Barsel og fleksjob

Hvis du er i fleksjob og skal på barsel, kan du enten få løn under din barsel eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Det er altid en god idé at kontakte 3F så tidligt i din graviditet som muligt. Vi kender reglerne og ved, om du vil få løn under barsel. 

Virksomheder med overenskomst

Skal du på barsel, vil du få løn under barsel, hvis din arbejdsplads betaler løn under barsel efter overenskomstens regler.  

Kommunen supplerer med fleksløntilskuddet.  

Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F fagforening om aftalerne om løn under barsel på din arbejdsplads.

Virksomheder uden overenskomst

Hvis du ikke får løn under barsel, vil du få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark for de timer, du skulle have været på arbejdspladsen.  

Barselsdagpengene vil blive modregnet fuldt ud i dit flekslønstilskud.  

Det betyder, at du sammenlagt vil få udbetalt et beløb svarende til 98 procent af højeste dagpengesats.

Få hjælp i 3F

Kontakt din lokale 3F fagforening, hvis du skal på barsel.