Selvforskyldt ledighed fra fleksjob

Hvis jobcenteret vurderer at din ledighed er selvforskyldt, får du 3 ugers karantæne.

Hvis du bliver ledig og jobcenteret vurderes det som selvforskyldt, får du tre ugers karantæne før du kan få ledighedsydelse. Hvis du inden for en 12 måneders periode fra at du er blevet vurdere som selvforskyldt ledig afviser at tage imod et rimeligt tilbud om fleksjob eller ophører i et fleksjob og dette også vurderes som selvforskyldt mistes retten til ledighedsydelse.

Du skal selv søge aktivt efter et fleksjob. Via "Min Side" på Jobnet (NemID) får du adgang til digitale værktøjer, der understøtter din jobsøgning. Du har desuden ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.  Som ledig skal du have kontaktsamtale med jobcenteret hver tredje måned.