Arbejdsmiljø og fritidsjob

Hvert år kommer flere tusinde unge til skade på deres arbejdsplads. Desværre kan nogle af skaderne føre til varige sygdomme eller lidelser.

Når du starter på et arbejde, skal du læres grundigt op. Det er din arbejdsgivers pligt at sørge for oplæring og information om eventuelle farer ved det arbejde, du udfører.

Er du under 15 år, og har du ikke afsluttet 9. klasse, skal din arbejdsgiver give dine forældre besked om, hvad du arbejder med. Der skal i øvrigt altid være en person over 18 år, der fører tilsyn med dig, og som du kan spørge, hvis du er i tvivl om noget 

Meld dig ind - fritidsjob

Det skal din arbejdsgiver sørge for

Alt efter hvilket arbejde du skal udføre, skal din arbejdsgiver sørge for en række ting, så du er sikret det bedste arbejdsmiljø.

Arbejdsgiveren skal blandt andet sørge for:

  • Grundig oplæring og instruktion
  • Sikkerhedsfodtøj, hvis du arbejder med ting som kan skade dine fødder
  • Skridsikkert fortøj, hvis du færdes på glatte gulve
  • Handsker, hvis du arbejder, hvor du kan skære dig eller få splinter eller lignende i fingrene
  • Arbejdstøj, hvis dit arbejde er beskidt, vådt eller lignende
  • Knæbeskytter, hvis du skal kravle - for eksempel ved jordbærplukning
  • Hjelm, hvor det er påkrævet.

Generelt er der forskellige regler for, hvad børn under 15 år og unge under 18 år må arbejde med.

Dette skal din arbejdsgiver selvfølgelig være opmærksom på.

Du kan altid kontakte din lokale 3F fagforening, hvis du er i tvivl.