Arbejdstid for tjenere

Den effektive arbejdstid fordeles normalt over en fire ugers turnus med 148 timer, svarende til 37 timer i gennemsnit pr. uge.

Den ugentlige arbejdstid er fastsat i overenskomsten. Er du ansat et sted, hvor der ikke er overenskomst, vil den gennemsnitlige arbejdstid normalt fremgå af dit ansættelsesbevis. 

Deltid

Er du ansat på deltid, skal dit timetal stå på dit ansættelsesbevis. Mange overenskomster indeholder regler om, at du mindst skal have 15 timer pr. uge.

Overtid

Reglerne for overtidsbetaling og varsling er forskellige i overenskomsterne. Der kan desuden være regler for afspadsering.

Spørg din tillidsrepræsentant eller i din lokale 3F fagforening, hvilke regler der gælder på din arbejdsplads.

11 timers hvileperiode

Arbejdstiden skal tilrettelægges, så du får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer.

Din daglige arbejdstid kan derfor max. være 13 timer inklusiv pauser. Det står i arbejdsmiljøloven.

Hvileperioden kan nedsættes, hvis du arbejder i flerholdsdrift, dog ikke til mindre end 8 timer.

Spisepauser

På vagtplanen skal spisepauser være anført. Det kan fraviges ved lokalaftaler.