 3F fagforening. Du er altid velkommen til at få et løntjek.

Der står i overenskomsten, at der skal ske en vurdering og eventuel regulering af din løn mindst en gang om året. Det betyder, at du mindst en gang om året har krav på en lønforhandling, hvor du og din chef skal vurdere din løn.

Tekniske isolatørlærlinges løn og overenskomst

Byggegruppen i 3F aftaler din overenskomst. Det betyder, at du altid er sikret ordentlige løn- og arbejdsforhold, både når du er under uddannelse, og når du er færdiguddannet.

Overenskomsterne er aftaler mellem arbejdsgiverne og 3F om løn og vilkår. De indeholder blandt andet regler for overtidsbetaling, betaling for arbejde i weekenden og på helligdage og meget andet, som du bør vide.

Se din overenskomst

Som lærling er du altid omfattet af 3F’s overenskomst, der sikrer dig en ordentlig løn. Det står i loven og gælder også, selvom din arbejdsplads ikke har indgået en overenskomst selv, og dine udlærte kolleger ikke er dækket af overenskomsten.

Som medlem af fagforeningen 3F har du en stærk organisation i ryggen. Hvis du får problemer under din uddannelse, skal du kontakte din lokale 3F fagforening

Isoleringsoverenskomsten

 

Bliv medlem som teknisk isolatørlærling

3F er specialister i at sikre dig som teknisk isolatørlærling. Så du får den løn og de arbejdsforhold du skal have.

  • Hjælp til lønforhandling
  • Rådgivning af din lokale 3F Fagforening
  • Sikrer gode fysiske arbejdsvikår
Bliv medlem

Særligt for teknisk isolatørlærlinge

Uddannelse og kurser